Témata
Reklama

Významnost roku 2017 pro firmu Okuma – výrobce CNC obráběcích strojů – neznamená pouze oslavy 120. výročí založení společnosti, ale i uvedení do provozu v pořadí druhého nejmodernějšího automatizovaného závodu, firmou označovaného jako Projekt snů (Dream Site 2 – dále PS2) v místě japonské centrály.

Ondřej Svoboda

Jednatel a spolumajitel společnosti Misan. Vystudoval čtyřleté gymnázium. Z mimoškolních aktivit se věnoval prakticky denně sportu. Po ukončení doktorského studia na ČVUT a nástupu do zaměstnání si dálkovou formou doplnil vzdělání v elektrotechnice (výuční list) z důvodu získání oprávnění pracovat samostatně na zařízeních pod napětím (vyhláška 50). Jeho volba padla na Strojní fakultu ČVUT, specializaci „výrobní stroje a zařízení“. Po ukončení doktorského studia spojeného se zaměstnaneckým poměrem ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT na Fakultě strojní ČVUT v Praze pracoval po dobu jednoho roku ve výrobním závodě jednoho z japonských výrobců obráběcích strojů v Anglii. Poté přišel do rodinné firmy Misan, kterou jeho otec spoluzakládal. Věří, že směřování jeho firmy najde pozitivní odezvu v českém průmyslu, jehož budoucnost vidí právě v zaměření na složité a přesné výrobky vyráběné s nejvyšší produktivitou. 

Prezident a výkonný ředitel společnosti Okuma pan Yoshimaro Hanaki v exkluzivním interview hovořil o zapojení do stále rostoucí hypermoderní výroby i o základní filozofii firmy, které jsou hybnou silou inovací a rozvoje společnosti po více než století.

Reklama
Reklama
Reklama
Yoshimaro Hanaki, prezident a výkonný ředitel společnosti Okuma, o rostoucím významu moderní automatizované výroby

Okuma uvedla do provozu druhý moderní závod na výrobu obráběcích strojů. Jaký význam mají pro společnost progresivní výrobní technologie?

Y. Hanaki: První náš komplexní Projekt snů PS1 pro výrobu víceúčelových strojů, středně velkých a rozměrných soustruhů zahájil provoz v roce 2013. V tomto závodě jsme dosáhli zkrácení hlavních časů a výrazného zvýšení produktivity především díky integraci obráběcích strojů a robotů s internetem věcí (Internet of Things – IoT).

S projektem PS2 dále zvyšujeme úroveň automatizace a efektivnosti výroby součástí pro malé i středně velké soustruhy a brusky. Manipulace s materiálem a součástmi mezi různými výrobními procesy je plně automatizována. Závod využívá moderní automatické stroje a internet věcí k dosažení efektivnosti úrovně hromadné výroby i u malosériových výrobních linek s mimořádnou rozmanitostí produkce.

Uvedené přednosti jsou důležité nejen pro nás, ale i pro naše zákazníky. Moderní projekty PS1 a PS2 vytvářejí know-how významně přispívající k rozvoji progresivní automatizované výroby. Získané odborné poznatky jsou inspirativní i pro naše zákazníky při rozvíjení jejich výrobních a produkčních systémů.
V současné době je v Japonsku přibližně 50 společností, které využívají naše nové technické poznatky, jež aplikují společně s internetem věcí ke zlepšení efektivnosti a produktivity vlastní výroby.

Mimo to spolupracujeme se společností Hitachi, která vyvíjí a vyrábí elektroniku a strojní zařízení pro rozvoj moderních výrobních řešení ve středních i velkých produkčních společnostech.

První komplexní moderní výrobní závod Okuma, firmou označovaný za Projekt snů 1 (Dream Site 1)

Připravuje vaše firma v současné době plány Projektu snů PS3?

Y. Hanaki: Parametry projektu, plány a projekt závodu i další specifikace PS3 jsou ve stadiu úvah. Konkrétní časová rozvaha bude připravena v blízké budoucnosti.
V současné době je pozornost zaměřena na úpravy a rozšíření závodu PS2. Dalším krokem bude vybudování montážních prostor, čímž se PS2 stane soběstačnou integrovanou výrobní jednotkou připravenou provádět celý proces od obrábění součástí až po montáž obráběcích strojů. Plánuje se také reorganizace řídicích středisek v Oguchi a Kani, která by měla zvýšit efektivitu jejich činnosti.

Sloganem letošního veletrhu EMO je „Propojováním systémů zajistit moderní výrobu“, což je dlouhodobě uplatňováno ve vaší firmě. Co Okuma představí na veletrhu?

Y. Hanaki: Naše společnost na EMO představuje dvě základní složky nutné pro budování nejmodernějších výrobních závodů.

První částí prezentace jsou inovativní hybridní stroje. Na veletrhu nabízíme špičku multifunkčních zařízení nové kvalitativní úrovně. Stroje Okuma řady Laser EX kombinují soustružení, frézování, kalení a depozici kovů laserem do jednoho produkčního stroje. Nabídka bude užitečná zejména pro velmi různorodou malosériovou výrobu. Celkově se ukazuje rostoucí zaměření na zvyšování přizpůsobitelnosti jako protikladu k hromadné výrobě.

Dále představíme nové 5osé vertikální obráběcí centrum MU-S600V, které také splňuje všechny současné progresivní požadavky. Kromě vlastního procesu obrábění zajišťuje tento stroj i zcela bezobslužné přesuny součásti ze základní výrobní jednotky na teoreticky neomezený počet připojených dalších jednotek tvořících automatickou výrobní linku. Stroj zajišťuje vysokou úroveň flexibility a umožní časté a rychlé změny objemu a typu výrobního sortimentu.

Projekt snů 1 podstatně zvýšil produktivitu výroby víceúčelových strojů i středních a rozměrných velikostí soustruhů Okuma.

Jaký význam má ve vývoji výrobní techniky software?

Y. Hanaki: Softwarové vybavení strojů představuje druhou základní složku moderní automatické výroby. Naše progresivní technologická řešení by měla zlepšit efektivnost výroby. Řešitelé usilují o významné snížení doby, která uplyne od přípravy výkresu až po skutečné obrobení součásti. Okuma software (3D Virtual Monitor) umožňuje zákazníkům v předstihu plánování a simulaci celého procesu obrábění. To je zejména přínosné pro zvyšování efektivnosti při výrobě menších sérií součástí.

Pro zkrácení času mezi přípravou plánu výroby a expedicí součástí nabízíme progresivní způsob optimalizace toku materiálu podpořený vizualizací. Zkušenosti z dosavadních aplikací dokumentují pokrok ve výrobě i význam jednotlivých strojních operací, důležitost sledování vytížení strojů atd. Všechny získané informace jsou ukládány a zpracovávány v reálném čase a umožní každodenní úpravy procesu výroby.

Využití internetu věcí (IoT) intenzivně podporujeme vlastním rozvojem a inovacemi progresivních technologií zahrnujících kombinace strojů, řídicích systémů (CNC) a informačních technologií v jeden komplexní celek vytvořený jediným výrobcem. Již dříve Okuma představila nový systém řízení „OSP Suite“, který využívá umělou inteligenci. Modernizace výrobních technologií patří každopádně dlouhodobě k výzkumným cílům firmy.

Projekt snů 2: Výroba byla zahájena v roce 2017, nejmodernější závod využívá plně automatizované stroje a internet věcí s cílem dosáhnout efektivnosti srovnatelné s hromadnou výrobou i při různorodém sortimentu v malosériové výrobě na linkách

Na kterou průmyslovou oblast společnost zaměří svůj další vývoj a výrobní kapacity?

Y. Hanaki: Naše firma dlouhodobě úspěšně reaguje na potřeby a požadavky zákazníků v širokém spektru průmyslových oborů. V současné době představuje velký rozvojový potenciál kosmický a letecký průmysl. Předpokládáme, že právě v této oblasti se zvýší požadavky na 5osá obráběcí centra a víceúčelové stroje. Speciálně v leteckém průmyslu se očekává zvýšený zájem o moderní víceúčelové stroje připravené pro aditivní výrobu i tepelné zpracování. Dříve zmíněné stroje Laser EX splňují tyto požadavky. Pro tato speciální odvětví nabízíme progresivní výrobní řešení připravená v našich Aerospace Centre of Excellence (ACE) v Japonsku, USA a Evropě. Centra slouží jako ověřovací a testovací základny právě pro leteckou výrobu.

V automobilním průmyslu se stále více prosazují požadavky na výrobu širokého různorodého sortimentu součástí v menších sériích. Problémem je v tomto typu výroby udržet stejnou úroveň produktivity jako v hromadné výrobě. Řešením je využití strojů Okuma MU-S600V, které nabízejí reálný přínos, protože mohou vytvářet výrobní linky zajišťující 5osé obrábění bez doplňujícího vybavení a současně s udržením flexibility pro výrobní změny.

Hybridní víceúčelový stroj Multus U4000 Laser EX
Stroje Okuma Laser EX představují současnou nejvyšší technickou úroveň víceúčelových výrobních zařízení.

Jak Okuma reaguje na stále rostoucí konkurenci doprovázenou rychlou obměnou sortimentu výrobků?

Y. Hanaki: Naše společnost je dlouhodobě úspěšným výrobcem s širokým sortimentem produktů a služeb, který je schopen uspokojovat rozšiřující se i měnící se požadavky zákazníků v celém rozsahu. Mimo obráběcí stroje, řídicí a pohonné systémy, software atp. dále rozšiřujeme nabídku od návrhu nových výrobních systémů až po všechny typy servisu a know-how pro budování automatizovaných závodů. Zvláště důsledně sledujeme požadavky a výzvy uživatelů, abychom byli připraveni včas je podpořit ve všech aspektech jejich výroby.

Okuma MU-S600V splňuje požadavky na vysokou přizpůsobitelnost a podporu automatizace různorodého sortimentu součástí vyráběných v malých sériích.

Současný vysoce sofistikovaný výrobce moderních obráběcích strojů Okuma letos slaví 120. výročí existence. Jaké jsou konsistentní dlouhodobé inovační výzvy společnosti?

Y. Hanaki: Základem filozofie naší společnosti od počátku bylo vyvíjet a nabízet výrobky a řešení, které v řadě hledisek přesahují standard na trhu. Tato myšlenka byla důsledně prosazována ve vývoji a přípravě všech produktů a technologií. Tak např. v roce 1963 jsme se stali „jedničkou“ ve vývoji NC řídicích systémů, protože v té době nic takového neexistovalo a firma pochopila, že je to nutný krok dalšího vývoje. Rovněž dnes jsme připraveni vyvíjet řešení, která nemá žádný z našich konkurentů. Základním stavebním kamenem v tomto procesu je vývoj a výroba nejen mechanických částí stroje, ale také jejich řídicích systémů a softwarového vybavení, což plně odpovídá naší filozofii zodpovědnosti za stroj jako celek.

Uvedený názor či přístup „vytvářet to, co není k dispozici“ je také základem firemního obchodního poselství vyjádřeného heslem „otevřené možnosti“, které zůstává i nadále zdrojem inovací společnosti Okuma.

Děkuji za rozhovor.

Misan

Ondřej Svoboda

o.svoboda@misan.cz

www.misan.cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 170917
Datum: 12. 09. 2017
Rubrika: Servis / Rozhovor
Firmy
Související články
V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Související články
Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Automatizace lidem práci nebere

Automatizaci se ve firmě Kovosvit MAS věnují od roku 2013. Z původního projektu vznikla samostatná divize MAS Automation a na letošní rok má plánované téměř dvojnásobné tržby oproti roku 2017. V porovnání s plánovaným obratem celého Kovosvitu jsou tržby divize zatím nevýznamné, ale průměrný růst divize o dvě třetiny ročně dokládá, že automatizace má v podniku ze Sezimova Ústí zelenou.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit