Témata

Kristýna Holková

Absolventka Gymnázia Matyáše Lercha v Brně, s aktivní znalostí několika světových jazyků. Studentka FSI VUT v Brně, věnující se inovacím v materiálových vědách pomocí elektronové mikroskopie a pokročilých metod studia integrity povrchů a vlastností řezných nástrojů.

Články

HiPIMS – technologie pro tvorbu odolných povlaků

V dentální chirurgii používaný amalgám vynalezli kolem roku 1370 Arabové a po staletí ovládli umění účinně vyspravovat zubní dutiny. Smíchaná pasta stříbra a rtuti dobře vyplňovala zub a ztuhla do potřebného tvaru, během tuhnutí nabývala na objemu, a bránila tak průniku bakterií. Podobné principy vyplnění různých materiálových vrubů jsou vysoce ceněny i dnes, protože tyto ostré vruby bývají nukleačním místem řady trhlin a koroze, a v případě tahové napjatosti vedou k rozevření boků trhlin a lomovému porušení namáhaných dílců.