Témata
Reklama

EMO Hannover 2011, část 9 - Brousicí stroje

Půl roku jsme vám pravidelně přinášeli v ucelených profesních pohledech informace o novinkách, které přinesl loňský veletrh obráběcí techniky EMO. Dnes přinášíme závěreční díl. Za necelý rok a půl nás čeká v září 2013 opět setkání na hannoverské výstavišti a bezesporu řada nových zajímavostí.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Doc. Petr Kolář

Inženýrský i doktorský titul v oboru Výrobní stroje a zařízení získal na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Zde se i následně habilitoval. Od roku 2001 pracuje ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT), které je od roku 2012 organizační součástí Ústavu výrobních strojů a zařízení FS ČVUT. V roce 2015 se stal vedoucím pracoviště. 

Navzdory trvalému vývoji v oblasti obrábění nástroji s definovanou geometrií břitu stále zůstává broušení významnou dokončovací technologií. Snižování výrobních nákladů v zákaznických provozech nicméně nutí výrobce brusek k větší diferenciaci strojů do dvou kategorií. První kategorií jsou stroje „cost effective“ nebo též „lean manufacturing“. Do této třídy spadají jak stroje jednoúčelové (ve smyslu jedné technologie, např. pouze broušení vnějších průměrů), tak univerzální (ve smyslu více technologií, např. broušení vnějších a vnitřních průměrů). Společnou charakteristikou těchto strojů je, že jsou nabízeny v pevném technologickém vybavení bez možnosti dalších opcí. Toto omezení umožňuje snížit prodejní cenu stroje a v některých případech i minimalizovat provozní náklady. Druhou kategorií jsou naopak stroje s širokou bází možných konfigurací, které jsou zákazníkovi nabízeny podle potřeb jeho výrobní technologie. Obě kategorie strojů jsou však vždy dobře připraveny na rozšíření o automatizaci, především manipulační zařízení. Ukažme tato řešení na příkladu některých strojů vystavených na EMO 2011 v Hannoveru.

Reklama
Reklama

Stroje pro broušení na kulato

Proth

Tchajwanský výrobce Proth prezentoval na EMO 2011 stroj V30. Jde o vertikální brousicí centrum s otočným stolem pro obrobky do průměru 1 000 mm, výšky 700 mm a hmotnosti 1 tuna. Dvousloupová konstrukce stojanu s pevným příčníkem vykazuje, díky výpočtové optimalizaci, zvýšené parametry tuhosti a teplotní stability. Všechny osy stroje jsou osazeny lineárními vedeními a chlazenými kuličkovými šrouby. Zásobník nástrojů umožňuje 6 pozic. Řízení stroje zajišťuje systém Fanuc 0iTS. Stroj lze vybavit dotykovou sondou Heidenhain.

Obr. 1. Nosná struktura stroje Proth V30

Tayo Koki

Japonská firma Tayo Koki prezentovala na veletrhu brusky Vertical mate. Stroje jsou schopny brousit dílce až do průměru 1 200 mm a výšky 600 mm.Struktura stroje je odlita z šedé litiny. Lože a sloupy tvoří jeden odlitek, na kterém je usazen pevný příčník. Po příčníku se pohybuje revolverová hlava se dvěma pozicemi pro vřeteno na broušení vnitřních nebo vnějších průměrů. Zásobník nástrojů disponuje šesti pozicemi pro brusné kotouče do průměru 305 mm a s upínacím rozhraním HSK-A63 nebo HSK-A100. K řízení stroje je použit upravený systém MAPPS IV od DMG-Mori Seiki a obsluha jej může ovládat pomocí dotykového displeje.

Fermat

Český výrobce brusek společnost Fermat měl na svém stánku vystaven stroj BUC E 63/4000CNC. Z názvu brusky je patrné, že stroj má mnoho společného s výrobky bývalého TOS Hostivař. Firma Fermat repasuje jejich starší stroje. Na odlitcích lože jsou přebroušeny a přeškrábány plochy kluzných vedení a stroj je osazen novými ložisky a kuličkovými šrouby. Lze jej volitelně dovybavit brousicím vřeteníkem na vnitřní průměry nebo na broušení letmo uložených obrobků. Hydraulické dotlačování pinoly koníku je nahrazeno dotlačováním pneumatickým. Zajímavostí je pneumatické nadnášení pracovního vřeteníku a koníku vzduchem během přestavování. To dovoluje obsluze posouvat díly jednou rukou.

Paragon

Tchajwanský Paragon vystavoval na stánku stroje na broušení mezi hroty GA-2020CNC a GAH-3450CNC. Všechny brusky Paragon jsou vybaveny hydrostatickým vedením ve všech osách a vřeteno brousicího vřeteníku je uloženo na hydrostaticko-hydrodynamických hybridních ložiskách. Oproti čistě hydrostatickým dovolují hybridní ložiska vyšší provozní zatížení při uchování shodné přesnosti. Stroje disponují ve standardním vybavení dotykovou sondou a lze je dále dovybavit sondou inprocesní, zařízením na kontrolu vzdálenosti obrobku od brusného kotouče nebo robotickým zakladačem obrobků. Dotlačování koníku je hydraulické a koník lze také nadnášet vzduchem pro jeho snadné přestavení.

IMT

V Hannoveru se představila nová skupina výrobců brusek z Itálie. Skupina byla založena v roce 2010 jako holding IMT (Italian Machine Tools) a jejími členy jsou firmy Morara, Tacchela, Meccanodora a Favreto. Na společném stánku pod logem IMT byla představena Morara Multimatic MT 500. Jedná se o brusku pro simultánní broušení letmo uložených obrobků. Vřeteník s B osou lze osadit dvěma vřeteny pro broušení vnitřních průměrů nebo čel. Osa B je poháněna prstencovým motorem a lze ji souvisle řídit. Bruska je schopna brousit obrobky do průměru 800 mm (vnější), délky 170 mm (vnitřní) a hmotnosti 90 kg (130 kg jako opce). O řízení stroje se stará Sinumerik 840D.

Obr. 2 /a,b,c/ Ukázky konfigurace vřeteníku brusky Tacchela Elektra

Tacchela prezentovala hrotovou brusku Multitech. Pro brusku jsou charakteristické dva nezávislé brousicí vřeteníky, z nichž jeden obsahuje řízenou B osu. Oba vřeteníky mohou pracovat společně, např. při zapichovacím broušení. Unášení obrobku je zajištěno pomocí speciálně upravených hrotů ze slinutého karbidu, a tudíž není třeba unášecí srdce a obrobek lze tak nabrousit na jedno upnutí. Další z brusek Tacchela byla univerzální bruska na kulato Elektra 1223UA. Na brusce je přepracovaná C osa, která je osazena prstencovým motorem a hydraulicky dotlačovaným koníkem. Díky souvislému řízení C osy lze mezi hroty brousit polygony a plošky na obrobcích do hmotnosti až 250 kg.

Schleifring Group

Na stánku Schleifringu bylo prezentováno a vystavováno velké množství brousicích strojů. Pod značkou Studer představil S242, stroj pro kombinované technologie broušení, frézování a tvrdého soustružení. Na základně z polymerbetonu bylo umístěno pracovní vřeteno, brousicí vřeteno i revolverová hlava nesoucí naháněné nástroje. Bruska je schopna obrábět obrobky do délky 800 mm a točného průměru 180 mm (nejdelší verze). Revolverová hlava pojme 8 statických nástrojů (Capto 8) nebo 12 nástrojů naháněných (VDI 30) vřetenem o maximálních otáčkách 4 000 min-1.V závislosti na konfiguraci stroje lze vedle vnějšího broušení brousit též čela nebo vnitřní průměry. Místo koníku je možné na brusku nasadit řízené protivřeteno. K brusce S22 představil Studer nový zakladač obrobků ecoLoad. Zakladač je vhodný pro obrobky do průměru 50 mm a délky 250 mm a splňuje požadavky na efektivitu, kompaktnost a kvalitu.

Další ze strojů představených na stánku Studer byla inovovaná bruska S41. Je nyní vybavena lineárními motory ve všech osách. Lože je vyrobeno z tzv. granitanu, což je firemní označení pro odlitek ze šedé litiny vyplněný polymerbetonem. Vedení lineárních os je patentovanou technologií StuderGuide typu V-drážka+ploška, které v sobě integruje vlastnosti hydrostatického i hydrodynamického vedení dohromady. Hydrostatika se stará o posuvy za malých rychlostí, kdy by mohlo docházet k slip-stick jevům, a kluzné vedení přebírá svou roli v případě rychlých posuvů. Hlavní výhodou je dobré tlumení a plynulé pohyby při malých rychlostech. Osa B je také osazena prstencovým motorem s možností indexace <1”, kdy zpevnění zajišťuje velice jemné Hirthovo ozubení. Ke stroji je nabízeno 31 typů brousicích vřeteníků osazených různým počtem a uspořádáním vřeten pro vnější a vnitřní broušení.

Obr. 3: Lože brusky Studer S41 z Granitanu

Hrotová bruska Studer Favorit CNC je příkladem „cost effective“ stroje pro broušení hřídelových součástí do průměru 300 mm a délce 650 mm. Stroj používá konstrukční prvky shodné s univerzálními stroji jako např. výše uvedeným S41 (granitanové lože, hybridní vedení), pohony lineárních os zajišťují kuličkové šrouby. Stroj je vybaven pouze jedním typem vřeteníku s vřeteny pro broušení vnitřních a vnějších průměrů a čel, neposkytuje žádné další opce a je nabízen jako levný univerzální stroj.

Kellenberger

Tento holding na svém stánku prezentoval brusku Kel-Vera s automatickým zakladačem. Oproti minulé výstavě dostala Kel-Vera přepracovanou osu B. Ta je nyní usazena na kruhovém, předepjatém hydrostatickém vedení a poháněna prstencovým motorem. Přesnost úhlového polohování je menší než 1”. Zpevňování osy je prováděno pomocí upínek se zvětšenou styčnou plochou a lze jej provádět v jakékoliv poloze osy B. Celkový rozsah osy je 240°. Shodnou osou je nyní vybavována též bruska Kel-Varia. Drobná inovace nastala také u zakladače obrobků, který má nyní přídavnou osu na koncové hlavici a má tak možnost nabírat vertikálně i horizontálně orientované dílce ze zásobníku.

Firma Kellenberger dále prezentovala systém bezkontaktního optického měření obrobku. Tento integrovaný nástroj postprocesní kontroly umožňuje měření rozměru a tvaru hotového dílce.

Na stánku holdingu Kellenberger byl vystaven stroj Hauser H35-400. Je určen pro souřadnicové broušení otvorů a pro tento účel je vybaven C osou a osou U pro jemné nastavení lineární polohy. Stroj může být osazen různými typy vřeten s maximálními otáčkami 40 000 až 70 000 min-1. Vřetena mají rozhraní HSK a stroj disponuje automatickou výměnou nástrojů ze zásobníku s 12 pozicemi. Umožňuje i lehčí operace frézování a vrtání.


Obr. 4 /a,b/: Celkový pohled a detail vřeteníku stroje Hauser H35-400

Dalším zajímavým strojem na stánku byl stroj Hardinge GT27SP Turn/Grind. Jak již název napovídá, jde o stroj pro soustružení a broušení letmo upnutých dílců do průměru 100 mm. Hlavní (soustružnické) vřeteno má ve standardním provedení průchod 27 mm, max. otáčky 8 000 min-1 a rozhraní A2. Volitelně lze dodat vřeteno se zvětšeným průchodem na 42 mm a max. otáčkami 5 000 min-1. Stroj má čtyři nástrojové pozice na suportu např. pro dva soustružnické nože a dvě brousicí vřetena. Ta mohou být dodána volitelně s maximálními otáčkami 30 000, 50 000 nebo 80 000 min-1. Firma uvádí opakovatelnou přesnost os X a Z do 1,2 µm a dosažitelnou kruhovitost na obrobku do 0,4 µm.

Obr. 5. Hardinge GT27SP Turn/Grind

Shigiya

Japonská firma Shigiya vystavovala vertikální brusku GAV na hřídelové součásti do průměru 30 mm a délky do 150 mm. Stroj je vybaven jedním brousicím kotoučem a má extrémně kompaktní rozměry – šířku 780 mm a hloubku 2 140 mm.

Další novinkou této firmy je hrotová bruska GSU pro obrobky do max. délky od 500 do 1 500 mm. Stroj má hydrostatické uložení lineárních a rotačních os, hydrodynamické uložení vřetena a přímý pohon natáčení vřeteníku prstencovým motorem. Stroj je nabízen volitelně s jedním z deseti možných vřeteníků osazených až třemi vřeteny pro vnitřní a vnější broušení.

Erwin Junker

Domácí vystavovatel prezentoval stroj Grindor Speed Lean Selection. Tento stroj typu Quickpoint brousí CBN kotouči malé šířky téměř bodovým záběrem. Může být osazen vřeteníkem s jedním nebo dvěma vřeteny. Uložení kotoučů na vřetenech je patentovaným tříbodovým systémem Junker, který umožňuje výměnu kotoučů s opakovatelnou přesností do 2 µm v čase kratším než 20 minut. Stroj lze doplnit manipulační buňkou s robotem Jurobot Cell.
Firma vystavovala také bezhrotou brusku Jupiter 125, která je nabízena pro široké spektrum osazení korundovými i CBN kotouči pro průběžné i zapichovací broušení. Brusku je možné doplnit gantry manipulátorem.

Obr. 6 /a,b/. Erwin Junker Grindor Speed: pohled na stroj, detail CBN kotouče a manipulační buňky

Pro opracování malých přesných dílců z tyče nabízí firma stroj GrindStar. Je vybaven podavačem tyčí s vřetenem s průchozím průměrem 20 mm a nabízí kompletní opracování rotačních dílců zapichovacím broušením. Např. při výrobě vstřikovacích jehel je tento stroj více než třikrát produktivnější než běžný soustružnický stroj.

Agathon

Švýcarská firma Agathon nabízí ve třídě „cost effective“ strojů bezhrotou brusku 255 CL. Stroj je určen pro opracování dílců do průměru 30 mm kotouči o průměru 250 mm a maximální šířce 80 mm. Stroj má čtyři řízené osy (přísuv podávacího a brousicího kotouče a posuv a přísuv orovnávače ke kotouči) a dvě manuálně stavitelné osy (natočení a naklopení podávacího kotouče).

Brusky pro broušení na plocho

Tradiční japonský výrobce brusek Okamoto vystavoval na EMO 2011 mimo jiné také brusku ACC-208CHiQ. Bruska je určena pro broušení na plocho, broušení drážek, profilů vedení a profilové broušení obrobků s upínací plochou stolu 2 000 x 1 000 mm. Stůl se pohybuje po kluzných, ručně zaškrabovaných, V-V drážkách. Horní stavba stroje je v provedení horní gantry a křížové saně jsou vybaveny mechanismem dovolujícím mechanickou korekci průhybu příčníku bez nutnosti zásahu NC řízení. Rovinnost naměřená na broušeném kusu tak v příčném směru dosahuje 0,000 8/900 mm. Princip vyrovnávání průhybu příčníku nebyl bohužel plně vysvětlen pod záminkou, že ještě není patentován. Z výkladu však bylo patrné, že se jedná o předepjatá hnízda valivého vedení. Brusný kotouč o rozměrech 500 x 100 mm, je poháněn 22kW vřetenem a umožňuje dosáhnout vysoké produktivity práce.

Zajímavý koncept strojů prezentuje v uskupení Schleifring řada strojů Mägerle MGC. Modulární koncept stroje je založen na oddělené stolové a nástrojové části stroje. To umožňuje postavit podle přání zákazníka stroj s lineárně posuvným stolem pro broušení na plocho (s upínací deskou nebo automaticky výměnnými paletami) nebo s otočným stolem pro rotační broušení na plocho. Na stojanu může být jedno nebo dvě brousicí vřetena. Nosná struktura stroje je z litiny, lineární osy mají hydrostatické uložení a pohon kuličkovými šrouby. Stroje mohou mít souvisle řízený jeden nebo dva orovnávače, které mohou fungovat v režimu kontinuálního orovnávání (brousicí kotouč je orovnáván v průběhu broušení dílce; úběr materiálu je kompenzován přísuvem nástroje do řezu) nebo „inprocesního orovnávání“ (orovnávání kotouče během broušení dílce – nikoliv však po celou dobu, ale pouze v nastavených intervalech).

Firma ABA vystavovala rovinné brusky řady Ecoline. Posuvný stůl je poháněn lineárním motorem, se kterým je schopen dosáhnout nejvyšší rychlosti 60 m.min-1. Firma uvádí, že lineární motory jsou vhodným ekonomickým řešením, protože nabízejí dobrý poměr cena/užitná hodnota, vysokou spolehlivost a jsou nenáročné na servis.

Speciální aplikace broušení

Výrobce strojů na opracování řezných destiček, švýcarský Wendt, člen skupiny Winterthur, vystavoval na veletrhu novou brusku Spectra 840 s integrovanou laserovou hlavou. Bruska je určena k opracování břitových destiček z karbidů titanu, keramiky, CBN, PCD nebo cermetu. Oproti předchozí generaci je laserová hlava uložena v otočném pouzdře a to jí dovoluje nastavovat plynule vhodný úhel pro zamíření laserového paprsku. Téměř celá struktura stroje je postavena z kvalitního granitu pro dosažení maximální přesnosti. Obrobkový stůl o rozměrech 280 x 220 mm je uložen na lineárních vedeních a poháněn lineárním motorem. Stroj tak dokáže vyrábět takřka tvarově neomezené lamače třísek na břitových destičkách a hrany o maximálním poloměru 2 mm. Další bruskou vystavovanou na stánku Wendt byla WAC 715 Quattro. Je určena k broušení břitových destiček z těžkoobrobitelných materiálů, jako v předchozím případě. Stroj je ve všech osách vybaven hydrostatickým vedením a hlavní nosná struktura je vyrobena také z granitu. Stroj si dokáže předat broušenou destičku mezi vřeteny přes automaticky stavitelné upínací prizma. Samozřejmostí u tohoto typu stroje je inprocesní orovnávání brusného kotouče ( 400 mm) a komfortní uživatelské ovládací rozhraní s možností simultánního odbavení NC kódu.

Obr. 7. Pohled dovnitř robotické buňky Pulimetal

Italský Pulimetal Citadini vystavoval robotické buňky pro broušení a leštění tvarově složitých dílců. Robot umístěný uprostřed buňky s obrobkem obchází postupně jednotlivá stanoviště a hotový kus odkládá do připravené palety. Brousicí stanoviště jsou tvořena především bruskami s brusným zrnem umístěným na plátně. Broušení tohoto typu je vhodné pro přebrušování a odstraňování otřepů u obrobků, jako jsou těla lopatek malých turbín, kříže kancelářských židlí nebo kliky od dveří. Spíše než o přesnost broušení jde v tomto případě o optickou kvalitu povrchu.

Shrnutí a závěr

V oblasti brousicích strojů je zřejmý vznik dvou kategorií strojů: ekonomických strojů s omezeným počtem volitelných opcí a modulárních strojů s nejširšími technologickými vlastnostmi. Z hlediska konstrukce strojů postupně přibývá aplikací lineárních a prstencových pohonů. Významně se rozšiřuje hydrostatika, především pro lineární pohybové osy. Stroje jsou nabízeny se širokými možnostmi automatizace, především automatickým zakládáním obrobků a postprocesním měřením.

Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Ing. Pavel Lysák

Ústav výrobních strojů a zařízení, VCSVTT, ČVUT v Praze

P.Kolar@rcmt.cvut.cz

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 120415
Datum: 11. 04. 2012
Rubrika: Výroba / Obrábění
Seriál
Firmy
Související články
Nové soustruhy

Společnost Hwacheon, jihokorejský výrobce robustních obráběcích strojů s velkou životností, představila kompaktní soustružnické cen-trum Hi-Tech 230 a nový soustruh Cutex-180.

Nový návštěvnický rekord na dnech otevřených dveří

V pořadí čtvrté dny otevřených dveří společnosti Grob v Mindelheimu skončily po čtyřech dnech a účasti 1 200 návštěvníků. Mnoho hostů chtělo dva měsíce po veletrhu EMO využít příležitost a nahlédnout za kulisy této společnosti. To je jen další důkaz atraktivity nejen výrobků Grob, ale i samotného závodu největšího zaměstnavatele v regionu Unterallgäu.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

Související články
EMO Hannover 2013: část 7 - Technologie, které mnohdy nejsou vidět

Význam a odborný dopad hannoverského veletrhu EMO je tak zásadní v oboru technologie obrábění, že se mu věnujeme na stránkách MM Průmyslového spektra i čtvrtý měsíc po zavření bran výstaviště. Tentokrát přinášíme ucelený pohled na materiály použité ve stavbě strojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kombinované sklíčidlo

Nové synchronizované sklíčidlo GűhroSync vybavila firma Gűhring kombinovaným upínacím systémem pro závitovací nástroje. Spojením předností klasických synchronizovaných a hydraulických sklíčidel do jednoho celku je nabízena novinka s mimořádnými funkčními vlastnostmi.

Jaký byl Metav 2012

V Německu běží veletržní dění na plné obrátky. Hannoverské výstaviště je "sotva" uklizené od pozůstatků veletrhu EMO (viz. náš poslední díl profesního seriálu v tomto vydání na str. xx) a již byly o necelých 300 kilometrů na jihozápad otevírány brány výstaviště v Düsseldorfu. Je možné, aby německý trh vstřebal takovouto nadílku veletrhů týkajících se výrobních strojů a výrobní techniky, jejichž náplní jsou zejména obráběcí stroje?

EMO Hannover 2011, Část 8 - Materiály ve stavbě strojů

Dnešním předposledním dílem již pomalu uzavíráme náš profesně tříděný pohled na loňskou výstavu EMO Hannover. Dnes se zabýváme materiály ve stavbě obráběcích strojů, v příštím vydání se můžete těšit na zpracovanou oblast brousicích strojů.

EMO 2011 Hannover, Část 7 - Soustružnické stroje

Veletrh EMO konaný v září 2011 v Hannoveru přinesl v oblasti soustružnických strojů širokou prezentaci mnoha různých řešení. Představila se kompletní světová špička i mnoho menších výrobců. Hlavními tématy v konstrukci soustružnických strojů jsou produktivita a přesnost. Především požadavek na vyšší produktivitu vede na integraci automatizace do všech typů soustružnických strojů a růst možností frézování poháněnými nástroji v revolverových hlavách.

EMO Hannover - Part 1. Obecná retrospektiva

Jak již bývá na stránkách MM Průmyslového spektra tradicí, zásadním světovým veletrhům, které jsme společně s našimi externími spolupracovníky navštívili, věnujeme následně specializované články profesně zaměřené. A tak se ctěný čtenář může v následujícím období těšit na novinky prezentované na EMO Hannover v těchto samostatných vstupech: soustružnické stroje, soustruhy karuselového typu, brousicí stroje, těžké frézovací stroje, jednoúčelové stroje, řezné nástroje, nekonvenční materiály a zajímavosti z oblasti měření. Dnes začínáme celkovým shrnutím výstavy EMO 2011 a nejlepšími exponáty, které na evropských veletrzích oceňuje naše německá redakce MM MaschinenMarkt v rámci soutěže MM Awards.

EMO Hannover 2011 - Part 2. MM Award - ocenění pro nejlepší exponáty

MM Award, udělovaná časopisem MM MaschinenMarkt, je již mnoho let doprovodnou akcí řady veletrhů pořádaných na území Německa. Protože MM je značka s celosvětovou působností, jsou obdobná ocenění udělována na veletrzích i v dalších zemích, kde si časopis vydávaný s tímto logem vydobil renomé. V domovském Německu, mezi místními strojírenství znalými lidmi, MM Award udělovaná na EMO má rozhodně velkou prestiž, stejně jako EMO samotné.

Novinky na poli obráběcích zařízení

Zvyšující se poptávka po výkonných, víceúčelových vysoce produktivních obráběcích strojích, vede světové výrobce obráběcích center k velkému vývoji a produkci multifunkčních nebo naopak velice speciálních obráběcích strojů, které denně nalézají uplatnění i u toho nejnáročnějšího zákazník. Připravili jsme pro vás vás několik novinek na trhu s obráběcími zařízeními.

Kuličkový šroub s klecí

Společnost Kuličkové Šrouby Kuřim vystavila na MSV v Brně svůj nově vyvinutý výrobek - kuličkový šroub s klecí. Tento produkt byl přihlášen do soutěže Zlatá medaile a byl oceněn za nejlepší inovační exponát v kategorii komerční produkt.

Design a ergonomie strojů

Ohlédnutí několik let zpět velmi zřetelně ukazuje, jak se v oblasti výrobních strojů stále více posiluje uplatnění průmyslového designu. V prostředí silné konkurence a budování velkých výrobních nadnárodních skupin se design stává velmi účinným prostředkem, který dodává firmám jednotný vnější výraz a upevňuje jejich postavení na trhu. O tom, že i v případě strojů, u nichž je z hlediska jejich užitných vlastností primární funkčnost a výkon, mají na trhu lepší šanci typy dobře vzhledově upravené, není pochyb. Předchozí období nejistoty na trzích tak výrobci přijali jako výzvu k dalšímu zvyšování kvality svých výrobků, navenek vyjádřené originálním a kvalitně zpracovaným tvarováním. Loňský rok se tak díky tomu nesl ve znamení kvalitního designu strojů na celé řadě novinek uváděných na trh.

EMO Hannover, Část 3, Těžké obráběcí stroje

V další části našeho seriálu retrospektivy prezentovaných zajímavostí na světové výstavě EMO Hannover 2011 jsme se zaměřili na oblast těžkých obráběcích strojů, konkrétně horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a vertikálních frézovacích strojů. V tomto vydání vám přinášíme celkem tři monotématická ohlednutí. Jednotlivé články jsou umístěny za sebou. Začínáme tímto.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit