Témata

Příručka marketéra, Téma 5: LinkedIn jako nástroj budování nejen obchodních kon

Přinášíme vám další díl seriálu o nástrojích on-line komunikace a jejich specifikách pro využití v business-to-business (B2B) komunikaci, který je připravován v rámci exkluzivní spolupráce vydavatelství MM publishing a společnosti LCG New Media.

Tento článek je součástí seriálu:
Příručka marketéra
Díly

LinkedIn je jeden z nejdůležitějších nástrojů v B2B komunikaci. Jak asi většina tuší, jedná se o sociální síť s virtuálními životopisy, kde se mohou jednotlivci z business sféry seznamovat a navazovat kontakty. Nejen ale to. LinkedIn je mimo jiné silný i v rámci HR kampaní a je velkým hřištěm pro tzv. headhuntery. V čem je však celkově nejzajímavější pro firmy, je to, že nabízí několik reklamních formátů a velmi pokročilé a podrobné cílení. V tuto chvíli je pouze v ČR na LinkedIn více jak 650 tisíc profesionálů, z toho 60 % tvoří muži v pozicích manažer, jednatel nebo ředitel. Dá se tak říci, že pro zacílení top opinion leaderů je to jeden z nejzajímavějších kanálů. Navíc tito uživatelé většinou nemají jiný profil na sociálních sítích než právě na LinkedIn . Zde tráví čas z důvodu své práce, zjišťují zde informace z trhu, seznamují se s novými lidmi a zapojují se do oborových skupin. Na rozdíl od jiných „volnočasových“ sociálních sítí tak zde zasáhnete člověka ve chvíli, kdy přemýšlí nad záležitostmi spojenými s podnikáním nebo zaměstnáním.

Formáty reklam

V základu nabízí LinkedIn dvě varianty reklam – sponzorované odkazy a textové reklamy. Pro větší inzerenty se nabízí například i direct mailing.

Sponzorovaný odkaz nebo obsah znamená, že si vytvoříte post nebo vyberete již některý z těch, které máte na svém firemním profilu, a můžete ho zacílit na vybranou cílovou skupinu. Tento typ reklamy má zpravidla velký dominantní obrázek, title, popis a odkaz na vybraný web nebo dopadovou stránku. Post se pak začne zobrazovat vybrané cílové skupině na zdi a většina z ní nedokáže rozlišit (pokud je reklama dobře udělaná), že se jedná o sponzorovaný obsah, a přečte si ho – stejně tak jako jiné posty v tzv. feedu.

Textové reklamy jsou menšího charakteru – jde o krátkou větu a velmi malý obrázek (50 x 50 px). Cílem této reklamy je zachytit uživatele jasnou zprávou (CTA prvky) a odkázat ho k sobě na web. Tato reklama má zpravidla nižší proklikovost (CTR) než sponzorovaný odkaz, ale pokud je dobře optimalizována, může naopak být více efektivní, neboť se nemůže stát, že na ni někdo klikne omylem.

Cílení

Jedná se o klíčový faktor pro každého marketéra. Můžete cílit na města, oblasti, státy, území, demografické údaje, povolání, pozici, obor, tituly, jazykové vzdělání atd. Prostě na vše, co lidé mohou uvést v rámci svých profilů. Pokud tedy například chcete zajistit příchod cílové skupiny na váš stánek na veletrhu, udělejte jednoduchou dopadovou stránku s tím, co mohou na stánku najít, a nabídněte bonus, co dostanou nebo mohou vidět jen tam. Následně si vydefinujte cílovou skupinu a na tu připravte sérii reklam.

Jak to využít pro vaši společnost?

Mimo výše uvedené reklamy se nabízejí další pokročilé možnosti využití LinkedIn pro váš business. Můžete si založit skupinu kolem tématu, které je úzce spojeno s předmětem podnikání společnosti, a vytvářením kvalitního obsahu můžete přilákat další uživatele a s nimi komunikovat na dané téma. Jedná se o dlouhodobější činnost, která však může vyústit v nový přísun kvalitních zákazníků nebo klientů. Můžete také skrze svůj vyladěný profil navazovat kontakty s novými lidmi, které si vyhledáte jako potenciální zákazníky, a přesvědčit je ke schůzce nebo jim poslat pozvánku na vaši akci. Tento systém je velice účinný a aplikovali jsme ho v nejedné kampani. Všechny tyto leady je následně potřeba již zpracovat tradiční obchodní cestou. LinkedIn vám však zdarma poskytne nepřeberné množství nových kontaktů a přímou vazbu na top uživatele, které nedohledáte na webech nebo v katalozích. Jelikož lidé na LinkedIn se snaží o sobě říci co nejvíce, aby se pochlubili svému okolí, můžete si být jisti, že uvedené e-maily a telefony jsou jejich primární, určené pro business, a nejedná se o jejich tzv. spam boxy.

Mgr. Vojtěch Lambert

lambertv@lcg360.cz

Něco navíc

Také na toto téma jsme pro vás připravili prezentaci, kterou si můžete stáhnout zde. Pojednává o dělení demografie uživatelů LinkedIn v ČR k září 2016, o typech reklam, možnostech cílení, včetně několika tipů.

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit