Témata
Reklama

Příručka marketéra, Téma 5: LinkedIn jako nástroj budování nejen obchodních kon

Přinášíme vám další díl seriálu o nástrojích on-line komunikace a jejich specifikách pro využití v business-to-business (B2B) komunikaci, který je připravován v rámci exkluzivní spolupráce vydavatelství MM publishing a společnosti LCG New Media.

Tento článek je součástí seriálu:
Příručka marketéra
Díly

LinkedIn je jeden z nejdůležitějších nástrojů v B2B komunikaci. Jak asi většina tuší, jedná se o sociální síť s virtuálními životopisy, kde se mohou jednotlivci z business sféry seznamovat a navazovat kontakty. Nejen ale to. LinkedIn je mimo jiné silný i v rámci HR kampaní a je velkým hřištěm pro tzv. headhuntery. V čem je však celkově nejzajímavější pro firmy, je to, že nabízí několik reklamních formátů a velmi pokročilé a podrobné cílení. V tuto chvíli je pouze v ČR na LinkedIn více jak 650 tisíc profesionálů, z toho 60 % tvoří muži v pozicích manažer, jednatel nebo ředitel. Dá se tak říci, že pro zacílení top opinion leaderů je to jeden z nejzajímavějších kanálů. Navíc tito uživatelé většinou nemají jiný profil na sociálních sítích než právě na LinkedIn . Zde tráví čas z důvodu své práce, zjišťují zde informace z trhu, seznamují se s novými lidmi a zapojují se do oborových skupin. Na rozdíl od jiných „volnočasových“ sociálních sítí tak zde zasáhnete člověka ve chvíli, kdy přemýšlí nad záležitostmi spojenými s podnikáním nebo zaměstnáním.

Reklama
Reklama

Formáty reklam

V základu nabízí LinkedIn dvě varianty reklam – sponzorované odkazy a textové reklamy. Pro větší inzerenty se nabízí například i direct mailing.

Sponzorovaný odkaz nebo obsah znamená, že si vytvoříte post nebo vyberete již některý z těch, které máte na svém firemním profilu, a můžete ho zacílit na vybranou cílovou skupinu. Tento typ reklamy má zpravidla velký dominantní obrázek, title, popis a odkaz na vybraný web nebo dopadovou stránku. Post se pak začne zobrazovat vybrané cílové skupině na zdi a většina z ní nedokáže rozlišit (pokud je reklama dobře udělaná), že se jedná o sponzorovaný obsah, a přečte si ho – stejně tak jako jiné posty v tzv. feedu.

Textové reklamy jsou menšího charakteru – jde o krátkou větu a velmi malý obrázek (50 x 50 px). Cílem této reklamy je zachytit uživatele jasnou zprávou (CTA prvky) a odkázat ho k sobě na web. Tato reklama má zpravidla nižší proklikovost (CTR) než sponzorovaný odkaz, ale pokud je dobře optimalizována, může naopak být více efektivní, neboť se nemůže stát, že na ni někdo klikne omylem.

Cílení

Jedná se o klíčový faktor pro každého marketéra. Můžete cílit na města, oblasti, státy, území, demografické údaje, povolání, pozici, obor, tituly, jazykové vzdělání atd. Prostě na vše, co lidé mohou uvést v rámci svých profilů. Pokud tedy například chcete zajistit příchod cílové skupiny na váš stánek na veletrhu, udělejte jednoduchou dopadovou stránku s tím, co mohou na stánku najít, a nabídněte bonus, co dostanou nebo mohou vidět jen tam. Následně si vydefinujte cílovou skupinu a na tu připravte sérii reklam.

Jak to využít pro vaši společnost?

Mimo výše uvedené reklamy se nabízejí další pokročilé možnosti využití LinkedIn pro váš business. Můžete si založit skupinu kolem tématu, které je úzce spojeno s předmětem podnikání společnosti, a vytvářením kvalitního obsahu můžete přilákat další uživatele a s nimi komunikovat na dané téma. Jedná se o dlouhodobější činnost, která však může vyústit v nový přísun kvalitních zákazníků nebo klientů. Můžete také skrze svůj vyladěný profil navazovat kontakty s novými lidmi, které si vyhledáte jako potenciální zákazníky, a přesvědčit je ke schůzce nebo jim poslat pozvánku na vaši akci. Tento systém je velice účinný a aplikovali jsme ho v nejedné kampani. Všechny tyto leady je následně potřeba již zpracovat tradiční obchodní cestou. LinkedIn vám však zdarma poskytne nepřeberné množství nových kontaktů a přímou vazbu na top uživatele, které nedohledáte na webech nebo v katalozích. Jelikož lidé na LinkedIn se snaží o sobě říci co nejvíce, aby se pochlubili svému okolí, můžete si být jisti, že uvedené e-maily a telefony jsou jejich primární, určené pro business, a nejedná se o jejich tzv. spam boxy.

Mgr. Vojtěch Lambert

lambertv@lcg360.cz

Něco navíc

Také na toto téma jsme pro vás připravili prezentaci, kterou si můžete stáhnout zde. Pojednává o dělení demografie uživatelů LinkedIn v ČR k září 2016, o typech reklam, možnostech cílení, včetně několika tipů.

Reklama
Související články
Strojaři na hrad prostě patří!

Strojírenství je páteří průmyslu. Dokazuje to i skutečnost, že na podzim loňského roku si ve Španělském sále Pražského hradu významné strojařské firmy převzaly ocenění v rámci vyhlášení 26. ročníku Českých 100 nejlepších.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Metody a techniky pro inovační projekty

V mnoha podnicích se snaží o inovace, avšak výtěžnost nápadů od zaměstnanců je nízká. Proč?

Související články
Předpoklady a bariéry inovační tvořivosti vývojářů

Při výběru vývojáře do firmy by měl jeho budoucí vedoucí zkoumat, zda má předpoklady pro tuto práci (uvedené v předchozím článku MM 6&7,8/200635) a potom, zda nemá nějaké bariéry tvořivosti. Má je kdekdo.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Soutěž Manažer roku vyhlíží vítěze

Nejlepší manažeři, podnikatelé, lídři, účastníci 27. ročníku soutěže České manažerské asociace Manažer roku se sejdou 21. října v pražském Paláci Žofín. Předcházet mu bude panelová diskuze autorů knihy Návrat k prosperitě.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Skutečně efektivní pomoc v krizi?

Krize poukazuje na lidský charakter, správnost chodu společnosti, možnosti firem zefektivnit svou produkci nebo poskytované služby. Je na jedné straně nebezpečnou výchylkou, která ručičku vah profitability nakloní do červeného pole, na druhé představuje příležitost.

Osobnost vývojáře

Není jedno, koho přijmete za vývojáře. Patrně již nehledáte překreslovače výkresů pro přípravu výroby a technologie. Nejspíš ale hledáte člověka, který vám má vymyslet nový produkt. A zřejmě to nebude obyčejný produkt, ale např. o 10 % lepší než ten předchozí. V posledních letech se určité funkcionality u výrobků stávají standardem. Mají je všichni - rozdíly jsou v nuancích. Dnes se více soutěží v konceptech a designu.

Výběr nejlepšího vývojáře

V mnoha strojírenských firmách, které jsem navštívil, mají inovace rozděleny na dvě části: CI (Continual Improvement) - kontinuální zlepšování, a R&D (Research and Development) - výzkum a vývoj. Oddělení CI se obvykle stará o drobnější technická a organizační zlepšování v procesech a v provozech. Souvisí s lean managementem, metodou Six Sigma a metodou kaizen (každý den na každém pracovišti jedno malé zlepšení). Oddělení R&D má za úkol, často ve spolupráci se strategickým marketingem, vyvíjet nové produkty - výrobky nebo služby. Strategický marketing ve spolupráci s topmanagementem zase vymýšlí nové obchodní modely. Zřejmě v podnicích nenajdete oddělení, které by nemuselo něco zlepšovat a inovovat. Které aktivity jsou nejnáročnější? Asi změna konceptu - skoková inovace. Ale jak na trhu práce najít člověka, který to bude umět?

Česká manažerská asociace slaví třicátiny

Co všechno se pojí s 30 lety, která má letos za sebou Česká manažerská asociace? Jsou to její členové, příznivci, finalisté a vítězové soutěže Manažer roku, který ČMA pořádá již 27. rok. Tedy osobnosti, které tvořily a tvoří její profil. Patří k nim i Ing. Ivo Gajdoš, výkonný ředitel asociace, který s ní prožil kus svého života.

Jak má být organizován úspěšný R&D?

Jaké modely řízení R&D se osvědčily? Alfou omegou pro výzkum a vývoj jsou rychlost, správnost bádání, produktivita výzkumníků a rozumné náklady. V této době je tím hlavním kritériem čas, protože když konkurence vyjde s novou inovací o čtvrt roku dříve, může na sebe strhnout trh. Uvádí se, že když přijdete s inovací jen o 10 % lepší než konkurence, můžete získat o 50 až 100 % vyšší tržby i ziskovost. Jak tedy řídit R&D, aby to vše fungovalo a nedocházelo ke ztrátám?

Manažer roku: lídři nových technologií

Manažeři, podnikatelé, leadeři mají do poloviny března možnost přihlásit se do soutěže Manažer roku, vyhlašované Českou manažerskou asociací. Novou kategorií je pro nynější 27. ročník Manažer digitálního věku.

Jak organizovat inovace v podniku?

Dnešní turbulentní doba převrací vše dřívější naruby. Fiktivní umělý lineární svět se boří a skutečný nelineární svět se etabluje. Paradigmata se mění, vznikají nová, padají dogmata, některé axiomy i tabu. Všechny tyto změny se pochopitelně dotýkají i práce oddělení R&D.

Moderní vědecké řízení podniku, 6. díl. Závěrečný

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme závěrečnou desátou tezi.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit