Témata
Reklama

EMO Hannover 2007: Svět obrábění kovů

12. 09. 2007

Ve dnech 17. – 22. září 2007 se na hannoverském výstavišti v Německu uskuteční největší světový veletrh obráběcí a tvářecí techniky EMO Hannover. V těchto dnech se k návštěvě veletrhu připravují také tisíce odborníků z České republiky.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly

V roce 2005 tvořili zájemci z České republiky největší návštěvnickou skupinu z východní Evropy – dorazilo jich 1500. Zdeněk Holý, ředitel Svazu strojírenské technologie (SST), k veletrhu říká: „Výstavy EMO mají v branži obráběcí a tvářecí techniky dominantní postavení a umožňují přímou konfrontaci nejvyspělejších strojírenských produktů a zároveň i nejperspektivnějších vývojových trendů v tomto oboru. Uživatelé a výrobci obráběcích strojů, kteří se veletrhů EMO nezúčastňují, nemají prakticky šanci se v této komoditě na světových trzích prosadit. Všechny významné české firmy s mezinárodním potenciálem působící v odvětví obráběcích strojů a příslušenství se veletrhu EMO Hannover 2007 opět účastní a v současné době se na veletrh velmi odpovědně připravují. Budou tak profitovat z možnosti představit se v Hannoveru a porovnat své nejnovější inovace s mezinárodní konkurencí.“

Předběžný seznam českých firem účastnících se veletrhu EMO Hannover 2007

Na veletrhu EMO Hannover 2007 se bude prezentovat celkem 2500 vystavovatelů ze 41 zemí, z toho 26 z České republiky. České firmy si prozatím rezervovaly čistou výstavní plochu přes 2000 m2

BSH Holice, a. s. – www.junker-group.com

ČKD Blansko Holding, a. s. – www.ckdblansko.cz

Erwin Junker Grinding Technology Mělník Ltd. – www.junker-group.com

Kovosvit MAS, a. s. – www.kovosvit.cz

Hestego, s. r. o. – www.hestego.cz

HIPP, spol. s r. o. – www.pilous.cz

Jesan Kovo, s. r. o. – www.jesankovo.cz

Kuličkové šrouby Kuřim, a. s. – www.ks-kurim.cz

LAO – průmyslové systémy, s. r. o. – www.lao.cz

Narex Ždánice, spol. s r. o. – www.narexzd.cz

Osvětlení Černoch, s. r. o. – www.cernoch.cz

Pilous – pásové pily, spol. s r. o. – www.pilous.cz

Strojírny Čelákovice, s. r. o. – www.gearspect.com

Sirius Praha, s. r. o. – www.sirius-praha.cz/

Škoda Machine Tool, a. s. – www.skoda.cz/machtool

Šmeral Brno, a. s. – www.smeral.cz

Tajmac-ZPS, a. s. – www.tajmac-zps.cz

Tenzo, s. r. o. – www.tenzo.cz

TM Jesenice servis, spol. s r. o. – www.tmjesenice.cz

TM Jesenice, spol. s r. o. – www.tmjesenice.cz

TOS Kuřim-OS, a. s. – www.tos-kurim.cz

TOS, a. s. – www.toscz.cz

TOS Varnsdorf, a. s. – www.tosvarnsdorf.cz/

Toshulin, a. s. – www.toshulin.cz

ZPS-Frézovací nástroje, a. s. – www.zps-fn.cz

TOS Svitavy, a. s. – www.tos.cz

Přesný seznam vystavovatelů v jednotlivých produktových kategoriích je k dispozici na www.emo-hannover.de

Všichni čeští vystavovatelé na EMO Hannover 2007 mají možnost čerpat finanční příspěvek na nájemné výstavní plochy od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Finanční příspěvek bude poskytován plošně všem vystavovatelům ve stejné výši 100 % podle pronajaté výstavní plochy, maximálně do výše 75 000 Kč na jednoho vystavovatele.

Přizpůsobení uživateli – od jednoduchých obrobků po vysoce přesné díly do leteckých motorů – Toshulin, a. s., na EMO Hannover 2007

Mezi pravidelné vystavovatele na nejvýznamnějším evropském strojírenském veletrhu EMO patří výrobce vertikálních obráběcích center Toshulin, a. s., který své produkty exportuje do více než 60 zemí celého světa.

V roce 2005 Toshulin na veletrhu EMO představil novou vývojovou řadu Powerturn-Y a na letošním ročníku EMO 2007 bude v Hannoveru vystavovat stroj Powerturn 2000 s širokým nástrojovým vybavením. Běžné druhy adaptérů budou doplněny vrtacími a frézovacími hlavami v přímém provedení, pevném úhlovém provedení (levá i pravá hlava) a zejména vrtací a frézovací hlavou pohyblivou v ose. Do stroje budou také integrovány různé opce pro optimalizaci zákazníkova výrobního procesu: sondy pro měření obrobku, vakuové filtrační zařízení chladicí kapaliny, zvýšená přesnost lineárních os či dálková diagnostika nové kvalitativní úrovně. Technologie obrábění je zpracována s ohledem na konkrétní produkty ze spektra výrobků budoucího uživatele stroje.

Jednou z předností strojů Toshulin je možnost jejich vysoké customizace – tj. přizpůsobení provedení či půdorysu stroje atypickým požadavkům zákazníka. Šest vyráběných produktových řad pokrývá široké spektrum možných obráběcích operací od efektivního hrubování až po výrobu přesných dílů do leteckých motorů.

U výrobních operací s vysokými požadavky na přesnost je poměrně častou variantou dodávka stroje včetně paletizace, která současně s obráběním jednoho polotovaru umožňuje upínání a seřizování jiného obrobku mimo pracovní prostor stroje. Toshulin již také úspěšně vyzkoušel variantu spojení dvou vertikálních obráběcích center společnou paletizací. Přes zvýšené pořizovací náklady se taková implementace ukazuje jako výhodná cesta pro optimalizaci provozních nákladů odběratele. Kromě průběžného vývoje nových produktů a dodávek nových obráběcích center Toshulin pro své zákazníky provádí i generální opravy starších strojů a jejich modernizace.

Není výjimkou, že člen managementu odběratele vzpomíná s úsměvem na dobu, kdy se jako vyučenec nebo čerstvý absolvent zaučoval na tehdejších strojích TOS vyráběných v Hulíně. I když se od těch dob mnohé změnilo, značka Toshulin stále platí jako symbol vysoké kvality.

Několik světových premiér v rámci expozice zlínské společnosti Tajmac-ZPS, a. s.

Naše společnost je pravidelným účastníkem této největší světové přehlídky novinek v oboru obráběcích strojů, která se koná pod názvem EMO, ať už v Německu nebo v Itálii,“ říká Michele Tajariol, generální ředitel zlínské společnosti Tajmac-ZPS. „V letošním roce se tohoto prestižního veletrhu zúčastníme na rekordní ploše 352 m2 a mezi největší světovou elitou v oboru obráběcích strojů. Připravujeme představení tří novinek, přičemž nejprestižnější místo v naší expozici bude mít ve světové premiéře osmivřetenový soustružnický automat.“

Tajmac-ZPS, a. s., v letošním roce představí na rekordní ploše v pavilonu číslo 17 (stánek B16) řadu novinek z konstrukčních kanceláří společnosti. Společnost plánuje představení osmi obráběcích strojů, ale toto číslo nemusí být konečné. Nejprestižnější místo v expozici Tajmac-ZPS bude mít ve světové premiéře osmivřetenový soustružnický automat Mori-Say TMZ867CNC. Jedná se o mohutný stroj s osmi vřeteny poháněnými vlastními AC pohony, kde maximální průměr materiálu ve vřetenu je až 67 mm. Všechny funkce stroje jsou ovládány dvěma řídicími CNC systémy Sinumerik 840 D. Hned vedle tohoto exponátu se návštěvníkům výstavy představí šestivřetenový soustružnický automat Mori-Say TMZ642CNC, který byl při své loňské premiéře na MSV v Brně oceněn Zlatou medailí za progresivní technické řešení.

Třetím vícevřetenovým automatem v expozici bude nejúspěšnější a nejprodávanější stroj, šestivřetenový vačkový automat Mori-Say 6/32.

Ze sortimentu obráběcích center představí společnost modernizované, pětiosé vertikální obráběcí centrum MCV 1210 pracující v rozsahu 12 000 – 15 000 otáček, které získalo Zlatou medaili za technické řešení na MSV v Brně při své české premiéře v roce 2005. Dalším obráběcím centrem, které bude mít na EMO Hannover 2007 svou světovou premiéru, je horizontální čtyřoké obráběcí centrum H 50, které doplňuje řadu 3- až 5osých horizontálních center H 40 a H 63.

Třetí skupinou strojů, které bude společnost v Hannoveru prezentovat, jsou CNC dlouhotočné jednovřetenové automaty (sliding headstock machines) Manurhin K’MX. Tuto světově proslulou značku koupila společnost Tajmac-MTM a od roku 2006 pokračuje veškerá výroba a zároveň vývoj těchto strojů ve společnosti Tajmac-ZPS v České republice. Kromě již známých strojů Manurhin K´MX, a to čtyřosého stroje K’MX 413, sedmi- a desetiosého K’MX Swing z produkce společnosti Tajmac-ZPS, se návštěvníkům opět ve světové premiéře představí dlouhotočný jednovřetenový automat K’MX 526 pracující v pěti řízených osách, který je představitelem nové inovované řady těchto strojů.

EMO Hannover 2007: Mekka pro inovace a nové obchodní kontakty – Lukáš Řepa, marketingový manažer TOS Kuřim-OS, a .s.

Lukáš Řepa, marketingový manažer společnosti TOS Kuřim-OS, a. s., dlouholetého a pravidelného účastníka veletrhů EMO, říká k letošní účasti: „V letošním roce nabídneme další nová progresivní řešení pro naše zákazníky včetně služeb a předvedeme výsledky programu výzkumu a vývoje Impuls. Jako jeden z výsledků tohoto programu představíme i nové ložové obráběcí centrum FSGQ 80 SM/A2.“

Cílem jednoho z projektů programu Impuls bylo vyvinout ložové obráběcí centrum s jednovřetenovou hlavou, souvisle řízenou ve dvou rotačních osách, s výměnným vřetenem. Novost tohoto řešení spočívá v možnosti jednoduché záměny vřetena s mechanickým náhonem za elektrovřeteno. Obráběcí centrum v tomto provedení umožňuje s vysokou produktivitou provádět na obrobku při jednom upnutí hrubovací operace klasickou technologií mechanickým vřetenem s vysokým krouticím momentem i dokončovací operace rychlostním obráběním elektrovřetenem v režimu 5D. Výstupem projektu je odzkoušený a plně funkční prototyp obráběcího centra, připravený k prezentaci prodejcům a zákazníkům a následně k opakované výrobě pro zákazníky. Vyvinutý typ stroje má vývojový potenciál pro doplnění dalších prvků stavebnice, tak aby se mohly dále výrazně rozšířit možnosti nabídky pro konkrétní řešení složitých technologických požadavků zákazníků.

Základní technické parametry:

Předností tohoto stroje je jeho cenová dostupnost. Při vysokých užitkových vlastnostech s dosahem posuvu ve všech osách až 20 m.min-1 je max. krouticí moment 1000 Nm, výkon hl. motoru 19,3 kW, rozměry stolu jsou 800 × 2000 mm. Lze použít bubnový zásobník až pro 24 nástrojů.

Očekáváme, že nové obráběcí centrum z TOS Kuřim-OS zaujme technickou veřejnost a přiláká zájemce o přesné ekonomické obrábění složitých dílů. Je zároveň naší pozvánkou na setkání strojařů do Hannoveru,“ dále vysvětluje Lukáš Řepa a uzavírá: „V průběhu konání veletrhu EMO Hannover 2005 proběhla řada konkrétních jednání se zájemci o produkty TOS Kuřim-OS a řada z nich vedla k významným kontraktům, které se realizovaly v průběhu roku 2006 a na počátku roku 2007. Na této světové výstavě techniky pro obrábění jsme upevnili vztahy s našimi dodavateli špičkových komponentů a získali řadu nových obchodních kontaktů ze všech průmyslových teritorií.“

Narex Ždánice na EMO Hannover 2007

Tradiční výrobce závitořezných nástrojů firma Narex Ždánice, spol. s r. o., s téměř sedmdesátiletou historií se po několikaleté neúčasti v letošním roce opět bude prezentovat na strojírenském veletrhu EMO Hannover 2007. Ve své nově pojaté expozici v pavilonu 4 hannoverského výstaviště zákazníkům představí průřez výrobním sortimentem společnosti, obsahujícím v souladu s vývojem trendů při obrábění zejména vysoce produkční závitníky diferencovaného použití s ohledem na obráběný materiál a charakter závitovací aplikace.

O vysoké jakosti závitníků Narex, vyráběných převážně na moderních CNC strojích, svědčí skutečnost, že je v současné době dodává zákazníkům do všech zemí Evropy a exportuje více než 60 % výrobní produkce. Ke spokojeným zákazníkům patří především dodavatelé pro automobilový průmysl, přičemž s ohledem na stanovení optimálních technologických podmínek zajišťujících co nejvyšší míru produktivity a životnosti dodávaných závitníků preferujeme obchodní vztahy formou B2B.

Cílem letošní účasti na EMO Hannover 2007 bude především popularizace závitníků značky Narex a vytvoření předpokladů pro tvorbu vlastní prodejní sítě v Německu. V souladu s tímto záměrem bude i osobité řešení expozice, kde hlavním exponátem budou závitníky z práškových rychlořezných ocelí se specifickou řeznou geometrií, určené pro náročné aplikace.

Osvětlení Černoch na EMO 2007

Společnost Osvětlení Černoch, s. r. o., se specializuje na svítidla s vysokým krytím, určená především pro obráběcí stroje. Na mezinárodním veletrhu EMO Hannover 2007 bude vystavovat následující novinky:

  • Inovovanou řadu halogenových svítidel Industry s rozsahem výkonů od 20 do 150W a s krytím IP67. Svítidla jsou tlakově odlita z hliníkové slitiny a jsou vybavena originálním systémem vnitřní cirkulace vzduchu. Díky tomu mají velmi nízkou povrchovou teplotu a mimořádně nízkou teplotu čelního skla, čímž minimalizují napékání řezných a chladicích emulzí. Inovace byla zaměřena na snížení hmotnosti, kterou se nám podařilo snížit o téměř 30 %.
  • Řadu zářivkových svítidel S020 s rozsahem výkonů od 2x 8 W až po 2x 80 W, která díky moderní konstrukci a optimalizaci odvodu tepla nabízí svítivost o 50 % vyšší ve srovnání s obvyklým řešením svítidel s vysokým krytím. Premiérou bude představení řady svítidel S020 pro napájecí napětí 24 a 110 V. Dále představí firma kloubové uchycení těchto svítidel, vylepšené příchytky čelního skla z černěné nerezové oceli a provedení svítidla S020 do výbušného prostředí.
  • Zásadně inovovanou řadu LED svítidel, u kterých se díky použití nejmodernějších LED a vlastní skleněné asférické čočky podařilo dosáhnout svítivosti, která významně překonává halogenová svítidla. Zásadní výhodou svítidel s LED je skutečnost, že teplo není emitováno směrem k osvětlovanému předmětu, a tak osvětlení neovlivňuje přesnost stroje. Za řešení budoucnosti pak považuje firma umístění několika miniaturních LED svítidel okolo vřetena obráběcího stroje. Toto řešení umožní dosáhnout kvalitního osvětlení i u pětiosých obráběcích center, kde je obecně velmi obtížné dosáhnout kvalitního osvětlení obrobku i nástroje, samozřejmě s minimálním tepelným zatížením.

TOS, a. s., na EMO Hannover

TOS, a. s., představí na EMO Hannover 2007 poprvé jako novinku hrotovou univerzální brusku z řady BUC 63C Multi pro vnější a vnitřní broušení těžkých rotačních válcových, kuželových a tvarových obrobků do délky až 6 m na jedno upnutí. Exponát pro obrobky do délky 4 m bude vybaven číslicovým řízením Siemens Sinumerik 840D a automatickým natáčením brousicího vřeteníku kolem svislé osy. Brousicí vřeteník bude opatřen dvěma samostatnými brousicími kotouči pro broušení vnějších obvodových a čelních ploch včetně přilehlých rádiusů a třetím brousicím kotoučkem pro broušení děr s vnitřními povrchy obvodovými i čelními včetně rádiusů.

Dále TOS, a. s., vystaví poprvé v zahraničí těžkou bezhrotou brusku C 500 s číslicovým řízením Siemens Sinumerik 840D, určenou pro výkonné hromadné vnější broušení obrobků o průměru 3 až 200 mm o délce až 500 mm způsobem zapichovacím nebo obrobků o průměru 3 až 220 mm a délce až 5 m způsobem průběžným.

ČKD Blansko a veletrh EMO

Účast na předchozím ročníku veletrhu EMO umožnila firmě ČKD Blansko získat velké množství zakázek nejen na výrobu, ale i modernizaci obráběcích strojů z celého světa. „Díky naší účasti na veletrhu se podařilo mimo jiné zrealizovat kontrakty na výrobu obráběcích strojů typu SKD 40/50 D a SKD 32/47 D,“ uvedl ing. Pavel Straka, vedoucí prodeje divize karuselů v ČKD Blansko, a dodal: „Veletrh EMO se vyznačuje obrovským zájmem z řad odborné veřejnosti, a to si slibujeme i od účasti na letošním ročníku. Vedle prohloubení stávajících obchodních kontaktů to je získání nových obchodních příležitostí. Aktivní účast na veletrhu je vizitkou a otázkou prestiže všech významných výrobců obráběcích strojů.“

EMO Hannover 2007: Nejdůležitější mezinárodní technologická platforma

Inovace na veletrhu EMO trumfují. Pro průmyslové odborníky z celého světa bude EMO Hannover 2007 opět opravdovým zdrojem informací a podporou v investičních rozhodováních. Většina výrobních novinek je poprvé představena právě na veletrhu EMO, a vystavovatelé proto vynakládají veškeré možné úsilí, aby zde své novinky mohli prezentovat.

Inovace jsou klíčové také pro české vystavovatele, jak potvrzuje prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc., ředitel Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii VCSVTT: „Většina podniků sdružených ve Svazu strojírenské technologie úzce spolupravuje s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii na inovacích svých strojů. VCSVTT se tedy více či méně podílelo na vývoji většiny vystavovaných českých exponátů obráběcích strojů. Výstavy EMO konané v Hannoveru mají pro naši technickou veřejnost velký informační význam, neboť jsou na nich zpravidla vystavovány největší novinky a z celého profilu výstavy jsou patrny i nejnovější trendy vývoje oboru.“

Veletrh EMO Hannover je ale také stále znovu dějištěm prvních kroků a impulzů pro nové špičkové technologie. Výzkumníci i podniky intenzivně pracují na řadě inovačních projektů a programů, mnozí v rámci programu výzkumu a vývoje Impuls, který je podpořen dotacemi z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, nebo v rámci výzkumné platformy EU pro toto desetiletí zvané Manufuture. Výsledky a zjištění těchto projektů budou vidět už letos a také na budoucích veletrzích EMO.

Odborné doprovodné akce: technické a ekonomické sympozium

Na veletrhu EMO Hannover budou v rámci doprovodného programu probíhat také dvě speciální mezinárodní sympozia – jedno zaměřené na technologie „Výroba lehkých konstrukcí“ a jedno na obchod „Růst trhu ve střední a východní Evropě“. Obě sympozia se uskuteční v Kongresovém centru v areálu hannoverského výstaviště.

Potřeba úspory surovin si vynucuje změny „Výroba lehkých konstrukcí“ na veletrhu EMO Hannover 2007

18. září 2007

10.00 – 16.30 hodin

Sály 3A a 3B

Vstup: 195 eur

(125 eur pro vystavovatele)

Lehké konstrukce jsou již nyní poměrně „žhavým“ tématem v řadě výrobních odvětví. A když se na tuto oblast podíváme na pozadí živé debaty o ochraně zemské atmosféry, stává se téma ještě žhavějším. Rostoucí tlak na úspory surovin a energií prostřednictvím snižování hmotnosti si vynucuje diskusi napříč vědeckými a průmyslovými kruhy. Při snižování hmotnosti totiž základním požadavkem stále zůstává stabilita a funkčnost „lehkých“ dílů.

V kontextu současné „horké“ debaty o globálním oteplování je téma lehkých konstrukcí relevantnější než kdy dříve. Potřeba omezit hmotnost a šetřit drahocenné suroviny a energii je hnacím motorem ohromné škály výzkumných, vývojových a průmyslových aktivit. Nicméně lehké komponenty ještě musí dokázat, že jsou dostatečně pevné a zastanou úkony na ně kladené. Mezinárodní technologické sympozium na EMO Hannover 2007 přinese uživatelům a výrobcům celou řadu cenných informací o možné budoucnosti tohoto odvětví.

Dne 18. září 2007 budou výrobní experti rozebírat téma „Inteligentní lehké konstrukce – výzva pro budoucí výrobní systémy“. Další informace jsou vám k dispozici na adrese //www.emo-hannover.de/43496.

Růst trhu ve střední a východní Evropě

Mezinárodní ekonomické sympozium o „východní Evropě“

19. září 2007

9.30 – 18.00 hodin

Sál 1A

Vstup: 195 eur (125 eur pro vystavovatele)

Na veletrhu EMO Hannover bude přítomna celá řada vedoucích pracovníků z oblasti výrobních technologií, kteří mají zájem o rozšiřování svého podnikání v globálním měřítku. Mezinárodní ekonomické sympozium nabídne pomocnou ruku v podobě přednášek průmyslových expertů na téma „Střední a východní Evropa – příležitosti a rizika rostoucího trhu“. V sedmi blocích budou pokryta témata od ekonomické situace na různých rozvíjejících se trzích přes vývoj podmínek ovlivňujících zahájení prodeje, služeb a výroby, tipy k budování vhodných obchodních sítí až po politické a právní aspekty, finanční operace ve východní Evropě a mnoho dalšího. Případové studie a praktické příklady zmapují strategie správných přístupů a odhalí skryté překážky, pasti a háčky. Odborníci s praktickými zkušenostmi z východoevropských trhů uvedená témata rozeberou do nejmenších podrobností například Dr. Michael Wenzel, výkonný ředitel Reis GmbH & Co. KG Engineering Works bude přednášet o založení a rozvoji výroby v České republice. Sympozium je určeno pro vedoucí pracovníky z podnikového prostředí, kteří mají zároveň na starosti strategické rozhodování. Další informace jsou k dispozici na //www.emo-hannover.de/45133.

Jak na veletrh: cesta, ubytování, vstupenky

Čeští zájemci o návštěvu veletrhu EMO Hannover 2007 mají možnost předprodeje vstupenek v kanceláři zastoupení Deutsche Messe v Praze a vstupenky je také možné objednat na e-mailové adrese info@hf-czechrepublic.com. Jednodenní vstupenka stojí v předprodeji 760 Kč a permanentní vstupenka přijde na 1350 Kč. Podrobnější informace o tom, jak se na EMO Hannover 2007 dopravit, seznam cestovních kanceláří organizujících návštěvu veletrhu autobusem nebo v rámci jednodenního charterového letu, informace o leteckém spojení Praha – Hannover a informace o možnostech ubytování jsou k dispozici na //www.hf-czechrepublic.com/6666.

Veletržní areál bude otevřen denně od 9 do 18 hodin.

-ch-

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Vydání #9
Kód článku: 70932
Datum: 12. 09. 2007
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Seriál
Firmy
Související články
Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

MSV ve znamení sofistikovaných řešení

Na naše otázky odpovídají Zuzana Štemberová, Project Engineer ve společnosti Advanced Engineering, a Pavel Šumera, ředitel firmy Hennlich.

MSV ve znamení speciálních nástrojů

Na naše otázky tentokrát odpovídá Vavřinec Pečinka, majitel společnosti ANAJ Czech.

Související články
Düsseldorf pro klíčové hráče oborů drátů a trubek

Nová multifunkční hala pro 10 tisíc lidí, která je letošní novinkou veletrhů wire a Tube, ale i nesčetné zajímavosti z oborů dráty, kabely, trubky a roury. To je příslib veletržního dua wire a Tube.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Budoucnost průmyslových technologií objevíte v Brně

Nadcházející 62. Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže ještě více z digitalizace průmyslu, přičemž jeho nosným oborem bude tradičně obrábění a tváření. Očekává se návštěva 80 tisíc odborníků z více než 1 600 firem. Veletrh proběhne od 5. do 9. října 2020 na brněnském výstavišti.

MSV ve znamení monitorovacích zařízení i výroby plastů

Na naše otázky tentokrát odpovídají Ing. Jakub Červeň Sales Manager firmy 4dot a Ing. Markéta Havlíková marketing a komunikace A.M.

Průvodce světem technologických inovací

Nejen vynikající příležitostí pro navazování nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých společenských setkání. Tím vším je, velmi stručně řečeno, Amper 2020 – největší středoevropská veletržní akce v oborech elektrotechnika, energetika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Proběhne ve dnech 17.–20. března 2020 na brněnském výstavišti.

MSV ve znamení svařování i zpracování plechů

Na letošním MSV v Brně se setkají i výrobci špičkových zařízení pro svařování a strojů pro zpravování plechů. Na naše otázky odpovídají Taťána Malá, jednatelka společnosti JC-Metal, a Jaroslav Pavlů, majitel firmy Presstechnik.

Nové technologie jako motor inovací - 2. část

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Nové technologie jako motor inovací

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Düsseldorf se chystá na Káčko

K Düsseldorf - tento název je již 67 let symbolem největšího světového setkání v oblasti průmyslu plastů a kaučuku. Každé tři roky se v Düsseldorfu scházejí vystavovatelé a návštěvníci ze všech kontinentů, aby se seznámili s nejnovějšími výsledky vývoje v tomto dynamickém a inovativním průmyslovém odvětví.

Řezné nástroje v Brně

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně je letos netrpělivě očekáván mimo jiné i zájemci o novinky a trendy v oblasti řezných nástrojů, materiálů a jejich povlaků pro obrábění, stejně jako například v oblasti maziv či řezných kapalin.

Téma budoucnosti: Aditivní výroba

Aditivní výroba je velkým tématem budoucnosti. Klasické výrobní technologie stále více nahrazuje trojrozměrný tisk, který se již dnes úspěšně používá v mnoha náročných průmyslových oborech.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit