Témata

Česká výroba prochází složitým obdobím. Naši výrobci musí každý den řešit složité úkoly a problémy, za které si z části ani nemohou. Doba už je taková, je potřeba se jí ale postavit čelem.

Tento článek je součástí seriálu:
Budoucnost české výroby tkví v inovacích
Díly
Martin Peňáz

Zastává pozici Business Development Manager ve společnosti Autodesk. Zaměřuje se na efektivitu výrobních činností, aktiivoval vznik iniciativy Budoucnost české výroby

Některé firmy musí čelit zcela nové nebo silnější konkurenci, ale pro jiné se zase otevírají dříve nepoznané příležitosti. Každopádně všude se zvyšuje tlak na cenu, kvalitu výrobků a služby jsou vyžadovány komplexnější než kdy dříve. Aby podniky udržely krok s konkurencí, musí následovat nové trendy a začít do své praxe uvádět jednotlivé prvky Průmyslu 4.0.

Ten přináší nejen zvýšení efektivity práce, produktivity a větší flexibilitu ve výrobě, ale také snížení nákladů. Jak ale začít? Jak vyřešit budoucnost výroby právě ve vaší společnosti?

Jak získat více zakázek?

Velmi častou brzdou dalšího rozvoje firmy bývá pomalý a složitý nabídkový proces. Jak toto úzké hrdlo ve vašich firemních procesech překonat?

Martin Peňáz ze společnosti Autodesk říká: „Každá firma se potýká s nedostatkem času a lidí. Uvažování firem směrem k navyšování výkonnosti je dost často spjato s náborem nových zaměstnanců. Efektivita, se kterou dnes pracují lidé zapojení do nabídkového procesu v běžné strojírenské firmě, se ve svém důsledku rovná tomu, kolik zakázek ze všech zpracovaných nabídek jste schopni vyhrát. Pokud např. vyhrajete jednu z pěti, znamená to, že vaši lidé strávili 80 % své práce něčím, co nikdy nebudete dodávat. Pokud chcete zvýšit efektivitu nabídkového procesu, musíte začít tím, že se podíváte na proces samotný a odstraníte jeho hluchá místa.“

David Palas z Autodesku jej doplňuje: „Účinnost nabídkového procesu se dá navýšit např. automatizací pracovních činností nebo celých procesů a jejich digitalizací. Svým zákazníkům pomáháme zvolit vždy tu správnou metodu, která v jejich prostředí představuje to nejlepší řešení.“

Nabídkový proces a jeho efektivita je mnohdy brzdou dalšího rozvoje firmy. Překonejte toto úzké hrdlo ve vašich firemních procesech. Martin Peňaz hovoří o možnostech, jak získat více zakázek.

Jak získat konkurenční výhodu?

Jasnou cestou k získání konkurenční výhody je digitalizace firemních procesů firmy.

David Palas ze společnosti Autodesk říká: „Konkurenční výhoda spočívá v tom, rychle a levně dodat na trh to, po čem je skutečná poptávka. Jak známo, poptávka se dnes velmi rychle mění, a konkurenceschopnost tedy přímo souvisí s tím, jak rychle je výrobní firma schopna svou nabídku uzpůsobit. V tomto silně pomáhá digitalizace procesů, od vývoje přes výrobu, prodej až po podporu servisu.“

A Martin Peňáz dodává: „Každá výrobní firma má stejné základní cíle – chce dělat lepší výrobky, chce navyšovat tržby a chce generovat vyšší zisk. Digitální technologie jim v tomto určitě mohou pomoct, ale většina firem neví, jak tyto technologie ke splnění svých základních cílů začít jednoduše využívat.“ A pokračuje: „Pokud to s digitalizací myslíte opravdu vážně, začněte s tím, že ve vaší firmě společně s námi uděláte inovační workshop. Přineseme vysoce interaktivní zkušenost, kdy se budeme bavit na téma pěti zásadních digitálních schopností, což je masová kustomizace, spolupráce, flexibilní výroba, zákaznická zkušenost a chytré služby. Tyto digitální schopnosti pomáhají zákazníkům splnit jejich cíle.“

Cílem inovačního workshopu není předvést softwary a jejich funkcionality, ale ukázat zákazníkům, jak zvládnout digitální dovednosti, jak jim pomohou a jak generovat profit.

Na inovačních worshopech jsou zákazníci dotazováni, co pro ně tato témata znamenají, jaký to má vliv na jejich odvětí, co by jim to umožnilo z pohledu jejich byznysu a proč to ještě nemají. Důležitá je diskuze mezi zákazníky a porozumění tomu, co tyto termíny pro ně znamenají. Následně je zákazníkům představena šablona digitální strategie a jak jim mohou digitální technologie umožnit lépe reagovat na jejich požadavky, což je ilustrováno referenčními ukázkami z projektů firmy Autodesk.

Digitalizace všech firemních procesů je jasná cesta k získání konkurenční výhody,“ říká David Palas ze společnosti Autodesk.
Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit