Témata
Reklama

EMO Hannover 2011, část 9 - Brousicí stroje

Půl roku jsme vám pravidelně přinášeli v ucelených profesních pohledech informace o novinkách, které přinesl loňský veletrh obráběcí techniky EMO. Dnes přinášíme závěreční díl. Za necelý rok a půl nás čeká v září 2013 opět setkání na hannoverské výstavišti a bezesporu řada nových zajímavostí.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Doc. Petr Kolář

Inženýrský i doktorský titul v oboru Výrobní stroje a zařízení získal na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Zde se i následně habilitoval. Od roku 2001 pracuje ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT), které je od roku 2012 organizační součástí Ústavu výrobních strojů a zařízení FS ČVUT. V letech 2015-2019 pracoviště vedl. Působí též na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze a na Fraunhofer IWU Dresden. Odborně se zabývá výzkumu a spolupráci s průmyslovými firmami v tématech dynamického chování výrobních strojů, chytrými výrobními stroji a Průmyslem 4.0.

Navzdory trvalému vývoji v oblasti obrábění nástroji s definovanou geometrií břitu stále zůstává broušení významnou dokončovací technologií. Snižování výrobních nákladů v zákaznických provozech nicméně nutí výrobce brusek k větší diferenciaci strojů do dvou kategorií. První kategorií jsou stroje „cost effective“ nebo též „lean manufacturing“. Do této třídy spadají jak stroje jednoúčelové (ve smyslu jedné technologie, např. pouze broušení vnějších průměrů), tak univerzální (ve smyslu více technologií, např. broušení vnějších a vnitřních průměrů). Společnou charakteristikou těchto strojů je, že jsou nabízeny v pevném technologickém vybavení bez možnosti dalších opcí. Toto omezení umožňuje snížit prodejní cenu stroje a v některých případech i minimalizovat provozní náklady. Druhou kategorií jsou naopak stroje s širokou bází možných konfigurací, které jsou zákazníkovi nabízeny podle potřeb jeho výrobní technologie. Obě kategorie strojů jsou však vždy dobře připraveny na rozšíření o automatizaci, především manipulační zařízení. Ukažme tato řešení na příkladu některých strojů vystavených na EMO 2011 v Hannoveru.

Reklama
Reklama
Reklama

Stroje pro broušení na kulato

Proth

Tchajwanský výrobce Proth prezentoval na EMO 2011 stroj V30. Jde o vertikální brousicí centrum s otočným stolem pro obrobky do průměru 1 000 mm, výšky 700 mm a hmotnosti 1 tuna. Dvousloupová konstrukce stojanu s pevným příčníkem vykazuje, díky výpočtové optimalizaci, zvýšené parametry tuhosti a teplotní stability. Všechny osy stroje jsou osazeny lineárními vedeními a chlazenými kuličkovými šrouby. Zásobník nástrojů umožňuje 6 pozic. Řízení stroje zajišťuje systém Fanuc 0iTS. Stroj lze vybavit dotykovou sondou Heidenhain.

Obr. 1. Nosná struktura stroje Proth V30

Tayo Koki

Japonská firma Tayo Koki prezentovala na veletrhu brusky Vertical mate. Stroje jsou schopny brousit dílce až do průměru 1 200 mm a výšky 600 mm.Struktura stroje je odlita z šedé litiny. Lože a sloupy tvoří jeden odlitek, na kterém je usazen pevný příčník. Po příčníku se pohybuje revolverová hlava se dvěma pozicemi pro vřeteno na broušení vnitřních nebo vnějších průměrů. Zásobník nástrojů disponuje šesti pozicemi pro brusné kotouče do průměru 305 mm a s upínacím rozhraním HSK-A63 nebo HSK-A100. K řízení stroje je použit upravený systém MAPPS IV od DMG-Mori Seiki a obsluha jej může ovládat pomocí dotykového displeje.

Fermat

Český výrobce brusek společnost Fermat měl na svém stánku vystaven stroj BUC E 63/4000CNC. Z názvu brusky je patrné, že stroj má mnoho společného s výrobky bývalého TOS Hostivař. Firma Fermat repasuje jejich starší stroje. Na odlitcích lože jsou přebroušeny a přeškrábány plochy kluzných vedení a stroj je osazen novými ložisky a kuličkovými šrouby. Lze jej volitelně dovybavit brousicím vřeteníkem na vnitřní průměry nebo na broušení letmo uložených obrobků. Hydraulické dotlačování pinoly koníku je nahrazeno dotlačováním pneumatickým. Zajímavostí je pneumatické nadnášení pracovního vřeteníku a koníku vzduchem během přestavování. To dovoluje obsluze posouvat díly jednou rukou.

Paragon

Tchajwanský Paragon vystavoval na stánku stroje na broušení mezi hroty GA-2020CNC a GAH-3450CNC. Všechny brusky Paragon jsou vybaveny hydrostatickým vedením ve všech osách a vřeteno brousicího vřeteníku je uloženo na hydrostaticko-hydrodynamických hybridních ložiskách. Oproti čistě hydrostatickým dovolují hybridní ložiska vyšší provozní zatížení při uchování shodné přesnosti. Stroje disponují ve standardním vybavení dotykovou sondou a lze je dále dovybavit sondou inprocesní, zařízením na kontrolu vzdálenosti obrobku od brusného kotouče nebo robotickým zakladačem obrobků. Dotlačování koníku je hydraulické a koník lze také nadnášet vzduchem pro jeho snadné přestavení.

IMT

V Hannoveru se představila nová skupina výrobců brusek z Itálie. Skupina byla založena v roce 2010 jako holding IMT (Italian Machine Tools) a jejími členy jsou firmy Morara, Tacchela, Meccanodora a Favreto. Na společném stánku pod logem IMT byla představena Morara Multimatic MT 500. Jedná se o brusku pro simultánní broušení letmo uložených obrobků. Vřeteník s B osou lze osadit dvěma vřeteny pro broušení vnitřních průměrů nebo čel. Osa B je poháněna prstencovým motorem a lze ji souvisle řídit. Bruska je schopna brousit obrobky do průměru 800 mm (vnější), délky 170 mm (vnitřní) a hmotnosti 90 kg (130 kg jako opce). O řízení stroje se stará Sinumerik 840D.

Obr. 2 /a,b,c/ Ukázky konfigurace vřeteníku brusky Tacchela Elektra

Tacchela prezentovala hrotovou brusku Multitech. Pro brusku jsou charakteristické dva nezávislé brousicí vřeteníky, z nichž jeden obsahuje řízenou B osu. Oba vřeteníky mohou pracovat společně, např. při zapichovacím broušení. Unášení obrobku je zajištěno pomocí speciálně upravených hrotů ze slinutého karbidu, a tudíž není třeba unášecí srdce a obrobek lze tak nabrousit na jedno upnutí. Další z brusek Tacchela byla univerzální bruska na kulato Elektra 1223UA. Na brusce je přepracovaná C osa, která je osazena prstencovým motorem a hydraulicky dotlačovaným koníkem. Díky souvislému řízení C osy lze mezi hroty brousit polygony a plošky na obrobcích do hmotnosti až 250 kg.

Schleifring Group

Na stánku Schleifringu bylo prezentováno a vystavováno velké množství brousicích strojů. Pod značkou Studer představil S242, stroj pro kombinované technologie broušení, frézování a tvrdého soustružení. Na základně z polymerbetonu bylo umístěno pracovní vřeteno, brousicí vřeteno i revolverová hlava nesoucí naháněné nástroje. Bruska je schopna obrábět obrobky do délky 800 mm a točného průměru 180 mm (nejdelší verze). Revolverová hlava pojme 8 statických nástrojů (Capto 8) nebo 12 nástrojů naháněných (VDI 30) vřetenem o maximálních otáčkách 4 000 min-1.V závislosti na konfiguraci stroje lze vedle vnějšího broušení brousit též čela nebo vnitřní průměry. Místo koníku je možné na brusku nasadit řízené protivřeteno. K brusce S22 představil Studer nový zakladač obrobků ecoLoad. Zakladač je vhodný pro obrobky do průměru 50 mm a délky 250 mm a splňuje požadavky na efektivitu, kompaktnost a kvalitu.

Další ze strojů představených na stánku Studer byla inovovaná bruska S41. Je nyní vybavena lineárními motory ve všech osách. Lože je vyrobeno z tzv. granitanu, což je firemní označení pro odlitek ze šedé litiny vyplněný polymerbetonem. Vedení lineárních os je patentovanou technologií StuderGuide typu V-drážka+ploška, které v sobě integruje vlastnosti hydrostatického i hydrodynamického vedení dohromady. Hydrostatika se stará o posuvy za malých rychlostí, kdy by mohlo docházet k slip-stick jevům, a kluzné vedení přebírá svou roli v případě rychlých posuvů. Hlavní výhodou je dobré tlumení a plynulé pohyby při malých rychlostech. Osa B je také osazena prstencovým motorem s možností indexace <1”, kdy zpevnění zajišťuje velice jemné Hirthovo ozubení. Ke stroji je nabízeno 31 typů brousicích vřeteníků osazených různým počtem a uspořádáním vřeten pro vnější a vnitřní broušení.

Obr. 3: Lože brusky Studer S41 z Granitanu

Hrotová bruska Studer Favorit CNC je příkladem „cost effective“ stroje pro broušení hřídelových součástí do průměru 300 mm a délce 650 mm. Stroj používá konstrukční prvky shodné s univerzálními stroji jako např. výše uvedeným S41 (granitanové lože, hybridní vedení), pohony lineárních os zajišťují kuličkové šrouby. Stroj je vybaven pouze jedním typem vřeteníku s vřeteny pro broušení vnitřních a vnějších průměrů a čel, neposkytuje žádné další opce a je nabízen jako levný univerzální stroj.

Kellenberger

Tento holding na svém stánku prezentoval brusku Kel-Vera s automatickým zakladačem. Oproti minulé výstavě dostala Kel-Vera přepracovanou osu B. Ta je nyní usazena na kruhovém, předepjatém hydrostatickém vedení a poháněna prstencovým motorem. Přesnost úhlového polohování je menší než 1”. Zpevňování osy je prováděno pomocí upínek se zvětšenou styčnou plochou a lze jej provádět v jakékoliv poloze osy B. Celkový rozsah osy je 240°. Shodnou osou je nyní vybavována též bruska Kel-Varia. Drobná inovace nastala také u zakladače obrobků, který má nyní přídavnou osu na koncové hlavici a má tak možnost nabírat vertikálně i horizontálně orientované dílce ze zásobníku.

Firma Kellenberger dále prezentovala systém bezkontaktního optického měření obrobku. Tento integrovaný nástroj postprocesní kontroly umožňuje měření rozměru a tvaru hotového dílce.

Na stánku holdingu Kellenberger byl vystaven stroj Hauser H35-400. Je určen pro souřadnicové broušení otvorů a pro tento účel je vybaven C osou a osou U pro jemné nastavení lineární polohy. Stroj může být osazen různými typy vřeten s maximálními otáčkami 40 000 až 70 000 min-1. Vřetena mají rozhraní HSK a stroj disponuje automatickou výměnou nástrojů ze zásobníku s 12 pozicemi. Umožňuje i lehčí operace frézování a vrtání.


Obr. 4 /a,b/: Celkový pohled a detail vřeteníku stroje Hauser H35-400

Dalším zajímavým strojem na stánku byl stroj Hardinge GT27SP Turn/Grind. Jak již název napovídá, jde o stroj pro soustružení a broušení letmo upnutých dílců do průměru 100 mm. Hlavní (soustružnické) vřeteno má ve standardním provedení průchod 27 mm, max. otáčky 8 000 min-1 a rozhraní A2. Volitelně lze dodat vřeteno se zvětšeným průchodem na 42 mm a max. otáčkami 5 000 min-1. Stroj má čtyři nástrojové pozice na suportu např. pro dva soustružnické nože a dvě brousicí vřetena. Ta mohou být dodána volitelně s maximálními otáčkami 30 000, 50 000 nebo 80 000 min-1. Firma uvádí opakovatelnou přesnost os X a Z do 1,2 µm a dosažitelnou kruhovitost na obrobku do 0,4 µm.

Obr. 5. Hardinge GT27SP Turn/Grind

Shigiya

Japonská firma Shigiya vystavovala vertikální brusku GAV na hřídelové součásti do průměru 30 mm a délky do 150 mm. Stroj je vybaven jedním brousicím kotoučem a má extrémně kompaktní rozměry – šířku 780 mm a hloubku 2 140 mm.

Další novinkou této firmy je hrotová bruska GSU pro obrobky do max. délky od 500 do 1 500 mm. Stroj má hydrostatické uložení lineárních a rotačních os, hydrodynamické uložení vřetena a přímý pohon natáčení vřeteníku prstencovým motorem. Stroj je nabízen volitelně s jedním z deseti možných vřeteníků osazených až třemi vřeteny pro vnitřní a vnější broušení.

Erwin Junker

Domácí vystavovatel prezentoval stroj Grindor Speed Lean Selection. Tento stroj typu Quickpoint brousí CBN kotouči malé šířky téměř bodovým záběrem. Může být osazen vřeteníkem s jedním nebo dvěma vřeteny. Uložení kotoučů na vřetenech je patentovaným tříbodovým systémem Junker, který umožňuje výměnu kotoučů s opakovatelnou přesností do 2 µm v čase kratším než 20 minut. Stroj lze doplnit manipulační buňkou s robotem Jurobot Cell.
Firma vystavovala také bezhrotou brusku Jupiter 125, která je nabízena pro široké spektrum osazení korundovými i CBN kotouči pro průběžné i zapichovací broušení. Brusku je možné doplnit gantry manipulátorem.

Obr. 6 /a,b/. Erwin Junker Grindor Speed: pohled na stroj, detail CBN kotouče a manipulační buňky

Pro opracování malých přesných dílců z tyče nabízí firma stroj GrindStar. Je vybaven podavačem tyčí s vřetenem s průchozím průměrem 20 mm a nabízí kompletní opracování rotačních dílců zapichovacím broušením. Např. při výrobě vstřikovacích jehel je tento stroj více než třikrát produktivnější než běžný soustružnický stroj.

Agathon

Švýcarská firma Agathon nabízí ve třídě „cost effective“ strojů bezhrotou brusku 255 CL. Stroj je určen pro opracování dílců do průměru 30 mm kotouči o průměru 250 mm a maximální šířce 80 mm. Stroj má čtyři řízené osy (přísuv podávacího a brousicího kotouče a posuv a přísuv orovnávače ke kotouči) a dvě manuálně stavitelné osy (natočení a naklopení podávacího kotouče).

Brusky pro broušení na plocho

Tradiční japonský výrobce brusek Okamoto vystavoval na EMO 2011 mimo jiné také brusku ACC-208CHiQ. Bruska je určena pro broušení na plocho, broušení drážek, profilů vedení a profilové broušení obrobků s upínací plochou stolu 2 000 x 1 000 mm. Stůl se pohybuje po kluzných, ručně zaškrabovaných, V-V drážkách. Horní stavba stroje je v provedení horní gantry a křížové saně jsou vybaveny mechanismem dovolujícím mechanickou korekci průhybu příčníku bez nutnosti zásahu NC řízení. Rovinnost naměřená na broušeném kusu tak v příčném směru dosahuje 0,000 8/900 mm. Princip vyrovnávání průhybu příčníku nebyl bohužel plně vysvětlen pod záminkou, že ještě není patentován. Z výkladu však bylo patrné, že se jedná o předepjatá hnízda valivého vedení. Brusný kotouč o rozměrech 500 x 100 mm, je poháněn 22kW vřetenem a umožňuje dosáhnout vysoké produktivity práce.

Zajímavý koncept strojů prezentuje v uskupení Schleifring řada strojů Mägerle MGC. Modulární koncept stroje je založen na oddělené stolové a nástrojové části stroje. To umožňuje postavit podle přání zákazníka stroj s lineárně posuvným stolem pro broušení na plocho (s upínací deskou nebo automaticky výměnnými paletami) nebo s otočným stolem pro rotační broušení na plocho. Na stojanu může být jedno nebo dvě brousicí vřetena. Nosná struktura stroje je z litiny, lineární osy mají hydrostatické uložení a pohon kuličkovými šrouby. Stroje mohou mít souvisle řízený jeden nebo dva orovnávače, které mohou fungovat v režimu kontinuálního orovnávání (brousicí kotouč je orovnáván v průběhu broušení dílce; úběr materiálu je kompenzován přísuvem nástroje do řezu) nebo „inprocesního orovnávání“ (orovnávání kotouče během broušení dílce – nikoliv však po celou dobu, ale pouze v nastavených intervalech).

Firma ABA vystavovala rovinné brusky řady Ecoline. Posuvný stůl je poháněn lineárním motorem, se kterým je schopen dosáhnout nejvyšší rychlosti 60 m.min-1. Firma uvádí, že lineární motory jsou vhodným ekonomickým řešením, protože nabízejí dobrý poměr cena/užitná hodnota, vysokou spolehlivost a jsou nenáročné na servis.

Speciální aplikace broušení

Výrobce strojů na opracování řezných destiček, švýcarský Wendt, člen skupiny Winterthur, vystavoval na veletrhu novou brusku Spectra 840 s integrovanou laserovou hlavou. Bruska je určena k opracování břitových destiček z karbidů titanu, keramiky, CBN, PCD nebo cermetu. Oproti předchozí generaci je laserová hlava uložena v otočném pouzdře a to jí dovoluje nastavovat plynule vhodný úhel pro zamíření laserového paprsku. Téměř celá struktura stroje je postavena z kvalitního granitu pro dosažení maximální přesnosti. Obrobkový stůl o rozměrech 280 x 220 mm je uložen na lineárních vedeních a poháněn lineárním motorem. Stroj tak dokáže vyrábět takřka tvarově neomezené lamače třísek na břitových destičkách a hrany o maximálním poloměru 2 mm. Další bruskou vystavovanou na stánku Wendt byla WAC 715 Quattro. Je určena k broušení břitových destiček z těžkoobrobitelných materiálů, jako v předchozím případě. Stroj je ve všech osách vybaven hydrostatickým vedením a hlavní nosná struktura je vyrobena také z granitu. Stroj si dokáže předat broušenou destičku mezi vřeteny přes automaticky stavitelné upínací prizma. Samozřejmostí u tohoto typu stroje je inprocesní orovnávání brusného kotouče ( 400 mm) a komfortní uživatelské ovládací rozhraní s možností simultánního odbavení NC kódu.

Obr. 7. Pohled dovnitř robotické buňky Pulimetal

Italský Pulimetal Citadini vystavoval robotické buňky pro broušení a leštění tvarově složitých dílců. Robot umístěný uprostřed buňky s obrobkem obchází postupně jednotlivá stanoviště a hotový kus odkládá do připravené palety. Brousicí stanoviště jsou tvořena především bruskami s brusným zrnem umístěným na plátně. Broušení tohoto typu je vhodné pro přebrušování a odstraňování otřepů u obrobků, jako jsou těla lopatek malých turbín, kříže kancelářských židlí nebo kliky od dveří. Spíše než o přesnost broušení jde v tomto případě o optickou kvalitu povrchu.

Shrnutí a závěr

V oblasti brousicích strojů je zřejmý vznik dvou kategorií strojů: ekonomických strojů s omezeným počtem volitelných opcí a modulárních strojů s nejširšími technologickými vlastnostmi. Z hlediska konstrukce strojů postupně přibývá aplikací lineárních a prstencových pohonů. Významně se rozšiřuje hydrostatika, především pro lineární pohybové osy. Stroje jsou nabízeny se širokými možnostmi automatizace, především automatickým zakládáním obrobků a postprocesním měřením.

Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Ing. Pavel Lysák

Ústav výrobních strojů a zařízení, VCSVTT, ČVUT v Praze

P.Kolar@rcmt.cvut.cz

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 120415
Datum: 11. 04. 2012
Rubrika: Výroba / Obrábění
Seriál
Firmy
Související články
Blíží se druhý ročník veletrhu broušení

Od 14. do 17. května 2024 se koná druhý ročník veletrhu GrindingHub, který odborníkům z celého světa představí – poprvé v historii ve čtyřech výstavních halách – nejnovější technologická řešení v oblasti broušení. Tentokrát se ve Stuttgartu představí přes 460 vystavovatelů z 31 zemí.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Související články
Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Roztažená křídla čínského draka

Opět po dvou letech se v Pekingu konal jeden z největších světových veletrhů obráběcích a tvářecích strojů a technologií CIMT (China International Machine Tool), který lze velikostně přirovnat k hannoverskému EMO a který rozlohou a počtem návštěvníků zdaleka předčí jeho milánské zastavení, tokijský Jimtof či chicagský IMTS. Celá světová liga (i ti, kteří třeba na EMO nevystavují) se zde prezentuje po boku domácích producentů oboru obráběcí stroje, nástroje a příslušenství. Letos se termín konání kryl s velikonočním týdnem a křesťanský svět musel tento fakt přijmout.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

V říjnu do Milána

Po šesti letech se podnik nazvaný EMO opět vrací do italského Milána. Bezesporu to bude radostnější pohled do expozic, než tomu bylo právě v roce 2008, kdy vrcholila světová finanční krize, která si vybírala svoji daň především na průmyslové výrobě. I když obráběcí a tvářecí technologie letos svůj veletržní boom již zažily, a to v květnu na CIMT v Pekingu, určitě se vyplatí vypravit se do Milána i třeba proto, že v bezprostřední blízkosti výstaviště Fiera Milano se koná celosvětová výstava EXPO, pro niž je říjen posledním měsícem konání a jejíž zhlédnutí jistě stojí za to.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit