Témata

Desatero pro export

Cílem seriálu, připravovaného ve spolupráci s agenturou CzechTrade, bylo seznámit zájemce z řad malých a středních firem, které v sobě tuší dosud nevyužitý exportní potenciál, se základními informacemi, na něž by se při zvažování, zda se do vývozu pustit, nemělo zapomenout. Ambicí seriálu nebylo poskytnout vyčerpávající odpovědi na všechny související otázky, ale jeho smyslem bylo nastínit, oč by se měl začínající exportér přednostně zajímat, případně v obecných rysech uvést možné scénáře a postupy.
 

Desatero pro export: Státní podpora exportu podruhé

12. 12. 2018

Náš seriál, který pro vás připravuje agentura na podporu exportu CzechTrade se dostal do svého finále. V dnešním závěrečném díle se na státní podporu exportu podíváme z pohledu aktivit proexportních zahraničních asistencí.

Desatero pro export: Státní podpora exportu

14. 11. 2018

V České republice je státní podpora exportu zajišťována několika spolupracujícími institucemi. Jsou to agentura CzechTrade, Česká exportní banka a vývozní pojišťovna Egap, zastupitelské úřady (spadající pod Ministerstvo zahraničních věcí), Ministerstvo průmyslu a obchodu, oborové organizace, svazy a komory. Další organizace se pak problematiky exportu mohou dotýkat i přesto, že se nejedná o jejich primární agendu (CzechInvest, Ministerstvo zemědělství, TA ČR atp.). V následujícím oddíle si velmi stručně vysvětlíme, co která instituce dělá a s čím se na ně mohou podnikatelé obracet. Článek rozdělíme nikoli podle institucí, ale podle témat, která příslušné organizace zpracovávají.

Desatero pro export: Veletrhy a výstavy

25. 09. 2018

V dalším díle exportního seriálu, který v letošním roce na stránkách MM Průmyslového spektra publikujeme, se zaměříme na výstavy a veletrhy. Účast na zahraničním veletrhu může pro exportéra vyústit v reálný obchodní případ. Výsledek se nicméně může dostavit až ve středně nebo dlouhodobém horizontu. Aby se prodejů dosáhlo, zásadní je nepodcenit osobní kontakt s potenciálními odběrateli.

Desatero pro export: Cenotvorba v mezinárodním obchodě

05. 09. 2018

Cenová tvorba je pro trh domácí a pro zahraniční trhy odlišná. V dnešním pokračování našeho seriálu o exportu se proto zaměříme na některá specifika, která se obvykle berou v potaz při nastavování cenové politiky. Tato specifika můžeme rozdělit na náklady, které nejsou spojeny s konkrétní dodávkou, ale promítnou se do nákladů firmy, a dále náklady, jež jsou přímo spojeny s každou expedicí produktu do zahraničí.

Desatero pro export Distribuční kanály na zahraničním trhu

26. 06. 2018

V dalším díle našeho exportního seriálu navážeme na téma distribučních kanálů využívaných v mezinárodním obchodě. Po stručném představení práce s agenty v minulém čísle MM Průmyslového spektra se zde zaměříme na práci s distributory a její výhody a rizika.

Desatero pro export: Distribuční kanály na zahraničním trhu

06. 06. 2018

Nejběžnější způsob vstupu na zahraniční trh je pomocí místního zástupce. Tím je nejčastěji distribuční firma nebo agent. Agent je obvykle osoba, která udržuje svoji síť zákazníků, nabízí produkty a získává objednávky. Ty následně zasílá výrobci, který podepisuje smlouvu se zákazníkem a prodává přímo klientovi. Ten platí napřímo producentovi. Agent je následně placen výrobcem na základě provizí z jednotlivých prodejů. Agent se nikdy nestává majitelem prodávaného zboží.