Témata

V řízení týmů preferuji naslouchání a spolupráci, říká statutární ředitelka Monika Šimánková

O tom, proč k prezentaci firemní strategie nepoužívá excelové tabulky, proč slušnost je ve firmě základ a proč věří v české strojírenství, si naše redakce povídala se statutární ředitelkou strojírenské společnosti Hestego Monikou Šimánkovou.

Tento článek je součástí seriálu:
Otevírací rozhovory vydání
Díly
Iva Ruskovská

Stála u zrodu PR v ČR. Od 90. let se této problematice aktivně věnovala jako odborný konzultant nebo tiskový mluvčí v komerční a státní sféře. Mimo jiné vedla první tisková centra v období povodní v ČR nebo působila jako tisková mluvčí a vedoucí oddělení PR a marketingu ÚVN Praha. V současné době se věnuje copywritingu.
Vystudovala sociologii a aplikovanou psychologii na FF UP Olomouc, kde také dokončila doktorské studium. Dlouhodobě se věnuje problematice sebereflexe a efektivní komunikace. V této oblasti absolvovala studium na FF UK Praha a řadu certifikovaných kurzů v zahraničí.

Ing. Monika Šimánková, Ph.D., vystudovala VUT v Brně, kde také absolvovala doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku. Svou pracovní kariéru zahájila již po střední škole v japonské společnosti Toray na ekonomickém úseku. Poté nastoupila ke studiu na vysokou školu a souběžně se studiem pracovala ve strojírenské společnosti Hestego, a. s. Zde nejprve zastávala několik pozic v oblasti controllingu. Následně přešla jako manažerka na úsek logistiky. Do financí se vrátila na post finanční ředitelky. V roce 2014 jí byla svěřena pozice generální, později statutární ředitelky. Práce je jejím největším koníčkem. Je vdaná a má osmiletého syna. Ve volném čase se spolu se synem věnuje běhu, plavání či jízdě na kole. Ráda také čte a učí se cizí jazyky.

MM: Podíl žen na celkové zaměstnanosti v ČR je 45 %, z toho čtvrtina pracuje ve strojírenství. Tento nepoměr ukazuje, že strojírenství pro ně není zrovna atraktivním oborem?

M. Šimánková: Atraktivita technických oborů obecně podle mě nesouvisí s pohlavím. Je to spíše o celkovém vnímání obtížnosti technického vzdělávání v naší společnosti. A také o individuálních vlastnostech každého člověka. Co je komu blízké a co ho baví. Ano, za dob našich maminek platilo, že si děvčata hrávala s panenkami a kluci s autíčky. To dnes už neplatí. Dnešní výchova respektuje individuální zájmy dětí a dává jim mnohem více svobody ve výběru budoucího povolání. Bez ohledu na to, zda se jedná o kluka, nebo holčičku.

MM: Co vás motivovalo si z průmyslových oborů vybrat zrovna strojírenství?

M. Šimánková: Strojírenství si mě vlastně tak nějak našlo samo, vůbec mě nenapadlo o tom přemýšlet. Původem jsem ekonom. U mého současného zaměstnavatele, firmy Hestego, jsem začínala pracovat na úseku financí už při studiu na vysoké škole. Postupem času mě začala lákat výroba. Vždy, když bylo nutné řešit nějakou problémovou oblast, tak mne bývalý pan ředitel oslovil a poslal mě problémy řešit. Tím jsem získávala nejen více zkušeností, ale i respekt a autoritu. Když přišla nabídka na pozici statutárního ředitele strojírenské společnosti, byla jsem překvapená, ale šla jsem do toho. Na této pozici jsem již pět let.

MM: Jak si vybíráte své kolegy do týmu?

M. Šimánková: Pečlivě a bez ohledu na pohlaví a věk. V kreativních technických oborech, jako je konstrukce, vývoj a podobné oblasti, máme více mužů. Ženskou doménou jsou zase oblasti pečující a podporující. Například logistika, finance, nákup a personalistika. Ale mám i řadu technicky velmi zdatných kolegyň. A hlavní kritérium výběru? Záleží na tom, o jakou pozici se jedná a jaký typ člověka na ni potřebujeme. Ve výběru nám pomáhá využívání osobnostních a výkonových testů, které nám ukáží základní povahové rysy, dovednosti a schopnosti. Testy nám dokáží rozklíčovat, zda zájemce umí strukturovaně přemýšlet, jaký má vztah k riziku, jestli je aktivnější, nebo pasivnější, zda dokáže dotahovat věci do konce, jak je silný v komunikaci, řešení problémů a další důležité věci. Každá profese vyžaduje jiné spektrum dovedností a schopností. Testy nám ušetří hodně času, a v konečném důsledku i finančních prostředků. Vyloučíme potenciální povaleče, nevhodné a neetické lidi. Etika je v naší firmě základ.

MM: Jak se vám dotazníky a testy osvědčily? Nemají zájemci strach, že testy neprojdou?

M. Šimánková: Testy nejsou dobré, nebo špatné. Stejně tak jako lidé. Pomohou nám odhalit potenciál člověka a efektivně ho zařadit na vhodnou pozici. Díky testování a pohovorům často člověk sám objeví svůj vlastní potenciál a najde práci, která ho baví. Dám příklad. Měla jsem na pohovoru dámu, která se ucházela o pozici mé asistentky. Měla obrovskou výkonnost, rychlost a bylo vidět, že ráda začíná nové cykly, ale nerada je dokončuje. Na pozici mé asistentky se vůbec nehodila a byla by na ní nešťastná, jelikož já hlavně předávám úkoly k dokončení. To je přesně to, co by ji nebavilo. Ona to nakonec uznala a my jsme ji zaměstnali v jiné oblasti. Ve výběru zaměstnanců je potřebné se soustředit i na to, co daného člověka baví a kde sám vidí svůj potenciál. Pokud člověk dělá danou práci rád, dává do ní úplně jinou energii a na výsledcích je to samozřejmě vidět.

„My jsme vyrostli jako firma vyrábějící komponenty pro obráběcí stroje. Ale chceme něco víc. Chceme vytvářet vlastní produkty. Příkladem jsou naše chytré koše. Úplně jiný svět, jiný finální výrobek, jiný trh a jiný zákazník. A proč ne?“ říká ke strategii firmy Monika Šimánková.

MM: Jaký manažerský styl preferujete? Kde jste se ho učila, kde jste čerpala znalosti a inspiraci?

M. Šimánková: V řízení lidí preferuji naslouchání, spolupráci a samostatnost. Není to vůbec jednoduché, ale pokud nebudete naslouchat, nic se nedovíte. V době rychlé výměny informací je velmi obtížné naslouchat soustředěně, naslouchat až do konce a zároveň udržet pozornost všech komunikujících. Vést kolegy tak, aby s návrhem a projektem přišli sami, je rovněž velmi obtížné. Jinak je ale samostatnosti nenaučíte. V naší firmě jsme extrémně pracovití. Lidé jsou zde srdcaři a dříči. Musíte jim dát však prostor, aby se ve své práci mohli realizovat. Pro mne je důležité být pro své kolegy a zaměstnance příkladem. To znamená pracovat tvrději než oni a vytvářet pro ně příznivé podmínky. Nemám moc ráda extrémní soutěživost a pletichy. V žádném týmu to nedělá dobrotu. Snažím se, aby u nás byla atmosféra maximální spolupráce. Přílišná soutěživost může někdy přerůst až v rivalitu, a to hlavně u mužů, kteří k tomu mají větší sklony. Vždy je třeba mít na paměti, že firma je jeden tým a že důležitý je prospěch celku, a ne jednotlivců. Nesoutěžíme mezi sebou, pomáháme si.

MM: Styl řízení, o kterém hovoříte, se mi zdá dost náročný. Jak se vám ho daří realizovat?

M. Šimánková: Považuji za velice zásadní tvořit důležité věci společně a daří se mi to prosazovat v praxi. Na tvorbě firemní strategie se nepodílí jen vrcholové vedení, ale také další důležité útvary jako například oddělení vývoje. Je pro mne naprosto nezbytné, aby strategii porozuměli naprosto všichni, abychom ji tvořili společně a pochopili, že každý musíme ustoupit ze svých priorit a naplnit cíle, které společnost, včetně všech zaměstnanců, posunou dopředu. Pokud vám někdo řekne, tady máš plán a ten musíš splnit, tak obvykle začnete přemýšlet, proč ten plán není splnitelný. Na co tvůrce zapomněl a na co nemyslel. Já jdu cestou – utvoř si svůj plán a představ mi ho. Společná práce napomáhá pochopení firemní strategie a cílů.

MM: Většina vedoucích manažerů se shoduje v tom, že nejdůležitější dovedností a schopností, kterou poptávají a požadují u manažerů, je sociální inteligence. Myslíte si to také?

M. Šimánková: Domnívám se, že současná mladá generace je velice odborně erudovaná, ale někdy jí opravdu chybí sociální dovednosti, které jsou pro týmovou práci a vedení týmů naprosto klíčové. Je třeba jim v tomto pomoci a proškolit je. V Hestegu se o to snažíme v rámci firemní Hestegoakademie. Věnujeme také obrovské množství času interní komunikaci. Každý měsíc mám meetingy se všemi zaměstnanci a každý týden se setkávám se všemi vedoucími divizí. Po celé firmě máme bannery, poutače a nástěnky, pro zaměstnance pořádáme řadu společenských a sportovních akcí. Zaměstnanci spoluvytvářejí personální web, na který dávají vlastní příběhy a videa.


„Prvotní výběr provádíme pomocí testů. Osobnostní testy nám určují základní osobnostní rysy, dovednosti, schopnosti a v podstatě nám testy ušetří hodně času, a v konečném důsledku i finančních prostředků. Vyloučíme potenciální povaleče, nevhodné a neslušné lidi. Slušnost je na prvním místě. Etika je v naší firmě základ,“ vysvětluje systém výběru zaměstnanců statutární ředitelka firmy Hestego Monika Šimánková.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

MM: Z EU občas zaznívá požadavek povinných kvót pro zařazení žen do vysokých pozic v politice, soukromých i státních firmách. Prezident České manažerské asociace Pavel Kafka s myšlenkou povinných kvót nesouhlasí: „Ženy je nemají zapotřebí. Jde o to, abychom se celkově posunuli na vyšší civilizační úroveň.“ Mají to ženy zapotřebí, nebo nemají?

M. Šimánková: Nejsem zastáncem kvót. I když souhlasím, že na některých pozicích to mohou mít ženy těžší. Důležitá je cesta, která je úplně stejná, jako když si buduje kariéru muž. Pokud nám někdo nabídne nebo umožní tuto cestu zkrátit nebo ji obejít, tak to nebude správné a patřičné zkušenosti nezískáme. Do vrcholových funkcí by se mohly naopak dostat ženy, které nebudou vhodné a způsobí, že plno schopných žen svojí neprofesionalitou zdiskreditují. Na tyto pozice se musí dostávat ty nejlepší ženy. Kvóty nejsou tou správnou cestou.

MM: Na tuto otázku navážu tvrzením jednoho českého headhuntera, který říká, že se ženy ve vedení firem vyplatí. Jak tento názor vnímáte?

M. Šimánková: Každý tým, tedy i tým ve vedení firmy, by měl být smíšený. Mužský a ženský element se musí doplňovat. Není důležité, jaké mají jednotliví členové týmu pohlaví. Důležitá je funkčnost. Ředitel firmy je odpovědný za to, že si takový funkční tým dokáže postavit.

MM: Na webu vaší společnosti prezentujete firemní hodnoty, jako je odvaha, partnerství, síla, vytrvalost a další. Vizuálně jste je spojili s horolezci a výstupy na horské masivy. U strojírenské firmy je to trochu neobvyklé, ale určitě to poutá pozornost. Co vás motivovalo aplikovat vlastnosti typické pro náročné vysokohorské výkony do strojírenské firmy? Co znamenají pro vás?

M. Šimánková: Náš tým nemá žádné mantinely a hranice. Nedáváme si žádné limity a chceme jít za svými sny a vizemi. Vyrostli jsme jako firma vyrábějící komponenty pro obráběcí stroje. Kromě toho, že chceme být dále partnery svých zákazníků, tak chceme taky něco víc. Chceme vytvářet vlastní produkty. Uvádět je na nové trhy a být v tom úspěšní. Když jsme přemýšleli o tom, jak to vizuálně vyjádřit, tak nejlepší nám přišel sport, který je všem zaměstnancům blízký. Vycházky do hor byly jednou z prvních společných firemních aktivit, kterou do firmy přinesl majitel na samém začátku. Zdolávání hor vyjadřuje charakter našeho přemýšlení.

Nebojíme se vysokých vrcholů, chceme vytvářet nové cíle a nové produkty. To jsou například naše chytré koše. Úplně jiný svět, jiný finální výrobek, jiný trh a jiný zákazník. A proč ne? Hledali jsme cestu pro své myšlenky a sny. Podporujeme kreativitu bez toho, aniž bychom se vázali na něco, co už jsme vytvořili. Důležitý je nápad, myšlenka, pak teprve nastoupí technika. Lidem, ať už to je ve firmě, nebo mimo ni, vysvětlujeme svou cestu a volíme pro to něco jiného, než je excelovská tabulka.

MM: V jaké kondici se nachází české strojírenství? Není v pozici montoven, jak tvrdí někteří čeští ekonomové a manažeři?

M. Šimánková: Jsem hodně pozitivní člověk a vždy se snažím nacházet to dobré. Za léta praxe jsem poznala mnoho velmi schopných manažerů a majitelů českých firem. Český člověk je hrozně pracovitý a svědomitý. Málo si však věří. To je to, co nám nejvíce chybí. Určitě se vyrovnáme svým západním sousedům, a v mnoha případech dokážeme být lepší. Ale jde o to si věřit. Musíme více podporovat vlastní myšlenky, vlastní vývoj a výrobu. Pokud to budeme dělat, tak naše budoucnost je skvělá. Strojírenství v České republice v poměru na obyvatele je největší v Evropě, má dlouholetou tradici a má všechny předpoklady být na světové špičce.

MM: Co považujete za svůj největší úspěch v posledních letech?

M. Šimánková: Za velký úspěch považuji to, že v naší firmě je obrovská koncentrace šikovných lidí, se kterými se výborně spolupracuje. Díky nim se nám za posledních pět let podařilo vyvinout několik vlastních výrobků, které uvádíme na trh. Jedná se o už zmíněné chytré odpadkové koše a dále například o sázkové terminály na sport, které se dají využít také jako kiosky. Hodně jsme se posunuli v oblasti procesního řízení a plánování. Mnohem přesněji dokážeme stanovit, kdy a co přesně vyrobíme, což je pro naši efektivitu práce důležité. Do roku 2019 jsme vstoupili s novým jedinečným a rozsahem unikátním projektem, na kterém jsme spolupracovali se svým dodavatelským partnerem. Jedná se o plnou automatizaci dělení materiálů. Daří se nám úspěšně držet ruský trh, kde máme dceřinou společnost s prvovýrobou a 50 zaměstnanci. A je toho ještě mnoho, co bych mohla jmenovat.

Co se týká soukromého života, tak velkou radost mi dělá můj syn Dominik, podpora manžela, rodičů a celé rodiny.

„Jedinečný a rozsahem unikátní je projekt plné automatizace dělení materiálů, který jsme vytvořili se svým dodavatelským partnerem,“ uvádí k novým plánům Monika Šimánková.

MM: Když se ohlédneme do historie, tak téměř za každým silným mužem stála silná žena. Co vy na to? Myslíte si, že to platí i naopak? Za každou silnou ženou stojí silný muž?

M. Šimánková: Asi jsem příklad, který to reálně splňuje. Můj partner je silná osobnost, která mi je obrovskou oporou. Rovněž i majitel, vedení firmy a celá společnost. Za mnou stojí 400 silných žen a mužů.

MM: Děkuji vám za rozhovor a přeji další úspěchy.

PhDr. Iva Ruskovská

iva.ruskovska@gmail.com

Vydání #1,2
Kód článku: 190126
Datum: 06. 02. 2019
Rubrika: Servis / Rozhovor
Seriál
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit