Témata
Reklama

Dormer Pramet rozšiřuje výrobu díky pětiosému měření Renishaw Agility

Když se řekne pětiosé měření, vybavíme si pokročilou technologii, která dokáže s přesností na mikrony rychle změřit jakékoliv obrobky. Jak se osvědčuje v praxi? Strojírenská společnost Dormer Pramet využila pětiosou technologii CMM Renishaw Agility k rozšíření produkce o výrobky, na které předchozí technologie nestačily. Firma kvůli tomu musela kompletně změnit své výrobní postupy, ale výsledek předčil očekávání.

Šumperská společnost Dormer Pramet je součástí švédské skupiny Sandvik, která je největším výrobcem řezných nástrojů na světě. V České republice se firma zaměřuje především na výrobu vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu a na výrobu držáků a fréz. (Zdroj: Renishaw)

O zkušenostech s implementací nové technologie se podělili Michal Gajdík a Kryštof Kadlec ze společnosti Dormer Pramet, která je největším tuzemským výrobcem řezných nástrojů ze slinutého karbidu.

Co vás přimělo změnit technologii kontroly dílů přímo ve výrobě?

M. Gajdík: Hlavním důvodem byla potřeba zvýšení kvality a přesnosti našich výrobků. Dosavadní optické metody kontroly nám nedokázaly poskytnout dostatečnou opakovatelnost výsledků. Při výrobě našich nosičů a fréz pracujeme s velmi přísnými tolerancemi, často v řádu několika mikronů. Kvalita nástrojů je klíčová pro životnost destiček ze slinutého karbidu, našeho hlavního produktu. Kromě destiček se v Šumperku zaměřujeme i na výrobu držáků a fréz, při níž jsme začali využívat pětiosé měření od Renishaw. To nám umožňuje přesnější kontrolu těchto složitých komponentů.

Je za výběrem technologie Renishaw nějaký konkrétní důvod?

M. Gajdík: Naše dosavadní kontrolní metody byly převážně optické, což přinášelo určité limity. Technologie pětiosého měření Renishaw REVO-2 ve spojení se souřadnicovým měřicím strojem Renishaw Agility nám poskytuje přesnější a opakovatelnější dotykovou kontrolu pomocí kontinuálně polohovatelné hlavy REVO-2. Tato technologie je přesnější a spolehlivější než optické metody. Přímou zkušenost s Renishaw jsme dříve neměli, ale viděli jsme v této technologii značné výhody, a rozhodli jsme se ji proto implementovat.

Pětiosá technologie CMM Renishaw Agility umožňuje společnosti provádět více měření a protokolů měření na jednom zařízení. Dormer Pramet využil technologii k rozšíření produkce o výrobky, na které předchozí technologie nestačily. (Zdroj: Renishaw)

Proč je využití pětiosé sondy lepší než optického měření?

M. Gajdík: Optické měření má své limity, zejména s ohledem na potřebu viditelnosti hran dílce a přesného upnutí měřicí destičky. Musíme vložit kontrolní etalon do každého lůžka sestavy nástroje a upínače, což vnáší různé nejistoty, jako je správné upnutí, čistota výrobku, vzájemné tolerance v rámci sestavy. Při této metodě měření o dosedacích plochách lůžka a jejich geometrii v podstatě nic nezjistíme, přesto potřebujeme měřit s přesností na mikrony. V tak nízkých tolerancích může i drobný detail, jako třeba smítko prachu, ovlivnit výsledky měření. V případě CMM AGILITY od Renishaw tvorba měřící sestavy odpadá, reference se tvoří přímo na měřeném díle. Také můžeme měřit při aktuální teplotě přímo ve výrobním prostředí bez nutnosti řízené teploty kvůli riziku zkreslení.

K. Kadlec: Mám osobní zkušenost s optickými měřidly, kde bylo měření komplikovanější, zvláště při potřebě měřit hůře dostupné prvky. Renishaw s pětiosou technologií měření umožňuje snazší a přesnější měření složitých dílců.

M. Gajdík: Ještě jeden obrovský benefit bych zmínil. Namísto složitých sestav doteků dostačuje systému od Renishaw použití pouze jednoho doteku, jehož volba je pro nás závislá na velikosti závitu pro šroub. Tím se nám usnadňuje a zrychluje proces měření a také zvyšuje přesnost. Systém umožňuje měřit složité díly, aniž bychom museli řešit komplikované sestavy doteků a upínání dílů.

Měření stopkové frézy přímo na výrobním stroji a dále měření kazety pro dynamické frézování pomocí technologie pětiosého měření Renishaw REVO-2 ve spojení se souřadnicovým měřicím strojem Renishaw Agility. (Zdroj: Renishaw)

Takže jste získali větší flexibilitu při změnách výroby a orientaci na nové výrobky.

M. Gajdík: Přesně tak. Měnící se požadavky trhu nás přiměly rychle reagovat a přizpůsobit naši výrobu novým potřebám. Díky technologii Renishaw jsme získali větší flexibilitu a schopnost efektivně přebírat a vyrábět nové produkty, které jsme dříve nemohli efektivně kontrolovat.

 Co se změnilo pro běžného pracovníka ve výrobě?

M. Gajdík: Namísto tvorby měřící sestavy a montáže měřicí destičky do každého lůžka frézy nyní pracovníci vloží kus do sklíčidla, načtou čárový kód a stroj vše změří automaticky. Pracovník výroby si pak jen přijde pro korekční tabulku nebo pokračuje ve výrobě. Tento nový proces je mnohem jednodušší a efektivnější. Po zaškolení zvládne obsluhu i méně zkušený pracovník.

Co bylo nejnáročnější při integraci nové technologie Agility od Renishaw?

M. Gajdík: Výzvou bylo změnit celý přístup k měření. Jsme součástí skupiny Sandvik, která využívá souřadnicová měřidla, ale my jsme se rozhodli pro pětiosou technologii Renishaw, což bylo nové i pro naše interní odborníky. Tady nám velmi pomohlo poradenství od Renishaw.

Měření soustružnického nože (rádiusové planžety) a následné vyhodnocení naměřených údajů pomocí technologie CMM Renishaw Aglity. (Zdroj: Renishaw)

Bylo potřeba udělat nějaké mezikroky před plným využitím souřadnicového měřicího stroje Agility?

M. Gajdík: Implementace CMM Renishaw Agility proběhla hladce. Nebylo třeba dělat nějaké mezikroky. Museli jsme pouze vymyslet, jak rozmístit sklíčidla v měřicím rozsahu stroje, abychom se k výrobkům dostali. Prakticky ihned po předání a zprovoznění stroje jsme byli schopni začít zkoušet měřit a generovat jednoduché měřicí programy.

Nasazení samotné technologie Renishaw Agility tedy trvalo velmi krátce?

M. Gajdík: Ano, od složení stroje z kamionu až po první měření to trvalo asi týden. Po základní kalibraci jsme mohli začít měřit. Celý proces byl rychlý a efektivní, což nám umožnilo rychle začít využívat novou technologii. Byli jsme navíc schopni eliminovat míru nejistoty a dosáhnout konzistentních výsledků. Tím se nám podařilo výrazně zvýšit kvalitu našich výrobků a efektivitu výrobních procesů.

Snížila se míra nejistoty rychle?

Mi. Gajdík: Ano, dokázali jsme odbourat nejistotu v měření a výsledky jsou nyní mnohem přesnější a konzistentní. To nám umožnilo zvýšit důvěru ve výsledky měření a efektivněji řídit výrobu. Tím se také zlepšila kvalita našich výrobků a celková efektivita výrobního procesu. Máme vysledováno, že obvodová házivost frézy přímo souvisí s opotřebením destiček. Přesnějším měřením pomocí CMM AGILITY od Renishaw jsme schopni včas zasáhnout do výroby a provést korekce, díky kterým zvyšujeme životnost našich obráběcích nástrojů a umožňujeme jim tak lépe konkurovat na trhu. Bez investic do moderních technologií bychom nemohli dosáhnout požadované úrovně kvality. Životnost a spolehlivost našich produktů jsou základem naší pověsti a renomé na trhu.

Technologii pětiosého měření používáte už nějakou dobu, splňuje vaše očekávání?

K. Kadlec: Když jsem začínal pracovat s touto technologií, neměl jsem jasnou představu o jejích možnostech. Po absolvování školení a nabytí zkušeností jsem zjistil, že technologie naprosto splňuje naše potřeby ve výrobě. Je uživatelsky přívětivá a umožňuje přesné zadávání dat a správné nastavení programů. Vyžaduje to ze začátku čas a úsilí, ale výsledky jsou vynikající.

M. Gajdík: Byl jsem pozitivně překvapen, jak spolehlivá a opakovatelná je tato technologie. Pro naši výrobu je to krok správným směrem. Myslel jsem, že cesta bude složitější, ale technologie CMM Agility od Renishaw se ukázala jako velmi efektivní a přínosná.

Děkuji za rozhovor.

Komerční článek

Firmy
Renishaw

Renishaw je jednou z předních světových společností v oboru strojírenských a vědeckých technologií, se zkušenostmi v oblasti měření a zdravotnictví. Společnost dodává výrobky a služby pro mnoho různých aplikací, od výroby proudových motorů a větrných turbín, až po stomatologii a neurochirurgii. Vedoucí postavení má také v oblasti aditivní výroby. Renishaw je jediným britským výrobcem zařízení pro 3D tisk z kovu.

Číst dál
Dormer Pramet

Dormer Pramet je celosvětovým výrobcem a dodavatelem nástrojů pro obrábění kovů. Jeho komplexní výrobní program zahrnuje jednak monolitní nástroje, tak i nástroje s výměnitelnými břitovými destičkami pro vrtací, frézovací, závitovací a soustružnické operace použitelné v nejrůznějších výrobních prostředích. Rozsáhlý prodejní servis a technickou podporu zajišťuje 20 obchodních poboček, které obsluhují více než 100 trhů po celém světě.Společnost Dormer Pramet vznikla v roce 2014 spojením výrobce monolitních nástrojů Dormer Tools a společnosti Pramet Tools specializující se na výrobu nástrojů s vyměnitelnými břitovými destičkami ze slinutého karbidu. Spojení obou značek pod názvem Dormer Pramet přináší velkou výhodu v rozšíření sortimentu a propojení trhů. Svým stávajícím i novým zákazníkům nyní umožňujeme přístup k širokému spektru vysoce kvalitních nástrojů v kombinaci se snadno dostupnými službami ke spokojenosti všech zákazníků.

Číst dál
Související články
Modrý laser pro přesnější nástroje

Bezdotykové laserové systémy pro měření nástrojů využívají laserový paprsek procházející mezi jednotkami vysílače a přijímače. Obě jednotky jsou umístěny v obráběcím stroji tak, aby každý řezný nástroj mohl přejet napříč přes paprsek laseru.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Měřicí přístroje pro efektivní výrobu

Jestliže jsou nástroje přesně zaměřeny a seřízeny ještě před samotným obráběním mimo obráběcí stroj, lze následně zkrátit vedlejší neproduktivní časy na stroji a zvýšit tak celkovou efektivitu výroby. Přístroje pro měření a seřizování nástrojů mohou v samotném procesu třískového obrábění zajistit zvýšení produktivity až o 25 %, a to při velmi dobrém poměru cena/výkon. Úspěšné obrábění tedy vyžaduje nejen výkonné stroje, ale i přesně seřízené nástroje.

Související články
Plzeňské setkání strojařů

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni letos uspořádala již devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. V porovnání s minulým ročníkem zaznamenala podstatně větší návštěvnost – čítala téměř dvě stě účastníků a uskutečnilo se bezmála šedesát prezentací. Náš časopis na konferenci figuroval jako mediální partner akce.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

MSV ve znamení měření a seřizování

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci špičkových měřicích a seřizovacích přístrojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Karla Suchny, jednatele společnosti Zoller Czech.

Kompaktní horizontální seřizovací přístroj pro Průmysl 4.0

Systémový dodavatel Kelch představil na veletrhu EMO v Hannoveru inovativní výsledky vývoje pro optimalizaci procesů, mezi nimi poprvé nově koncipovanou konstrukční řadu H3 z úspěšné série seřizovacích přístrojů Kenova set line.

O čem je toolmanagement?

Jednoho pošmourného listopadového dne jsem se vydal do Plzně, abych si popovídal s panem Oldříchem Bosmanem, jednatelem a zakladatelem společnosti BTS Technik.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Chytrá kontrola procesů s využitím cloudu

Systémový dodavatel Kelch GmbH vyvinul společně s inovativními partnery sledování procesu a stavu s využitím cloudu. Díky němu je od nynějška možné systematicky sledovat seřizovací přístroje Kelch a včas rozpoznat případné nesrovnalosti.

Inovovaný přístroj pro seřizování nástrojů

Společnost Kelch představí na veletrhu Intec 2019, který se koná od 5. do 8. února 2019 v Lipsku, inovovaný stolní přístroj Kenova set line V3 pro seřizování nástrojů s možností rozšíření pro Smart Factory.

Seřizovací přístroje se správou nástrojových dat

Digitální propojení procesů hraje stále významnější roli pro zachování konkurenceschopnosti podniků zabývajících se obráběním. Systémový dodavatel Kelch rozpoznal včas tuto potřebu a nabízí nyní seřizovací přístroj prémiové řady Kenova set line V6 na přání se softwarovými moduly TDM pro správu nástrojových dat.

Kroky k excelentní spolupráci akademické a průmyslové sféry

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepětí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. Transfer výsledků této praktické činnosti přenesený do některých částí výuky je potom zárukou, že studenti budou mít aktuální informace o stavu strojního průmyslu, vědy a techniky.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit