Témata

Dr. Jaromír Ficek

Je zodpovědný na firemní rozvoj ve společnosti VÚTS Liberec. Celoživotně se věnuje výzkumu a vývoji, jeho řízení, financování, transferu a aplikaci výsledků. Tomu napomáhá jeho kombinované technické (Ing.) a ekonomické (PhD.) vzdělání, čímž může být prostředníkem mezi výzkumně–aplikační a ekonomickou sférou.

Články

Nové výzvy pro Národní centrum kompetence Strojírenství

Národní centrum kompetence Strojírenství je jedním z úspěšných projektů Technologické agentury ČR zaměřených na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou s cílem realizovat kvalitní aplikovaný výzkum a vytvářet poznatky s vysokým potenciálem pro přímé uplatnění v praxi.