Témata
Foto: I. Heisler

Společnost Schunk Intec ve spolupráci s partnery akce, Yamazaki Mazak Česká republika a FANUC, uspořádala začátkem března odborný seminář zaměřený na robotickou obsluhu obráběcích strojů. Akce se konala po dva dny se shodným programem, jenž sestával z dopoledního bloku prezentací a odpoledního workshopu s praktickými ukázkami představovaných produktů a technologií. Vše se odehrálo v technologickém centru firmy Mazak v Jažlovicích.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Dopolední část programu dne se odehrála v prezentační místnosti. Účastníky akce přivítal obchodní ředitel divize upínací techniky ve společnosti Schunk Intec Ondřej Bouzek společně s Petrem Šimáčkem, branch managerem hostitelské firmy Mazak, a prodejním inženýrem divize Robotics Igorem Florianem, zástupcem společnosti FANUC.

Role hlavního organizátora prvního dne akce se ujal obchodní ředitel divize upínací techniky společnosti Schunk Intec Ondřej Bouzek. (Foto: I. Heisler)

Společnost Schunk Intec a její produkty

Úvodní prezentace v podání Ondřeje Bouzka zahrnovala stručné představení firmy Schunk a sortimentu jejích produktů. Ten zahrnuje upínací techniku a uchopovací systémy: upínače nástrojů, čelisti, sklíčidla, svěráky, upínací věže, nulové body a také chapadla, robotické příslušenství a další automatizační systémy. Podrobněji představil upínací techniku, kterou bylo možné naživo vidět na místě, např. upínací systém nulového bodu Vero-S, pětiosý svěrák Kontec KSX-C2, hydraulické upínače nástrojů Tendo a upínací věž s kolejnicí pro vícenásobné upínání KSM2 a silovým svěrákem KSG.

Účastníci akce si mohli v rámci workshopu osahat a vyzkoušet různé upínací systémy. (Foto: I. Heisler)

Upozornil také na pracovní stůl s řadou upínací techniky, kterou si mohli účastníci akce v rámci workshopu v praxi osahat a vyzkoušet, a na předváděcí stůl s funkčními elektrickými, magnetickými i pneumatickými chapadly, silovými senzory a řadou robotického ubírání materiálu.

Reklama
Reklama
Reklama

Automatizační systémy Mazak

Svou firmu (její historii, produkci a organizaci) následně představil také Jiří Mýtina, obchodní ředitel české pobočky hostitelské firmy Yamazaki Mazak. Poté předal slovo svému kolegovi Pavlu Procházkovi. Ten ve své prezentaci nabídl přehled robotizačních a automatizačních řešení firmy Mazak. Představil dvoupaletové i vícepaletové manipulační systémy včetně modulárního systému Palletech, škálovatelného a schopného obsluhovat několik různých strojů. Představil také systém AWC s integrovaným úložištěm, určený pro manipulaci s polotovary nebo nástroji upnutými ve standardních upínačích. Uvedl rovněž robotické systémy pro manipulaci s díly při obsluze soustružnických a frézovacích center.

Na tomto stole byly umístěny funkční ukázky produktů firmy Schunk sloužících k automatizaci: různá chapadla, robotické příslušenství a silové senzory. (Foto: I. Heisler)

Roboty FANUC a obsluha obráběcích strojů

V rámci další prezentace vystoupil Igor Florian ze společnosti FANUC, aby představil jednak tuto japonskou firmu a její divize, jednak široké portfolio zahrnující více než sto padesát typů robotů této značky. Dále pan Florian popsal nejčastější způsoby využití robotů ve výrobě. Především jde o obsluhu obráběcích strojů, dalšími oblastmi jsou např. svařování, odjehlování, přemísťování výrobků, měření a kontrola, značení a montáž. Uvedl hlavní benefity využití robotů při obsluze obráběcích strojů: zvýšení produktivity výroby, vysokou přesnost prováděných operací, flexibilitu, bezpečnost a rychlou návratnost investice. Na závěr své prezentace ukázal několik konkrétních příkladů práce robotů.

Roboty mohou nejen manipulovat s díly, ale také provádět různé operace, např. odjehlování, srážení hran a broušení. Firma Schunk pro tyto operace nabízí odjehlovací vřetena, pilníky a brusky. (Foto: I. Heisler)

Upínací technika a uchopovací systémy Schunk

Následně vystoupil Vlastimil Aksler z firmy Schunk s přednáškou pojednávající o využití nulových bodů při stacionárním upínání v obráběcích centrech (cílem je zefektivnit zakládání). Popsal upínací techniku určenou pro tříosé, čtyřosé a pětiosé obrábění a pro obrábění rotačních dílů. Zmínil upínací palety, modulární systém upínacích stanic s napojením na nulový bod, dále upozornil na kleštiny a sklíčidla, standardní i automatické svěráky, široký výběr čelistí, systémy mechanických i pneumatických nulových bodů, upínací kolejnice, bloky, věže a pyramidy, čepy a další techniku.

Reklama

Jeho kolega Martin Tišnovský na přednášku navázal prezentací produktů určených pro automatizované zakládání dílů do obráběcích strojů. Mezi těmito produkty jsou chapadla, otočné jednotky, lineární osy, otočné pohony a měřicí čidla. Pro jednoduchou automatickou manipulaci s díly přímo ve stroji může sloužit chapadlo ovládané tlakem chladicí kapaliny, které lze použít jako jeden z nástrojů. Chapadla, ať pneumatická, nebo elektrická, a otočné jednotky slouží rovněž při zakládání dílů zvenku pomocí kolaborativního robotu. Další úroveň automatizace tvoří paletizační systémy – robot manipuluje s celými paletami.

Igor Florian ze společnosti FANUC podával zájemcům podrobné informace o robotech této značky. (Foto: I. Heisler)

Závěrem svého vstupu pan Tišnovský představil odjehlovací vřetena, jimiž může robot obrobky odjehlovávat, brousit, kartáčovat, leštit nebo srážet jejich hrany. Roboty tak lze využít k provádění dokončovacích operací v době, kdy ve stroji probíhá obrábění.

Ing. Martin Tišnovský ze společnosti Schunk Intec v rámci své prezentace představil produkty určené pro automatizované zakládání dílů do obráběcích strojů. (Foto: I. Heisler)

Workshop s ukázkami produktů a jejich použití

Po přednáškách a po společném obědě následoval odpolední workshop. V předváděcí hale přímo u strojů si hosté mohli představované produkty prohlédnout, sledovat je v provozu a řadu z nich si také přímo vyzkoušet.

Vydání #4
Kód článku: 240426
Datum: 03. 04. 2024
Rubrika: Redakce / Reportáž
Firmy
Schunk Intec

Rodinná firma Schunk z německého Lauffenu nad Neckarem byla založena roku 1945 jako mechanická dílna Friedrichem Schunkem. Vyvinula se v kompetentního a světového lídra v oblasti upínací techniky a uchopovacích systémů. Více než 3 500 zaměstnanců v devíti závodech, ve 34 dceřiných společnostech, stejně jako obchodní partneři ve více než 50 zemích, zajišťují intenzivní přítomnost na trhu. Na českém trhu má firma zastoupení od roku 2005. S 11 000 standardními komponenty nabízí Schunk celosvětově největší sortiment v oblasti upínací techniky a uchopovacích systémů od jednoho dodavatele. Mezi nejdůležitější odběratele patří výrobní závody, které se zabývají montážními, manipulačními i obráběcími procesy.

Uchopovací systémy: chapadla Schunk, rotační a lineární moduly, příslušenství pro roboty, modulární montážní automatizace, uchopovací řešení, modulární asistenční robotika

Upínací technika: upínače nástrojů, řešení v hydraulické rozpínací technice, stacionární upínací technika, upínací systém nulového bodu, magnetická upínací technika, sklíčidla, upínací čelisti

Číst dál
Yamazaki Mazak

Společnost byla založena v roce 1919 ve městě Nagoja v Japonsku. Nyní má po celém světě více než 8 300 zaměstnanců. Společnost má 10 stávajících výrobních závodů, z nichž pět je v Japonsku, a dále jsou výrobní provozy ve Spojených státech, Spojeném království, Singapuru a v Číně. Mezi výrobky patří stroje pro provádění několika operací současně, CNC soustružnická centra, vertikální a horizontální obráběcí centra, CNC laserové řezací stroje, flexibilní výrobní systémy (FMS), CAD/CAM produkty a software pro řízení továren. Společnost otevřela také jedno Technologické centrum v Praze s názvem Yamazaki Mazak Central Europe. To zákazníkům poskytuje příležitost vidět nejnovější technologie a inovace společnosti Mazak na vlastní oči.

Číst dál
FANUC Czech

Společnost FANUC Czech byla založena v roce 1998 jako pobočka FANUC Europe pro střední a východní Evropu. Dodává průmyslové roboty, CNC řídicí systémy, plnohodnotná obráběcí centra Robodrill, drátořezy Robocut, plně elektronické vstřikovací lisy Roboshot a software tradiční japonské značky FANUC, největšího výrobce průmyslové automatizace a robotů na světě. Společnost nabízí prodej, servis, technickou podporu a školení průmyslových robotů, CNC řídicích systémů a CNC strojů v České republice.

Číst dál
Související články
Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Automatizované výrobní buňky si navrhl sám

Ing. Zdeněk Krátký začal s výrobou nástrojů už téměř před dvaceti lety. Dnes vlastními nástroji vyrábí díly na zakázku. Zajímavé na tomto příběhu je zejména to, že zakázky rostou tak rychle, že si jen za poslední dva roky pořídil pět strojů Fanuc Robodrill. Uvnitř každého stroje se podle vlastního návrhu nachází robot, který obstarává výměnu přípravků s obrobky. Uchopovací a upínací techniku zabezpečil dlouholetý partner, společnost Schunk.

Související články
Technologický den HSC obrábění

Společnost Mazak pro své zákazníky uspořádala šest hodin plných technického poznání a osobních setkání. Pomyslně tím zahájila maraton open houses výrobců a dodavatelů obráběcích strojů, které si v tomto prezentačním konceptu drží stále velkou oblibu mezi technickou veřejností.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Elektrické odjehlovací vřeteno pro roboty

Za pomoci robotů lze mnoho kroků následného zpracování provádět přesněji, rychleji a efektivněji. Pneumatické nástroje firmy Schunk jsou nyní doplněny o elektrické odjehlovací vřeteno RCE. Energeticky úsporný, nastavitelný nástroj je všestranně použitelný a poradí si se širokou škálou obrobků.

Specializovaný upínací systém nulového bodu

Moduly upínacího systému nulového bodu jsou již řadu let ve výrobě považovány za efektivní optimalizaci přípravných časů. Univerzálně použitelné standardní upínací moduly v různých velikostech dovolují téměř nekonečnou rozmanitost v upínacích řešeních. Nyní jde Schunk ještě o krok dále: moduly speciálně navržené pro konkrétní průmyslová odvětví nebo aplikaci, přenášejí výhody technologie do nových oblastí použití - od leteckého průmyslu a aditivní výroby, až po výrobu nástrojů a forem.

Nastavení upínacího tlaku zrychluje výměnu

Rychlejší tempo a maximální procesní bezpečnost při výměně nástroje slibuje stacionární čtecí systém Tribos Fixscanner firmy Schunk u přesných upínačů nástrojů Tribos pro mikroobrábění.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Made in Japan

V sídle společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které se těší veliké oblibě. Partnerem toho posledního jarního, který byl nazván Stroje, nástroje, automatizace – otevřené možnosti, byla společnost Tungaloy. „Dnešní seminář se ponese v duchu řešení ze země vycházejícího slunce,“ uvedl jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit