Témata
Reklama

Obráběcí centra pro rotační obrobky na EMO 2017

V našem poohlédnutí za přelomovým okamžikem letošní veletržní sezony v oblasti výrobních strojů se zaměříme na zajímavé exponáty z oblasti technologie obrábění rotačních dílů. Obráběcí centra pro tyto obrobky byla umístěna hlavně v hale 13, dále pak 12, 14, 26, 27 a 27. Ve východních halách 4 až 7 byly k nalezení firmy, které tyto stroje svými produkty nějakým způsobem více či méně doplňují.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Označení karusely není pro všechny vystavené stroje vhodné, protože v podstatě všechny byly frézovací-soustružnické, popř. soustružnicko-frézovací. Když je pro soustružnické a frézovací operace instalován stejný výkon pohonu udělující hlavní pohyb obrobku či nástroji, lze stěží stroj jednoznačně „nálepkovat“ (pokud tak sám výrobce neučinil). Jednak abychom tvůrce stroje neurazili a návštěvníka (čtenáře) neuvedli ve zmatek. Projděme se tedy společně po halách a poohlédněme se po vystavených exponátech.

Reklama
Reklama
Reklama
Šestiosé obráběcí centru Flexturn 25 W (Pietro Carnaghi)

Návštěvník haly 13 mohl zhlédnout několik zajímavých exponátů. Nepřehlédnutelná byla italská firma Pietro Carnaghi a její šestiosé obráběcí centrum Flexturn 25 W. Stroj disponuje obráběcím průměrem max. 2 500 mm a výškou obrobku 2 400 mm. O soustružení se stará motor o výkonu 100 kW, náhon rotačních nástrojů má výkon 30 kW a max. otáčky 6 000 min-1. Druhé elektrovřeteno má otáčky 24 000 min-1. Na jedno upnutí umožňuje frézovat, vrtat, obrábět závity, vyvrtávat a samozřejmě to hlavní – soustružit. Centrum Flexturn 25 W bylo vybaveno paletovým systémem. V závislosti na konfiguraci stroje mohou být tři palety kruhové, o průměru 1,6 m, nebo obdélníkové, o rozměrech 1,6 x 1,8 m. Na první pohled stroji dominuje osmiboké smykadlo.

Na dohled od firmy Pietro Carnaghi, rovněž na „hlavní třídě“, se nacházel stánek firmy Bost. Rozlehlé expozici vévodila smykadlová část suportu s maximálně vysunutým smykadlem, na jehož konci byla stavitelná hlava a ve vřetenu byl upnut obzvláště dlouhý nástroj. Jednalo se o část stroje VTL 25 CY 2.000 – tedy poměrně velkého karuselu s Y osou, pohonem upínací desky 2x 37 kW, náhonem rotačních nástrojů 37 kW, automatickou výměnou nástrojů a vybaveným např. kamerovým systémem. Toto smykadlo bylo rovněž osmiboké. Obě firmy jaksi (nezávisle) definovaly (módní) trend v oblasti svislých obráběcích center. Podrobnějším pohledem na obě smykadla mohl návštěvník vysledovat, že konstrukční řešení smykadel (jako celku) se diametrálně liší (byť mají obdobný rozměr). Návštěvníkům přesné rozdíly a konstrukční odlišnosti samozřejmě zůstávají utajeny.

Osmiboké smykadlo stroje VTL 25 CY 2.000 (Bost)

Na hlavní spojnici mezi bránou u vlakového nádraží a halou 12, kde byli shromážděni přední němečtí dodavatelé obráběcích strojů do německého automobilového průmyslu, měla stánek i česká firma Toshulin. Vystavován byl stroj z modelové řady Experturn s velikostí upínací desky 1 600 mm. Jednalo se o obráběcí centrum pro čtyřosé obrábění. Je to umožněno díky tzv. C hlavě, která doplňuje „klasický“ tříosý stroj. Stroj je dále vybaven adaptéry pro soustružnické operace a přímou a úhlovou hlavou s otáčkami vřetena 8 000 min-1. Na veletrhu byl ukázán typický dílec pro čtyřosé obrábění – stator elektromotoru, který lze kompletně obrobit na jedno upnutí. Druhé provedení, ve kterém stroj existuje, je určeno pro výrobu komplikovaných dílců v plastikářském průmyslu. Stroje jsou vybaveny on-line monitoringem stavu stroje. Informace lze zobrazit na jakémkoli mobilním zařízení i desktopu. Zobrazovány jsou informace o stavu pohonů, hlášení systému, pokyny údržby a například reálný pohled do pracovního prostoru. Na stánku firmy Toshulin byl mimo další stroje prezentován speciál pro obrábění železničních kol o velikosti upínací desky 1 400 mm.

Obráběcí centrum pro čtyřosé obrábění Experturn 1600 (Toshulin)
Pohled do pracovního prostoru stroje Experturn (Toshulin)

Další naše firma – TOS Varnsdorf – vystavovala multifunkční horizontální obráběcí centrum WHT 110 C s paletizací, čtenářům MM Průmyslového spektra již dobře známého. Stroj se chlubí integrací Průmyslu 4.0, zvyšováním komfortu obsluhy, on-line sledováním parametrů stroje, zvyšováním produktivity výroby atd. Stroj zde uvádíme proto, že soustružnické operace jsou nedílnou součástí multifunkčnosti stroje, a dále, že se jednalo o jeden z nejrozlehlejších (největších) exponátů na EMO 2017. Myšleno samostatný stroj. Stroje–soustrojí–linky pro produkční výrobu vystavené ve vedlejší hale byly samozřejmě větší.

V hale 13 se dále nacházela francouzská skupina Fives, která zastřešuje několik výrobců obráběcích strojů. Výstavbovým strojem byl vertikální multifunkční stroj Forest-Liné Flexiax V – pětiosý stroj s plnohodnotnou Y osou. Stroj může existovat i ve verzi horizontální (tj. s horizontálním vřeteníkem). V obou případech stroji dominuje hlava s instalovaným výkonem 105 kW a otáčkami maximálně 10 000 min-1. Stroj může být vybaven paletizací, upínání palet na stroji je pomoci tzv. zero point upínačů. Rám stroje je svařovaný, příčník nepřestavitelný a jeho krytování je pomocí měchů. Kvůli vysoké hmotnosti vřeteníku a hlavy je vřeteník nadlehčován hydraulickými válci.

Pětiosý stroj Forest-Liné Flexiax V s plnohodnotnou osou Y (Fives)V téže hale se ještě nacházela firma Mario Carnaghi, italský výrobce soustružnických (karuselových) a frézovacích strojů. Stejné produkty nabízí firma Schiess, která se prezentovala retrofitingem strojů. Vlastní stroje bylo možno zhlédnout v rámci návštěv organizovaných přímo ve výrobním závodě.

V hale 12 byla prezentována firma Dörries, která je součásít koncernu Starrag. Ten měl v expozici vystaveno železniční kolo, jež bylo na jejich stroji vyrobeno ve firmě Bonatrans v Bohumíně.

Taktéž kolo je reprezentativní exponát (Dörries, Starrag).

Stroje, které lze označit za typické soustružnicko-karuselovací, vystavovala firma Doosan. Jako novinka byl prezentován stroj smykadlového typu VTR1213M a stroj V8300M/ATC, který má vedle svislého vřetena umístěnou tříosou pracovní jednotku, kde má upnutou revolverovou hlavu se svislou osou rotace. Typický karuselový stroj ještě vystavovala firma YSP. Kontakty firmy vedou do Kalifornie, fotografie v prospektech do Koreje či spíše Číny.

Karuselový stroj VTR1213M (Doosan)
Svislé soustružnické centrum V8300M/ATC (Doosan)Jediný reálný stroj označený RQMC na výrobu železničních kol vystavovala firma Niles-Simmons-Hegenscheidt. Pro zájemce o výrobní techniku to byl malý svátek, protože stroje toho typu se na výstavách vyskytují velmi vzácně. Stroj je určen pro dokončování jízdního profilu i středové části kola. Má dva suporty – pravý je soustružnický (nástroje Capto C10) a v levém je rotační vřeteno otočné okolo osy B (nástroje HSK100). Stroj má mohutné sklíčidlo, které musí vyvodit opravdu velkou upínací sílu, aby se obrobek ve sklíčidle neprotočil. Stroj má kompaktní rozměry a je vhodný pro zakomponování do výrobní linky.
„Železniční“ speciál RQMC (Niles-Simmons-Hegenscheidt

Firma Hessapp-Boehringer ze skupiny FFG vystavovala pick-up soustružnické centrum určené pro malé obrobky (např. kotoučové brzdy). Na výstavě byly přítomny i další firmy, které svislá centra pro rotační obrobky vyrábějí, ale nevystavovaly je. Příkladem je firma Elha, která léta nabízí unikátní pohon otočné desky stolu, firma Danobat namísto karuselového soustružnického stroje vystavovala karuselovou brusku. Jmenujme ještě alespoň jednoho výrobce z východních hal. Firma Röhm měla na stánku speciální tříčelisťové sklíčidlo, na němž bylo upnuto typické železniční kolo vyráběné ve firmě Bonatrans (na strojích např. firmy Toshulin).

Zatímco na jarním pekingském veletrhu CIMT dominovaly stroje na ozubení a karuselové stroje propagovala „každá druhá“ firma, svislé soustružnické stroje na veletrhu EMO 2017 byly málo vystavovány a nemnoho propagovány. Zato jejich technická úroveň a technologické možnosti daleko převyšovaly asijskou konkurenci. Určitě tři z vystavených svislých obráběcích center byla adepty na ocenění MM Award, kterým se v tomto vydání časopisu rovněž věnujeme. A technikovo srdce zajisté „zaplesalo“ nad vystaveným železničním speciálem. Minimálně tyto čtyři vystavené stroje jsou potvrzením, že EMO je nejlepším místem pro cestu za špičkovou výrobní technikou. Přitom pořád platí, že do výrobních hal výrobců letadel, automobilů a dalších se jen tak nedostanete.

Ing. Lubomír w. Novotný Ph.D., Hannover

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Seriál
Firmy
Související články
CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Perspektivy asijských trhů

Čína se v roce 2009 stala největším výrobcem obráběcích a tvářecích strojů na světě a o dva roky později dosáhla své dosavadní největší produkce v historii v hodnotě 29,5 mld. dolarů. Od té doby tři roky po sobě dochází k postupnému poklesu až na loňský objem 23,8 miliardy dolarů v poměru 6:4 ve prospěch obráběcích strojů. Vzhledem k povaze čínského trhu obráběcích strojů a ochazování jeho hospodářství lze očekávat další pokles v produkci a spotřebě i v letošním roce 2015.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Nástrojáři sobě

V letošním roce slaví Svaz nástrojáren ČR své 20leté výročí. Při této příležitosti jsme požádali jejího předsedu představenstva doc. Ing. Václava Kličku, CSc., Ph.D., o rozhovor.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit