Témata

Příručka marketéra: Téma 6: Facebook - pracujte s e-mailovými kontakty, hledejte

V našem seriálu o nástrojích on-line komunikace a jejich specifikách pro využití v business-to-business (B2B) komunikaci, který je připravován v rámci exkluzivní spolupráce vydavatelství MM publishing a společnosti LCG New Media, jsme postoupili téměř do jeho závěru. V dnešní předposlední části se věnujeme fenoménu sociálních sítí.

Tento článek je součástí seriálu:
Příručka marketéra
Díly

Facebook bezesporu netřeba představovat. Jen v České republice má více jak 4,6 milionu uživatelů. Tedy násobně více než ostatní menší „kolegové“, jako jsou Twitter, Instagram nebo LinkedIn. I když Facebook vznikl primárně pro potřeby komunikace mezi přáteli a možnosti sdílení informací mezi sebou, tato síť nabízí obrovské možnosti cílení a optimalizace kampaní tak, abyste dokázali zasáhnout přesně tu danou cílovou skupinu, kterou potřebujete, a doručili jim požadovanou zprávu nebo novinku. I když se to nezdá, Facebook je jednou z nejpoužívanějších sociálních sítí pro B2B komunikaci, hned v závěsu za LinkedIn. Vynechám tak zde detailnější popis všeho, co poskytuje, a zaměřím se na ty nejzajímavější oblasti, které Facebook nabízí pro průmyslová odvětví. Facebook je stále jedním z nejlevnějších nástrojů na propagaci, proto je velmi důležité vědět, jak ho efektivně využít pro podporu firmy, značky nebo produktu. Hlavními klíčovými oblastmi, které umí velmi dobře, je podporovat značku, cílit na vlastní databáze a budovat nové.

Typy reklam

Pro potřeby průmyslových firem se bavíme zejména o využívání těchto typů reklam:
a) získávání fanoušků (to se mi líbí);
b) kliknutí na web (pro získání relevantních návštěvníků webu);
c) leads ads (získávání kontaktů);
d) lokální územní cílení.

Na začátek je potřeba vybudovat relevantní publikum, které s vámi bude komunikovat – proto využijete nábor fanoušků. Pro první nábor využijte svoji databázi nebo přidání pixelu na web, přes nějž dokáže Facebook párovat uživatele dané sítě a těm nabízet reklamu. Tím získáte první fanoušky. Následně je můžete přes lookalike audience rozšiřovat.

Když budete potřebovat prodávat od prvního dne, určitě využijte reklamu kliknutí na web (nebo konverze na webu), přes něž dostanete nové lidi na web, kde mohou zkonvertovat, pokud pro ně připravíte relevantní nabídku.

Velmi zajímavou reklamou jsou potom leads ads. Jedná se ve zkratce o získávání kontaktů uživatelů Facebooku na dvě kliknutí bez nutnosti vyplňování dlouhých formulářů. Vše, co je potřeba, je nutnost vymyšlení zajímavé nabídky nebo benefitu pro cílovou skupinu výměnou za kontakt (např. získání demo videa či zkušebního období). Tím si vybudujete nové kontakty, které dále můžete množit skrze další možnosti Facebooku (primárně lookalike audience).
Lokální cílení lze dát do jakéhokoliv typu reklamy. Je však velmi důležité promyslet, co chceme od uživatele FB za aktivitu – tedy pokud mu chceme pouze doručit informaci, získat kontakt nebo ho nechat zkonvertovat na webu.

Cílení

To je na Facebooku velmi podrobné. Jak jsem uvedl výše, pokud máte dobrou návštěvnost webu, přidejte si na web pixel, který bude sbírat publikum na webu, a následně jim můžete zobrazovat segmentované nabídky. Můžete opět cílit i na základě věku, demografie, umístění nebo zájmů nebo i cílit na přátele či lidi, kteří mají stejné charakteristiky jako stávající klienti nebo odběratelé. Pro nahrání databáze potřebujete mít alespoň 100 kontaktů a stejné to je i v případě vytváření podobných publik (lookalike audience), která můžete vytvářet z návštěvníků webu, databází, fanoušků, profilů atd.

Velmi zajímavé pro podniky je lokální cílení reklam. Jelikož se průmyslové podniky často prezentují na výstavách, kde se pohybuje hodně lidí, kteří jsou pro podnik velmi dobrou cílovou skupinou, můžete na danou oblast zaměřit reklamu v rádiusu 1 km. Pokud přidáte další znaky a vlastnosti dané cílové skupiny, dostanete velmi přesné cílení a skvělé výsledky. Můžete tak nasměrovat svého potenciálního klienta nebo odběratele přímo na svůj stánek nebo výměnou za kontakt poskytnout další zajímavé informace.

I když si možná říkáte, že Facebook pro vás nemá význam, opak je pravdou. I když nebudete mít 20% konverzi jako u návštěvníka webu z LinkedIn, můžete si vystačit i s nižší mírou konverze, neboť Facebook je násobně levnější médium. Klik se může pohybovat na 15–30 % celkové ceny kliku na LinkedIn. Pokud budete postupovat, jak jsem popsal výše, a nebudete cílit na statisícová publika, ale na stovky relevantních uživatelů, Facebook může přinést opravdu zajímavé výsledky. Lidé si na dané platformě na reklamy zvykli, a pokud pro ně bude alespoň trochu zajímavá, zkonvertují. Obsah profilů a reklam je samozřejmě klíčová oblast, kterou je potřeba naplánovat a domyslet, než začnete na platformě pracovat. Není nic horšího než plnit profil nezajímavým a ošklivým obsahem. To bude mít spíše kontraproduktivní výsledek a v tom případě raději zvažte, jestli je Facebook pro vás vhodným médiem.

Něco navíc:

Samozřejmě i na téma Facebooku firma LCG New Media připravila prezentaci, kterou si můžete stáhnout zde.
Pojednává o přehledu typů reklam, možnosti cílení, demografii sociální sítě Facebook v ČR a dalším.

Mgr. Vojtěch Lambert

lambertv@lcg360.cz

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit