Témata

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Kategorie Aditivní technologie

Aditivním technologiím se věnovala řada firem. Specializovaná expozice věnovaná 3D tisku byla v hale 9. Tento výstavní prostor nebyl pro EMO dlouhá léta vůbec vyhrazen. Hlavní cenu získal materiál (a výrobní proces prášku a jeho zpracování) Vibenite 480 od firmy VBN Components AB. Jedná se o typ slinutého karbidu, výrobcem označovaný jako hybridní karbid. Materiál má být odolný vůči vysokým teplotám, potlačena je jeho křehkost, ne jako u např. tepelně zpracovaných cementačních ocelí. Výrobce se chlubí tím, že se jedná opravdu o revoluční materiál, od doby vzniku zmíněných cementačních ocelí. Vykazuje vysokou odolnost proti opotřebení a vhodný je mimo jiné pro nástroje, které při obrábění materiálů pohlcují většinu tepla (neodchází s třískou). A jeho zpracování – samozřejmě 3D tisk. Číselné hodnoty popisující mechanické vlastnosti poněkud zůstávají zahaleny tajemstvím.

3D tisk umožňuje vyrobit subtraktivními technologiemi nevyrobitelné. Pro návrh objektů s maximální únosností a minimalizovanou hmotností respektující okrajové podmínky a vnější zatížení se léta používají tzv. topologické optimalizace. Moderním synonymem pro metody softwarové podpory založené na stejných principech je výraz Generative Design. Výsledkem simulací jsou pak dokonale optimalizované tvary, např. vidlice luxusního motocyklu, kterou nejenže vyrobí pouze 3D tisk kovů, ale také není na trhu wapka (vysokotlaký čistič), která by všechna zákoutí umyla. Nelehký život motorkářů se blíží. Užší výběr v kategorii aditivní technologie získal softwarový produkt Apex Generative Design 2019 firmy MSC. Název odhaluje jeho účel. Druhým oceněným exponátem se stal navařovací stroj Beam SAS, Beam Modulo 250. Jedná se o čtyřosý stroj, který je vybaven hlavicí, jež přivádí laserový paprsek a zároveň kovový prášek do téhož místa. Oceněným produktem je tedy výrobní stroj pro kontinuální 3D tisk kovů – navařování prášku bez přítomnosti nadbytečného množství materiálu v pracovním prostoru.

Hlavní cenu v kategorii Aditivní technologie získal materiál (a výrobní proces prášku a jeho zpracování) Vibenite 480 od firmy VBN Components AB.

Kategorie Obráběcí stroje

Druhá kategorie nese název Obráběcí stroje. Hlavním oceněným strojem je Multi-X od firmy Mikron. Výrobce stroj popisuje jako jednoduše rekonfigurovatelný díky patentovanému konceptu. Stroj je určen pro obrábění více nástroji z více stran ve vícero pracovních pozicích. Na přiloženém obrázku je příklad stroje s možnými 24, 16 a osmi pracovními stanicemi. Stroj lze nakonfigurovat pro produkci 50 až 5 milionů součástek. Zda se opravdu jedná o stroj, kdy jednotlivé osy jsou typu „plug and play“, tedy jak z hlediska mechaniky, elektriky i řízení, takže je rekonfigurovatelný v pravém slova smyslu, se pokusíme najít odpověď do některého z příštích čísel. Byl by to úžasný počin, na druhou stranu buďme realisté. Výrobce pro jeho návrh a prezentaci uživatelům s výhodou využívá virtuální realitu, která názorně (bez rizik zranění) ukazuje jednotlivé technologické operace.

Do užšího výběru se dostala firma Citizen Machinery Europe se strojem MC20. MC20 je stroj modulární koncepce, kinematicky navržený tak, že protilehlá pracovní vřetena jsou schopna si předávat (rotační) obrobky. Vřetena jsou umístěna v pracovních jednotkách a nástroje se k obrobku přibližují pomocí nezávislých os připevněných na nosný rám pracovní jednotky. Nebo pracovní jednotka přijede s obrobkem upnutým ve vřetenu k nepohyblivým nástrojům pevně spojeným s rámem stroje. Z technického hlediska zajímavá konstrukční a funkční alternativa k tzv. Rotary Transfef Machine, do které zapadá stroj firmy Mikron. Stroj Multishift od firmy Acsys Lasertechnik je dalším oceněným exponátem v této kategorii. Multishift slouží k obrábění, značení, úpravám povrchů laserem a dělení materiálu. Stroj má žulový rám, automatickou výměnu obrobků s mechatronickým uchopovacím zařízením, multifukční laser (vícezdrojový), kamerový systém atd. Stroj řídí sofistikovaný software speciálně vyvinutý pro tyto laserové aplikace.

Kategorie Nástroje

Třetí kategorie nese název Nástroje. Hlavní cenu v této kategorii získala firma Schunk za inteligentní držák nástrojů iTendo. Držák slouží k hydraulickému upnutí nástroje s válcovou stopkou do standardního upínacího rozhraní vřetena. Držák je vybaven senzory, elektronikou a obvody pro bezdrátovou komunikaci s vyhodnocovací jednotkou Icotronic, která komunikuje s řídicím systémem stroje. Senzory umístěné v držáku sledují zejména vibrace nástroje/stroje a řídicí jednotka v reálném čase ovlivňuje proces obrábění zásahem do řízení.

V užším výběru v této kategorii byla oceněna firma Emuge za nástroj pro výrobu závitů a firma Sandvik Coromant za vrtáky s vyměnitelnými destičkami nesoucí označení Corodrill DS20. Držáky DS20 mají robustní tělo se zvýšenou odolností proti únavovým zlomeninám, vysokou tuhost, pro vrtání do hloubky sedminásobku průměru a břitové destičky jsou v lůžku opřeny na třech opěrných plochách.

V kategorii Obráběcí stroje byl hlavním oceněným stroj Multi-X od firmy Mikron.

Kategorie Software

Čtvrtá kategorie na veletrhu výrobní techniky nese název Software, výroba a automatizace procesů. Je zřejmé, že výroba a výrobní procesy jsou řadu let úzce svázány s „nulami a jedničkami“. Vybírat vítěze v této kategorii je obzvláště nelehké. Hlavní cenu získala firma DMG Mori za univerzální datové rozhraní DMG Mori Connectivity. Velká část tiskové konference DMG Mori byla věnována prezentaci této technologie. Posluchači se dozvěděli, že je počínaje veletrhem EMO 2019 automaticky a zdarma nově instalovaná do všech strojů. A také že podporuje mezinárodní protokoly, standardy a platformy. Jmenovitě MQTT, Mtconnect, OPC UA, Umati, Adamos, MindSphere a Fanuc field. Záměrem je dostat data z oblastí plánování a přípravy výroby, ze samotné výroby, z monitoringu strojů i procesů a služeb do cloudových (síťových) řešení nezávisle na platformách.

Hlavní cenu v kategorii Nástroje získala firma Schunk za inteligentní držák nástrojů iTendo.


Do užšího výběru se dostala firma Renishaw s inteligentní správou procesů Equator IPC. Tato nástavba pro Equator slouží pro automatickou úpravu konstant a korekcí obráběcího stroje na základě změření rozměrů dokončeného dílce v rámci mezioperační či finální kontroly. Následující dílec je obráběn s upravenými parametry. Význam je jednoznačný – přesné obrábění dílů a včasné nastavení a seřízení stroje a procesů. Dále pak svěrák R-C2 od firmy Gressel. R-C2 kombinuje uchopovací a upínací technologii do jednoho celku. Svěrák má část pro upínání obrobků a část pro upínání do stroje v podobě tzv. Zero-point. Svěrák je určen pro robotizovanou výměnu obrobků. Funkčních vrcholů je dosaženo při implementaci monitorovacích funkcí pomocí kamery, laseru (poloha upnutí) a tlakových senzorů (síly upnutí obrobku).

Kategorie Technologie měření

V poslední kategorii nazvané Technologie měření a zajištění kvality byly uděleny pouze dvě ceny. Firma m & h (Hexagon) obdržela cenu za laserový skener určený pro užití u obráběcích strojů LS-C-5.8. Skener se upíná do nástrojového rozhraní držáku (vřetena) a lineární osy stroje zajistí jeho pohyb nad obrobkem. Množství přenášených dat vede k jistému omezení užití – drátový přenos dat mezi sondou a počítačem (strojem). Poslední produkt, který získal prestižní cenu, je vyhodnocovací software LC-Vision od firmy Blum-Novotest. Nepřímo byla oceněna funkcionalita nových laserových sond Spindle Monitoring, která slouží k diagnostice vřeten. Zjednodušeně lze funkci popsat tak, že LC-Vision zobrazuje informace o měření nástrojů získaných právě z laserových nástrojových sond.
Přijme průmyslová praxe inovační novinky?

Mezi hodnocenými firmami je několik „nováčků“ a vedle toho tu máme několik už poněkolikáté oceněných „celebrit“ jak z oblasti výrobců strojů, tak měření (nástroje i obrobků). Mezi vyznamenanými exponáty jsou zhruba čtyři, které dokážou na základě měřených a zpracovaných dat ovlivňovat budoucí výrobní procesy – budoucnost.

Proměny kategorií svědčí o tom, že komise se pohybuje v reálném čase. Na základě udělených cen nelze dělat zásadní závěry nad budoucím vývojem výrobní techniky či trendy. Jisté jsou snad tyto dva: aditivní, popř. hybridní technologie budou nadále na vzestupu a stále se budou hledat cesty, jak vyrábět co nejproduktivněji a nejpřesněji. První trend spadá do kategorie pokračování revoluce ve výrobních technologiích, druhý je zcela obligátní. Jak bude (nejen těchto dvou trendů) docíleno, závisí na inovacích jednotlivých firem (do konkrétních vývojových dílen z nás „nikdo“ nevidí) a hlavně na tom, jak průmyslová praxe dokáže novinky přijmout a vstřebat. A zda výzkum a vývoj bude aplikovatelný a opravdu aplikovaný.

Hlavní cenu v kategorii Software obdržela firma DMG Mori za univerzální datové rozhraní DMG Mori Connectivity.
V poslední kategorii nazvané Technologie měření a zajištění kvality byla oceněna firma m & h (Hexagon) za laserový skener určený pro užití u obráběcích strojů LS-C-5.8.

QR kód. Něco navíc: Kompletní galerii obrázků si můžete prohlédnout po načtení přiloženého QR kódu nebo na našich internetových stránkách na adrese www.mmspektrum.com/191153.

Lubomír W. Novotný
Lubomir.Novotny@toshulin.cz

Vydání #11
Kód článku: 191153
Datum: 13. 11. 2019
Rubrika: Servis / Reportáž
Seriál
Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit