Témata
Reklama

Kroky k excelentní spolupráci akademické a průmyslové sféry

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepětí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. Transfer výsledků této praktické činnosti přenesený do některých částí výuky je potom zárukou, že studenti budou mít aktuální informace o stavu strojního průmyslu, vědy a techniky.

Prof. Jiří Marek

Je profesorem na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. Zastával manažerské pozice ve výrobních společnostech Toshulin, KŠ Kuřim a TOS Kuřim. V praktické a pedagogické činnosti je zaměřen především na konstrukci obráběcích strojů a obráběcích center pro rotační i nerotační obrobky, teorii konstrukčního procesu a životního cyklu produktu a v neposlední řadě na systémovou metodologii. Jeho dlouholetou snahou je spojovat teorii s praxí do vzájemně se respektujícího celku. Je členem řady odborných organizací, členem redakční rady MM Průmyslového spektra a spoluzakladatelem MM Science Journal. Je autorem celé řady monografií, mj. i legendární knižní edice Konstrukce CNC obráběcích strojů (MM publishing).

Pět excelencí ústavu

Zmiňovaný ústav má tradici sahající do roku 1958. Nesoutěží s ostatními vysokými školami, ale řešením praktických problémů z výrobních závodů získává znalosti v oblastech, které pak může nabídnout nejenom praxi, ale i studentům. První jeho excelencí je oblast managementu rizik, a to zejména výrobních (obráběcích a tvářecích) strojů zařízení a systémů. Tvorba přidané hodnoty CNC obráběcích strojů spočívající ve volumetrických kompenzacích, ať ve tříosém, nebo pětiosém obrábění, je další excelencí. Třetí excelenci je možné spatřovat nejenom v oboru konstrukce obráběcích strojů, ale i ve výpočtech souvisejících s teplotním polem a dynamickou poddajností. Konečně pak čtvrtou excelencí je oblast průmyslové automatizace a robotizace, včetně diagnostiky. Snahou ústavu je též vynikat v páté jeho excelenci, a tou je virtuální a rozšířená realita v oblasti projekční, procesní, konstrukční i ryze aplikační v napojení na iniciativu Průmysl 4.0. Ústav má několik strategických průmyslových partnerů, s nimiž díky oboustranně nadstandardním vztahům založeným především na důvěře řeší náročné úkoly.

Reklama
Reklama

Excelence DMG Mori

Německá firma DMG (založena 1870) a Mori Seiki (založena 1948) se, jak je bezesporu technické veřejnosti známo, spojily do jedné globální firmy na světovém trhu obráběcích strojů. Má celkem 14 výrobních závodů a 157 prodejních míst po celém světě, kde pracuje na 12 tisíc zaměstnanců čtyřiceti národností. Produkt obráběcí stroje tvoří celkem 167 různých obráběcích strojů. Samozřejmostí je též reakce firmy na poslední trendy, a to inteligentní obráběcí stroje (smart machine, smart factory, smart company) a workflow včetně digitalizace (Celos) a všech atributů, které s tímto trendem souvisejí. Firma nezapomíná na zákazníka ani po prodeji stroje a poskytuje mu servis 24/7.

Logické spojení sil

Snaha prohloubit znalosti zejména v oblasti volumetrických kompenzací vedla k tomu, že DMG Mori Czech a VUT v Brně spojily svoje síly v tomto trendu rozvoje oboru obráběcích strojů. Pracovníci ústavu vyvinuli několik nových algoritmů pro volumetrické kompenzace různých typů obráběcích strojů pomocí Lasertraceru i Lasertreckeru. Po představení vize našich pracovníků v mateřském závodu v Pfrontenu bylo dohodnuto, že bude VUT v Brně zapůjčen stroj DMU 75 a VUT v Brně i DMG Mori budou na tomto poli spolupracovat.

Pohled na stroj DMU 75 monoBlock určený pro pětiosoé simultánní obrábění

Tento stroj je kinematicky uzpůsoben tak, že má tři lineární pohyby realizované v nástroji (X = 750 mm, Y = 650 mm, Z = 560 mm) a dva rotační pohyby v obrobku (kývání okolo osy X a otáčení okolo osy Z). Vybaven je řídicím systémem Heidenhein TNC 640. Přesnost polohování má tento stroj v jednotlivých osách 8 µm.

Smělý plán výzkumných prací

Primárně je zapůjčený stroj DMU 75 určen právě pro realizaci různých algoritmů volumetrických kompenzací, ale i pro výuku studentů a také pro demonstraci pětiosého obrábění. Naši pracovníci připravují plán výzkumných prací, podle nějž budou postupovat a plnit tak dohodnutý rozsah spolupráce s DMG Mori. Rozvíjíme též spolupráci s dodavateli nástrojů (např. Seco, Grumant), které chceme použít pro realizaci pětiosého obrábění a zároveň studium toho, jaký vliv mají nástroje na powermanagement stroje samotného.

Začátkem listopadu byl za účasti firem DMG Mori, Seco Tools, vedení ústavu a velkého zájmu studentů našich studijních oborů stroj slavnostně představen. Bylo velmi potěšující zjistit, že studenty tato problematika zajímá a že nechtějí sedět pouze v lavicích, případně brouzdat po internetu a hledat novinky a že nám snad vyrůstá nová generace kvalitních strojařů. Probíhaly jak teoretické přednášky pracovníků DMG Mori, tak praktické ukázky na stroji.
Pětiosé obrábění bylo demonstrováno na zkušebním dílci s nástroji Seco.

Nechceme, aby byla technická veřejnost ochuzena o tyto poznatky. Po vzájemné dohodě budeme naše výsledky na stránkách MM Průmyslového spektra do budoucna publikovat. Stejně tak je naším cílem pořádat workshopy na půdě VUT v Brně pro technickou veřejnost, kde budeme předvádět dosažené výsledky naší práce.

Jsme přesvědčeni, že vzájemná spolupráce mezi VUT v Brně a DMG Mori povede k oboustrannému užitku a obohacení informací a znalostí nejenom těchto subjektů, ale i studentů.

prof. Dr. Ing. Jiří Marek, ÚVSSR při FSI VUT v Brně

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Obráběcí centra pro rotační obrobky na EMO 2017

V našem poohlédnutí za přelomovým okamžikem letošní veletržní sezony v oblasti výrobních strojů se zaměříme na zajímavé exponáty z oblasti technologie obrábění rotačních dílů. Obráběcí centra pro tyto obrobky byla umístěna hlavně v hale 13, dále pak 12, 14, 26, 27 a 27. Ve východních halách 4 až 7 byly k nalezení firmy, které tyto stroje svými produkty nějakým způsobem více či méně doplňují.

Přidaná hodnota v technologii obrábění

V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

Akcelerující japonské inovace

Vyslovíme-li název Tungaloy, oboroví specialisté vědí, že jde o japonského výrobce řezných nástrojů. Ten společně s firmou Iscar, TaeguTec, Ingersoll a dalšími patří do koncernu IMC Group, druhé největší společnosti na světě v této komoditě, kterou vlastní investiční společnost Berkshire Hathaway amerického filantropa Warrena Buffeta. Ne všichni však vědí, že slovo Tungaloy bylo použito pro komerční označení prvního v Japonsku vyvinutého slinutého karbidu, se kterým v roce 1929 přišla na trh společnost Toshiba. Tento fakt pak byl o více než třicet let inspirací při hledání názvu pro nově vzniklou firmu a její výrobní závod v Nagoji. Dnes se píše rok 2016 a společnost doprovází další ze zásadních milníků v její historii.

Perspektivy asijských trhů

Čína se v roce 2009 stala největším výrobcem obráběcích a tvářecích strojů na světě a o dva roky později dosáhla své dosavadní největší produkce v historii v hodnotě 29,5 mld. dolarů. Od té doby tři roky po sobě dochází k postupnému poklesu až na loňský objem 23,8 miliardy dolarů v poměru 6:4 ve prospěch obráběcích strojů. Vzhledem k povaze čínského trhu obráběcích strojů a ochazování jeho hospodářství lze očekávat další pokles v produkci a spotřebě i v letošním roce 2015.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Nástrojáři sobě

V letošním roce slaví Svaz nástrojáren ČR své 20leté výročí. Při této příležitosti jsme požádali jejího předsedu představenstva doc. Ing. Václava Kličku, CSc., Ph.D., o rozhovor.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit