Témata

Inzerce

MM Průmyslové spektrum

je strojírenský měsíčník přinášející aktuální technické informace z tuzemska i ze zahraničí, informace o veletrzích a výstavách, informace o trendech vědecko-technického pokroku, recenze, rozhovory a mnoho dalších zajímavostí. Soustředí se i na specifické oblasti související s řízením a financováním průmyslových podniků. Je určeno střednímu a vyššímu managementu podniků, konstruktérům a technologům, dovozcům a vývozcům, pracovníkům výzkumu a vývoje, učitelům a studentům vysokých a středních odborných škol.

MM Průmyslové spektrum během dosavadních 26 let své historie na svých stránkách vždy odráželo inovační pokrok v aktuálních oborech, které byly pro Českou republiku a Slovensko klíčové. Jednotlivá vydání byla vždy monotematicky zaměřena na určité technologie se širokým záběrem. Synergie nových technologií, materiálů, přístupů a procesů, které jsou hnány neustálými inovacemi, s sebou přináší postupný zánik tradičních technologií a do hry se dostávají nové pracovní postupy a nástroje. Tento fakt zohledňujeme v dílčích vydáních MM Průmyslového spektra a více se koncentrujeme na výrobní techniku a technologie, jež jsou nositelem inovačního pokroku a zrcadlí se v nich výzkumně vývojové milníky nedávného období.

V redakční činnosti se především koncentrujeme na rozhovory se zajímavými osobnostmi českého průmyslu a odborné sféry a přinášíme reportáže z výrobních podniků. Se zaměřením na výrobní techniku a technologii, tedy průmyslové obory, které jsou v České republice silné a mají potenciál růstu, se snažíme reflektovat změny v ekonomice i podnikání. Pevně věříme, že je to správná cesta a přispíváme tak k osvětě strojírenských oborů a k jejich popularizaci mezi širokou veřejností.

Jsme hrdými partnery tuzemského průmyslu a je nám ctí předávat informace širokému spektru čtenářské obce v České republice a na Slovensku.

Základní údaje
Náklad: Průměrný náklad časopisu je 9 000 výtisků. 
Periodicita: 10x ročně
Distribuce: Jednotlivá tematicky zaměřená vydání jsou rozesílána mailingovým způsobem uživatelům daných produktů.
Cena výtisku: Prodejní cena je 85 Kč

V případě zájmu o inzerci či dotazů kontaktujte obchodní ředitelku

Bc. Gabriela Jedličková
Obchodní ředitelka, zástupkyně šéfredaktora
E-mail: gabriela.jedlickova@mmspektrum.com
Tel.: +420 606 826 295