Témata
Foto: I. Heisler

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni letos uspořádala již devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. V porovnání s minulým ročníkem zaznamenala podstatně větší návštěvnost – čítala téměř dvě stě účastníků a uskutečnilo se bezmála šedesát prezentací. Náš časopis na konferenci figuroval jako mediální partner akce.

Anna Jirásková

Vystudovala umělecko-průmyslovou střední školu v Turnově a následně strojírenský management na Vyšší odborné škole ve Strakonicích. Většinu svého profesního života se věnuje překladatelství z angličtiny, ve volném čase pak například literatuře, počítačům, řemeslné tvorbě či vzdělávání se v dalších jazycích. V MM Průmyslovém spektru pracuje jako redaktorka od roku 2024.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Celá konference byla zasazena do prostředí plzeňského hotelu Vienna House Easy. Odborné přednášky byly rozděleny na dvě samostatné sekce (v hlavním sále probíhaly prezentace zástupců firem a univerzitních vědeckých pracovišť, v druhém sále byly představeny vědecké práce studentů doktorského studia z českých i zahraničních univerzit).

Účastníci konference si během dvou dnů mohli vyslechnout na šedesát přednášek a prezentací z různých oblastí strojírenské výroby. (Foto: I. Heisler)

Úvodní slovo a hlavní hosté

Hlavním organizátorem konference byl doc. Miroslav Zetek a úvodního slova se ujal společně s doc. Janem Řehořem, který byl v této funkci jeho předchůdcem. Účastníky přivítali také děkan strojní fakulty ZČU doc. Vladimír Duchek a proděkan pro vnější vztahy doc. Milan Edl, jenž na akci zastupoval Regionální rozvojovou agenturu Plzeňského kraje.

Během zahájení celé akce společně vystoupili hlavní organizátor předchozích ročníků doc. Jan Řehoř (vpravo) a ten současný, doc. Miroslav Zetek. (Zdroj: ZČU v Plzni)

První ze čtyř úvodních prezentací přednesl profesor Ioan Marinescu z americké Toledské univerzity. Hovořil o brusičské technologii s názvem ELID, která se využívá při broušení safíru, a to modré korundové variety, vyznačující se vysokou tvrdostí, ale zároveň také křehkostí a náchylností k popraskání. Princip této technologie spočívá jednak ve využití litinového kotouče se slinutým brusivem, který je v usazení izolován keramikou, čímž mimo jiné dochází k eliminaci vibrací, a jednak ve využití speciální chladicí kapaliny (na bázi vody), která má zároveň elektrolytickou funkci. Broušení je tak doprovázeno procesem elektrochemické koroze, čímž dochází ke snadnějšímu pronikání brusiva do materiálu, redukci hloubky brusné rýhy, lepší absorpci vibrací i pomalejšímu opotřebení brusného kotouče.

Jako jeden z řady zahraničních hostů konference vystoupil se svou přednáškou profesor Ioan Marinescu z americké Toledské univerzity. (Foto: I. Heisler)

Doktor Jiří Čapek z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze věnoval svůj příspěvek využití rentgenové difrakce při analýze různých materiálů. Jako příklady využití difrakční fázové analýzy uvedl studium textur (preferenční orientace krystalů) a zjišťování zbytkových napětí v tělese, to vše prostřednictvím analýzy parametrů laserových paprsků odražených od povrchu zkoumaného materiálu.

Profesor Angelos Markopoulos z Národní polytechnické univerzity v Aténách stručně pojednával o historii 3D tisku, poskytl přehled používaných metod a popsal rozdíly mezi aditivními technologiemi a obráběním. Na závěr představil výzkum zabývající se tím, jaký vliv má rychlost 3D tisku za využití metody FFF (Fused Filament Fabrication) na kvalitu výrobku.

Docent Jan Řehoř, ředitel Regionálního technologického institutu, výzkumného centra Fakulty strojní ZČU v Plzni, následně představil vybrané výsledky výzkumné činnosti jeho laboratoří. Mezi tyto výsledky patří například speciálně vyvinuté odlehčené frézy s vysokou tuhostí a soustružnické nástroje regulující přívod řezné kapaliny přímo k jednotlivým řezným hranám.

Reklama
Reklama
Reklama

Program plný prezentací

Po příspěvcích hlavních hostů program pokračoval prezentacemi zástupců firem a vědeckých pracovišť vysokých škol. Zde zmíníme několik z těch, které nás nejvíce zaujaly:

Pavel Kožmín z firmy Hofmeister měl pozoruhodnou přednášku na téma laserového mikroobrábění. Subtraktivní aplikace laseru v tomto případě spočívá v ultrakrátkých pulzech, které tepelně neovlivní pracovní plochu – jde o tzv. „studenou ablaci“. Dochází tak k velice jemnému ubírání materiálu a minimalizaci deformací způsobených teplem, neboť materiál v tomto případě prakticky přechází z pevného skupenství rovnou do plynného. Tato technologie laserového mikroobrábění nachází využití například v medicíně, kryptografii či optice.

U stánků v předsálí byl prostor na bližší seznámení s produkty zúčastněných firem. (Foto: I. Heisler)

Čeští studenti oboru CNC obrábění vloni už potřetí reprezentovali naši republiku v soutěži EuroSkills, která představuje evropskou odnož mezinárodní WorldSkills Competition, pořádané již od roku 1950. Ta si dlouhodobě klade za cíl vzdělávání mladé generace k odborným schopnostem, výzkumu a tříbení řemeslných dovedností. Hospodářská komora ČR obnovila členství České republiky v této soutěži v roce 2020. Zadání soutěžního úkolu se co nejvíce přibližuje reálné praxi, takže úspěšní účastníci získávají vysoké profesní renomé, kontakty i příležitost unikátního kariérního uplatnění. Soutěž prezentovali ředitelka Skills Czech Republic Eva Klocová a Jiří Hruška, mistr ČR v CNC frézování z roku 2021.

Marek Mančal, zastupující firmu 3Dwiser, přednesl zajímavý příspěvek o aditivní výrobě ve strojírenství. Poukázal na to, že zákazníkům mnohdy nevyhovují stávající možnosti 3D výroby pomocí kovových prášků, mimo jiné proto, že tato metoda má vysoké zaváděcí náklady a hodí se spíše pro sériovou výrobu. Alternativou proto může být laserové natavování z kovového drátu, které naopak nachází uplatnění spíš při potřebě jednotlivých dílů, ale efektivněji pracuje se specifickými výhodami 3D tisku (např. s možností odlehčit vnitřní konstrukci) a umožňuje výrobu z celé škály různých materiálů včetně kompozitů.

Reklama

Aditivním technologiím věnoval svoji prezentaci také Luboš Rozkošný z firmy 3R Systems, jenž posluchače seznámil s možnostmi, jak zvýšit produktivitu aditivní výroby. Řešením je optimalizovat všechny fáze výroby – od návrhu produktu přes výběr výrobních zařízení až po optimální distribuci energie a po zkracování výrobních časů během výroby.

Novinky z aktuální nabídky produktů a služeb svých firem během svých vystoupení prezentovali zástupci společností PM Tech (systémy upínání nástrojů a obroků), Emuge-Franken (řezné nástroje pro vrtání), VKV Tools (výstružníky pro přesné dokončování otvorů), Advantage-fl (elektrochemické vyhlazování povrchu) a Advanced Engineering (simulační software a strukturální frekvenční analýza). Ondřej Zindulka ze společnosti SHM pak představil působivé výsledky povrchové úpravy tvářecích nástrojů za využití povlakovací technologie PVD a za využití laserového zpevňování LSP (Laser Shock Peening).

Velký zájem vyvolaly také přednášky týkající se měření a kontroly kvality výrobků: proslovili je zástupci firem Kistler (měření řezných sil a systémy pro monitorování řezných procesů), Carl Zeiss (bezdotykové metody měření a kontroly kvality, využívající rentgenové záření) a Bruker Alicona (optické systémy 3D měření).

Série prezentací pokračovala do pozdního odpoledne a probíhala také druhý den dopoledne.

Uvolněná atmosféra v předsálí o přestávce: zleva proděkan pro vnější vztahy Fakulty strojní ZČU doc. Milan Edl, děkan doc. Vladimír Duchek a vedoucí Katedry technologie obrábění ZČU doc. Miroslav Zetek. (Zdroj: ZČU v Plzni)

Organizace a další program

V předsálí, sousedícím s oběma přednáškovými sály, se nacházely stánky, kde partnerské firmy prezentovaly své výrobky a služby. Vzhledem k rychlému sledu prezentací si sem zájemci mohli přicházet pro odpovědi na otázky, na které se při přednáškách nedostalo. Účastníci zde měli po celou dobu k dispozici občerstvení.

Na závěr prvního dne byla pro účastníky konference připravena exkurze do plzeňského pivovaru Prazdroj a společenský večer, druhý den odpoledne mohli zájemci navštívit univerzitu a prohlédnout si Fakultu strojní Západočeské univerzity a její strojírenské a technologické výzkumné centrum – Regionální technologický institut.

Vydání #3
Firmy
Související články
Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Související články
Kroky k excelentní spolupráci akademické a průmyslové sféry

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepětí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. Transfer výsledků této praktické činnosti přenesený do některých částí výuky je potom zárukou, že studenti budou mít aktuální informace o stavu strojního průmyslu, vědy a techniky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Vždy se snažíme konkurenci předběhnout

Špičkový výzkum a transfer high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe s důrazem na mezinárodní spolupráci je hlavním cílem Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), vědecko-výzkumného pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit