Témata

Jan Bárta

Články

Právní rizika
Informační technologie

Informační technologie neúprosně prostupují světem a oblast strojírenství není žádnou výjimkou. Už i zcela běžná výroba a zpracování v sobě nevyhnutelně zahrnuje často komplexní IT prvky, ať již v podobě strojů řízených softwarem, systémů traceability, nebo robustních systémů zpracovávajících data nezbytná pro chod celé organizace. Informační technologie jsou prostě všude.