Témata
Reklama

EMO Hannover, Část 3, Těžké obráběcí stroje

V další části našeho seriálu retrospektivy prezentovaných zajímavostí na světové výstavě EMO Hannover 2011 jsme se zaměřili na oblast těžkých obráběcích strojů, konkrétně horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a vertikálních frézovacích strojů. V tomto vydání vám přinášíme celkem tři monotématická ohlednutí. Jednotlivé články jsou umístěny za sebou. Začínáme tímto.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly

Mezinárodní výstava EMO patří k nejprestižnějším výstavám v oboru výrobních strojů a zařízení, proto ani letos, v době ekonomického oživení, nechyběli na výstavě v Hannoveru přední výrobci těžkých obráběcích strojů. Jako již tradičně byly tyto stroje umístěny v halách 12, 13, 26 a 27.

Reklama
Reklama
Reklama

Horizontální frézovací stroje

Nejdříve tři čeští výrobci. Firma TOS Varnsdorf, a. s., na svém stánku představila zcela nový design horizontálního frézovacího a vyvrtávacího stroje WHN 13 CNC. Nový design značně oživil stávající konstrukci a přidal stroji bezesporu na atraktivitě. Vystavovaný stroj patří k nejprodávanějším produktům firmy, který je na trh dodáván s řídicím systémem Sinumerik, Heidenhain nebo Fanuc. Základní dílčí stavební prvky zůstaly tradičně vyrobeny z litiny s využitím kalených pásků pro kluzné vedení. Vyvažování vřeteníku ve vertikálním směru zajišťuje protizávaží umístěné uvnitř stojanu. Firma TOS Varnsdorf doplnila své portfolio horizontálních strojů o zcela nový lehký deskový stroj Grata. Konstrukce stroje je navržena jako symetrická s rozkročením v ose X. Posuvy v jednotlivých osách jsou X = do 25 000 mm, Y = do 3 000 mm a Z = 1 300 mm. Rychloposuvy dosahují v ose X a Y až 25 m.min-1. Stroj lze standardně vybavit frézovacími hlavami, a to jak trvale nasazené, tak s automatickou výměnou.

Obr. 1. Stroj WHN 13 CNC z produkce TOS Varnsdorf

Společnost Fermat CZ, s. r. o., v expozici prezentovala dva horizontální vyvrtávací a frézovací stroje své produkce, konkrétně WRF 160 CNC a WFT 13 CNC. Firma upustila od klasického vyvažování vřeteníku pomocí protizávaží nebo hydraulického válce a kompenzace svěšování smykadla řeší pomocí dvou nebo tří kuličkových šroubů ve vertikálním směru. Dalším rozdílem v konstrukci je připojení vřeteníku na stojan pomocí lineárního vedení připojeného na přední a zadní plochu stojanu. U strojů s parametrem Y větším než 4 000 mm mají stojany rozšířenou základnu, což má pozitivní vliv na tuhost stroje.

Firma Škoda Machine Tool, a. s. vystavovala vřeteník stroje HCW3-250. Stroj HCW3 se řadí mezi největší horizontální vyvrtávací a frézovací stroje jak české, tak i světové produkce. Mezi základní přednosti strojů z produkce ŠMT bezesporu patří ověřená kvalita vyráběných strojů a dlouhodobá životnost. Firma zůstává věrna ověřené technologii výroby i použitým materiálům při konstrukci, což představuje např. vyvažování vřeteníku pomocí protizávaží, hydrostatické vedení a kompenzace svěšování vřeteníku.

Firma Pama představila na veletrhu stroj SpeedRAM 3000. Stroj disponuje hydrostatickým uložením ve směrech X, Y, Z a hlavní nosné komponenty jsou tradičně vyrobeny z litiny. Stroj SpeedRAM 3000 dosahuje posuvových rychlostí až 25 m.min-1, má průměr pinoly 160, 180 a 200 mm, velikost pojezdu v ose Y je až 6 000 mm a výsuv osy Z + W je 2 700 mm. Stroj disponuje patentovaným řešením kompenzací svěšení výsuvu pinoly pomocí kompenzačních tyčí v rozích smykadla a vyvažováním vřeteníku pomocí ocelových lan a protizávaží. Na tomto stroji byl nasazen nový typ adaptivního řízení výkonu vřetena, který využívá informace z tříosého akcelerometru umístěného ve vřetenu. Výrobce uvádí, že pomocí vyhodnocení tohoto signálu a s nasazením matematického algoritmu dokáže ovlivnit velikost vibrací a tím i kvalitu povrchu.

Dalším vystavovatelem byla tradičně firma FPT, která představila opět stroj Spirit s hydrostaticky uloženým vřetenem a koaxiálním uspořádáním hlavního pohonu. Stroj je dále vybaven hydrostatickým uložením posuvových os a vylepšeným systémem pro řízení hydraulických a mechatronických regulačních okruhů (Multi Axis Control Hydrostatic Electronic System).

Firma Juaristi na svém stánku představila horizontální frézovací a vyvrtávací stroj MP7 RAM. Stroj je vyroben z dílců z šedé litiny a všechny lineární osy jsou uloženy pomocí hydrostatických vedení. Stroj disponuje třemi automatickými kompenzacemi – ve vertikálním směru, ve vyvažování gravitace vřeteníku a svěšování smykadla. Osa X je poháněna pomocí ozubené tyče s pastorkem v provedení master-slave. V ose Y zůstává pohon pomocí kuličkového šroubu.
Společnost Danobat Group vystavovala čtyři stroje ze svého portfolia. Mezi nimi byl nově i stroj Solurace F-MT 3500. Jde o stroj s horizontální koncepcí, určený jak pro frézování či soustružení, tak i pro vyvrtávání. Horizontální vyvrtávačka má otočný stůl o průměru do 1 800 mm a možnost karuselování otáčkami 250 min-1. Stroj se vyznačuje poměrně vysokou dynamikou a širokou variabilitou při obrábění jak rotačních, tak i nerotačních obrobků. Dalším vystavovaným výrobkem je Solurace FRX 16000. Je prezentován jako horizontální vyvrtávací a frézovací stroj s vysokou geometrickou přesností díky patentovanému dynamickému systému kompenzování svěšování smykadla. Mechanismus kompenzace je umístěn na vřeteníku, kde pomocí informací z přímého odměřování přestavuje vozíky lineárního vedení podle deformací smykadla. Pomocí toho mechanismu je možné docílit přesnosti na nástroji 0,025 mm při výsuvu 1 900 mm. Představený stroj lze osadit širokým spektrem frézovacích hlav.

Obr. 2. Kompenzace svěšování smykadla Solurace FXR 16000 společnosti Danobat Group

Firma SHW Werzeugmaschinen představila dva stroje UniSpeed 7 a PowerForce 8. Prvně zmíněný patří do skupiny lehkých horizontálních frézovacích strojů s rozsahem pracovních os X = 6 000 mm, Y = 1 600 mm a  Z =1 300 mm. Stojan stroje charakterizuje rozkročená koncepce ve směru X. Stroj disponuje dvojicí kapalinou chlazených pohonů vertikální osy a dosahuje celkového zrychlení ve všech osách 2 m.s-2. Druhý vystavovaný exponát PowerForce 8 patří do oblasti těžkých horizontálních a vyvrtávacích strojů. Stojan stroje je rozkročen ve směru X a je poháněn pomocí ozubeného hřebene a pastorku. Jako světová novinka je patentovaný pohon osy Y (Dynamic Drive) pomocí dvou ozubených tyčí a čtyřmi elektricky předepnutými pohony. Vyvažování vřeteníku proti gravitaci je řešeno pomocí hydraulického válce a soustavy kladek. Obdobně jako u konkurenčních strojů lze stroj doplnit o otočný stůl a široké spektrum frézovacích hlav.

Obr. 3. Těžká vyvrtávací horizontka PowerForce 8 výrobce SHW Werzeugmaschinen

Firma Union Chemnitz představila novinku PCR 200. Stroj je osazen hydrostatickým vedením s individuální regulací tlaku v každé hydrostatické kapse v závislosti na zatížení stroje. Stroj disponuje rozšířeným uložením hydrostatických vedení osy X až na hodnotu 2 030 mm. Výrobce uvádí, že novou konstrukcí hydrostatického vedení dochází k minimalizování spotřeby oleje oproti stávajícímu řešení. Instalovaný výkon hnacího vřetena je 130 kW s max. otáčkami do 2 000 min-1 a momentem 17 000 Nm. Maximální rychlost stroje dosahuje až 25 m.min-1. Již tradičně lze stroj doplnit o široké spektrum frézovacích hlav s automatickou výměnou a zákazník si může vybrat z řídicích systémů Siemens, Heidenhain a Fanuc. Dalším vystavovaným strojem byl MillForce 1. Pro tento stroj je charakteristický rozkročený stojan ve směru X. Jde o stroj střední velikosti, který má na svoji velikost úctyhodný výsuv smykadla až 1 500 mm, přestavení v ose X 3000 mm (další rozšíření po 1 000 mm) a přestavení osy Y max. 2 500 mm. Výkon motoru je 30 kW, krouticí moment 850 Nm a maximální otáčky vřetena 6 000 min-1. Výrobcem byl tento stroj představen jako s vynikajícím poměrem cena/výkon, což deklaroval veletržní cenou 619 000 eur.

Obr. 4. Chemnitzký výrobce Union se svým strojem MillForce 1 za veletržní nabídku 619 000 eur.

Firma Colgar představila na veletrhu horizontální frézovací a vyvrtávací stroj FV301. Konstrukce stroje je navržena jako koncepce box in box. Stojan je vyroben ze svařovaných ocelových tvarovaných plechů tvořících tuhý rám stroje. Firma Colgar je výrobcem i tvářecích strojů (ohraňovací lisy), proto jsou při výrobě stroje využity ohýbané plechy jako nosné díly. Dalším zajímavým prvkem je poloha kolejnic lineárního vedení, které jsou umístěny jak na čele, tak i v zadní části stojanu, což umožní tuhé uchycení vřeteníku. Stroj disponuje dvěma posuvovými šrouby v ose Y, které jsou umístěny uvnitř stojanu a jsou řazeny za sebou. Vyvažování hmoty vřeteníku je realizováno hydraulicky. Stroj disponuje rozsahem os v X podle přání zákazníka, osa Y = 5 000 mm, osa Z = 1 500 mm, osa W = 900 mm a průměr vyvrtávacího vřetena je volitelný 150 nebo 160 mm.

Obr. 5. Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj FV301 od firmy Colgar

Obr. 6. Stroj Formula ze skupiny Parpas se symetrickým rámem.

Skupina Parpas na svém stánku vystavovala stroj Formula. Obdobně jako u předchozí ukázky firmy Colgar jde o symetrickou konstrukci stojanu, kde vřeteník je umístěn uvnitř stojanu. Výrobce uvádí, že konstrukce stroje je teplotně stabilní díky integrální izolaci struktur a pomocí proudění vzduchu v jednotlivých částech konstrukce. Osy Y a Z je uloženy pomocí čtyř lineárních vedení.

Shrnutí horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů

Na výstavě EMO bylo možné vidět celou řadu novinek z oblasti horizontálních frézovacích strojů. Jednotliví výrobci se snažili upozornit na své stroje novou rozkročenou konstrukcí stojanů nebo používáním hydrostatických vedení. Mezi zajímavé exponáty patřil stroj firmy Colgar, který se vyznačuje svařovanou konstrukcí z profilovaných plechů a provedením box in box. Firma OMV představovala stroj s teplotní stabilizací, kde teplotní stabilitu řeší pomocí cirkulace vzduchu v konstrukci jednotlivých skupin stroje. V neposlední řadě byl vidět i značný pokrok v designu strojů u jindy konzervativních výrobců. Jako trend v oblasti horizontálních frézovacích strojů lze označit rozkročení stojanů ve směru posuvu, symetrické konstrukce a využití hydrostatického vedení.

Automatická výměna nástrojů

Automatická výměna nástrojů (AVN) patří k důležitým skupinám stroje. Jak je uvedeno u jednotlivých provedení, tak revoluce v podobě převratných novinek se na výstavě EMO nekonala. Za povšimnutí stojí nová koncepce manipulátoru stroje PowerForce 8, kde bylo využito koncepce s lineárním posuvem, nebo robotická výměna nástrojů použitá u stroje AT 120 firmy Alesa Monti.

Typické provedení AVN lze popsat na příkladu stroje PCR 200 firmy Union Chemnitz. Obdobně jako u většiny konkurence se jedná o manipulátor s pojezdem po zakřivené dráze stojanu. Uvedený manipulátor umožňuje výměnu nástrojů v horizontální i vertikální poloze. Vertikální výměna je důležitá při použití hlav s pravoúhlým převodem pro specifické operace vrtání nebo frézování. Vertikální poloha je zabezpečená pomocí sklopného mechanismu manipulátoru okolo spodního otočného čepu. Konstrukce obdobných manipulátorů se liší ve většině případů několika parametry. Základním rozdílem je horizontální umístění zakřivené dráhy ve vzdálenosti od dolní části stojanu. Dalším parametrem je odsazení dráhy manipulátoru od čelní plochy stojanu. Velkým odsazením se manipulátor při vlastní výměně nástroje může dostat do kolize s obrobkem. S tímto parametrem je i úzce spjata konstrukce a potažmo i rozměry vlastního manipulátoru. Posledním parametrem je rychlost výměny nástroje.

Obr. 7. Manipulátor stroje PowerForce 8

Firma SHW Werzeugmaschinen nový stroj PowerForce 8 vybavila vhodně umístěným zásobníkem mezi šikmá žebra rozkročení stojanu ve směru X a novou konstrukcí manipulátoru nástrojů. Hlavní pohyby AVN jsou složeny z lineárních posuvů místo pohybu po zakřivené dráze, ale umožňuje výměnu nástroje pouze v horizontální poloze. Manipulátor je umístěn v horní části stojanu, kde nedochází k případné kolizi s obráběným dílcem, nicméně přejížděním vřeteníku do horní polohy se prodlužuje čas potřebný pro výměnu nástrojů.

Další možností je využití robotické výměny nástrojů. Nicméně robotická výměna nástrojů skýtá spoustu uskalí. První uskalí je spojeno s omezeným použitím u strojů s velkým pojezdem ve směru X, kde by nucený dlouhý přejezd stroje značně prodlužoval čas výměny nástroje – proto tato výměna může najít uplatnění především u strojů středních nebo malých. Nespornou výhodou tohoto řešení je možnost několikanásobně většího množství nástrojů ve stacionárním zísobníku než u řetězových zásobníků připevněných na stojanu stoje.Další výhodou je značné snížení hmotnosti pohyblivé skupiny stroje a tím i možnost zvýšení dynamiky pohonů.

Vertikální frézovací stroje

Opět začneme českým subjektem. Firma TOS Kuřim – OS na svém stánku vystavovala maketu portálového stroje FRUF. Je to stroj s koncepcí posuvného portálu s přestavitelným příčníkem. Všechny osy disponují hydrostatickým vedením včetně přestavitelného příčníku. Stroje jsou dodávány s pracovním rozsahem v osách X až 22 000 mm, Y až 8 750 mm, Z až 1 500 a W max. 3 300 mm. Výkon pohonu je nabízen i mimo standardní řešení v zákaznickém provedení do 100 kW. Stroje je možné vybavit robotizovanou automatickou výměnou nástrojů.

Firma Unisign vystavovala obráběcí stroj Uniport 7000 v provedení gantry. Jedná se nástupce osvědčené řady Uniport 7. Stroj zaujme na první pohled svým originálním designem. Konfigurace stroje s přesuvným portálem a stacionárním stolem umožňuje vysokou flexibilitu při obrábění. Uzavřená konstrukce stroje zaručuje vysokou tuhost a přesnost při obrábění. Pohon vřetena je řešen pomocí vodou chlazeného motoru s řaditelnou převodovkou. Výkon vřetena je 28 nebo 37 kW s momentem až 1 600 N.m. Pro víceosé obrábění lze stroj vybavit širokým spektrem frézovacích hlav. Základní parametry stroje lze volit v širokém spektru, a to v ose X až do 18 000 mm, ose Y do 5 000 mm a ose Z až 1 600 mm. Stroj dosahuje rychlosti až 40 m.min-1.

Firma Schiess představila na svém stánku novou generaci portálových strojů Aschersleben série AscaMill, který byl vyvinut ve spolupráci s univerzitou v Magdeburgu. Firma prezentovala krátké dodací lhůty, kde celý stroj je možné dodat do 6 měsíců. Stroj je vyroben jako odlitek z materiálu GGG 60 a GGG 40. Nová konstrukce stolu je navržena s topologií v podobě včelí plástve, což je podle výrobce velmi stabilní a přesto hmotnostně optimalizované řešení. Posuv stolu zabezpečují pomocí elektricky předepnutého pohonu s využitím dvojice pastorků a hřebenu. Stroj disponuje automatickou výměnou nástrojů a lze jej vybavit celou řadou obráběcích hlav. Dále je stroj vybaven řídicím systémem Sinumerik 840D. Firma Schiess v letošním roce fúzovala s firmou Shenyang Machine Tool Group (SYMG), která představuje jednoho z největších výrobců obráběcích strojů na světě. Vývoj a prototypy strojů zůstanou stále „pod taktovkou“ firmy Schiess, ale sériová výroba bude převedena do firmy SYMG.

Obr. 8. Gantry stroj Uniport 7000 firmy Unisign s originálním designem


Obr. 9. Dodací lhůta strojů Aschersleben série AscaMill činí 6 měsíců(!)

Firma Zimmermann návštěvníkům prezentovala portálový frézovací stroj FZ37 – je velmi přesný a univerzální s potenciálem pro náročné operace obrábění oceli i odlitků z litiny. Gantry konstrukce s pevným stolem se vyznačuje a pojezdem stroje v ose X až do 40 000 mm, osa Y do 4 500 mm a osa Z do2 500 mm. Všechny lineární osy jsou poháněny pomocí ozubeného hřebenu a pastorku. Pohon v ose X a Y je každý poháněn pomocí dvojice elektricky předepnutých servopohonů. Stroj lze osadit novými frézovacími hlavami VH 20 a VH 30, které kombinují požadavky na vysoký moment a zároveň vysoké otáčky v ose A a v ose C.

Shrnutí těžkých vertikálních frézovacích strojů

V oblasti těžkých vertikálních obráběcích strojů nelze hovořit přímo o trendech, nicméně výrobci se snaží využívat ve vyšší míře hydrostatická vedení a automatickou výměnu hlav. Za povšimnutí stojí i přístup k rychlosti výroby firmy Schiess, kde prezentují dodání stroje v opakované výrobě do 6 měsíců.

Ing. Jiří Hovorka

VCSVTT, FS ČVUT v Praze
J.Hovorka@rcmt.cvut.cz
//www.rcmt.cvut.cz

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 111206
Datum: 19. 12. 2011
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Seriál
Firmy
Související články
Od vzdělávání přes úspory až po virtuální realitu

Společnost Siemens se zúčastnila všech dosud konaných ročníků Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a tradice pokračuje i v letošním roce, kdy hlavním tématem expozice je časová a energetická efektivita v rámci celého životního cyklu stroje - od jeho návrhu až k výrobě. Že je ochrana životního prostředí pro Siemens téma číslo jedna, podpoří i divácky atraktivní část expozice, ve které se představí nový model elektromobilu BMW i3, který je od jara letošního roku součástí vozového parku společnosti Siemens.

Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Blíží se druhý ročník veletrhu broušení

Od 14. do 17. května 2024 se koná druhý ročník veletrhu GrindingHub, který odborníkům z celého světa představí – poprvé v historii ve čtyřech výstavních halách – nejnovější technologická řešení v oblasti broušení. Tentokrát se ve Stuttgartu představí přes 460 vystavovatelů z 31 zemí.

Související články
Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit