Témata

Michal Král

Michal Král je absolventem magisterského oboru Inženýrská mechanika a mechatronika Fakulty strojní ČVUT v Praze. V roce 2018 obhájil disertační práci v oboru Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí se zaměřením na poškozování kompozitních struktur. V roce 2011 začal pracovat jako pevnostní výpočtář na útvaru Kompozitní technologie ve VZLÚ, kde od roku 2019 vedl pracovní skupinu Vývoj a konstrukce. Od roku 2020 vede oddělení Vývoj, konstrukce a technologie divize Space ve VZLÚ.

Články

Kompozitní materiály na Zemi i ve vesmíru

Kompozity patří mezi moderní a rozvíjející se materiály, které nacházejí použití v mnoha průmyslových sektorech. Mezi jejich hlavní přednosti patří výborná měrná pevnost a tuhost, a dále programovatelné mechanické vlastnosti. Složením jednotlivých složek lze vlastnosti kompozitního materiálu přizpůsobit konkrétnímu požadavku.