Témata

Inzerce

MM Průmyslové spektrum

je strojírenský měsíčník přinášející aktuální technické informace z tuzemska i ze zahraničí, informace o veletrzích a výstavách, informace o trendech vědecko-technického pokroku, recenze, rozhovory a mnoho dalších zajímavostí. Soustředí se i na specifické oblasti související s řízením a financováním průmyslových podniků.

Je určeno střednímu a vyššímu managementu podniků, konstruktérům a technologům, dovozcům a vývozcům, pracovníkům výzkumu a vývoje, učitelům a studentům vysokých a středních odborných škol.

Základní údaje
Náklad: Průměrný náklad časopisu je 9 000 výtisků. Část nákladu je určena pro slovenský trh.
Periodicita: 10x ročně
Distribuce: Jednotlivá tematicky zaměřená vydání jsou rozesílána mailingovým způsobem uživatelům daných produktů.
Cena výtisku: Prodejní cena je 75 Kč

V případě zájmu o inzerci či dotazů kontaktujte obchodní ředitelku

Bc. Gabriela Jedličková
Obchodní ředitelka, zástupkyně šéfredaktora
E-mail: gabriela.jedlickova@mmspektrum.com
Tel.: +420 606 826 295