Témata

Radim Blecha

Je absolventem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. Ve výzkumné a pedagogické činnosti se zaměřuje především na zajišťování bezpečnosti strojních zařízení (management rizik, posuzování rizik, posuzování funkční bezpečnosti strojů a elektrotechniku). Působí jako tajemník pro pedagogickou činnost na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky.

Články

Management rizik při návrhu automobilové požární plošiny

V roce 2022 finišuje řešení projektu vývoje automobilové požární plošiny nové generace s pracovní výškou přesahující 30 metrů (označení APP 30), která je vybavená nejmodernějšími technologiemi pro podporu hasičského záchranného sboru. Vývoj nové požární plošiny má za cíl rozšířit možnosti obnovy dosluhujících zařízení nacházejících se v inventáři ISZ HSZ ČR vysoce inovativním českým produktem. Důležitým aspektem vývoje tohoto zařízení bylo plnění požadavků na bezpečnost automobilové požární plošiny při současném zahrnutí důvodně předpokládaného nesprávného použití tohoto zařízení. Na vývoji nové požární plošiny spolupracují Slovácké strojírny, Hydroma a VUT v Brně.