Témata
Reklama

Nastavení upínacího tlaku zrychluje výměnu

Rychlejší tempo a maximální procesní bezpečnost při výměně nástroje slibuje stacionární čtecí systém Tribos Fixscanner firmy Schunk u přesných upínačů nástrojů Tribos pro mikroobrábění.

Gabriela Prudilová

U firmy Schunk působí od roku 2007. Na starosti má personalistiku a marketing.

Systém k inteligentnímu nastavení upínacího tlaku je na upínací jednotku Tribos SVP pevně namontován a kabelovým konektorem spojen s řídicím systémem. Při výměně nástroje obsluha jako dosud zkombinuje přesný upínač s příslušnou re-dukční vložkou SRE a vloží vzniklou sestavu do k tomu určenému otvoru v upínací jednotce. V této fázi čtecí systém zaregistruje přes datový matriční kód na re-dukční vložce potřebný upínací tlak a automaticky ho na jednotce nastaví. Chyby při manuálním zadání údajů a poškození upínače způsobené překročením upína-cího tlaku jsou tím vyloučeny. Navíc se automatizovaným procesem zkracuje pro-ces výměny nástroje. Tím, že se upínací vložky SRE nasazují výlučně mimo stroj a nejsou vystaveny žádným abrazivním třískám, je poškození datového matričního kódu téměř vyloučeno. Inteligentní nastavení upínacího tlaku je použitelné pro řady Tribos-Mini, Tribos-RM i pro Tribos-S. Je nabízeno jako opce pro upínací jednotky Tribos-SVP-2D, SVP-2D/H, SVP-3 a SVP-4. Stávající jednotky mohou být systémem rychle a jednoduše dovybaveny. Na základě jeho kompaktních rozmě-rů je toto nastavení vhodné i pro stísněné pracovní prostory.

Reklama
Reklama

Maximálně přesné upnutí bez opotřebení

Firmou Schunk vyvinutá a patentovaná polygonální upínací technika Tribos sta-novuje již roky měřítka v oboru vysoce přesného obrábění. Její excelentní abso-lutní přesnost a dynamika stejně jako dobré hodnoty tuhosti a tlumení umožňují nejlepší povrchové úpravy a dlouhé životnosti nástrojů. Již v základním provede-ní přesvědčují upínače obvodovou házivostí a opakovatelnou přesností nižší než 0,003 mm na nástroji ve vzdálenosti 2,5x D a také kvalitou vyvážení G 2,5 při 25 000 min-1. Jsou vhodné pro všechny stopky nástrojů v kvalitě h6 a v závislosti na typu otestovány až do 205 000 min-1. Pro přesnosti v podmikronovém rozsahu nabízí Schunk jednotlivé polygonální upínače dokonce ultrajemně vyvážené s kvalitou G 0,3 při 60 000 min-1. Protože tyto upínače nástrojů pracují bez pohybli-vých částí, jsou mechanicky odolné a zajišťují upnutí téměř bez údržby a opotře-bení. I po mnoha tisících upínacích cyklů nedochází k žádné únavě materiálu. Pomocí hydraulických upínacích jednotek, které jsou nabízeny buď v manuální, nebo automatické variantě, je nástroj vyměněn stabilním procesem během pár sekund.

Stacionární čtecí systém Tribos Fixscanner firmy Schunk je zabudován přímo do upínací jednotky Tribos SVP. Přes datový matriční kód na redukční vlož-ce zachytí systém právě použitý typ upínače nástrojů a automaticky nastaví po-žadovaný upínací tlak pro výměnu nástroje.

Vnější tvary tepelného upínače, uvnitř výhody hydraulického upínače

S hydraulickým upínačem Tendo Slim 4ax firmy Schunk se poprvé podařilo úspěšně zkombinovat kompletní vnější geometrii tepelných upínačů podle DIN 69882-8 s vlastnostmi hydraulické upínací techniky. Tím poskytuje štíhlý přesný upínač vynikající předpoklady pro využití v sériové výrobě, zvláště v automobilo-vém průmyslu. Byl navržen především pro axiální operace a ukazuje své silné stránky při vrtání, zahlubování, vystružování, tření a závitování v těžko přístup-ných místech na pětiosých centrech, při výrobě prototypů zápustek a forem. Tes-ty dokazují, že upínače se svými vibrace tlumícími vlastnostmi hydraulické upínací techniky výrazně zlepšují procesy při vrtání. Použitím hydraulických upínačů tak bylo možné snížit o polovinu maximální amplitudu síly při navrtávání, tedy vychý-lení nástroje. Snížením zatížení příčného břitu a řezné hrany je možné dosáhnout výrazně delší životnosti. Navíc uživatelé ocení lepší výsledky a maximální přes-nost obrobení.

Hydraulické upínače Tendo Slim 4ax se vyznačují dlouhodobě nízkou obvodovou házivostí, perfektním tlumením vibrací a bleskovou výměnou nástroje pomocí šestistranného klíče. Tento přesný upínač může nahradit konvenční tepelné upí-nače pomocí Plug-&-Work, aniž by bylo potřeba přeprogramovat stroj. Jeho přednosti mohou být bezprostředně otestovány v reálných aplikacích, případně trvale využity. Upínač se používá bez přídavných a občas drahých periferních za-řízení. Je odolný vůči nečistotám a vysloveně bezúdržbový. Na rozdíl od tepelné-ho upínače disponuje dlouhodobou přesnou obvodovou házivostí nižší než 0,003 mm při upínací délce 2,5x D a stupněm vyvážení G 2,5 při 25 000 min-1. Upínač je k dispozici v rozhraních HSK-A63 v různých průměrech i délkách.

Schunk

Gabriela Prudilová

gabriela.prudilova@cz.schunk.com

http://www.cz.schunk.com

Reklama
Související články
Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Specializovaný upínací systém nulového bodu

Moduly upínacího systému nulového bodu jsou již řadu let ve výrobě považovány za efektivní optimalizaci přípravných časů. Univerzálně použitelné standardní upínací moduly v různých velikostech dovolují téměř nekonečnou rozmanitost v upínacích řešeních. Nyní jde Schunk ještě o krok dále: moduly speciálně navržené pro konkrétní průmyslová odvětví nebo aplikaci, přenášejí výhody technologie do nových oblastí použití - od leteckého průmyslu a aditivní výroby, až po výrobu nástrojů a forem.

Související články
Technologie pro firmu s dobrou tradicí

Společnost Jihlavan je tradičním výrobcem letecké i pozemní hydrauliky. Má vlastní vývoj leteckých hydraulických přístrojů. Navíc vyrábí pro významné evropské společnosti přístroje dle jejich dokumentace. S jeho výrobním ředitelem Liborem Babákem jsme si povídali zejména o technologiích a trendech a „vychytávkách“ v této oblasti výroby.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Příklady magnetického upínání z praxe

Jak je široké spektrum možností využití magnetické upínací technologie a jak velký je její potenciál popisuje článek od společnosti Schunk na straně XX (200614). Následující příklady z aplikací, které Schunk realizoval, tvrzení uvedená v článku Pohodlné upínání magnetem dokazují.

Hydraulické upínače pro objemové obrábění

Tendo E compact je univerzální hydraulický upínač společnosti Schunk pro objemové obrábění, vrtání, vystružování a řezání závitů.

Kompletní výměna sklíčidla pod pět minut

Razantní výměnu sklíčidla pod pět minut umožňuje patentovaný rychlovýměnný systém sklíčidel – Rota FSW firmy Schunk. Místo upevňovacích šroubů a adaptéru na tažnou trubku lze toto sklíčidlo bezpečně uvolnit a uzamknout pomocí jediné-ho upínacího šroubu.

Nástrojové upínací systémy

Trendy v obrábění jsou jednoznačné: rychleji, lépe, levněji. Aby bylo možné udržet krok s globální konkurencí, ve většině výrobních podniků se ve všech pádech skloňují slova rychlost, kvalita a náklady. Cílem je rychleji a především levněji vyrobený kvalitní produkt. Tato meta vyžaduje vysokovýkonné komponenty, obzvláště také na rozhodujícím rozhraní mezi strojem a obrobkem.

Systémový program pro razantní výměnu čelistí

Speciálně pro konvenční sklíčidla se šroubovanými čelistmi byl vyvinut rychlovýměnný systém čelistí Pronto. Snižuje čas výměny kompletní sady čelistí pod 30 sekund, což je zhruba o 95 % méně než u běžných řešení. Po úspěšné premiéře tohoto systému na konci roku 2013 je nyní k dispozici kompletní systémový program, který optimalizuje přípravný proces od skladování rychlovýměnných sad až k vlastní výměně ve stroji.

Polygonální upínače nástrojů

Mnoho firem řeší často protichůdné požadavky ve výrobě: Několik tun vážící obrobky na jedné straně a přesné obrábění v řádech µ (mikronů) na straně druhé. Při výběru vhodných upínačů nástrojů by mělo být rozhodujících více parametrů: nízká obvodová házivost, tlumení vibrací, snadná obsluha a bezpečný proces, stejně jako minimální rušivé kontury. Firma Schunk vyvinula polygonální upínací techniku Tribos – inovativní upínací systém, který je vhodný pro množství přesných obráběcích úkolů.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Elektrické odjehlovací vřeteno pro roboty

Za pomoci robotů lze mnoho kroků následného zpracování provádět přesněji, rychleji a efektivněji. Pneumatické nástroje firmy Schunk jsou nyní doplněny o elektrické odjehlovací vřeteno RCE. Energeticky úsporný, nastavitelný nástroj je všestranně použitelný a poradí si se širokou škálou obrobků.

Inteligentní upínač nástrojů

Inteligentní upínač nástrojů Itendo již prokázal své kvality v řadě aplikací, ať jde o frézování, zahlubování, nebo mikroobrábění. Nyní přichází na trh jeho nástupce: Itendo2 je kompaktnější, výkonnější a nabízí podstatně více možností využití. Díky zmenšenému provedení může tento upínač nahradit standardní upínače nástrojů v poměru 1 : 1. Jeho schopnost pracovat při vyšších otáčkách se uplatní v leteckém i kosmickém průmyslu a při mikroobrábění.

Utěsněné rychlovýměnné sklíčidlo

Bezúdržbové, procesně bezpečné a přesné upínací přípravky zefektivní výrobu soustružených dílů. Lze je rychle přestavět a v případě potřeby do nich automaticky zakládat obrobky. Silové sklíčidlo Schunk Rota THW3 s rychlou výměnou čelistí a patentovaným utěsněním kromě výše uvedeného exceluje dlouhodobou vysokou procesní stabilitou, konstantními upínacími silami a dlouhými servisními intervaly.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit