Témata

Impresum

MM publishing, s.r.o.

Vydavatel odborných časopisů v tištěné i elektronické podobě, knih, provozovatel internetových portálů a pořadatel konferencí.

Přípotoční 1519/10A
101 00 Praha 10
IČO: 2712 9721
DIČ: CZ 2712 9721 

Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 98499

Jednatelé společnosti: Ing. Dana Dvořáková, Ing. Roman Dvořák

Výjimka z odpovědnosti

Navzdory pečlivé kontrole obsahu nepřejímáme odpovědnost za obsah stránek, na které odkazujeme. Za obsah stránek, na něž je odkázáno, odpovídají výlučně jejich provozovatelé.

Copyright 2021, Všechna práva vyhrazena

Texty, soubory ke stažení a obrázky podléhají autorsko-právní ochraně a nesmějí být reprodukovány ani opětovně užity nebo využívány za účelem podnikání. Jakékoli rozmnožování nebo šíření byť i jejich částí pomocí kteréhokoli média podléhá písemnému souhlasu společnosti MM publishing, s.r.o. Uvedené se vztahuje rovněž na nahrávání do elektronických databank a rozmnožování na CD-ROM.

Tato internetová stránka používá Google analyze, internetovou službu společnosti Google Inc., za účelem umožnění analýzy používání internetové stránky. Informace vytvořené použitím této služby o používání této internetové stránky (včetně uživatelské IP adresy) se přenáší na server Google Inc. v USA a ukládají se tam. Google použije tyto informace pouze k analyzování používání této internetové stránky tak, že se vyhotoví anonymizovaná vyhodnocení a grafiky ohledně počtu návštěv, počtu stránek otevřených jedním uživatelem atd. Toto MM publishing, s.r.o. používá výhradně pro vlastní výzkum trhu a především pro optimalizaci a uspořádání svých internetových stránek v souladu s potřebami podnikání. Více informací o technologiích, které používá Google, naleznete na www.google.com/analytics.