Témata

Podklady pro inzerci a odborné články

Podklady pro inzerci a odborné články

Inzerce

Podklady pro inzeráty přijímáme v digitální podobě hotové či pro elektronickou montáž. Každý inzerát musí mít ořezové značky na čistý rozměr inzerátu. Inzeráty tištěné na spad vyžadují přesah 4 mm do ořezu. Pro garanci zachování barevnosti doporučujeme dodat chemický nátisk s kalibrací Euroscale, 100% přesnosti však není možné na plochém ofsetu dosáhnout. Výtisk z inkoustových barevných tiskáren nebo kopírek nelze považovat za referenční barevný vzor, slouží pouze jako přibližný barevný náhled.

1. PDF – soubory ve formátu PDF musí být kompatibilní s verzí Adobe Acrobat X. Musí obsahovat všechny použité fonty. Pokud je soubor PDF vytvářen programem Adobe Distiller, je důležité zkontrolovat rozlišení použitých rastrových obrázků a použít kompresi s maximální kvalitou (u starších verzí se označuje jako Low – nízký stupeň komprese). Použité rastrové obrázky CMYK se nesmějí převádět do jiného barevného režimu (např. do device-independent nebo RGB).

2. PostScript (PS) – libovolný kompozitní postscriptový soubor level 2. Doporučujeme použít vnitřní JPEG kompresi s maximálním nastavením kvality (nízký stupeň komprese). Při ukládání do tohoto souboru lze použít libovolný standardní postscriptový ovladač, ideální je Scitex Bridge L2 (nebo Dolev 800). Postscriptový soubor musí obsahovat všechny použité fonty nebo musí být texty převedeny do křivek. Soubor nesmí být separovaný (vypnuté výtažky), a nesmí tedy obsahovat ani obrázky DCS.

3. EPS – v tomto formátu doporučujeme dodávat veškerou inzerci v jiném než maximálním rozměru (A4). EPS musí obsahovat všechna použitá písma a náhled PICT, JPEG nebo TIFF. Doporučujeme použít kompresi JPEG.

4. Word – v tomto formátu zpracované inzeráty v žádném případě nepřijímáme, je vhodný pouze pro přenos textových souborů, bez jakékoli grafiky.

Podklady přijímáme prostřednictvím:

  • e-mailu,
  • FTP sdíleného serveru,
  • datovém nosiči (flash).

Příplatek za výrobu inzerátu: V případě výroby inzerátu v DTP vydavatelství na základě podkladů dodaných jiným způsobem než uvedeno výše účtujeme navíc 5 % z ceny inzerce.

Odevzdání podkladů:

Definitivní tiskové podklady inzerátů musí být dodány v termínu uvedeném v Mediadatech na straně 7.