Témata

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Tento článek je součástí seriálu:
Budoucnost české výroby tkví v inovacích
Díly

Jak přeměnit konkurenční boj na příležitost být rychlejší a pružnější, kdo se přizpůsobí nejlépe a kdo má šanci získat nové zakázky? S našimi klienty často diskutujeme o konkrétních potřebách a výzvách v oblasti jejich vývoje, výroby a obchodu. Proto vám společně se svými autorizovanými partnery chceme pomoci identifikovat vaši pozici v oblastech nutných pro zvýšení konkurenceschopnosti. Vyhodnocením aktuální pozice získáte prostor a podklady ke strategickému rozhodnutí o dalším vývoji vaší firmy.

Ukázka z reportu reálného zákazníka. (Zdroj: Autodesk, https://fomt.autodesk.co.uk/cs/tool/fomt-cs)

Co získáte a jaký bude průběh?

Obdržíte personalizovaný report, který vyhodnotí vaši připravenost na digitální strategii, jejímž účelem je posilnit vaši pozici na trhu a která se zároveň opírá o naplnění tří základních cílů: vyrábět lepší výrobky, prodávat víc a zvyšovat zisk. Průzkumy ukazují, že organizace s komplexními strategiemi konceptu Průmyslu 4.0 překonávají ostatní ve finančních výsledcích. Zhruba 90 % firem s digitálními strategiemi dosáhlo v posledním roce minimálně pětiprocentního ročního růstu příjmů (Zdroj: Wall Street Journal, leden 2020).

Milníky na cestě k digitalizaci

Ve společnosti Autodesk jsme vyvinuli jako první krok k optimálnímu nastavení digitální strategie online dotazník Future of Making Readiness Assesment Tool, s jehož pomocí vás provedeme pěti klíčovými oblastmi. Které to jsou?

Masová customizace

Je nutné si uvědomit, že nabídky se mění a klientská očekávání vyšší úrovně personalizace a konfigurovatelnosti výrobků jsou stále větší. Budoucnost přeje firmám, které umí přizpůsobit svůj byznys a tato očekávání naplnit. Masová customizace maximalizuje účinek pomocí zvýšení automatizace designových činností, jejichž výsledky se stávají dostupnými pro další divize ve společnosti, například pro zástupce obchodu nebo výroby, a nabízí výraznou přidanou hodnotu pro samotného zákazníka.

Efektivní spolupráce

Pokud jde o zvýšení rychlosti, efektivnosti a kvality spolupráce, od inženýrských týmů se očekává, že budou získávat více kvalitních vstupů a budou schopny digitálně validovat výrobky už v počátku vývoje. Což zároveň vede k požadovaným inovacím. Budoucnost bude patřit těm, kteří zapojují do procesu své zákazníky a dodavatele.

Flexibilní výroba

Od výrobců se očekává vyšší flexibilita v tom, co a jak zvládnou vyrobit. Předpoklady k úspěchu mají společnosti schopné agilní výroby malých sérií výrobků s využitím nových materiálů a výrobních metod s možností rychlé re-konfigurace pro nové produkty nebo přesunu výroby bližší k místu spotřeby.

Šablona digitální strategie pro tvorbu akčního plánu využití nejnovějších trendů a technologií na nové cestě k rozvoji vaší firmy. (Zdroj: Autodesk)

Lepší zkušenosti zákazníků

Až 72 % výrobních podniků předpovídá, že používání analytických údajů významně zlepší vztahy se zákazníky během životního cyklu produktu (Zdroj: Forbes, New Era Of Manufacturing Intelligence And Analytics). Pokud se jedná o růst spokojenosti klientů, bereme v úvahu způsobilost vytvářet přímé spojení a nadstandardní vztahy se zákazníky, které jsme schopni udržovat během celého procesu. Základem je porozumět jejich preferovaným hodnotám, na které dokážete reagovat před, během, ale i po prodejním cyklu.

Produkty jako služba

Zákazníci častěji očekávají méně počátečních investic a širší nabídku formou předplatného, kde se výkon a hodnota výrobku reálně zlepšují v průběhu času. Je klíčové zamyslet se, jak uchopit vývoj inteligentních propojených výrobků, které budou základem pro nový zdroj služeb účtovaných průběžně. Základem je stanovení datové strategie a získávání nové perspektivy pomocí přehledných informací.

Roman Mandělík, zástupce společnosti Autodesk pro Českou republiku a Slovensko pro oblast strojírenství: „Firmám, které se zapojí do naší iniciativy Budoucnost české výroby, chceme otevřít dveře jak k nejnovějším technologiím, tak i k zapáleným studentům z předních českých univerzit a samozřejmě i ke klíčovým oborovým zdrojům. Zvu vás k návštěvě portálu www.budoucnostceskevyroby.cz.“ (Foto: archiv autora)

Smyslem reportu je mimo vyhodnocení připravenosti na budoucnost vývoje a výroby i série návrhů na optimální nastavení digitální strategie ve vašem podniku. Stačí si vyhradit zhruba hodinu času. V té si s vámi spolu s našimi autorizovanými partnery (virtuálně) sedneme a probereme kritické oblasti týkající se budoucnosti vývoje a výroby. Společně postupně nastavíme digitální strategii zohledňující vaši situaci, aktuální bariéry a obchodní cíle. Příležitost přeje připraveným…

Roman Mandělík

Autodesk

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit