Témata
Foto: archiv P. Sobotky

Pavel Sobotka, zakladatel a ředitel firmy Frentech Aerospace. Základy technických a technologických schopností získal v Tesle Brno, kde pracoval 27 let. Již tehdy byl přesvědčen, že přesná mechanika bude stále atraktivním oborem, jelikož se podílí absolutně na všem, co používáme. Brýle, zdravotnická technika, auta, letadla, kosmické rakety, obranný průmysl, tiskařina, výroba mikročipů, počítačů a mnoho dalšího.

Tento článek je součástí seriálu:
Otevírací rozhovory vydání
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

To byla motivace Pavla Sobotky založit firmu v době, kdy většina státních podniků po sametové revoluci spěla ke svému konci. V podnicích nebyla síla táhnout tyto kolosy dál. Nebyli manažeři, kteří by dokázali v tržním prostředí zvládat komunikaci a nabídku výrobků, jež mnohdy byly už zastaralé, ale hlavně nebyla všeobecná vůle.

Následující textová podoba rozhovoru je redakčně upravenou verzí živého rozhovoru. Jeho plnou verzi přináší podcastová relace MM Spektrum Podcast, kterou naleznete ve vašich oblíbených podcastových aplikací, nebo si ji můžete přímo spustit v níže umístěném přehrávači.


MM: V roce 1993 jste potkal budoucího holandského společníka a rozjela se úspěšná spolupráce. Bezesporu, na růžích nebylo vždy ustláno. Jak jste se se vším popasovali, co bylo na cestě nejtěžší?

P. Sobotka: Především jsme neměli žádné zkušenosti s tržním prostředím, chyběl nám přehled o něm. Za předchozího režimu jsme mohli velice omezeně cestovat po tzv. západním světě. To byl obrovský hendikep pro začínající podnikatele, kteří chtěli opravdu něčeho poctivou cestou dosáhnout. Chyběly mezinárodní zkušenosti, a bohužel i kapitál. A bez něho to tehdy bylo složité, bez něho je to složité i nyní.

Pavel Sobotka
Jednatel, spolumajitel a ředitel společnosti Frentech Aerospace.

Postupně prošel různými stupni zaměstnání. Nejdříve pracoval jako soustružník kovů, odkud se vypracoval postupně až na výrobního ředitele Tesla Brno. Od roku 1991 byl zaměstnán ve firmě MK Brno, kterou založil a měl v ní vlastnický podíl, a to až do roku 1994. Firma dodávala přesnou mechaniku pro elektronové mikroskopy a automatické parkovací systémy. První automatický parkovací systém v ČR je instalován ve Spálené ulici v Praze. Tento systém je v provozu dodnes.
V roce 1994 založil společně s nizozemskou firmou Frencken Group společnost Frencken Brno, ve které byl jednatelem, ředitelem a vlastnil v ní většinový podíl. K odkoupení části podílů od této společnosti firmou Czech Aerospace Systems, s. r. o., které je pan Sobotka také spoluzakladatelem a spoluvlastníkem, došlo v roce 2006. V této společnosti vykonává funkci jednatele. V dceřiné společnosti Frentech Aerospace vykonává funkci jednatele a ředitele, v těchto funkcích působí dodnes.
Jeho celoživotní profesní kariéra je spjatá s Brnem a Jihomoravským krajem.
(Foto: archiv P. Sobotky)

MM: Po vstupu České republiky do ESA jste zahájili své aktivity ve vesmírném průmyslu. Stali jste se úspěšnými dodavateli dílů jemné mechaniky, optiky a vesmírných mechanismů mj. pro špičky v kosmické technice. Jak firma z Brna obstojí ve světové top konkurenci?

P. Sobotka: Pro upřesnění. Celkem máme tři základní směry našeho podnikání. Výrobu dílů pro letecký průmysl, který je pro nás velice důležitý v tom, že přináší opakované zakázky a my zde držíme výrobu. Představuje aktuálně cca 40 % naší činnosti. Druhým podnikatelským směrem jsou high-tech díly a sestavy pro vesmírný průmysl, které zaujímají též 40 %, a třetím oborem je přístrojová technika – výroba velmi přesných komponent pro elektronovou mikroskopii.

Vesmírné mechanismy hrají ve výzkumně-vývojové činnosti firmy Frentech velice důležitou roli. Podílejí se na mnoha projektech, které jsou většinou realizovány pod vedením Evropské kosmické agentury ESA, a dále na komerčních projektech pro telekomunikační satelity a nosné rakety. (Zdroj: Frentech Aerospace)

Vesmírné mechanismy hrají v našem výzkumně-vývojovém poli nesmírně důležitou roli. Máme mnoho projektů, které jsou většinou realizovány pod vedením zmíněné Evropské kosmické agentury ESA, a dále jsou to komerční projekty pro telekomunikační satelity a nosné rakety. Bohužel projekty ESA nejsou finančně zajímavé a člověk musí být připraven na náhlé změny, které v průběhu projektů přicházejí. Avšak jejich hodnota tkví v získaném firemním know-how a osobních zkušenostech nás všech, které následně lze využít pro komerční projekty. V tomto oboru si musíte získat důvěru, jinak vás nikdo neosloví, a samozřejmě je nutné být držitelem řady oprávnění a certifikací, ať jsou to základní normy ISO 9001 či ISO 14001, dále pak certifikace řízení kvality v leteckém průmyslu AS 9100, máme též certifikaci od společnosti Airbus, a také řadu zákaznických oprávnění pro realizaci kvalifikovaných procesů. Zásadní tedy je, aby si firma získala důvěru a měla nezbytné certifikace a oprávnění.

MM: Stále naplno pociťujeme dozvuky všech krizí, které svět za poslední dekádu zasáhly – způsobené jak pandemií koronaviru, tak válečnými konflikty na Ukrajině či na izraelsko-palestinském území. Jak tyto všechny důsledky vstřebáváte a jaký mají vliv na vaši současnou kondici?

P. Sobotka: Bohužel těch krizí v průběhu našeho dosavadního podnikání bylo daleko více a je důležité si je připomenout a uvědomit si, jakým trnitým křovím jsme se museli proplést. První byla měnová krize v roce 1997, kdy se úrokové sazby vyšplhaly až na 197 % (!) a my jsme tehdy měli úvěr v hodnotě přes 30 mil. korun u holandské banky. Bylo velmi náročné to vše splácet a ustát. Druhá událost, která se nás zásadně dotkla, byla situace po 11. září 2001, kdy letecký průmysl dostal zásadní ránu v podobě velkého útlumu výroby a nám tehdy Airbus snížil spolupráci na polovinu objemu. Dále se nás dotkla hospodářská krize v letech 2008 a 2009. Tehdy jsme získali velkou zakázku na společném projektu s rakouským a italským partnerem pro výrobní linku na solární panely určenou pro čínského zákazníka. Vyráběli jsme více než rok a půl 40 linek týdně. Stále se na nich vyrábějí solární panely, které zaplavují střechy obytných budov a fotovoltaické elektrárny po celém světě. Mediálně propíranou krizi z let 2012 a 2013 jsem nepochopil a ta se nás ani nedotkla. Avšak technické problémy Boeingu 787 Dreamliner a zastavení jeho výroby jsme pocítili na vlastní kůži.

Reklama
Reklama
Reklama

Za dosavadní největší krizi, která nás zasáhla, považuji pandemii covid-19, se kterou jsme se dodnes ještě nevyrovnali. Během dvou měsíců jsme ztratili 60 % obratu a poprvé v historii jsme zaznamenali ztrátu. Přišli jsme o mnoho zaměstnanců, nedostalo se nám žádné podpory. Museli jsme vše financovat z vlastních zdrojů, které jsme měli připraveny na nové investice. Tehdy nám vzrostla obrovským způsobem nemocnost, lidé velmi lehce přes telefon získávali od lékařů neschopenky. Sice nám následně částečně poklesla, ale dodnes je to obrovský problém. Možná má na to vliv i zrušení karenční doby.

Co se týká konfliktu na Ukrajině, ten se nás nikterak přímo nedotkl, jelikož nemáme s žádnou se zainteresovaných stran žádný obchodní vztah. Avšak projevilo se to v dodavatelsko-odběratelských vztazích v oblasti materiálů, a samozřejmě v ceně energií. Ty na nás mají katastrofální dopady. Aktuálně platíme za elektřinu trojnásobně více než ve fixovaném období. Zdražily se veškeré vstupy, od materiálů přes náhradní díly, servis až po stravu pro zaměstnance. Nepřiblížily se k původním cenám, a již se to nikdy ani nevrátí. Zaměstnance současná realita zásadně ovlivňuje, má negativní dopad na atmosféru v kolektivu, jelikož lidé často řeší ekonomické potíže ve svých rodinách a v rodinách svých blízkých. Hledají řešení a někteří dávají výpovědi, jelikož se jim kvůli drahým pohonným hmotám nevyplatí dojíždět do práce. Považují to všechno za absurdní, stejně jako já. A když se jim nedostává žádné pomoci od státu, čekají ji logicky od nás. Je vyvíjen tlak na osobní náklady a mzdy, a pokud obchodní řetězce vidí, že lidé dostávají přidáno, tak pochopitelně zboží nezlevní. A tak si tu inflační spirálu roztáčíme sami.

MM: Kvůli rozhodnutí německé vlády o zrychleném odchodu od výroby elektřiny v jaderných a uhelných elektrárnách a přechodu na obnovitelné zdroje energie se místní subjekty dostaly do dramatické nevýhody ve srovnání s ostatními průmyslovými zeměmi. Například francouzské podniky aktuálně platí za elektřinu poloviční částky. Podle průzkumu přes 60 % firem v klíčových odvětvích ekonomiky je rozhodnuto přesunout výrobu mimo Německo. Výrobní náklady pro ně představují obrovské ekonomické riziko. Naše hospodářství se tak kvůli své vysoké subdodavatelské provázanosti s německým průmyslem ocitá ve velkém ohrožení. Jaký vidíte osud Německa, a tím pádem i nás?

P. Sobotka: Snažím se vše vidět v souvislostech. Němce velmi dobře znám, hovořím jejich jazykem, velmi dobře znám jejich obchodní filozofii. Když jsem začínal podnikat, měli jsme mnoho německých zákazníků. Po druhé světové válce vybudovali velmi silný průmysl, byli špičkou ve světě. Jejich aktuální problémy jsou velmi závažné, a mají dopad na celý evropský průmysl. Doufám, že Němci, a celá Evropa, dostanou rozum, přestanou naslouchat aktivistům a uvědomí si, že stále platí, že 1 + 1 = 2. Jinak Evropa v souboji s Amerikou a Asií zápas o trhy a úspěšné ekonomiky prohraje. Jasně vidíme, jak tyto dva regiony silně podporují průmysl, a pokud se my, myslím tím celou Evropu, budeme sebepoškozovat, nemáme absolutně šanci po jejich boku uspět. Návrat k prosperitě nebude jednoduchý, a hlavně bude stát hodně peněz! Německo bylo průmyslovým lídrem Evropy a jsem přesvědčen, že se k této roli vrátí. Ale vidíme, že to bohužel momentálně nevypadá dobře. Myslet si, že zelené šílenství je cestou k posílení ekonomiky, je podle mě nesmysl. Samozřejmě je třeba si chránit životní prostředí, ale ne ideologicky. K posílení může dojít, když necháme firmy v klidu pracovat a nebudeme jim házet klacky pod nohy. Za ty klacky považuji i vypnutí jaderných elektráren v Německu. Jestli nás to vše ovlivní? Ano, protože jsme otevřenou ekonomikou, Německo bylo, a i nadále bude, naším významným obchodním partnerem. Stále se ale na tento problém dívám jako na ekonomický a hospodářský souboj mezi Amerikou, Asií a Evropou. Amerika se umí prosazovat svojí pozicí a vlivem ve světě, v Asii, konkrétně myslím v Japonsku, na Tchaj-wanu, v Jižní Koreji, a samozřejmě i v Číně, jsou pracovití a odpovědní lidé, kteří navíc umí pracovat velmi efektivně. A my? My musíme vzít rozum do hrsti a bojovat.

Pavel Sobotka obdržel dlouhou řadu ocenění. Naposledy v březnu 2024 byl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR oceněn za mimořádné úspěchy při mezinárodní spolupráci v oblasti kosmických aktivit. (Foto: archiv P. Sobotky)

MM: Úbytek strojírenské výroby můžeme sledovat již od roku 2020. Jak si myslíte, že by se tento negativní trend dal zvrátit? Co podle vás pomůže zvýšit konkurenceschopnost České republiky, resp. celé Evropy, na světových trzích?

P. Sobotka: Zásadní byl covid-19, a následně absolutně nezvládnutá energetická krize, včetně extrémně vysoké inflace. Nyní se již začínají projevovat důsledky neuváženého jednání a chování EU s dopady do hospodářství a průmyslu. To nás neposunuje, naopak zásadně poškozuje. Podle mě se tento problém musí urychleně řešit. Snad pomohou volby do europarlamentu. Již dnes nás to v EU bude stát hodně peněz. Jen malá ukázka – vidíme, že po ukončení státních dotací poklesl v Německu prodej elektromobilů o 18 %, automobilka Tesla má velké ekonomické problémy, zásadně posiluje konkurence čínských výrobců, co se ceny a kvality týče. Samozřejmě elektromobilita je zajímavá perspektivní technologie, nikoliv však jediná možná, která by měla být prosazována. Ať má zákazník možnost volby.

Zasahovaly nás ideologické fámy o ekologičnosti elektromobilů, avšak celý řetězec od těžby surovin až po likvidaci baterií je po ekologické stránce horší než u běžných spalovacích motorů. Automobilky byly tlačeny do vývoje elektromobility, nainvestovaly do ní obrovské množství prostředků. Vrátí se jim to někdy? Průmysl v ČR nesmíme zabíjet! Firmy musí investovat do technologií, aby si udržely konkurenceschopnost. Zásadní problém spatřuji v neexistenci jakékoliv vize, nemáme žádnou průmyslovou a hospodářskou strategii, žádný dlouhodobý program pro udržitelnost a další rozvoj průmyslu. To je klíčové pro naši budoucnost. Služby nás nezachrání. Na ně si musíte napřed ve výrobě vydělat, a potom je můžete používat. Naší cestou je konkurenceschopnost, podpora výzkumu, vývoje a inovací. Tvorba produktů s vysokou přidanou hodnotou.

Reklama

MM: Hlavní roli u vás vždy vedle profesních dovedností měla a má odpovědnost. Odpovědnost k produktu, ke spolupracovníkům, k zákazníkům, ale i odpovědnost vůči státu a dodržování pravidel. Jaký má na vaše podnikání vliv státní byrokracie a jak ji vnímáte vy osobně?

P. Sobotka: Nenazýval bych to byrokracií, ale povinnostmi, které máme vůči státu. Samozřejmě poctivě dodržujeme vše, co je na nás kladeno, ale na druhou stranu bych zrušil, co považuji za zbytečné. Například za byrokracii považuji neustálé zasílání dat na ČSÚ. Opravdu nevím, k čemu to vše slouží, když není vidět, že by se výsledky někdo řídil – například při definici hospodářské strategie. Pouhé sbírání dat je k ničemu. Samozřejmě je rozhodující, jak je v ČR drahá pracovní síla, jak vysoké jsou daně, jak máme kvalitní středoškolské vzdělávání, učňovské školství. Jak stát motivuje lidi, aby vykonávali profese, ve kterých se za státní peníze vyučili, a 70 % z nich nekončilo mimo obor. Zásadním problémem bude nesmyslné vykazování uhlíkové stopy, požadavky ESG na velké firmy, které to následně přenesou i na své dodavatele. Zahraniční firmy nás již v této otázce kontaktovaly. Takovou zbytečnou práci nám nikdo nezaplatí a do cen ji promítneme. Už jsem se například setkal s požadavkem, abychom evidovali, kolik lidí jezdí do práce autem a kolik tramvají. Kdybychom se raději věnovali tlaku na EU, aby řešila problémy s emisními povolenkami.

MM: Další téma se týká odborného vzdělávání a profesního růstu. Jaké znalosti postrádáte u absolventů technických středních a vysokých škol, kteří k vám nastupují, a naopak čím vynikají? Jakou podobu má způsob celoživotního vzdělávání vašich zaměstnanců?

P. Sobotka: V Brně máme celou řadu středních a vysokých odborných škol, včetně výzkumných center, a velké množství renomovaných firem. Jsme často nazýváni „Silicon Valley“ České republiky. Je zde obrovská možnost uplatnění technicky vzdělaných lidí, kteří mají jistotu celoživotního zajištění perspektivního zaměstnání. Druhou stranou mince je kvalita vzdělávání. Nejsem odborník, abych to mohl hodnotit. Ale ptám se, proč se k nám za celou dobu existence naší firmy nikdy na nabízené pozice nehlásil středoškolák? Dříve, když absolvent zdejší průmyslovky přišel do firmy, byla mu nabídnuta práce v technologii, taková, která je dnes obsazena inženýry. Je patrný zásadní nedostatek jak maturantů, tak i lidí vyučených v řemeslu. A jak jsem již řekl v předchozí odpovědi, pokud se již někdo vyučí, ve většině případů v oboru nepracuje. A je to velká škoda, protože by již získával zkušenosti a profesně by rostl. A to souvisí s celoživotním vzděláváním. Každým dnem se učíme, požadavky zákazníků stále rostou, musíme se neustále vzdělávat, po odborné i jazykové stránce. I řemeslník má šanci profesně růst. Jeho heslo je: „Chci, a tak musím.“ Za hazard s lidskou budoucností považuji to, když místo vykonávání vyučeného řemesla rozvážíte bagety na koloběžce. A dále bych ještě chtěl apelovat na potřebu prezentace průmyslu ve veřejném prostoru, v televizi, v rádiu. Jihomoravský kraj každý rok vyhlašuje největší přehlídku řemesel a řemeslných oborů v České republice nazvanou České ručičky, jejímž cílem je popularizace učňovského školství v očích mladých lidí, jejich rodičů, učitelů i široké veřejnosti. Bohužel bez účasti představitelů vlády a státu.

Pavel Sobotka byl stájí McLaren pozván jako oficiální VIP host na závody F1 do Rakouska.
Byl to úžasný zážitek. Hodně jsem tam pochopil,“ vzpomíná a pokračuje: „Jako dřívějšího fandu motor sportu – dnes na to již čas nemám – mě trápí, jak jsme se zbavili GP v Brně. Na tom závodu F1 jsem se mohl podívat ‚pod pokličku‘ a mnohé mi otevřelo oči. Když to totiž někdo umí a chce, tak je takový projekt vysoce ziskový. Pak jsem si kladl otázku, jak to že v Brně na tom schopni vydělat nejsme? Proč na všem proděláváme? Hledal jsem paralelu i s naším průmyslem…
(Foto: archiv P. Sobotky)

MM: Vedle celé řady ocenění, jak firemního, tak i osobního rázu, za dobu vašeho podnikání jste se vloni stal finalistou soutěže Manažer roku. Jste „baťovec“, tělem i duší, a to již od svého působení v tehdejší Tesle. Od montérek až po smoking. Jaké zásady ctíte a jak je integrujete tyto do řízení firmy a práce s lidmi?

P. Sobotka: Celá moje profesní cesta byla vždy opřena o znalosti výroby. Každé ráno procházím veškeré provozy, hovořím s lidmi, hledám společně s nimi cesty řešení problémů a jsem tzv. v obraze. V bývalé Tesle jsem byl zodpovědný za zavádění CNC strojů, a již zde jsem inklinoval k baťovskému řízení, k poctivé práci. Toužil jsem po inovacích. Můj strýc měl Baťovu školu práce, ten mě hodně naučil, stejně jako pan Procházka, bývalý ředitel EJF Brno, dnes ABB. A když jsem začal podnikat, využíval jsem jeho rad a konzultací. A samozřejmě profesor Milan Zelený byl pro mě dalším učitelem, a jeho myšlenky a rady byly pro mě vždy velmi inspirující. Velká škoda, že nebyly vyslyšeny na potřebných místech. Ještě k Baťovi. Nikdo z nás nepochopí, jak mohl týdně vyplácet mzdy po celém světě, a ještě na nástěnkách vykazovat, jak velký měl který zaměstnanec podíl na profitu firmy. Bez informačních technologií… Samozřejmě dvakrát do stejné řeky nevstoupíme, nemůžeme vzít Baťovo myšlení a plně jej integrovat do současných podmínek. Ale je pro nás inspirací a návodem, například ve vztahu a odpovědnosti k zákazníkovi.

MM: Na závěr našeho rozhovoru, jaké máte přání v osobní i profesní rovině?

P. Sobotka: Přál bych si, aby mi především sloužilo zdraví, měl jsem dobré vztahy s blízkými a více času na rodinu a na sebe. A co se týče podnikání – chtěl bych, abychom se ještě více posunuli ke složitějším vesmírným mechanismům, a tím posílili svůj vlastní vývoj. Aby lidé chodili do práce s úsměvem, nikoliv zahořklí po zhlédnutí zpráv v televizi. Člověk, který ztratil důvěru ke státu, je těžký spolupracovník. A taková je bohužel současná doba, ale já věřím v její proměnu.

MM: Děkuji vám za inspirativní rozhovor.

Vydání #6
Seriál
Firmy
Související články
Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Související články
Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Role technické univerzity
v udržitelné společnosti:
Prof. Ľubomír Šooš, STU v Bratislavě

Smyslem série této řady podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult, kteří dávají nahlédnout do své denní operativy, o dílčí realizaci dlouhodobé strategie a jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti. V tomto díle je naším hostem profesor Ľubomír Šooš, děkan Strojnické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Trnitá cesta české vědy a výzkumu

Třicet let je diskutovaným tématem propojení české vědy a výzkumu s průmyslem. Podařilo se konečně v této oblasti učinit pokroky? Proč se čeští vědci nehrnou do tuzemských firem a proč české školství negeneruje kreativní osobnosti? K diskuzi o těchto otázkách jsme pozvali docenta Jiřího Krechla, který se problematice výzkumu a vývoje dlouhodobě věnuje.

V on-line byznysu chybí lidská chemie

Online platforma se i díky pandemii koronaviru stala hitem posledních tří měsíců. Někteří podnikatelé dokonce tvrdí, že se velká část byznysu a obchodování přesune do online prostředí. Bude tento fenomén přetrvávat, změní se konečně české montovny na podniky s přidanou hodnotou, a proč by Čechům mohla i krize prospět? Na to jsme se zeptali ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy.

Role technické univerzity v udržitelné společnosti, Prof. David Tuček, UTB Zlín

Smyslem nové série podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult o jejich denní operativě, o realizaci dlouhodobé strategie, jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti a dalších tématech. Tentokráte jsme o rozhovor požádali profesora Davida Tučka, děkana Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit