Témata
Reklama

Pokročilá správa dat napříč celým životním cyklem

Obstát na trhu průmyslových výrobců dnes není snadné. Klíčem je úzká spolupráce, přehledná dokumentace, efektivní procesy a co nejméně problémů s kvalitou. S tím vším vám pomůže platforma, která propojuje správu produktových dat (PDM) s cloudovým systémem pro řízení životního cyklu výrobku (PLM).

Tento článek je součástí seriálu:
Budoucnost české výroby tkví v inovacích
Díly
Martin Peňáz

Zastává pozici Business Development Manager ve společnosti Autodesk. Zaměřuje se na efektivitu výrobních činností, aktiivoval vznik iniciativy Budoucnost české výroby

Dokonalý přehled o všem, co se děje

Víc hlav víc ví – pro spolupráci napříč celým dodavatelským řetězcem to platí dvojnásob. Jakýkoliv úspěšný́ produkt, který́ chcete jednoho dne zdárně vypustit na trh, si žádá spolupráci konstrukce, provozu, řízení kvality i výroby. Háček je v tom, že jednotliví členové řetězce často pracují odděleně a ve vlastním systému, který není s ostatními nijak propojený. Tak ale jen stěží zajistíte, aby byli všichni na jedné lodi. Navíc se potýkáte se slepými místy, která zvyšují riziko produktových vad, pochybení zaměstnanců a nejrůznějších opomenutí v dodavatelském řetězci. Problém s kvalitou, který neodhalíte včas, přitom zákonitě znamená vyhozené peníze a dobu vynaloženou na přepracovávání návrhu. A to je ještě ta lepší varianta. Mohli jste také vadný produkt bez povšimnutí uvést na trh a riskovat poškození celé své značky.

Pokud jste správu výrobkových dat zatím nepropojili s řízením životního cyklu výrobku, nejspíš
opakovaně čelíte následujícím problémům:

 • zpoždění – Když pravá ruka neví, co dělá levá, dochází k nedorozuměním. Navíc je nesmírně těžké si udržet přehled o tom, jak daleko jste pokročili. Kusovníky jsou noční můra a nedaří se vám se pohnout z místa; zbytečná práce navíc – Oddělené PDM a PLM systémy obvykle vedou k větší chybovosti, ať už
 • problémy vzniknou nedopatřením, nedostatečnou dokumentací, nebo zmatečným verzováním;
 • vyšší riziko problémů s kvalitou – Bez komplexního řešení se jen stěží dají zavádět preventivní nebo korektivní opatření. Vystavujete se tak riziku, že nedodržíte nároky kladené na kvalitu vašich výrobků.
Reklama
Reklama
Reklama

Propojením PDM a PLM systému jedině získáte

Při vývoji a zavádění nových výrobků chcete mít jistotu, že je celý váš tým na jedné lodi – jedině tak předejdete potenciálním chybám, snižování kvality a zádrhelům na problematických místech. Proto potřebujete uceleně řídit celý životní cyklus výrobku. A to je důvod, proč se vyplatí mít jedno propojené PDM&PLM prostředí. Zde přicházejí na řadu aplikace Autodesk Vault a Autodesk Fusion Lifecycle. Jejich integrací propojíte špičkové řešení pro správu výrobkových dat (Vault) s cloudovým řešením pro řízení životního cyklu produktu (Fusion Lifecycle). Získáte tak moderní nástroje pro správu kusovníků a přehled o procesech v celé firmě.

Obojí využijete ke zrychlení vývoje produktů, snížení nákladů a vychytávání chyb, které by mohly uniknout kontrole kvality, dostat se s produktem až na trh a stát vás nemalé peníze. Autodesk propojuje to nejlepší z obou světů. Cloudový PLM systém podporuje spolupráci celého dodavatelského řetězce i sdílení informací. PDM řešení zase zabezpečí citlivá data a zajistí, že je rychleji a přesněji zanalyzujete.

„S řešením od firmy Autodesk budete mít přehled o všem, co se ve firmě děje. Snížíte tak náklady i rizika, zrychlíte uvádění výrobků na trh a zoptimalizujete výsledky,“ říká Ing. Martin Peňáz. (Zdroj: Autodesk)

Obousměrný tok dat

Jednou z hlavních výhod propojení Vaultu s aplikací Fusion Lifecycle je obousměrný tok dat. Využijete ho při řízení kvality, správě změnových požadavků, monitorování práce na projektu i zapracování zpětné vazby. Do PLM systému se navíc promítají jakékoliv změny provedené v CAD rozhraní – a uživatelé CAD softwaru můžou v PLM systému průběžně vyhledávat klíčové informace. Konstruktéři tak mají k dispozici veškerá data, která potřebují, aby se mohli kvalifikovaně rozhodovat.

Autodesk zpřehledňuje životní cyklus výrobku

Pro úspěšné uvádění nových výrobků na trh je zcela klíčová spolupráce napříč firmou. Úzce provázané PLM a PDM všem článkům dodavatelského řetězce umožňuje si hladce přeposílat data oběma směry. Řízení produktového vývoje tak dostává zcela nový rozměr. Když mají všichni, kdo na projektu pracují, zprávy o aktuálním dění, vyhnete se tomu, že by na sebe práce nenavazovala nebo že by dva lidé pracovali na tomtéž. V integrovaném řešení najdete na jediném místě veškerou dokumentaci, která k návrhu vznikla – ať se týká řízení rizik, zajištění kvality, souladu s legislativou, či posouzení jednotlivých dílů. Přehledná dokumentace usnadňuje celofiremní spolupráci na zlepšení výrobku. To vaší firmě přinese mimo jiné následující:

 • kvalitnější spolupráce a přehlednější dokumentace – provoz, výroba, oddělení kvality i konstrukce proaktivně spolupracují na vývoji produktu a vytvářejí nadprůměrné výsledky;
 • efektivnější procesy – digitalizace procesů, od uvádění nových produktů na trh přes rozsáhlejší řízení změn až po ucelený soubor dat o daném výrobku, napomáhá předávání dat mezi konstrukcí a výrobou;
 • vyšší kvalita výrobků – konstrukce i výroba mají společný cíl: dosahovat lepších a lepších výsledků;
 • obousměrné sdílení dat umožní konstrukci zapracovávat data z výroby a naopak;
 • nižší náklady a vyšší marže – zkvalitněním procesů při navrhování, výrobě a provozu ušetříte čas i zbytečnou práci;
 • na výrobcích tak mnohem více vyděláte.

Ing. Martin Peňáz

Autodesk

Reklama
Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 3:
Cenová nabídka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Související články
Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit