Témata

Pokročilá správa dat napříč celým životním cyklem

Obstát na trhu průmyslových výrobců dnes není snadné. Klíčem je úzká spolupráce, přehledná dokumentace, efektivní procesy a co nejméně problémů s kvalitou. S tím vším vám pomůže platforma, která propojuje správu produktových dat (PDM) s cloudovým systémem pro řízení životního cyklu výrobku (PLM).

Tento článek je součástí seriálu:
Budoucnost české výroby tkví v inovacích
Díly
Martin Peňáz

Zastává pozici Business Development Manager ve společnosti Autodesk. Zaměřuje se na efektivitu výrobních činností, aktiivoval vznik iniciativy Budoucnost české výroby

Dokonalý přehled o všem, co se děje

Víc hlav víc ví – pro spolupráci napříč celým dodavatelským řetězcem to platí dvojnásob. Jakýkoliv úspěšný́ produkt, který́ chcete jednoho dne zdárně vypustit na trh, si žádá spolupráci konstrukce, provozu, řízení kvality i výroby. Háček je v tom, že jednotliví členové řetězce často pracují odděleně a ve vlastním systému, který není s ostatními nijak propojený. Tak ale jen stěží zajistíte, aby byli všichni na jedné lodi. Navíc se potýkáte se slepými místy, která zvyšují riziko produktových vad, pochybení zaměstnanců a nejrůznějších opomenutí v dodavatelském řetězci. Problém s kvalitou, který neodhalíte včas, přitom zákonitě znamená vyhozené peníze a dobu vynaloženou na přepracovávání návrhu. A to je ještě ta lepší varianta. Mohli jste také vadný produkt bez povšimnutí uvést na trh a riskovat poškození celé své značky.

Pokud jste správu výrobkových dat zatím nepropojili s řízením životního cyklu výrobku, nejspíš
opakovaně čelíte následujícím problémům:

 • zpoždění – Když pravá ruka neví, co dělá levá, dochází k nedorozuměním. Navíc je nesmírně těžké si udržet přehled o tom, jak daleko jste pokročili. Kusovníky jsou noční můra a nedaří se vám se pohnout z místa; zbytečná práce navíc – Oddělené PDM a PLM systémy obvykle vedou k větší chybovosti, ať už
 • problémy vzniknou nedopatřením, nedostatečnou dokumentací, nebo zmatečným verzováním;
 • vyšší riziko problémů s kvalitou – Bez komplexního řešení se jen stěží dají zavádět preventivní nebo korektivní opatření. Vystavujete se tak riziku, že nedodržíte nároky kladené na kvalitu vašich výrobků.

Propojením PDM a PLM systému jedině získáte

Při vývoji a zavádění nových výrobků chcete mít jistotu, že je celý váš tým na jedné lodi – jedině tak předejdete potenciálním chybám, snižování kvality a zádrhelům na problematických místech. Proto potřebujete uceleně řídit celý životní cyklus výrobku. A to je důvod, proč se vyplatí mít jedno propojené PDM&PLM prostředí. Zde přicházejí na řadu aplikace Autodesk Vault a Autodesk Fusion Lifecycle. Jejich integrací propojíte špičkové řešení pro správu výrobkových dat (Vault) s cloudovým řešením pro řízení životního cyklu produktu (Fusion Lifecycle). Získáte tak moderní nástroje pro správu kusovníků a přehled o procesech v celé firmě.

Obojí využijete ke zrychlení vývoje produktů, snížení nákladů a vychytávání chyb, které by mohly uniknout kontrole kvality, dostat se s produktem až na trh a stát vás nemalé peníze. Autodesk propojuje to nejlepší z obou světů. Cloudový PLM systém podporuje spolupráci celého dodavatelského řetězce i sdílení informací. PDM řešení zase zabezpečí citlivá data a zajistí, že je rychleji a přesněji zanalyzujete.

„S řešením od firmy Autodesk budete mít přehled o všem, co se ve firmě děje. Snížíte tak náklady i rizika, zrychlíte uvádění výrobků na trh a zoptimalizujete výsledky,“ říká Ing. Martin Peňáz. (Zdroj: Autodesk)

Obousměrný tok dat

Jednou z hlavních výhod propojení Vaultu s aplikací Fusion Lifecycle je obousměrný tok dat. Využijete ho při řízení kvality, správě změnových požadavků, monitorování práce na projektu i zapracování zpětné vazby. Do PLM systému se navíc promítají jakékoliv změny provedené v CAD rozhraní – a uživatelé CAD softwaru můžou v PLM systému průběžně vyhledávat klíčové informace. Konstruktéři tak mají k dispozici veškerá data, která potřebují, aby se mohli kvalifikovaně rozhodovat.

Autodesk zpřehledňuje životní cyklus výrobku

Pro úspěšné uvádění nových výrobků na trh je zcela klíčová spolupráce napříč firmou. Úzce provázané PLM a PDM všem článkům dodavatelského řetězce umožňuje si hladce přeposílat data oběma směry. Řízení produktového vývoje tak dostává zcela nový rozměr. Když mají všichni, kdo na projektu pracují, zprávy o aktuálním dění, vyhnete se tomu, že by na sebe práce nenavazovala nebo že by dva lidé pracovali na tomtéž. V integrovaném řešení najdete na jediném místě veškerou dokumentaci, která k návrhu vznikla – ať se týká řízení rizik, zajištění kvality, souladu s legislativou, či posouzení jednotlivých dílů. Přehledná dokumentace usnadňuje celofiremní spolupráci na zlepšení výrobku. To vaší firmě přinese mimo jiné následující:

 • kvalitnější spolupráce a přehlednější dokumentace – provoz, výroba, oddělení kvality i konstrukce proaktivně spolupracují na vývoji produktu a vytvářejí nadprůměrné výsledky;
 • efektivnější procesy – digitalizace procesů, od uvádění nových produktů na trh přes rozsáhlejší řízení změn až po ucelený soubor dat o daném výrobku, napomáhá předávání dat mezi konstrukcí a výrobou;
 • vyšší kvalita výrobků – konstrukce i výroba mají společný cíl: dosahovat lepších a lepších výsledků;
 • obousměrné sdílení dat umožní konstrukci zapracovávat data z výroby a naopak;
 • nižší náklady a vyšší marže – zkvalitněním procesů při navrhování, výrobě a provozu ušetříte čas i zbytečnou práci;
 • na výrobcích tak mnohem více vyděláte.

Ing. Martin Peňáz

Autodesk

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit