Témata
Reklama

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Kategorie Aditivní technologie

Aditivním technologiím se věnovala řada firem. Specializovaná expozice věnovaná 3D tisku byla v hale 9. Tento výstavní prostor nebyl pro EMO dlouhá léta vůbec vyhrazen. Hlavní cenu získal materiál (a výrobní proces prášku a jeho zpracování) Vibenite 480 od firmy VBN Components AB. Jedná se o typ slinutého karbidu, výrobcem označovaný jako hybridní karbid. Materiál má být odolný vůči vysokým teplotám, potlačena je jeho křehkost, ne jako u např. tepelně zpracovaných cementačních ocelí. Výrobce se chlubí tím, že se jedná opravdu o revoluční materiál, od doby vzniku zmíněných cementačních ocelí. Vykazuje vysokou odolnost proti opotřebení a vhodný je mimo jiné pro nástroje, které při obrábění materiálů pohlcují většinu tepla (neodchází s třískou). A jeho zpracování – samozřejmě 3D tisk. Číselné hodnoty popisující mechanické vlastnosti poněkud zůstávají zahaleny tajemstvím.

3D tisk umožňuje vyrobit subtraktivními technologiemi nevyrobitelné. Pro návrh objektů s maximální únosností a minimalizovanou hmotností respektující okrajové podmínky a vnější zatížení se léta používají tzv. topologické optimalizace. Moderním synonymem pro metody softwarové podpory založené na stejných principech je výraz Generative Design. Výsledkem simulací jsou pak dokonale optimalizované tvary, např. vidlice luxusního motocyklu, kterou nejenže vyrobí pouze 3D tisk kovů, ale také není na trhu wapka (vysokotlaký čistič), která by všechna zákoutí umyla. Nelehký život motorkářů se blíží. Užší výběr v kategorii aditivní technologie získal softwarový produkt Apex Generative Design 2019 firmy MSC. Název odhaluje jeho účel. Druhým oceněným exponátem se stal navařovací stroj Beam SAS, Beam Modulo 250. Jedná se o čtyřosý stroj, který je vybaven hlavicí, jež přivádí laserový paprsek a zároveň kovový prášek do téhož místa. Oceněným produktem je tedy výrobní stroj pro kontinuální 3D tisk kovů – navařování prášku bez přítomnosti nadbytečného množství materiálu v pracovním prostoru.

Reklama
Reklama
Reklama
Hlavní cenu v kategorii Aditivní technologie získal materiál (a výrobní proces prášku a jeho zpracování) Vibenite 480 od firmy VBN Components AB.

Kategorie Obráběcí stroje

Druhá kategorie nese název Obráběcí stroje. Hlavním oceněným strojem je Multi-X od firmy Mikron. Výrobce stroj popisuje jako jednoduše rekonfigurovatelný díky patentovanému konceptu. Stroj je určen pro obrábění více nástroji z více stran ve vícero pracovních pozicích. Na přiloženém obrázku je příklad stroje s možnými 24, 16 a osmi pracovními stanicemi. Stroj lze nakonfigurovat pro produkci 50 až 5 milionů součástek. Zda se opravdu jedná o stroj, kdy jednotlivé osy jsou typu „plug and play“, tedy jak z hlediska mechaniky, elektriky i řízení, takže je rekonfigurovatelný v pravém slova smyslu, se pokusíme najít odpověď do některého z příštích čísel. Byl by to úžasný počin, na druhou stranu buďme realisté. Výrobce pro jeho návrh a prezentaci uživatelům s výhodou využívá virtuální realitu, která názorně (bez rizik zranění) ukazuje jednotlivé technologické operace.

Do užšího výběru se dostala firma Citizen Machinery Europe se strojem MC20. MC20 je stroj modulární koncepce, kinematicky navržený tak, že protilehlá pracovní vřetena jsou schopna si předávat (rotační) obrobky. Vřetena jsou umístěna v pracovních jednotkách a nástroje se k obrobku přibližují pomocí nezávislých os připevněných na nosný rám pracovní jednotky. Nebo pracovní jednotka přijede s obrobkem upnutým ve vřetenu k nepohyblivým nástrojům pevně spojeným s rámem stroje. Z technického hlediska zajímavá konstrukční a funkční alternativa k tzv. Rotary Transfef Machine, do které zapadá stroj firmy Mikron. Stroj Multishift od firmy Acsys Lasertechnik je dalším oceněným exponátem v této kategorii. Multishift slouží k obrábění, značení, úpravám povrchů laserem a dělení materiálu. Stroj má žulový rám, automatickou výměnu obrobků s mechatronickým uchopovacím zařízením, multifukční laser (vícezdrojový), kamerový systém atd. Stroj řídí sofistikovaný software speciálně vyvinutý pro tyto laserové aplikace.

Kategorie Nástroje

Třetí kategorie nese název Nástroje. Hlavní cenu v této kategorii získala firma Schunk za inteligentní držák nástrojů iTendo. Držák slouží k hydraulickému upnutí nástroje s válcovou stopkou do standardního upínacího rozhraní vřetena. Držák je vybaven senzory, elektronikou a obvody pro bezdrátovou komunikaci s vyhodnocovací jednotkou Icotronic, která komunikuje s řídicím systémem stroje. Senzory umístěné v držáku sledují zejména vibrace nástroje/stroje a řídicí jednotka v reálném čase ovlivňuje proces obrábění zásahem do řízení.

V užším výběru v této kategorii byla oceněna firma Emuge za nástroj pro výrobu závitů a firma Sandvik Coromant za vrtáky s vyměnitelnými destičkami nesoucí označení Corodrill DS20. Držáky DS20 mají robustní tělo se zvýšenou odolností proti únavovým zlomeninám, vysokou tuhost, pro vrtání do hloubky sedminásobku průměru a břitové destičky jsou v lůžku opřeny na třech opěrných plochách.

V kategorii Obráběcí stroje byl hlavním oceněným stroj Multi-X od firmy Mikron.

Kategorie Software

Čtvrtá kategorie na veletrhu výrobní techniky nese název Software, výroba a automatizace procesů. Je zřejmé, že výroba a výrobní procesy jsou řadu let úzce svázány s „nulami a jedničkami“. Vybírat vítěze v této kategorii je obzvláště nelehké. Hlavní cenu získala firma DMG Mori za univerzální datové rozhraní DMG Mori Connectivity. Velká část tiskové konference DMG Mori byla věnována prezentaci této technologie. Posluchači se dozvěděli, že je počínaje veletrhem EMO 2019 automaticky a zdarma nově instalovaná do všech strojů. A také že podporuje mezinárodní protokoly, standardy a platformy. Jmenovitě MQTT, Mtconnect, OPC UA, Umati, Adamos, MindSphere a Fanuc field. Záměrem je dostat data z oblastí plánování a přípravy výroby, ze samotné výroby, z monitoringu strojů i procesů a služeb do cloudových (síťových) řešení nezávisle na platformách.

Hlavní cenu v kategorii Nástroje získala firma Schunk za inteligentní držák nástrojů iTendo.


Do užšího výběru se dostala firma Renishaw s inteligentní správou procesů Equator IPC. Tato nástavba pro Equator slouží pro automatickou úpravu konstant a korekcí obráběcího stroje na základě změření rozměrů dokončeného dílce v rámci mezioperační či finální kontroly. Následující dílec je obráběn s upravenými parametry. Význam je jednoznačný – přesné obrábění dílů a včasné nastavení a seřízení stroje a procesů. Dále pak svěrák R-C2 od firmy Gressel. R-C2 kombinuje uchopovací a upínací technologii do jednoho celku. Svěrák má část pro upínání obrobků a část pro upínání do stroje v podobě tzv. Zero-point. Svěrák je určen pro robotizovanou výměnu obrobků. Funkčních vrcholů je dosaženo při implementaci monitorovacích funkcí pomocí kamery, laseru (poloha upnutí) a tlakových senzorů (síly upnutí obrobku).

Kategorie Technologie měření

V poslední kategorii nazvané Technologie měření a zajištění kvality byly uděleny pouze dvě ceny. Firma m & h (Hexagon) obdržela cenu za laserový skener určený pro užití u obráběcích strojů LS-C-5.8. Skener se upíná do nástrojového rozhraní držáku (vřetena) a lineární osy stroje zajistí jeho pohyb nad obrobkem. Množství přenášených dat vede k jistému omezení užití – drátový přenos dat mezi sondou a počítačem (strojem). Poslední produkt, který získal prestižní cenu, je vyhodnocovací software LC-Vision od firmy Blum-Novotest. Nepřímo byla oceněna funkcionalita nových laserových sond Spindle Monitoring, která slouží k diagnostice vřeten. Zjednodušeně lze funkci popsat tak, že LC-Vision zobrazuje informace o měření nástrojů získaných právě z laserových nástrojových sond.
Přijme průmyslová praxe inovační novinky?

Mezi hodnocenými firmami je několik „nováčků“ a vedle toho tu máme několik už poněkolikáté oceněných „celebrit“ jak z oblasti výrobců strojů, tak měření (nástroje i obrobků). Mezi vyznamenanými exponáty jsou zhruba čtyři, které dokážou na základě měřených a zpracovaných dat ovlivňovat budoucí výrobní procesy – budoucnost.

Proměny kategorií svědčí o tom, že komise se pohybuje v reálném čase. Na základě udělených cen nelze dělat zásadní závěry nad budoucím vývojem výrobní techniky či trendy. Jisté jsou snad tyto dva: aditivní, popř. hybridní technologie budou nadále na vzestupu a stále se budou hledat cesty, jak vyrábět co nejproduktivněji a nejpřesněji. První trend spadá do kategorie pokračování revoluce ve výrobních technologiích, druhý je zcela obligátní. Jak bude (nejen těchto dvou trendů) docíleno, závisí na inovacích jednotlivých firem (do konkrétních vývojových dílen z nás „nikdo“ nevidí) a hlavně na tom, jak průmyslová praxe dokáže novinky přijmout a vstřebat. A zda výzkum a vývoj bude aplikovatelný a opravdu aplikovaný.

Hlavní cenu v kategorii Software obdržela firma DMG Mori za univerzální datové rozhraní DMG Mori Connectivity.
V poslední kategorii nazvané Technologie měření a zajištění kvality byla oceněna firma m & h (Hexagon) za laserový skener určený pro užití u obráběcích strojů LS-C-5.8.

QR kód. Něco navíc: Kompletní galerii obrázků si můžete prohlédnout po načtení přiloženého QR kódu nebo na našich internetových stránkách na adrese www.mmspektrum.com/191153.

Lubomír W. Novotný
Lubomir.Novotny@toshulin.cz

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 191153
Datum: 13. 11. 2019
Rubrika: Servis / Reportáž
Seriál
Firmy
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Související články
Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Revoluce v měření přišla s analogovým signálem

Když se dnes bavíme o moderních výrobních postupech, máme často na mysli využívání high-tech technologií, které je snahou stále více propojovat, automatizovat a sledovat. Tyto přístupy pomáhají výrobcům transformovat jejich výrobní procesy až do stadia nejvyššího – takzvané cyber factory –, přičemž vysoká jakost vyráběných dílů a úspora nákladů během výrobních procesů hrají nejdůležitější roli. Z tohoto jasně vyplývá nutnost investice také do měřicích systémů.

Projekt snů 2

Významnost roku 2017 pro firmu Okuma – výrobce CNC obráběcích strojů – neznamená pouze oslavy 120. výročí založení společnosti, ale i uvedení do provozu v pořadí druhého nejmodernějšího automatizovaného závodu, firmou označovaného jako Projekt snů (Dream Site 2 – dále PS2) v místě japonské centrály.

Setkání odborníků třískového obrábění kovů na AMB

Na podzim se významný evropský veletrh AMB opět po dvou letech stane platformou pro prezentaci inovací firem z oblasti kovoobrábění s čelním postavením na světovém trhu. Tak jako v letech předchozích se bude konat v prostorách stuttgartského výstaviště v datech od 13. do 17. září a prý bude zase praskat ve švech.

Veletržní kaleidoskop

Strojírenské veletrhy jsou přehlídkou novinek a inovací v široké paletě oborů. Nejinak tomu bylo i letos v Brně, kdy akce opět poskytla návštěvníkům ucelený pohled na současnou úroveň strojírenství. Přesto, že od konání veletrhu již určitá doba uběhla, na aktuálnosti prezentovaného to bezesporu nemá žádný vliv. Nabízíme výběr zajímavostí z výrobní a měřicí techniky.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit