Témata
Reklama

Technologie pro firmu s dobrou tradicí

Společnost Jihlavan je tradičním výrobcem letecké i pozemní hydrauliky. Má vlastní vývoj leteckých hydraulických přístrojů. Navíc vyrábí pro významné evropské společnosti přístroje dle jejich dokumentace. S jeho výrobním ředitelem Liborem Babákem jsme si povídali zejména o technologiích a trendech a „vychytávkách“ v této oblasti výroby.

Z. Ludačka: Jaká je hlavní činnost vaší společnosti, či spíše jaké jsou vaše základní kompetence?

L. Babák: Jednou z klíčových kompetencí je vlastní vývoj hydraulických přístrojů, zejména aktuátorů, které se používají v systémech řízení letadel nebo jejich podvozků. Další z klíčových kompetencí je přesná výroba jak námi vyvinutých přístrojů, tak i přístrojů pro různé evropské a americké zákazníky dle jejich dokumentace.

Z. Ludačka: Které obrobky neboli finální zboží vyrábíte? V kterých konečných produktech najdeme vaše součásti?

L. Babák: Jak jsem již zmínil, jde zejména o hydraulické aktuátory podvozků, podvozkových dvířek nebo celého hydraulického systému řízení letadla. Námi vyvinuté a vyrobené přístroje naleznete v civilních letounech L-410 Turbolet, L-39 Albatros nebo L-159 ALCA. Dle dokumentace zákazníka vyrábíme aktuátory a hydraulické pojistky pro letouny Airbus A-350 a A-400, CASA či Cirrus.

Z. Ludačka: Jaké výrobní dávky jsou ve vaší společnosti běžné? Jsou spíše větší, nebo menší? Jaký je poměr doby obrábění před použitím stroje Millturn z WFL a při používání tohoto stroje?

L. Babák: Vyrábíme v malých dávkách, které se ale pravidelně opakují.

Z. Ludačka: Jaký stroj potřebujete nebo jste potřebovali pro výrobu obrobků?

L. Babák: V naší výrobě převládá soustružení nad frézováním a broušením. V posledních letech roste potřeba multifunkčních obráběcích center, která jsou schopna jak výkonného přesného soustružení, tak i frézování.

Reklama
Reklama
WFL M30 MILLTURN

Z. Ludačka: Jaké stroje nebo procesy byly nahrazeny se zařízením M30 Millturn?

L. Babák: Tímto strojem jsme nenahradili žádné ze stávajících zařízení. Jeho potřeba byla vyvolána novými součástmi z našeho vývojového programu, které by se tradičními technologiemi vyráběly jen obtížně a neefektivně.

Z. Ludačka: Jaké jsou technologické možnosti s M30 Millturn týkající se různých technologií, kroků zpracování, doby zpracování, dosažených přesností, změn v obráběcích sekvencích atd.

L. Babák: Tady bych zmínil unikátní technologii, kterou jsme odladili na stroji WFL M35 Millturn. Jedná se o válcování závitů na pístnicích. Tuto operaci, díky velmi tvrdému a pevnému materiálu pístnice, nám nebyly schopny provést ani specializované firmy v ČR, Německu či Španělsku. Na stroji WFL M35 ji provádíme speciální hlavou se třemi rolnami bez jakýchkoliv problémů. Vlastní rotační hlava je upnuta na prizmatickém držáku, který WFL dodává ke svým strojům. Jedná se o velmi tuhé upnutí s vysokou nosností, které je možné využít i pro nadstandardní nástroje.

Ovládací panel stroje

Z. Ludačka: Proč jste se rozhodli pro model M30 Millturn? Které byly hlavní body pro výběr tohoto stroje, či jinak řečeno – proč právě model M30 Millturn?

L. Babák: Mezi hlavní důvody patří schopnost přesného a výkonného frézování, pozitivní zkušenost se strojem M35 Millturn pořízeného před několika lety, příznivou cenou a dobrým servisem ze strany WFL.

Pracovní prostor stroje WFL M30

Z. Ludačka: Co si myslíte o ekonomických a výrobních výhodách stroje, jako jsou například doba zpracování a flexibilita?

L. Babák: Existuje několik dalších strojů, které jsou s M30 od WFL po ekonomické a výrobní stránce skoro srovnatelné. V našich podmínkách je ale výhodou, že máme i stroj M35. Důležitá je pro nás snadná zaměnitelnost programů, výrobků a náhradních dílů mezi oběma stroji. S výhodou jsme ze strojů M30 a M35 sestavili jedno pracoviště, takže zaškolení operátorů bylo snadné a rychlé. Tímto také minimalizujeme riziko havárie z důvodu chyby operátora. Stroj M30 je optimalizovaný pro obrábění menších součástí, a to je to, co nově konstruované výrobky požadují.

Z. Ludačka: Dochází k nějakým potížím spojeným s výrobou?

L. Babák: Po čtyřech měsících od uvedení do provozu mohu říct, že skutečná náběhová křivka byla strmější než plánovaná. To je velmi pozitivní pro ekonomiku stroje a jeho návratnost. Co se spolehlivosti týče, tak jsme zatím řešili dvě menší závady, které neovlivnily náběh stroje.

„Po čtyřech měsících mohu říct, že skutečná náběhová křivka byla strmější než plánovaná,“ říká Libor Babák.

Z. Ludačka: Které programy používáte pro programování, používáte procesor?

L. Babák: Pro tvorbu programů používáme Surfcam. Postprocesor jsme si napsali sami a pro komunikaci se strojem používáme DNC síť.

Z. Ludačka: Jaká je vaše strategie do budoucnosti?

L. Babák: Jihlavan je firma s dobrou tradicí. Abychom v ní mohli pokračovat, vytyčili jsme si ve výrobě za cíl optimalizovat běžící programy z pohledu časů a potřebných strojů. Budeme pokračovat v náhradách konvenčních či starších CNC technologií novými, produktivnějšími s vyšším stupněm automatizace.

Válce pro leteckou hydrauliku.

Z. Ludačka: Již v mnoha společnostech je aktuálním tématem Průmysl 4.0. Která opatření jste již u vás pro jeho zavedení podnikli?

L. Babák: Průmysl 4.0 je velké téma, na jehož implementaci se v Jihlavanu teprve připravujeme. Drtivá většina našich vývojových a technologických kapacit je věnována vývoji a výrobě nových přístrojů pro novou generaci českých letadel. Až toto zvládneme, pak je reálné se v roce 2019 vrhnout i na tuto oblast.

Z. Ludačka: Děkuji Vám za rozhovor.

Zbyněk Ludačka

Ludačka Machine Tools

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 180433
Datum: 11. 04. 2018
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Nástroje v rámci čtvrté průmyslové revoluce

Abychom mohli vyrábět součásti hospodárně, je potřebné rozšířit proces o výměnu informací. Důležitou roli při tom hraje management nástrojů, neboť pokud chybí nástroj, výroba stojí.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Související články
Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Vítejte v továrně budoucnosti

Závod na výrobu nástrojů, který provozuje společnost Sandvik Coromant ve švédském městě Gimo, byl Světovým ekonomickým fórem zařazen mezi vyspělá zařízení Průmyslu 4.0.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit