Témata
Reklama

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Kategorie Aditivní technologie

Aditivním technologiím se věnovala řada firem. Specializovaná expozice věnovaná 3D tisku byla v hale 9. Tento výstavní prostor nebyl pro EMO dlouhá léta vůbec vyhrazen. Hlavní cenu získal materiál (a výrobní proces prášku a jeho zpracování) Vibenite 480 od firmy VBN Components AB. Jedná se o typ slinutého karbidu, výrobcem označovaný jako hybridní karbid. Materiál má být odolný vůči vysokým teplotám, potlačena je jeho křehkost, ne jako u např. tepelně zpracovaných cementačních ocelí. Výrobce se chlubí tím, že se jedná opravdu o revoluční materiál, od doby vzniku zmíněných cementačních ocelí. Vykazuje vysokou odolnost proti opotřebení a vhodný je mimo jiné pro nástroje, které při obrábění materiálů pohlcují většinu tepla (neodchází s třískou). A jeho zpracování – samozřejmě 3D tisk. Číselné hodnoty popisující mechanické vlastnosti poněkud zůstávají zahaleny tajemstvím.

3D tisk umožňuje vyrobit subtraktivními technologiemi nevyrobitelné. Pro návrh objektů s maximální únosností a minimalizovanou hmotností respektující okrajové podmínky a vnější zatížení se léta používají tzv. topologické optimalizace. Moderním synonymem pro metody softwarové podpory založené na stejných principech je výraz Generative Design. Výsledkem simulací jsou pak dokonale optimalizované tvary, např. vidlice luxusního motocyklu, kterou nejenže vyrobí pouze 3D tisk kovů, ale také není na trhu wapka (vysokotlaký čistič), která by všechna zákoutí umyla. Nelehký život motorkářů se blíží. Užší výběr v kategorii aditivní technologie získal softwarový produkt Apex Generative Design 2019 firmy MSC. Název odhaluje jeho účel. Druhým oceněným exponátem se stal navařovací stroj Beam SAS, Beam Modulo 250. Jedná se o čtyřosý stroj, který je vybaven hlavicí, jež přivádí laserový paprsek a zároveň kovový prášek do téhož místa. Oceněným produktem je tedy výrobní stroj pro kontinuální 3D tisk kovů – navařování prášku bez přítomnosti nadbytečného množství materiálu v pracovním prostoru.

Reklama
Reklama
Hlavní cenu v kategorii Aditivní technologie získal materiál (a výrobní proces prášku a jeho zpracování) Vibenite 480 od firmy VBN Components AB.

Kategorie Obráběcí stroje

Druhá kategorie nese název Obráběcí stroje. Hlavním oceněným strojem je Multi-X od firmy Mikron. Výrobce stroj popisuje jako jednoduše rekonfigurovatelný díky patentovanému konceptu. Stroj je určen pro obrábění více nástroji z více stran ve vícero pracovních pozicích. Na přiloženém obrázku je příklad stroje s možnými 24, 16 a osmi pracovními stanicemi. Stroj lze nakonfigurovat pro produkci 50 až 5 milionů součástek. Zda se opravdu jedná o stroj, kdy jednotlivé osy jsou typu „plug and play“, tedy jak z hlediska mechaniky, elektriky i řízení, takže je rekonfigurovatelný v pravém slova smyslu, se pokusíme najít odpověď do některého z příštích čísel. Byl by to úžasný počin, na druhou stranu buďme realisté. Výrobce pro jeho návrh a prezentaci uživatelům s výhodou využívá virtuální realitu, která názorně (bez rizik zranění) ukazuje jednotlivé technologické operace.

Do užšího výběru se dostala firma Citizen Machinery Europe se strojem MC20. MC20 je stroj modulární koncepce, kinematicky navržený tak, že protilehlá pracovní vřetena jsou schopna si předávat (rotační) obrobky. Vřetena jsou umístěna v pracovních jednotkách a nástroje se k obrobku přibližují pomocí nezávislých os připevněných na nosný rám pracovní jednotky. Nebo pracovní jednotka přijede s obrobkem upnutým ve vřetenu k nepohyblivým nástrojům pevně spojeným s rámem stroje. Z technického hlediska zajímavá konstrukční a funkční alternativa k tzv. Rotary Transfef Machine, do které zapadá stroj firmy Mikron. Stroj Multishift od firmy Acsys Lasertechnik je dalším oceněným exponátem v této kategorii. Multishift slouží k obrábění, značení, úpravám povrchů laserem a dělení materiálu. Stroj má žulový rám, automatickou výměnu obrobků s mechatronickým uchopovacím zařízením, multifukční laser (vícezdrojový), kamerový systém atd. Stroj řídí sofistikovaný software speciálně vyvinutý pro tyto laserové aplikace.

Kategorie Nástroje

Třetí kategorie nese název Nástroje. Hlavní cenu v této kategorii získala firma Schunk za inteligentní držák nástrojů iTendo. Držák slouží k hydraulickému upnutí nástroje s válcovou stopkou do standardního upínacího rozhraní vřetena. Držák je vybaven senzory, elektronikou a obvody pro bezdrátovou komunikaci s vyhodnocovací jednotkou Icotronic, která komunikuje s řídicím systémem stroje. Senzory umístěné v držáku sledují zejména vibrace nástroje/stroje a řídicí jednotka v reálném čase ovlivňuje proces obrábění zásahem do řízení.

V užším výběru v této kategorii byla oceněna firma Emuge za nástroj pro výrobu závitů a firma Sandvik Coromant za vrtáky s vyměnitelnými destičkami nesoucí označení Corodrill DS20. Držáky DS20 mají robustní tělo se zvýšenou odolností proti únavovým zlomeninám, vysokou tuhost, pro vrtání do hloubky sedminásobku průměru a břitové destičky jsou v lůžku opřeny na třech opěrných plochách.

V kategorii Obráběcí stroje byl hlavním oceněným stroj Multi-X od firmy Mikron.

Kategorie Software

Čtvrtá kategorie na veletrhu výrobní techniky nese název Software, výroba a automatizace procesů. Je zřejmé, že výroba a výrobní procesy jsou řadu let úzce svázány s „nulami a jedničkami“. Vybírat vítěze v této kategorii je obzvláště nelehké. Hlavní cenu získala firma DMG Mori za univerzální datové rozhraní DMG Mori Connectivity. Velká část tiskové konference DMG Mori byla věnována prezentaci této technologie. Posluchači se dozvěděli, že je počínaje veletrhem EMO 2019 automaticky a zdarma nově instalovaná do všech strojů. A také že podporuje mezinárodní protokoly, standardy a platformy. Jmenovitě MQTT, Mtconnect, OPC UA, Umati, Adamos, MindSphere a Fanuc field. Záměrem je dostat data z oblastí plánování a přípravy výroby, ze samotné výroby, z monitoringu strojů i procesů a služeb do cloudových (síťových) řešení nezávisle na platformách.

Hlavní cenu v kategorii Nástroje získala firma Schunk za inteligentní držák nástrojů iTendo.


Do užšího výběru se dostala firma Renishaw s inteligentní správou procesů Equator IPC. Tato nástavba pro Equator slouží pro automatickou úpravu konstant a korekcí obráběcího stroje na základě změření rozměrů dokončeného dílce v rámci mezioperační či finální kontroly. Následující dílec je obráběn s upravenými parametry. Význam je jednoznačný – přesné obrábění dílů a včasné nastavení a seřízení stroje a procesů. Dále pak svěrák R-C2 od firmy Gressel. R-C2 kombinuje uchopovací a upínací technologii do jednoho celku. Svěrák má část pro upínání obrobků a část pro upínání do stroje v podobě tzv. Zero-point. Svěrák je určen pro robotizovanou výměnu obrobků. Funkčních vrcholů je dosaženo při implementaci monitorovacích funkcí pomocí kamery, laseru (poloha upnutí) a tlakových senzorů (síly upnutí obrobku).

Kategorie Technologie měření

V poslední kategorii nazvané Technologie měření a zajištění kvality byly uděleny pouze dvě ceny. Firma m & h (Hexagon) obdržela cenu za laserový skener určený pro užití u obráběcích strojů LS-C-5.8. Skener se upíná do nástrojového rozhraní držáku (vřetena) a lineární osy stroje zajistí jeho pohyb nad obrobkem. Množství přenášených dat vede k jistému omezení užití – drátový přenos dat mezi sondou a počítačem (strojem). Poslední produkt, který získal prestižní cenu, je vyhodnocovací software LC-Vision od firmy Blum-Novotest. Nepřímo byla oceněna funkcionalita nových laserových sond Spindle Monitoring, která slouží k diagnostice vřeten. Zjednodušeně lze funkci popsat tak, že LC-Vision zobrazuje informace o měření nástrojů získaných právě z laserových nástrojových sond.
Přijme průmyslová praxe inovační novinky?

Mezi hodnocenými firmami je několik „nováčků“ a vedle toho tu máme několik už poněkolikáté oceněných „celebrit“ jak z oblasti výrobců strojů, tak měření (nástroje i obrobků). Mezi vyznamenanými exponáty jsou zhruba čtyři, které dokážou na základě měřených a zpracovaných dat ovlivňovat budoucí výrobní procesy – budoucnost.

Proměny kategorií svědčí o tom, že komise se pohybuje v reálném čase. Na základě udělených cen nelze dělat zásadní závěry nad budoucím vývojem výrobní techniky či trendy. Jisté jsou snad tyto dva: aditivní, popř. hybridní technologie budou nadále na vzestupu a stále se budou hledat cesty, jak vyrábět co nejproduktivněji a nejpřesněji. První trend spadá do kategorie pokračování revoluce ve výrobních technologiích, druhý je zcela obligátní. Jak bude (nejen těchto dvou trendů) docíleno, závisí na inovacích jednotlivých firem (do konkrétních vývojových dílen z nás „nikdo“ nevidí) a hlavně na tom, jak průmyslová praxe dokáže novinky přijmout a vstřebat. A zda výzkum a vývoj bude aplikovatelný a opravdu aplikovaný.

Hlavní cenu v kategorii Software obdržela firma DMG Mori za univerzální datové rozhraní DMG Mori Connectivity.
V poslední kategorii nazvané Technologie měření a zajištění kvality byla oceněna firma m & h (Hexagon) za laserový skener určený pro užití u obráběcích strojů LS-C-5.8.

QR kód. Něco navíc: Kompletní galerii obrázků si můžete prohlédnout po načtení přiloženého QR kódu nebo na našich internetových stránkách na adrese www.mmspektrum.com/191153.

Lubomír W. Novotný
Lubomir.Novotny@toshulin.cz

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 191153
Datum: 13. 11. 2019
Rubrika: Servis / Reportáž
Seriál
Firmy
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

Související články
EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Veletrh obrábění v novém pojetí

Máme za sebou (doufejme) vynucené období veletržního půstu. Mezi průkopníky, kteří se v oblasti strojírenství rozhodli nepříjemnou realitu téměř roku a půl změnit, patří společnost Ceratizit, která se svými partnery uspořádala v technickém centru třídenní akci nazvanou Veletrh obrábění. Pojďme se podívat, jak to zde vypadalo.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

EMO Hannover 2011, Část 8 - Materiály ve stavbě strojů

Dnešním předposledním dílem již pomalu uzavíráme náš profesně tříděný pohled na loňskou výstavu EMO Hannover. Dnes se zabýváme materiály ve stavbě obráběcích strojů, v příštím vydání se můžete těšit na zpracovanou oblast brousicích strojů.

EMO 2011 Hannover, Část 7 - Soustružnické stroje

Veletrh EMO konaný v září 2011 v Hannoveru přinesl v oblasti soustružnických strojů širokou prezentaci mnoha různých řešení. Představila se kompletní světová špička i mnoho menších výrobců. Hlavními tématy v konstrukci soustružnických strojů jsou produktivita a přesnost. Především požadavek na vyšší produktivitu vede na integraci automatizace do všech typů soustružnických strojů a růst možností frézování poháněnými nástroji v revolverových hlavách.

EMO Hannover 2011 - Part 2. MM Award - ocenění pro nejlepší exponáty

MM Award, udělovaná časopisem MM MaschinenMarkt, je již mnoho let doprovodnou akcí řady veletrhů pořádaných na území Německa. Protože MM je značka s celosvětovou působností, jsou obdobná ocenění udělována na veletrzích i v dalších zemích, kde si časopis vydávaný s tímto logem vydobil renomé. V domovském Německu, mezi místními strojírenství znalými lidmi, MM Award udělovaná na EMO má rozhodně velkou prestiž, stejně jako EMO samotné.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Obráběčská obec se opět sešla v Plzni

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní na ZČU v Plzni slaví letos 50. výročí od založení. K této příležitosti, mimo jiného, s Techmania science center a s partnery pořádala začátkem roku již osmý ročník úspěšné mezinárodní konference Strojírenská technologie - Plzeň 2019. Konference se nesla v duchu témat z oblasti metrologie, zabezpečování jakosti ve strojírenské výrobě, trendů technologie obrábění, nástrojů a řezných materiálů, technologické přípravy výroby a projektování, automatizace a dalších. Doplněna byla o doprovodný program věnující se problematice 3D kovového tisku.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit