Témata

Viktor Brejcha

Absolvent fakulty architektury ČVUT a fakulty lesnické a dřevařské ČZU. Od roku 2018 působí na pozici specialisty pro kompozitní materiály a konstrukce ve společnosti Siemens Mobility.

Již během studií se zaměřil na kompozitní materiály, technologie a jejich výzkum. V druhém ročníku studia na fakultě architektury založil distribuční síť materiálů pro stavby a rekonstrukce kompozitních dílů, především plavidel (Sea-Line Česká republika a Slovensko). Během studia vysoké školy získal jako jednotlivec i člen mezinárodních týmů různá ocenění, nejzajímavějším je určitě cena „Foiling Week Award“ v kategorii konstrukce a R&D nového typu závodní lodě pro závod Volvo Ocean Race. Ve volném čase se věnuje rodině, jachtingu, studiu PhD na katedře materiálového inženýrství ČVUT a jak on sám říká, občas si střihne nějaký R&D projekt v oblasti závodního jachtingu. Ve spolupráci s kolegy z katedry je spoluautorem několika průmyslových vzorů a patentů v oblasti kompozitních materiálů.

Články

Kompozitní materiály z přírodních zdrojů

Veřejnost se stále více snaží být environmentálně odpovědnou. Ani napříč odvětvími průmyslu tomu není jinak. V oblasti kompozitních materiálů můžeme v posledních letech sledovat stále častější tendence využívat přírodní materiály jako náhradu konvenčních syntetických produktů. Roste poptávka po vláknech na rostlinné bázi (například vláknech ze lnu, konopí nebo sisalu) a tyto materiály získávají významný podíl na celkové produkci kompozitních výrobků.