Témata
Reklama

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Acam Solution je mladá firma zabývající se integrací stávajících technologií a vývojem nových řešení pro průmyslovou automatizaci. Pracovní tým tvoří převážně výběr absolventů technických vysokých škol, kteří v praxi prokázali inovativní myšlení, odvahu, flexibilitu, tvořivost a smysl pro detail při řešení náročných technických úkolů. Na jejich práci je baví zejména stále přicházející výzvy v podobě nových zakázek, různorodost jednotlivých zadání a hledání nových možností využití moderních technologií. To je odměněno nejen finančně, ale také uspokojením z nalezení řešení a realizace projektů s vysokou přidanou hodnotou. Návrh některých řešení nyní může zjednodušit univerzální robotická buňka HXG. Jedinečným patentem chráněný koncept modulového řešení robotické buňky rozšiřuje možnosti jejího použití. Díky své univerzální koncepci je vhodná také pro malé a střední podniky pro svou schopnost transformace z jednoho procesu na druhý během velmi krátké doby bez mechanických zásahů, a to výměnou dílčích modulů.

Reklama
Reklama
Reklama

Příklady hovoří

Základními pilíři společnosti jsou návrh a dodávka kontrolních zařízení, robotických aplikací, jednoúčelových zařízení a softwarů na klíč. Do povědomí se společnost dostala např. dodávkou řídicího softwaru pro Volkswagen Bratislava, kde se podílela na rozsáhlé přestavbě lakovny. Součástí dodávky byla výměna PLC automatů a vývoj řídicího systému. Pro produkty Škoda Auto dodala robotické pracoviště pro aplikaci miniaturních dávek dvousložkového lepidla. Pracoviště obsluhuje pracovník zakládáním dílů, na které je šestiosým robotem od společnosti Fanuc aplikováno lepidlo. Zařízení obsahuje automaticky dávkovač lepidla od společnosti Graco, kamerovou výstupní kontrolu nanesení lepidla, software pro kontrolu efektivity obsluhy, využití stroje a databázi servisních úkonů. Dodávka linky výstupní kontroly geometrických parametrů mechanických dílů byla dodána pro nejmenovanou společnost hned ve třech kusech. U dílů jsou kontrolovány parametry excentricity, válcovitosti, průměry, výšky, rádius, úhly a délky. Linka obsahuje předzásobník, vibrační podavače a třídicí mechanismus, takže proces 100% výstupní kontroly je plně automatizovaný a k jeho provozu není nutná nepřetržitá obsluha. Kontrola je prováděna optickou technologií Keyence s nejistotou ±1 µm u vybraných parametrů. Zařízení obsahuje dotykový panel pro ovládání ručního režimu linky, kontrolu záznamů a aktuálních výsledků měření a bezdotykový panel pro výstup z optických senzorů. Dodán byl již také tzv. nultý prototyp univerzální robotické buňky HXG s šesti přípojnými moduly. Moduly byly dodány pro proces výstupní kontroly obráběných a ohýbaných dílců. Vstupem do zařízení jsou dva zásuvkové moduly s kapacitou dvanácti zásuvkových zásobníků s 24 proložkami. Měření probíhá na optickém mikrometru s přesností ±0,006 mm. Výstup je řešen NOK modulem s devíti úrovněmi výstupu podle detekované vady. OK výstup je řešen dvěma výstupními šachticemi s distribucí dílců do MARS beden. Zařízení je připraveno k rekonfiguraci na libovolný další proces.

Unikátní koncept modulového řešení univerzální robotické buňky HXG rozlišuje možnosti jejího použití.

Výše popsané reference jsou jen malou ukázkou široké škály realizovaných projektů. Podle slov Ing. Bortlíka se vhodně zvolená automatizace může vyplatit také výrobcům, kteří se nesoustředí pouze na velkosériovou výrobu. V porovnání např. se sousedním Německem se v České republice trend automatizace výrobních procesů teprve rozjíždí. U mnohých nadnárodních společností je jistá část automatizace již standardem, ale díky univerzální robotické buňce HXG by měla být automatizace nyní dostupnější. A to díky kratší době návratnosti a minimalizaci rizika investice vzhledem k širokým možnostem využití zařízení do budoucna. O všeobecném zájmu společností investovat do automatizace svědčí také téměř stoprocentní nárůst objemu zakázek společnosti Acam Solution každý rok.

Část mechanismu opakovatelného upnutí modulů k centrální části buňky definovanou silou s vysokou přesností zajišťuje systém upnutí nulového bodu VERO-S společosii Schunk.

Na dodavatelích záleží

Abychom pokryli široké spektrum oborů v průmyslové výrobě a mohli zákazníkům nabídnout komplexní řešení, úzce spolupracujeme se silnými partnery z široké oblasti specializací. Při volbě partnerů a dodavatelů nejdeme cestou nejnižší ceny, ale vsázíme na kvalitu špičkových komponent a vysokou odbornost pracovníků, čímž dosahujeme maximální spolehlivosti celého řešení,“ říká ředitel společnosti Ing. Bortlík. Důležitým dodavatelem se stala také společnost Schunk, jejíž systém pro upínání nulového bodu vyřešil část úlohy připojení jednotlivých modulů univerzální robotické buňky HXG. Základ buňky HXG tvoří centrální mechanismus nejčastěji ve tvaru hexagonu, v němž je umístěn robot. Jednotlivé operace, ať už jde o vstupní, či výstupní kontrolu, odhrotování, srážení hran, kompletace či montáž, detekci špon a nečistot, lepení nebo např. měření, jsou umístěny samostatně v modulech, které se připojují do oken z každé strany centrální buňky. Celá buňka pak připomíná tvar hvězdy či růžice. Přitom systém upnutí nulového bodu VERO-S zajišťuje část mechanismu opakovatelného upnutí modulů k centrální části buňky definovanou silou až jedna tuna a vysokou přesností vždy do stejné pozice. Robotická buňka může být podle potřeb uživatele přemístitelná či ustavena na stálém místě. Snadný pohyb s buňkou zabezpečují stavitelná převozní kola, na kterých jsou všechny části buňky umístěny, v případě potřeby pak i včetně rozvaděče s řídicím systémem.

Ojedinělá modulová konstrukce má mnoho výhod. Jednotlivé moduly s technologiemi jsou snadno vyměnitelné v případě, že dojde ke změně výrobního programu, k přechodu na jinou operaci u malosériové výroby nebo např. k poruše. Často drahé technologie v modulech mohou díky vlastnímu řídicímu rozvaděči nalézt uplatnění na jiném místě ve výrobním podniku či v jiné pobočce výrobce ve chvíli, kdy je původní výrobní program ukončen, čímž je dosaženo hospodárnosti s použitými materiály a maximálního využití daných technologií. Je-li požadováno více než šest pracovních operací, lze do jednoho okna buňky připojit přechodový modul, ke kterému se připojí další robotická buňka. Takto lze spojit až např. sedm buněk HXG za sebou do výrobní linky. Všechny buňky jsou pak řízeny jediným řídicím systémem Avic, který je výsledkem vývoje společnosti Acam Solution.

Softwarový nástroj pro digitalizaci výroby

Avic je modulární softwarové řešení pro správu a digitalizaci nových i stávajících výrobních technologií s interaktivním grafickým rozhraním. Řešení Avic poskytuje dostupné nástroje pro efektivní řízení a optimalizaci správy výroby. Jmenovitě: vizualizace výrobního procesu se sběrem výrobních dat, monitoring efektivity jednotlivých pracovníků, komunikace mezi výrobními technologiemi a uživateli, záznam chybových stavů zařízení s managementem servisních úkonů a zobrazení bezpapírové dokumentace k zařízení a reportů o výrobě. Avic umožňuje vzdálenou správu výrobních technologií v rámci internetu věcí, propojení výrobních technologií s nadřazenými systémy podniku a on-line komunikaci s technologickým okolím.

Základ buňky HXG tvoří centrální mechanismus nejčastěji ve tvaru hexagonu, v němž je umístěn šestiosý robot.

Univerzální řešení pro nejistou dobu

V důsledku například zvyšujících se limitů CO2, nástupem elektromobility atd. je dnes jen velmi těžko odhadnutelné, jak se budou měnit výrobní strategie nejen nadnárodních výrobních společností. Rovněž je jasné, že tlak na udržení stability výroby v době, kdy je pracovní síly nedostatek, bude sílit. Proto být schopen automatizovat bez nutnosti dlouhodobého výhledu výroby konkrétního výrobku s možností velmi rychlého přechodu na téměř libovolný proces osazením prázdných modulů prvky průmyslové automatizace může být pro mnoho podniků minimálně lákavé. Poměr míry automatizace výrobního procesu nabízeného výrobku může být rozhodujícím faktorem při výběrových řízeních dodavatelů ve velmi blízké budoucnosti. Z tohoto důvodu Acam Solution dlouhodobě vyvíjí a aplikuje co možná nejuniverzálnější řešení na základě zadání od svých zákazníků. (I přesto jsou si však vývojáři a aplikační inženýři Acam Solution vědomi, že pro každé zadání nemusí být univerzální robotická buňka vhodná, a proto i nadále nabízejí po zhodnocení procesu jednoúčelové výrobní linky či stroje.) V univerzální robotické buňce však vidí Ing. Bortlík velký potenciál. „V budoucnu očekáváme, že výrobní podniky budou obsahovat základ robotické buňky HXG, který budou schopny osadit jednotlivými moduly, jež budou vyráběny sériově a budou pro zákazníky k dispozici v katalogu. Tím bude pro zákazníky jednodušší pružně reagovat na změny ve výrobním procesu či požadavku na automatizaci stávajícího procesu. Na rozdíl od společností, které při tomto požadavku budou poptávat celé řešení automatizace, což je časově náročný proces v řádu měsíců – oproti osazení stávajících modulů, které se časově pohybuje v řádu týdnů. Samozřejmě budeme i nadále nabízet službu vývoje modulů na míru, pokud si zákazník nevybere ze stávající nabídky.

Podnikatelem se již narodil

Jednatel a ředitel společnosti Acam Solution Ing. Pavel Bortlík

Jednatel a ředitel společnosti Acam Solution Ing. Pavel Bortlík je cílevědomý, zodpovědný člověk s technicko-ekonomickým myšlením a se zkušenostmi s vedením lidí. To ostatně prokázal nejen při budování společnosti Acam Solution s.r.o., která dokázala během své relativně krátké historie vyřešit desítky komplikovaných vývojových projektů. Již v osmnácti letech si při studiu střední školy založil první živnost, při studiu VUT v Brně (Ústav automatizace na Elektrotechnické fakultě) pracoval jako pomocný vědecký pracovník a v závěrečném ročníku jako technický ředitel vývojové společnosti. Po absolvování vysoké školy, kde také potkal současného společníka a technického ředitele společnosti Ing. Jana Šimurdu, se rozhodl zaměstnaneckou pozici opustit a založit s ním s. r. o., která dnes sestává z pětadvaceti členů týmu. Jeho pracovním cílem je vybudovat společnost, která bude svou činností pomáhat k úspěchu zákazníkům a obchodním partnerům a bude vytvářet příjemné pracovní prostředí pro své zaměstnance, kteří jsou podle jeho názoru vždy klíčem k úspěchu celé společnosti. K tomuto cíli samozřejmě patří další udržitelný růst společnosti, nekonečné vzdělávání, navazování kontaktů a zaměření se na aplikaci nejmodernějších technologií ve vlastních řešeních.

Eva Buzková, Brno

Eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Projekt snů 2

Významnost roku 2017 pro firmu Okuma – výrobce CNC obráběcích strojů – neznamená pouze oslavy 120. výročí založení společnosti, ale i uvedení do provozu v pořadí druhého nejmodernějšího automatizovaného závodu, firmou označovaného jako Projekt snů (Dream Site 2 – dále PS2) v místě japonské centrály.

Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Automatizace lidem práci nebere

Automatizaci se ve firmě Kovosvit MAS věnují od roku 2013. Z původního projektu vznikla samostatná divize MAS Automation a na letošní rok má plánované téměř dvojnásobné tržby oproti roku 2017. V porovnání s plánovaným obratem celého Kovosvitu jsou tržby divize zatím nevýznamné, ale průměrný růst divize o dvě třetiny ročně dokládá, že automatizace má v podniku ze Sezimova Ústí zelenou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

S MES systémy k vyšší efektivitě

Další konference z produkce společnosti Controller Institut, která se věnuje vzdělávání v oblasti controllingu a podnikových financí, s názvem Výroba v detailu se konala v Plzni a účastníkům vedle hodnotného programu v přednáškové sekci byl umožněn také vstup do výrobních prostor společnosti Doosan Škoda Power. Konference je primárně určena výrobním ředitelům a manažerům, technickým ředitelům či mistrům výroby, kterým představuje řešení pro efektivní řízení výroby ale také např. zaměstnanců.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit