Témata

Autoři

Doc. Pavel Bach

Působí na výzkumném centru RCMT při ČVUT v Praze. Specializuje se na oblast kmitání a stabilitu obráběcího procesu.

Pavel Bortlík

Jednatel a ředitel společnosti Acam Solution Ing. Pavel Bortlík je cílevědomý, zodpovědný člověk s technicko-ekonomickým myšlením a se zkušenostmi s vedením lidí. Již v osmnácti letech si při studiu střední školy založil první živnost, při studiu VUT v Brně (Ústav automatizace na Elektrotechnické fakultě) pracoval jako pomocný vědecký pracovník a v závěrečném ročníku jako technický ředitel vývojové společnosti. Po absolvování vysoké školy, kde také potkal současného společníka a technického ředitele společnosti Ing. Jana Šimurdu, se rozhodl zaměstnaneckou pozici opustit a založit s ním s. r. o., která dnes sestává z pětadvaceti členů týmu.

Miroslav Čáslavský

Lektor, mentor a konzultant spolupracující s MgC Group. „Ověřuji si nejpodstatnější význam toho, co dělám – zavádění změn, snaha zlepšovat, podporuji akce a aktivity, dávám smysl rozvoji funkčních vztahů a hledám proč. Podporuji otevřenost, slušnost, umění vážit si práce své a lidí kolem.“

Michal Čudlý

Od roku 2014 působí na různých pozicích v oblasti přesných výrobních a montážních technologií pro jednoúčelové stroje. Specializuje se na šroubovací systémy a technologii radiálního nýtování, v rámci nichž úzce spolupracuje s významnými světovými výrobci, podílí se na vývoji a hledání nových příležitostí v oblasti automatizace výroby. Od roku 2018 jako obchodní ředitel společnosti OK Technical Group rozvíjí aktivity společnosti v oblasti montážních technologií, laserových technologií a robotizovaných pracovišť.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec nedostudoval kombinovanou formu doktorského studia (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Renata Dvořáková

Ředitelka Oracle Czech. Vystudovala Karlovu univerzitu v Praze a absolvovala MBA studia na Rochester Institute of Technology. Ve společnosti Oracle působí již od roku 2006, před nástupem do pozice ředitelky se věnovala zejména vedení obchodního týmu zaměřeného na prodej technologií.

Klára (Zajíčková) Ferenc

Pracuje v marketingovém oddělení společnosti Fermat Machinery.

Prof. Jana Geršlová

Vystudovala historii a germanistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, věnovala se hospodářským dějinám ve Slezském ústavu Akademie věd. Přednáší na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Habilitovala se v oboru národohospodářství, je profesorkou ekonomie. Odborně se věnuje hospodářským dějinám 19. a 20. století, zejména vývoji podnikání, profilům firem a podnikatelů, podnikatelské etice, také otázkám transformace hospodářství ve 20. století.

Přednáší na univerzitách v Drážďanech, Vídni, Kolíně nad Rýnem, Bonnu. Je členkou řady vědeckých rad, působila v Akreditační komisi, kde zodpovědna za ekonomické obory.

Jan Gryč

Vystudoval VUT v Brně v oboru Strojírenská technologie v bakalářském programu a následně v magisterském programu obor Výrobní technologie a průmyslový management. Jeho specializací byly technologie obrábění a tváření, avšak k obrábění měl po celou dobu jeho praxe blíže. Jeho praxe sahá až do doby, kdy existovaly firmy Praga Vysočany a Avia Letňany, kde se vyučil a následně složil maturitní zkoušku v oboru Technologie obrábění. Praktickým životem si prošel několika pozicemi v oboru strojírenství.
V současné době již 14 rokem pracuje ve firmě Ceratizit na pozici technický ředitel a věnuje se všemu kolem třískového obrábění, ve kterém je firma Ceratizit lídrem na trhu.
Jeho největším koníčkem je nezahálet a to praktikuje v pracovním i osobním životě. Nevyhýbá se žádnému pohybu a ve volném čase aktivním pohybem kompenzuje hodiny strávené v kanceláři. Vynikají zázemí mu k tomu všemu vytváří rodina, bez které by to prý dobře nefungovalo, jak sám dodává.

Miroslav Hampel

Je zakladatelem a současným ředitelem společnosti Kvados. Je vizionářem všech „kvadosích“ produktů. Kromě řízení společnosti a získávání nových projektů jsou jeho velkou vášní inovace a v dnešní době především robotizace.

František Hnízdil

Předseda České metrologické společnosti

Jan Hofman

Je ředitelem oddělení podpory společnosti QI Group a odborníkem na výrobní moduly informačního systému QI.

Fabian Hübner

Projektový manažer výroby dílů a přepravy ve společnosti Walter.

Kristýna Homolová

Vedoucí marketingového oddělení ve společnosti MCAE Systems. Je zodpovědná za veškeré marketingové aktivity společnosti včetně strategického plánování, reklamních a PR aktivit, správy online i offline událostí nebo správy firemního brandu – to vše ve spolupráci s jejími zahraničními partnery.

Jaroslav Janda

Ředitel a jednatel firmy BM Servis, specialista na procesní řízení, konzultant a certifikovaný odborník na Data Modeling a Business Modeling, analytik a projektant informačních systémů. Disponuje dlouholetými praktickými zkušenostmi z implementace informačních systémů a procesního poradenství v řadě výrobních, obchodních i projektových firem, je autorem mnoha odborných příspěvků a článků.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Gabriela Jedličková

V redaci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Petr Karásek

Po manažerských zkušenostech v Karose a posléze v Iveco se profesní dráha Petra Karáska začala ubírat směrem krizového manažera. V ČR, na Slovensku a v Polsku vedl týmy, které stabilizovaly a připravily pro další rozvoj takové firmy, jako dnešní Škodu Transportation, Kord, Texiplast, Bonitex, DISA Industries, perspektivní závody skupiny Jablonex, Aweld, Legios Loco, Kovosvit MAS, Essa Czech a další. Dosud nejvýznamnějším projektem, který ing. Karásek jako krizový manažer se svým týmem úspěšně realizoval, byla záchrana firmy Tatra Trucks a její příprava pro další rozvoj. 

Jan Kaše

Vedoucí marketingu společnosti Kaletech.

Josef Knobloch

Výzkumný pracovník ve společnosti Intemac Solutions se specializací na průmyslovou metrologii, diagnostiku a zvyšování přesnosti výrobních zařízení, vývoj metod pro pokročilé kompenzace strojů a projektový management VaV projektů. Jeho zkušenosti zahrnují sed let s VaV projekty a pět let se zaváděním nových metrologických metod ve výrobních podnicích.

Pavla Koláčková

Pracuje ve firmě KTK Software od roku 2009 jako obchodní manažer. Díky hluboké zkušenosti s dodávkou komplexního informačního systému dokáže zákazníkům firmy fundovaně poradit.

Doc. Petr Kolář

Inženýrský i doktorský titul v oboru Výrobní stroje a zařízení získal na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Zde se i následně habilitoval. Od roku 2001 pracuje ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT), které je od roku 2012 organizační součástí Ústavu výrobních strojů a zařízení FS ČVUT. V roce 2015 se stal vedoucím pracoviště. 

Daniela Kolomazníková

Od roku 1999 se zabývá otázkami výběru lidí, komunikace a managementu, převážně v komerční sféře. Při práci s lidmi ve firmách se Daniela věnuje všem důležitým aspektům, od správného výběru zaměstnanců, přes skupinový rozvoj a komplexní vzdělávací programy až po individuální formu konzultací v podobě koučingu a mentoringu.
Z předcházející praxe má Daniela zkušenosti s vedením malých a středních obchodně a projektově orientovaných týmů a komplexním řízením SMB firem v ČR a Evropě. Konzultace a školení provádí v češtině, angličtině a italštině.

Peter Kormai

Čecho-Švýcar zabývající se celý svůj profesní život specifikami vývoje, konstrukce a prodeje výrobních strojů, především obráběcích. Názory tohoto odborníka, který tuzemské technické veřejnosti není příliš znám, ale jehož jméno bylo či stále je skloňováno v takových etablovaných firmách, jako v americké Cincinnati Milacron, japonské Mori Seiki, jeho domácí Dixi, německé Dorries Scharman, italské Pama a celé řadě dalších, stále vyvolávají u zástupců firem i vysokých škol různorodé reakce.

Prof. Ján Košturiak

Vystudoval strojírenství a průmyslové inženýrství, dlouhoudobě spolupracoval s největší evropskou společností pro aplikovaný výzkum Fraunhofer, spolupracoval na vývoji systému Simple++ (dnes PlantSimulation) a na desítkách inovací s nadnárodními i domácími firmami – např. VW, Mercedes, Siemens. Je spoluzakladatel společnosti IPA Slovakia, zemědelského družstva Agrokruh, spolupracuje na vývoji customizovatelného eBiku a jeho aditivní výrobě, buduje vlastní Podnikatelskú univerzitu (www.podnikatelskauniverzita.sk) ve které propojuje inovátory a podnikatele, pracuje v komunitě Dobrý pastier (ozdobrypastier.eu), ve které se nachází 350 lidí z okraje společnosti návrat do života s pomocí podnikatelských aktivit. Inicioval založení partnerské sítě Inovato, jejíž je prezidentem. Žije mezi Varínem na Slovensku a Měrůtkami na Moravě s manželkou Milenou a dětmi Jánem, Lucii a Zuzanou. Věnuje se jízdě na horském kole, turistice a psaní knih.

Vikram Kumar

Ředitel společnosti OnRobot Europe.

Petr Kupka

Vystudoval na VUT Brno obor Dopravní a manipulační technika. V roce 2005 nastoupil do firmy TOS Kuřim-OS na pozici zkušební technik. Později pracoval u firmy DMG Mori Czech na pozici servisní technik. Od roku 2017 pracuje opět v TOS Kuřim-OS na pozici vedoucího technologie a technického rozvoje, kde se podílí na směrování vývoje a inovací obráběcích center, zkouškách vývojových prototypů a v neposlední řadě vede agendu dotačních projektů.

Karel Linert

Působí jako krizový manažer v oblasti strojírenství. Působil v celé řadě společností, jako TOS Hostivař, Fermat, TOS Kuřim a další. Specializuje se na výrobu a konstrukci obráběcích strojů.

Milan Loucký

Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechnickou, obor Radiotechnika. Poté pracoval v laboratoři ČSD na přenosových systémech. Zde se setkal s výpočetní technikou, kterou napomáhal zavádět. V té době začal publikovat v odborných časopisech. V roce 1989 byl u zrodu prvního počítačového časopisu P+C u nás. V roce 1992 nastupuje do časopisu Chip, který vedl jako šéfredaktor a je i autorem mnoha úspěšných projektů. Po odchodu uvedl mj. časopis Digitální byt a podílel se na tvorbě odborných i firemních časopisů mj. pro Eurotel nebo Siemens. Byl šéfredaktorem časopisu Technik. Před deseti lety založil projekt zaměřený na problematiku chytré domácnosti DigitálníDomácnost.cz, ve kterém působí dodnes. Od roku 2017 pro MM Průmyslové spektrum vytváří články o lidech, kteří ve svém oboru dosáhli nepřehlédnutelných úspěchů.

Dalibor Lukša

Pracuje jako produktový manažer řešení PLM Teamcenter ve společnosti Axiom Tech. Zabývá se oborem zlepšování výrobních a nevýrobních procesů a své technické a ekonomické vzdělání uplatňuje ve společnosti Axiom Tech také jako odborník na výpočet cen výrobků.

Prof. Jiří Marek

Je profesorem na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. Zastával manažerské pozice ve výrobních společnostech Toshulin, KŠ Kuřim a TOS Kuřim. V praktické a pedagogické činnosti je zaměřen především na konstrukci obráběcích strojů a obráběcích center pro rotační i nerotační obrobky, teorii konstrukčního procesu a životního cyklu produktu a v neposlední řadě na systémovou metodologii. Jeho dlouholetou snahou je spojovat teorii s praxí do vzájemně se respektujícího celku. Je členem řady odborných organizací, členem redakční rady MM Průmyslového spektra a spoluzakladatelem MM Science Journal. Je autorem celé řady monografií, mj. i legendární knižní edice Konstrukce CNC obráběcích strojů (MM publishing).

Pavel Marek

Patří mezi klíčové osobnosti časopisu MM Průmyslové spektrum, kde zastává pozici odborného redaktora časopisu. Je absolventem strojní fakulty ČVUT v Praze. Po ukončení studia pracoval v Poldi SONP Kladno v závodě Doprava, poté jako konstruktér a projektant ve společnosti ČKD Lokomotivka. Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 1999.

Ladislav Martínek

Pracuje ve společnosti Micro-Epsilon na pozici Technická podpora a marketing. Vystudoval v oboru elektrotechnika.

Martin de Martini

Spoluzakladatel a CIO Y Soft.

Jan Matějíček

Vedoucí technického vzdělávání STEP a reprezentant Seco Consultancy.

Prof. Milan Matějka

Patří mezi letité zastánce a bojovníky za zvyšování efektivity výrobních procesů dle ROI. Založil rodinou společnost, ve které vyvíjí systém PPROI a implementují jej do výrobních společností.

Petr Měchura

Autor v letech 1990 až 1995 spoluzakládal a vedl jako tajemník parlamentní Výbor pro veřejnou správu, životní prostředí a urbanismus a poté pracoval jako výkonný ředitel Philips Lighting. Je autorem několikabrožurek a článků na úspory energií.

Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Jiří Pavlík, Jiří Vaculík

Autoři působí ve společnosti ITeuro, která se specializuje na informační řešení pro výrobní firmy. ITeuro je českým partnerem mezinárodní společnosti Infor a implementuje ERP systém Infor CSI (SyteLine).

Petr Pacher

Vystudoval všeobecné lékařství, které ho následně přivedlo k psychologii a managementu. Výkonnostní psychologii používá mnohem raději než klinické přístupy. Kompiloval řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuje zejména výzkumu v oblasti psychodiagnostiky, konverzační hypnózy a vývoji nových metod pro vzdělávání formou výcviku. Učí na několika vysokých školách jak v ČR, tak i zahraničí. Smysl života vidí ve „vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti tak, že když je použijí v praxi, získají lepší mnohem výsledky, než získávali dosud.

Martin Peňáz

Zastává pozici Business Development Manager ve společnosti Autodesk. Zaměřuje se na efektivitu výrobních činností, aktiivoval vznik iniciativy Budoucnost české výroby

Michal Pešek

V roce 2001 založil firmu se zaměřením na speciální stroje a přípravky. Od roku 2005 vyvíjí a vyrábí nosiče forem, které dodává po celé Evropě.

Michaela Píšková

Po studiu psychologie a psychoterapeutických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity si Michaela vybrala cestu aplikované pracovní psychologie. Se svým týmem se věnuje poznání člověka za účelem posouzení jeho vhodnosti pro pracovní roli i za účelem jeho rozvoje. Trénuje lidi zejména v tématech komunikace, zvládání emocí a sebepoznání. Životním posláním Michaely je pomáhat druhým, realizovat jejich potenciál a podpořit je v tom, aby na sobě pracovali a rozvíjeli se jak po profesní stránce, tak po té lidské. 

Jan Prokš

Kromě Elektrotechnické asociace ČR se Jan Prokš věnuje také digitální transformaci a moderním digitálním technologiím v průmyslu – rozšířené realitě, digitálním dvojčatům a v posledních dvou letech průmyslovému blockchainu a osvětě spojené s digitálními technologiemi.

Tomáš Prudký

Jako vedoucí pobočky v Brně se specializuje především na firmy, kterým díky rozsáhlým znalostem prostředí ERP systémů a nástrojů Business Intelligence dokáže navrhnout vhodné řešení. Za 13 let, co pracuje ve společnosti Stormware, tak pomohl mnoha klientům i z výrobní sféry.

Magdaléna Prunerová

Individuální a týmová koučka/konzultantka, trenérka, mediátorka, mentorka a jednateka MgC Group. „Efektivní rozvoj zaměstnanců je závislý na součinnosti zadavatele a dodavatele. Analýza potřeb a jejich jasná definice je prvním krokem k úspěšné změně myšlení.“

Jiří Přibyslavský

SAP Business Architect a expert na platformu SAP S/4HANA ve společnosti SAP ČR

Scott Reese

Zaměřuje se na predikci a podporu potřeb průmyslových odvětví. Řídí vývoj cloud produktů zaměřených na výrobní, stavební a mediální a zábavní průmysl, mezi které patří Autodesk Fusion 360, Autodesk Netfabb, Autodesk Powermill a Autodesk Shotgun, stejně jako širší platforma Autodesk Forge. Scott získal bakalářský titulu v oboru informatiky a magisterský titul v oboru Business Administration na Indiana Wesleyan University.

Iva Ruskovská

Stála u zrodu PR v ČR. Od 90. let se této problematice aktivně věnovala jako odborný konzultant nebo tiskový mluvčí v komerční a státní sféře. Mimo jiné vedla první tisková centra v období povodní v ČR nebo působila jako tisková mluvčí a vedoucí oddělení PR a marketingu ÚVN Praha. V současné době se věnuje copywritingu.
Vystudovala sociologii a aplikovanou psychologii na FF UP Olomouc, kde také dokončila doktorské studium. Dlouhodobě se věnuje problematice sebereflexe a efektivní komunikace. V této oblasti absolvovala studium na FF UK Praha a řadu certifikovaných kurzů v zahraničí.

Karel Sedláček

Celý život se věnuje popularizaci vědy a techniky. Promoval na Fakultě sociálních věd UK v Praze. 
V letech 1960 až 1968 pracoval v plzeňském rozhlasovém studiu, potom až dokonce roku 1989 byl nejprve redaktorem pro vědu a techniku a později zástupcem šéfredaktora deníku Svobodné slovo. Po krátkém působení jako šéfredaktor nakladatelství Melantrich byl redaktorem a hlasatelem Rádia Svobodná Evropa až do ukončení vysílání české redakce v roce 2002. Externě spolupracoval s celou řadou českých a slovenských odborných časopisů a s Českým rozhlasem.  
Vědeckotechnická témata popularizoval v knihách Laser v mnoha podobách (Praha, 1982), Pod šifrou 2001 (Praha 1984), Atom skrývá naději (Praha 1987 - spolu s Janem Tůmou). Historii unikátní rozhlasové stanice shrnul v knize Volá Svobodná Evropa (Praha 1993). Vzpomínky na konec komunistického režimu ve Svobodném slově a vydavatelství Melantrich obsahuje publikace Balkon, fenomén listopadu 1989 ( Praha 2010 - spoluautor Milan Nevole). Události okupace Československa v srpnu 1968 přibližuje publikace Vzpomínky na Plzeň – Čas lámání chleba a charakterů (Praha 2011). V roce 2018 vydal soubor cestopisných reportáží a fejetonů Toulky s Karlem Amerikou.

Kamil Sikora

Od roku 2018 je ředitelem společnosti Vítkovice ÚAM. Kromě manažerské činnosti spadají do jeho působnosti věda a výzkum v oblasti tepelné techniky a též řízení programových projektů TAČR a MPO - Centra kompetence a TRIO.

Jan Smolík

Je klíčovou osobou na Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze. Společně s prof. Houšou zde spoluzakládal Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT). Následně zde vedl Centrum kompetence a nyní Národní centrum kompetence, jehož je ústav spoluřešitelem. Jeho specializací jsou obráběcí stroje, se zaměřením na nové konstrukce a byznys modely.

Mária Straňáková

Mezi její profesionální kvality patří mezinárodní zkušenosti v oblasti cloudových ERP implementací, technologických projektů, projektového plánování a řízení, se zaměřením na dosažení stanovených cílů, projektů z oblasti automatizace a vylepšování obchodu, finančních a účetních procesů, designu finančního reportingu a tvorby obchodní strategie. V současné době působí v RSM Technology CZ na pozici Head of Technology and Management Consulting a vede tým funkčních a technických konzultantů Cloud ERP Oracle Net Suite a současně také týmy Management Consultingu a procesního zlepšování.

Matěj Sulitka

Vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení a Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii Fakulty strojní ČVUT v Praze. Specializuje se na výpočty, simulace CNC obrábění, krytování strojů a dále je vyhledávaným designérem tuzemských výrobců obráběcích strojů.

Ondřej Svoboda

Jednatel a spolumajitel společnosti Misan. Vystudoval čtyřleté gymnázium. Z mimoškolních aktivit se věnoval prakticky denně sportu. Po ukončení doktorského studia na ČVUT a nástupu do zaměstnání si dálkovou formou doplnil vzdělání v elektrotechnice (výuční list) z důvodu získání oprávnění pracovat samostatně na zařízeních pod napětím (vyhláška 50). Jeho volba padla na Strojní fakultu ČVUT, specializaci „výrobní stroje a zařízení“. Po ukončení doktorského studia spojeného se zaměstnaneckým poměrem ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT na Fakultě strojní ČVUT v Praze pracoval po dobu jednoho roku ve výrobním závodě jednoho z japonských výrobců obráběcích strojů v Anglii. Poté přišel do rodinné firmy Misan, kterou jeho otec spoluzakládal. Věří, že směřování jeho firmy najde pozitivní odezvu v českém průmyslu, jehož budoucnost vidí právě v zaměření na složité a přesné výrobky vyráběné s nejvyšší produktivitou. 

Adam Škorpík

Obchodní ředitel společnosti Unipi technology.

Jesper Sonne Thimsen

Ochodní ředitel Mobile Industrial Robots pro region CEE.

Libor Vacata

Od střední školy sleduje nové technologie a počítače, kterým se věnoval na pozici redaktora odborných IT magazínů. Ve společnosti ABRA Software se zaměřil na oblast firemních ERP systémů, kde připravuje odborný obsah, který firmám pomáhá s orientací v moderním podnikovém softwaru.

Libor Witassek

Dlouhodobě se specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organizmu. Působil jako poradce americké Wharton University of Pensylvannia pro programy podnikání ve střední Evropě. Rovněž působil jako Chairman of Managing Partners přední poradenské skupiny Allied Consultants Europe e.V. Libor je expertem v budování soustav podnikového řízení. S metodou Lean Six Sigma pomohl již několika desítkám globálních firem, například Siemensu, Foxconnu, nebo Johnson & Controls. Působil jako transformační manažer v globálních korporacích GCE Group a Vítkovice Machinery Group. 

Liborovýn přáním je pomoci vrátit české firmy mezi podniky světové třídy s vlastním vývojem, vlastními produkty a službami a s přímou vazbou na koncové zákazníky. Podporuje podnikatelské aktivity, které jsou na principech trvalé udržitelnosti, zajímám se o využití vodíku v čisté energetice a elektromobilitě.

Petr Zahálka

V roce 1982 absolvoval Vysokou školu strojní a textilní v Liberci a nastoupil do státního podniku Somet Teplice, který tehdy patřil k největším výrobců měřicí techniky v bývalém socialistickém bloku. Od roku 1983 byl součástí vývojové skupiny, která na trh jako první v zemích RVHP dodávala sériově vyráběné třísouřadnicové měřicí stroje vybavené již tehdy mikroprocesorovým výpočetním systémem. Osobně byl tvůrcem výpočetního SW pro tyto stroje.
Od roku 1991 začal spolupracovat, tehdy jako technik, s firmou Mitutoyo. O čtyři roky později Mitutoyo v Praze uzavřela kancelář. Po návratu do Teplic se pan Zahálka dále aktivně pohyboval v oblasti metrologie, založil zde akreditovanou kalibrační laboratoř a byl stále aktivní v problematice kvality.
V roce 2002, po mohutném nástupu japonských firem do zemí střední Evropy a zvláště pak do ČR, jej oslovilo vedení firmy Mitutoyo z Německa, zda by opět nezačal s firmou Mitutoyo podnikat. Ještě v témže roce byla firma Mitutoyo Česko s.r.o. s mojí spoluúčastí založena v Teplicích, a tak se pomalu již blíží naše 20 výročí od založení.
Nyní firma Mitutoyo Česko s.r.o. má další předváděcí centra kromě Teplic ještě v Mošnově u Ostravy a v Považské Bystrici na Slovensku, řídí síť sedmi autorizovaných prodejců a sama má již 28 osob.
Snahou naší firmy je prostřednictvím naší špičkové měřicí techniky zabezpečovat pro ostatní lidi kvalitu vyráběných finálních produktů od našich zákazníků a uživatelů.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Václav Zajíc

Vystudoval obecnou antropologii a filozofii na FHS UK v Praze. Externě spolupraceje s MM Průmyslovým spektrem.

Petr Zavoral

Ředitel společnosti Sabris CZ. Jeho profesní historie je dlouhodobě spojená s firmou SAP, jejíž tuzemskou pobočku počátkem 90.let v Praze na pozici obchodního ředitele spoluvytvářel. Podnikovými informačními systémy se ale zabýval i na vedoucích pozicích dalších mezinárodních gigantů typu Oracle Czech, KPMG Kanada nebo SAS Institute. Z působení v nadnárodních firmách se následně léčil, až do vyčerpání všech úspor, v řadě startupů zaměřených zejména na sociální sítě a big data. Ve volném čase se pasivně věnuje alternativní rockové hudbě a literatuře.

Prof. Milan Zelený

Česko-americký ekonom, který se zabývá zejména obory produktivity práce, teorie řízení, podnikové ekonomiky a multikriteriálního rozhodování. Patří k nejcitovanějším českým ekonomům, je autorem řady odborných publikací a působí na několika zahraničních vysokých školách. Se svými spolupracovníky zřídil Nadaci ZET za účelem rozvoje národního podnikatelství ve smyslu rozvoje národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků, stejně tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících ekonomikách.

František Zimmermann

Pracuje na vedoucí pozici ve společnosti ZF Electronics Klášterec, hlavního výrobního závodu divize E-mobility mezinárodní společnosti ZF Group. Vede čtyři vývojové týmy pracovníků pro vývoj a výrobu výkonové elektroniky pro e-mobily. Předtím 14 let pracoval ve společnosti Škoda Auto na různých operátorských a později vedoucích pozicích. Je zakladatelem poradenské společnosti FZ Consulting.

Prof. Josef Steidl

je emeritním profesorem ČVUT v Praze. Jeho oborovým zaměřením jsou materiálové vědy a inženýrství se specializací na plasty a kompozity. Je členem Inženýrské akademie ČR, kde zastává funkci předsedy sekce Materiálové inženýrství a technologie.

Zuzana Lepičová

Pracuje ve společnosti Siemens v oddělení komunikace. Do její kompetence mj. spadá ochodní jednotka Siemens Motion Control.

Prof. Tomáš Polcar

Vystudoval obor energetiky na Fakultě strojní ČVUT v Praze a pokračoval tamtéž v doktorandském studiu v oboru matematického a fyzikálního inženýrství. Po získání doktorátu v roce 2005 pracoval jako výzkumník na Universida de de Coimbra v Portugalsku. V roce 2009 se vrátil na ČVUT, tentokrát na Fakultu elektrotechnickou, a založil Skupinu pokročilých materiálů. V roce 2011 rozdělil své aktivity mezi ČVUT (jmenován profesorem v roce 2015) a University of Southampton ve Velké Británii (chair v roce 2016). Jeho výzkum se zaměřuje na problematiku tenkých povlaků připravovaných magnetronovým naprašováním, tribologii a vývoj nových nanostrukturních slitin. Získal řadu mezinárodních (koordinátor dvou projektů H2020, celkem 6 projektů EU) i národních (OPVVV, GAČR, TAČR, MPO) projektů ve výši přesahujících 300 milionů korun. V roce 2014 založil start-up ČVUT AdvaMat.

Hana Sedloňová

Vystudovala Fakultu strojní ZČU v Plzni, obor Průmyslové inženýrství a management. Celou svou profesní kariéru pracuje ve strojírenství, nyní se věnuje marketingu a podpoře prodeje pro společnost Prima Power.

Jan Kašpar

Messer Technogas

Doc. Libor Mrňa

Absolvoval MU v Brně. Přes dvacet let se v průmyslu zabýval technologiemi laserového dělení materiálu, laserového svařování a povrchového kalení laserem. V současnosti vede na ÚPT AV ČR výzkumnou skupinu Laserové technologie. Souběžně působí na Fakultě strojního inženýrství  VUT v Brně na Ústavu strojírenské technologie; vyučuje předmět Speciální metody svařování.

Lukáš Pártl

Obchodně technický konzultant ve společnosti Formetal se specializací na plechotvářecí stroje.

Eva Klocová

Od roku 2018 pracuje na pozici obchodního zástupce společnosti Heidenhain, v oboru Motion Control Machine Tools od roku 1997. V rámci své profese se kromě podpory výrobců a dovozců obráběcích strojů věnuje aktivně především podpoře technického vzdělávání na českých technicky orientovaných školách. Je autorem projektu Sinumerik Cup.
Od roku 2019 je ředitelkou neziskové organizace Skills Czech Republic, z.ú., která připravuje studenty strojírenských oborů pro mezinárodní soutěže WorldSkills. Věří, že díky poctivému tréninku a kvalitnímu národnímu finále o mistra ČR ve frézování a soustružení budou naši mladí lidé do 25 let připraveni zvládnout vysoké nároky strojírenských „Skills“ této prestižní mezinárodní soutěže, ne nadarmo přezdívané olympiáda řemesel.

Michal Král

Michal Král je absolventem magisterského oboru Inženýrská mechanika a mechatronika Fakulty strojní ČVUT v Praze. V roce 2018 obhájil disertační práci v oboru Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí se zaměřením na poškozování kompozitních struktur. V roce 2011 začal pracovat jako pevnostní výpočtář na útvaru Kompozitní technologie ve VZLÚ, kde od roku 2019 vedl pracovní skupinu Vývoj a konstrukce. Od roku 2020 vede oddělení Vývoj, konstrukce a technologie divize Space ve VZLÚ.

Roman Švábek

Je absolventem oboru Materiálové inženýrství Fakulty strojní ČVUT v Praze. Od roku 2005 se věnuje laserům a průmyslovým laserovým technologiím. Je jednatelem české pobočky společnosti IPG Photonics, která zajišťuje prodej a servis produktů IPG na českém, slovenském a maďarském trhu.

Jan Brajer

Laserovými technologiemi se zabývá od roku 2010, kdy již jako student Fakulty strojní ČVUT v Praze pracoval na vývoji výrobních technologií ve Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT). Poté začal pracovat na Akademii věd a nedlouho po obhájení doktorátu se v roce 2018 stal v Centru HiLASE vedoucím oddělení průmyslových aplikací laserů. Současně pracuje na FS ČVUT a CIIRC ČVUT. Nyní se zabývá hlavně přenosem nových laserových technologií do průmyslu, vede tým odborníků a určuje směr budoucího výzkumu.

Lada Poštulková

Na Fakultě strojní VŠB-TUO pracuje od léta roku 2019 jako koordinátorka PR. Ve stejném roce získala magisterský titul v oboru evropská studia na brněnské Masarykově Univerzitě, kde absolvovala rovněž bakalářské studium žurnalistiky. Několikátým rokem pracuje na náborových kampaních Fakulty strojní a jako copywriterka na volné noze.

Günther Klammer

Günther Klammer je viceprezidentem pro plastifikační systémy a recyklaci v závodě Engel Austria ve Schwertbergu v Rakousku.

Petr Březina

V oblasti laserů a přístrojové techniky se Petr Březina pohybuje od roku 2011, předtím vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou se zaměřením na elektrotechniku a radiotechniku. Ve firmě Optixs se Petr Březina zaměřuje na výkonné lasery, polohovací systémy pro mikro- a nanopolohování, antivibrační systémy a elektromagnetické stínění.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

František Tatíček

Vedoucí skupiny Tváření na FS ČVUT v Praze

Gabriela Prudilová

U firmy Schunk působí od roku 2007. Na starosti má personalistiku a marketing.

Petr Václavík

Vystudoval strojní fakultu na ČVUT v Praze. V roce 2006 získal postgraduální doktorát na Technické univerzitě v Liberci. Od roku 1998 pracuje ve společnosti VÚTS Liberec, kam nastoupil do obchodního útvaru. Od roku 1999 pracoval jako vedoucí obchodního útvaru a od roku 2009 do současnosti zastává funkci technického ředitele. Od roku 2014 je členem dozorčí rady VÚTS. Od roku 2000 působí jako jednatel ve firmě VUSIT.
Je členem předsednictva Asociace výzkumných organizací.

Martin Bušek

V odvětví elektroniky, technického měření a automatizace se pohybuje od dob studií na TU v Liberci, fakultě Mechatroniky. Ve společnosti VÚTS působí již od roku 2006 na různých pozicích v oblasti vývoje, návrhu a realizace mechatronických pohonů a řídicích systémů výrobních strojů. Od roku 2019 je vedoucím specializovaného oddělení Mechatronika, garantem a řešitelem mnoha dotačních i komerčních projektů.

Michal Karkoš

Obchodně-technický zástupce společnosti Tugaloy.

René Holman

Vedoucí oddělení prodeje robotů UR a MiR ve společnosti Dreamland. Vystudoval magisterský program MBA pro strategické řízení firem. Řadu let působil ve výrobních pozicích a v posledních několika letech se intenzivně věnuje obchodu. Bohaté obchodní zkušenosti získal jako manažer obchodu pro ČR a SR ve strojírenské společnosti Kovosvit MAS Machine Tools, vyrábějící CNC obráběcí stroje, kde spolupracoval například na pořízení sofistikovaného pětiosého frézovacího centra pro ČVUT Praha, CNC frézovacího centra pro Tatru Kopřivnice a pro jiné významné průmyslové podniky. Věří, že robotizace a automatizace, nejen v obrobnách, posune podniky v Česku na vyšší úroveň produktivity a kvality, ale také stability, a tím k vyšší konkurenceschopnosti.

Michal Scholze

Marketing & HR Manager ve společnosti Stäubli Systems

Kateřina Trčalová

Již 10 let pracuje v marketingovém oddělení společnosti Asseco Solutions. Nejprve zde působila na pozici marketingového analytika, v posledních dvou letech na pozici marketingového specialisty. Zabývá se online marketingem, sociálními sítěmi a od loňského června má ve firmě na starosti public relations.

Michaela Polívková

Od roku 2019 pracuje v marketingovém oddělení společnosti Lintech, která se zabývá laserovou technologií, automatizací a průmyslovým značením.

Josef Sláma

Ředitel zastoupení společnosti Renishaw pro ČR a SR.
Technolog CNC strojů, který propadl myšlence zvyšování efektivity obrábění pomocí měřicích sond natolik, že v oboru pracuje od roku 1994. Manažer, který vede tým více než 25 lidí tak, aby každý z nich zažíval radost, když se našim zákazníkům s naší pomocí něco podaří. Člověk, který rád hodně pracuje a potom je rád se svými blízkými. Jachtař, jogín, cyklista a golfista.

Petr Dobšovič

Ředitel a jednatel firmy Info21. Své vzdělání na strojní fakultě VUT Brno rozvíjel při vývoji a implementaci různých celopodnikových systémů, zejména ve výrobních společnostech.
Pracoval na pozicích vývojář podnikových systémů, implementační konzultant ERP i BI systémů, vedoucí IT projektů. Působil na tuzemských i zahraničních projektech. V současné době se věnuje řízení firmy Info21 a implementacím systému SAP Business One.

Mirka Čejková

Přes 20 let spolupracuje s firmami na tématech strategického rozvoje a efektivní komunikace. Klienti u ní oceňují věcný přístup a praktický přínos navrhovaných řešení. Optimalizace komunikačních procesů, včetně využívání moderních technologií a nastavení vhodné obchodní a marketingové strategie, zvyšuje konkurenční výhodu a posiluje dobré jméno firmy.

Jiří Mindl

Absolvent Českého vysokého učení technického, Strojní fakulty. Po absolvování pracoval v různých funkcích ve společnostech zabývajících se vývojem a výrobou obráběcích strojů. Mimo jiné působil ve funkci technického ředitele Tajmac-ZPS a Kovosvit MAS. Po celý profesní život se zabývá zejména vývojem obráběcích strojů. Úzce spolupracuje s Výzkumným centrem pro výrobní techniku a technologii ČVUT v Praze. Od roku 2012 je členem Vědecké rady Strojní fakulty ČVUT v Praze. V současné době spolupracuje s firmou VOPSS Řepeč v pozici technického poradce.

Richard Pokluda

Po absolvování Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava oboru Strojírenská technologie pracuje již více než 20 let na pozicích Sales Engineer technických zařízení a produktů.

Tomáš Kozlok

Vystudoval obor Konstrukce obráběcích strojů na Technické univerzitě v Liberci. Po dokončení studia nastoupil v roce 2001 do firmy TOS Varnsdorf jako konstruktér a podílel se na vývoji obráběcích strojů. V současné době zastává ve firmě pozici vedoucího vývojových projektů a zkušebny, přičemž svěřené projekty vede v rámci projektových týmů od fáze návrhů až po zkoušky prototypů. Je zodpovědný za spolupráci s vysokými školami a výzkumnými centry a v neposlední řadě vede agendu dotačních projektů. Díky svému všeobecnému přehledu se podílí na směrování vývoje a inovací firmy. Na Technické univerzitě v Liberci, Fakultě strojní, je členem Státních zkušebních komisí v bakalářském i magisterském studiu.

Radek Šopf

Spolumajitel firmy MRM Machinery působí přes 20 let ve strojírenství. Ve společnosti má kromě řízení na starost zejména prodej a produkt management firem Hedelius, Pama a Unising. Před založením vlastní firmy působil 11 let jako obchodní ředitel významného českého výrobce obráběcích strojů, kde se podílel na otevření trhů v Číně.

Aleš Malý

Pracuje ve firmě Pilz Czech jako Innovation manager. Je jedním z autorů systému PDS – Pilz Data System pro monitoring strojů a technologií. Zabývá se technickým i obchodním rozvojem systému PDS a motion technologií.

Štěpán Fiala


Absolvoval postgraduální studium na ČVUT v Praze, Fakultě strojní, Ústavu výrobních strojů a zařízení. Nyní se na zmíněném Ústavu věnuje strojní komunikaci mezi zařízeními, SCADA systémům a IOT hardwaru. Nadále se věnuje řízení zejména hydrostatických servopohonů.

Tomáš Rousek

Ředitel kanceláře CzechTrade Skandinávie se sídlem ve Stockholmu, která zastřešuje Švédsko, Norsko, Dánsko a Finsko, a je jedním z největších zahraničních zastoupení CzechTrade, pokud se týká objemu zakázek a počtu klientů. „Byznys našeho klienta ve Skandinávii je i naším byznysem,“ říká.

Jakub Vacek

Obchodně technický pracovník ve společnosti Heidenhain se zaměřením na marketing, technické poradenství a provádění školení z oblasti programování CNC řídicích systémů.

Marie Baláková

Absolventka VUT v Brně, obor Výrobní stroje, systémy a roboty. Pracuje jako konstruktérka jednoúčelových strojů a programátorka robotů ve firmě Balák stroje Tišnov.

Dana Dvořáková

Jednatelka a spolumajitelka vydavatelství MM publishing. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pracovala v oblasti financování zahraničního obchodu na centrále Creditanstalt, později HVB Bank v Praze. V roce 2004 společně s manželem Romanem Dvořákem zakládá rodinnou firmu MM publishing, kde zodpovídá především za oblast financí a HR. 

Václav Gottfried

je spolumajitelem a jednatelem společnosti Nesos EDI. Absolvoval VŠSE Plzeň, obor technická kybernetika. Celou profesní kariéru pracuje jako konzultant ERP systémů ve společnostech, jejichž je spolumajitelem.

Petr Klapka

Ředitel společnosti Vision Praha od roku 2000. Zároveň je jedním z majitelů společnosti. Kromě významného podílu na vývoji produktu včetně sestavení programátorského týmu se zasadil o zavedení norem řízení kvality, zavedení projektového řízení veškerých činností ve firmě i implementaci všech agend firmy v rámci informačního systému. Jeho dílem je organizační struktura firmy, rozdělení kompetencí a definice rolí pracovníků, metodika implementací a velký podíl má také na marketingu firmy.

Zdeněk Haumer

Vedoucí technického oddělení, ve společnosti Festo působí od roku 1990, kdy byla společnost založena.

Ondřej Hampl

Působí přes 20 let v oblasti marketingové komunikace a public relations. Od roku 2008 jako Country Manager a jednatel agentury Accedo CR v ČR. V letech 2000 až 2008 pracoval jako Account Manager/Senior Account Manager v české pobočce britské PR agentury Mmd Public Relations/Grayling a dva roky jako externí PR manažer a mluvčí ArcelorMittal.
Mezi jeho klienty patří: 3M, Apple, ArcelorMittal, Dell, Gapp System, GE, GE Energy, Bristol Myers-Squibb, Samsung, EMO Hannover, RWE, Ruhrgas, IDC, Acision, Logica CMG, Enterprise Investors, Aliatel, GTS, IBM, Dimension Data, EDS, Alcatel, CA, BEA Systems, Interoute, Gopas, Therme Laa, Trade Fides, Hypotekomat.cz, Skanska Property, LASVIT, Kimberly-Clark Professional, Vamed, Altron, Etnetera, Sport Invest, Wallmark, destinační PR města Mariánské Lázně a další.

Lumír Biskup

Sales Manager NEX, Marketing & Distribution, Norgren Czech Republic

Milan Pravenec

Má dlouholeté zkušenosti v byznysu v různých rolích v řízení společností převážně s odpovědností za komunikaci a marketing. Snaží se propojit tvrdý svět podnikání s lidskostí a respektem za použití koučovacích a mentorských přístupů.Miluje sport a absolvoval například běžeckou Jizerskou padesátku či 1/2 ironmena.

Eduard Nejezchleb

Ředitel komunikace společnosti Bravo Europa, která se specializuje na výrobu a dodávky ucelených řešení plechového zastřešení ve 21 evropských zemích.

Tereza Řezníčková

PR manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jan Huk

PR manažer agentury na podporu exportu CzechTrade

Jiří Rach

Vystudoval SPŠT v Jablonci nad Nisou, poté pracoval jako technik CNC strojů Zeiss, Agie a Fehlmann. Následně působil jako přejímací technik a vedoucí v autorizovaných servisech firem Fiat, Toyota a Mazda. Od roku 2003 působí ve společnosti Veskom, kde již šest let vykonává funkci ředitele divize servisních služeb.

Lenka Trnková

Jednatelka společnosti T. E. A. Technik od jejího založení v roce 2000.

Jakub Chmelař

Působí jako projektový manažer a výzkumný pracovník pro oblast elektromechanických aktuátorů ve společnosti Honeywell International, Brno. Zabývá vývojem technologií aktuace pro letecké a vesmírné aplikace. Je absolvent doktorského studijního programu Konstrukční a procesní inženýrství na Ústavu konstruování a částí strojů, Fakulty strojní, ČVUT v Praze. Během svého studia se zaměřoval na téma monitorování mazací vrstvy valivých ložisek, které řešil v rámci svého grantu. Profesně se oblasti ložisek, aplikace a jejich mazání věnuje i nadále.

Iva Kejřová

Vystudovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích studijní obor Všeobecné zemědělství na Zemědělské fakultě se specializací na využívání a ochranu zemědělské krajiny. Pracuje v marketingovém oddělení společnosti Briklis.

Juraj Devečka

Zajišťuje prodej a marketing společnosti Micro-Epsilon ve Slovenské republice.

Ondřej Bouzek

Působí ve firmě Schunk 5. rokem. Nejprve pracoval na pozici obchodně-technického zástupce pro upínací techniku na Moravě a od druhého pololetí roku 2020 zastává funkci obchodního manažera v oblasti upínání.

Tomáš Čurda

Absolvent oboru Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu na Fakultě strojní ČVUT v Praze (dnes RCMT) dlouhodobě působí v oblasti CAx/PLM, engineeringu a softwarového vývoje. Nyní pracuje pro společnost Advanced Engineering na pozici business development managera.

Vojtěch Rulc

Absolvent Fakulty dopravní ČVUT v Praze působící ve společnosti Advanced Engineering jako projektový inženýr podílející se především na výzkumných projektech.

Jaroslav Hanák

Český podnikatel v dopravě, od dubna 2011 zastává pozici prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR. V roce 1991 spoluzakládal Asociaci dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (ADSSF). V čele asociace figuruje od jejího založení v pozici prezidenta.Od roku 1991 je také viceprezidentem pro osobní dopravu ve sdružení Česmad Bohemia, od roku 2003 prezidentem Svazu dopravy ČR. V roce 2003 byl zvolen viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR a o osm let později, v roce 2011, hlasy 90 % delegátů jeho prezidentem.Potvrzen v této funkci byl i ve volbách roku 2015 a 2019.

Od roku 2003 byl členem a od roku 2011 místopředsedou Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tzv. tripartity) za stranu zaměstnavatelů a podnikatelů. Od roku 2013 je také poradcem prezidenta ČR Miloše Zemana pro oblast průmyslu, dopravy a stavebnictví a od roku 2015 členem Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst.

Z mezinárodních funkcí zastával pozici viceprezidenta řídící rady International Road Transport Union (IRU) pro osobní dopravu se sídlem v Ženevě a člena dopravního výboru BusinessEurope v Bruselu.

Martin Daněk

Absolvent Fakulty elektrotechnické na ČVUT v Praze. Od roku 2013 se zabývá povlaky a tenkými vrstvami jak akademicky, tak hlavně pro průmyslové použití. Od roku 2019 pracuje jako manažer povlakování ve firmě Šlechta a zároveň se podílí na výzkumu a vývoji v rámci ČVUT v Praze.

Leoš Kopecký

Leoš Kopecký, *1958, vystudoval VUT v Brně, elektrotechnologie, Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, text a scénář. Od 1990 působí jako novinář a mediální expert, 2009-2012 Akademie věd ČR (SSČ) - popularizace vědy, marketing, od 2013 externí redaktor pro TA ČR, nezávislý novinář, publikování pro propagaci vědy, výzkumu a inovací. V 2015 založen nezávislý projekt Sci-line - online platformupro komunikaci R&D, nových materiálů a technologií. Projekt je zastřešen aktivitami společnosti ArtCom 3000, s.r.o., jejíž je spoluzakladatelem.