Témata

Pavel Bortlík

Jednatel a ředitel společnosti Acam Solution Ing. Pavel Bortlík je cílevědomý, zodpovědný člověk s technicko-ekonomickým myšlením a se zkušenostmi s vedením lidí. Již v osmnácti letech si při studiu střední školy založil první živnost, při studiu VUT v Brně (Ústav automatizace na Elektrotechnické fakultě) pracoval jako pomocný vědecký pracovník a v závěrečném ročníku jako technický ředitel vývojové společnosti. Po absolvování vysoké školy, kde také potkal současného společníka a technického ředitele společnosti Ing. Jana Šimurdu, se rozhodl zaměstnaneckou pozici opustit a založit s ním s. r. o., která dnes sestává z pětadvaceti členů týmu.

Články

Standardizovaná flexibilní automatizace

Automatizace není tématem budoucnosti, ale podmínkou úspěchu v době přítomné. Je proto důležité hledat cesty, jak automatizaci prosadit i do provozů, které nebyly pro konvenční automatizaci vyhodnoceny jako vhodné. Tým vývojářů společnosti ACAM Solution pracoval několik let na vývoji standardizovaného řešení HXG, které přiblíží automatizaci malým a středním podnikům a těm velkým umožní zvýšit flexibilitu automatizace. V roce 2021 je HXG řešení plnohodnotně uvedeno na lokální trh s ambicemi růstu na trhy zahraniční.