Témata

Očekáváme hospodářský růst i v roce 2018? Ptáme se Miroslava Singera

Světové a české ekonomice se daří. Podle Miroslava Singera se jedná o normální stav, který přichází po hospodářské krizi před deseti lety. Podle jeho slov nemusíme mít obavu ani ze skepse některých ekonomů, kteří prognózují další velkou hospodářskou krizi. Miroslav Singer je optimistou věřícím v další růst i prosperitu českých firem, kterým radí využít situace nenormálně levných peněz.

Tento článek je součástí seriálu:
Otevírací rozhovory vydání
Díly
Iva Ruskovská

Stála u zrodu PR v ČR. Od 90. let se této problematice aktivně věnovala jako odborný konzultant nebo tiskový mluvčí v komerční a státní sféře. Mimo jiné vedla první tisková centra v období povodní v ČR nebo působila jako tisková mluvčí a vedoucí oddělení PR a marketingu ÚVN Praha. V současné době se věnuje copywritingu.
Vystudovala sociologii a aplikovanou psychologii na FF UP Olomouc, kde také dokončila doktorské studium. Dlouhodobě se věnuje problematice sebereflexe a efektivní komunikace. V této oblasti absolvovala studium na FF UK Praha a řadu certifikovaných kurzů v zahraničí.

MM: Hospodářské prognózy na rok 2018 jsou velmi příznivé. Jsou oprávněné?

Ing. Singer: Optimismus plyne z toho, že se světová, evropská i naše ekonomika vrací k normálu. To, co čteme v prognózách, vlastně není nijak neobvyklé. Po dekádě ovlivněné největší krizí většiny významných tržních ekonomik od konce druhé světové války nám to však tak připadá.

MM: Česká ekonomika předpokládá v roce 2018 růst cca o 3,1 procenta. Čeho by se měl především týkat?

Ing. Singer: Prognózy prakticky všech významnějších institucí předpovídají růst cca o 3 procenta. To odráží pozitivní výhled exportů, zvláště v oblasti oživující eurozóny. Dále je to i rostoucí ochota českých podniků investovat a českých domácností investovat i utrácet.

MM: Oficiální zdroje tvrdí, že ČR je pro zahraniční investory jednou z nejzajímavějších zemí bývalého východního bloku. Bude tomu tak i nadále? Například velká očekávání přílivu čínských investic se zatím nenaplnila.

Ing. Singer: Začnu odzadu. Očekávaný objem čínských investic by nebyl makroekonomicky významný, i kdyby se naplnil. Zde ve skutečnosti žádné zklamání z hlediska makroekonomického vývoje najít nelze. Pokud jde o zajímavost české ekonomiky, plyne spíš z toho, že naše hlavní trhy, tedy primárně eurozóna, dále oživují a české domácnosti i firmy jsou ohledně vývoje velmi optimistické.

Miroslav Singer po ukončení studia na Vysoké škole ekonomické (obor matematické metody v ekonomii v Praze) pokračoval na doktorandském studiu University of Pittsburgh, kde v roce 1995 obhájil svou disertaci a získal titul Ph.D. Během let 1991–1995 pracoval jako výzkumník a přednášející, později jako zástupce ředitele pro výzkum v Národohospodářském ústavu AV ČR a v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy. Od roku 1995 zastával významné manažerské posty ve finanční a průmyslové skupině Expandia, kde byl také v letech 2000 a 2001 ředitelem společnosti Expandia Holding. V roce 2001 Miroslav Singer nastoupil jako ředitel do společnosti PricewaterhouseCoopers ČR a setrval v ní až do roku 2005. V letech 2005 až 2010 byl členem bankovní rady a viceguvernérem České národní banky. Od roku 2010 do 2016 působil jako guvernér České národní banky. V lednu 2017 byl jmenován do funkce ředitele institucionálních vztahů a hlavního ekonoma Generali CEE Holding. Působí také jako předseda dozorčí rady České pojišťovny, člena skupiny Generali. Přednáší na Vysoké škole ekonomické.

Miroslav Singer získal mnoho prestižních ocenění, mezi něž například patří „Guvernér centrální banky v Evropě“ pro rok 2014. V průběhu let 1995 a  1996 byl také členem dozorčí rady a později i členem představenstva České pojišťovny.

MM: Na závěr minulého roku ČNB přibrzdila posilování české koruny. Ekonomické prognózy očekávají, že během roku 2018 ke zvýšení úrokových sazeb dojde až čtyřikrát a česká měna bude posilovat cca na 25 korun za euro. Bude tento trend ČNB držet? Její guvernér Jiří Rusnok naznačil, že by politika ECB mohla snížit prostor ČNB pro další navyšování sazeb.

Ing. Singer: Na závěr minulého roku ČNB nic nebrzdila. Využívání kurzu pro dosažení inflačního cíle skončilo loni v dubnu. Nebudu nijak překvapen, když na konci letošního roku skončí sazby ČNB mezi 1,5 a 2 procenty. Kurz bude při tomto procesu velmi důležitým faktorem, který bude naše centrální banka brát v úvahu, takže silnější kurz bude znamenat nižší zvýšení sazeb a naopak. U předpovědí kurzu je třeba si uvědomit, že realisticky může nabývat hodnot v mnohem větším intervalu, než si většina těch, kteří se o něj zajímají, připouští. Takže kurz na 25 korun za euro je jistě možný.

MM: Přibližně 40 procent HDP v ČR tvoří malé a střední podniky. Jak se tento trend promítne do jejich podnikání? ČR je malá země, živnostníci a rodinné podniky tvoří velké procento. Za 25 let se podařilo obnovit rodinné podnikání, bude se mu dařit i nadále?

Ing. Singer: Zdražování úvěrů je návratem k normalitě a přijde jen, když bude ekonomika prosperovat. Takže buď zůstanou sazby nízko, nebo se zvednou. Třeba i posílí kurz, ale rostoucí prosperita a s ní rostoucí poptávka budou přesto faktory, na kterých budou malé a střední podniky profitovat.

MM: Nejen americká banka JP Morgan, ale i někteří další ekonomové předpovídají možnost další finanční krize. Bývalý viceguvernér ČNB Pavel Kysilka varuje před přílišným optimismem a kritizuje nadnárodní instituce ze špatné regulace a opatření. Přehřáté úvěry, předimenzované projekty, bubliny na evropských trzích s nemovitostmi k tomu prý jen přispívají. Jak vidíte „odpovědné“ chování světových, evropských i českých bank vy?

Ing. Singer: Já ty obavy nesdílím. Ignorují fakt, že v ekonomikách je dnes mnohem více skutečné likvidity – peněz, chcete-li –, než bylo na počátku krize. A naopak, pravidla pro kapitálovou přiměřenost jsou mnohem tvrdší a skutečně omezují investování a limitují chování finančních institucí, což se naopak před krizí nedělo.

MM: Přispívá i současná politická polarizace k případným komplikacím, změnám na trhu nebo případnému zpomalování hospodářského růstu? Pokud bude tento trend pokračovat, jaký to bude mít vliv na ekonomiku?

Ing. Singer: Politický vývoj je skutečně hlavním rizikem pro prosperitu. Další polarizace je tedy krajně nežádoucí

MM: Na české politické scéně zaznívají některé euroskeptické názory – vystoupení z EU, migranty nechceme a další. Jaký je váš názor v kontextu dalšího růstu českého hospodářství. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák vidí příliv zahraniční pracovní síly jako možné řešení případné stagnace nebo zastavení ekonomického růstu.

Ing. Singer: Nedostatek pracovní síly vede k růstu mezd. Je to v současné situaci, i tak slušného růstu, pozitivní, neboť to umožňuje jinak velmi konzervativním Čechům či jejich odborům, kteří dlouhodobě evidentně preferují jistotu zaměstnání před agresivitou vyjednávání, si o růst mezd říct. Co se týká politického dění, nejsem politik a mou rolí není komentovat hypotetické politické situace.

Dílčí příspěvky růstu HDP České republiky. Evropská komise odhaduje ekonomický růst pro ČR na rok 2018 ve výši 2,7 % HDP, což je o zhruba procentní bod více, než je predikovaný průměr EU. Na pozitivní vývoj má vliv zrychlení investic a hlavním tahounem má být domácí poptávka podpřená kladným příspěvkem čistého vývozu. Jeho výše však postupně klesá, jak roste poptávka po dovozu. Zdroj: Evropská komise, Český statistický úřad.

MM: Opět budu citovat americkou banku JP Morgan, která v minulém roce vyřadila ČR ze skupiny vyspělých zemí. Banka svým klientům uvedla, že toto rozhodnutí přijala poté, co hrubý národní produkt ČR na hlavu zůstal tři roky po sobě pod hranicí vyžadovanou pro rozvinuté trhy. Podle některých českých ekonomů se vlastně nic neděje, je to jen pobídka k většímu nákupu korunových dluhopisů.

Ing. Singer: Současný vývoj nás do skupiny vyspělých zemí zase vrátí. Ti komentátoři, které zmiňujete, si to správně uvědomovali a předvídali. Ve svých komentářích to na rozdíl od těch, kteří to komentovali jako závažný problém, správně zohlednili.

Prognóza ekonomického růstu v EU (%). Česká ekonomika zažila v roce 2015 jeden z nejvyšších hospodářských růstů v EU. Za tímto úspěchem se skrývalo i dočerpávání evropských peněz z programovacího období 2007 až 2013. Důležité je však na tyto úspěchy navázat a držet si nadále pozitivní vývoj. Evropská komise představila prognózu ekonomického růstu členských států EU pro rok 2018 ve srovnání s rokem 2016. Zdroj: Evropská komise, Český statistický úřad.

MM: Pokud byste byl majitelem české středně velké strojírenské firmy, jakou ekonomickou vizi byste na dalších pět let přijal?

Ing. Singer: Investoval bych už po několik let jako vzteklý, i z cizího kapitálu, nejspíš bankovních úvěrů. To již také několik let všem radím. Situace nenormálně levných peněz se dlouho nebude opakovat. Ti, kteří ji nedokážou využít k získání konkurenční výhody, se stanou subjektem budoucí konsolidace ve svém odvětví.

MM: Děkuji za rozhovor a přeji nám všem, aby se vaše očekávání naplnila.

PhDr. Iva Ruskovská

iva.ruskovska@gmail.com

Vydání #1,2
Kód článku: 180107
Datum: 07. 02. 2018
Rubrika: Servis / Rozhovor
Seriál
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit