Témata

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Na „den přesně“ před deseti lety EMO Milano ovlivňovala recese, která způsobila, že veletrh přestal být o ukázce „hrubé síly“ – tedy toho, jak je firma bohatá, prosperující, jakou má výrobní základnu a rozmanitý vyrobní program a zda si může dovolit impozantní stánek se spoustou strojů. Expozice vystavovatelů byly v tomto duchu realizovány i v roce 2019 – na veletrh se už nevozí obrovské horizontky, jejichž stojany „se dotýkají hvězd“ a frézky tak velké, že v hale vytvářejí „vozové hradby“.

Prezentace skupiny FFG. Každá velká firma – typicky Okuma, Mazak, DMG Mori – si pronajala velkou část haly (celou halu) a přetahovala se s ostatními o pozornost návštěvníků. Mezi expozicemi vynikala ta skupiny FFG – byla srovnatelná s velikostí stánků uvedených firem, avšak prostor mezi stroji byl impozantní a značně nezvyklý zároveň. Nebylo na výstavišti srovnatelné prezentace strojů, kde by mohly vyniknout ve své technické i optické kráse. Přirovnání k prezentaci automobilů na automobilovém veletrhu je na místě.

Industry 5.0 a vyšší

Průmysl 4.0 žije. Sice už není marketingovým tahákem, ale tento pojem se stále objevuje u řady výrobců, popř. je vysvětlován obsah toho, co pod tímto pojmem daná firma nabízí. V roce 2015 jsem v rámci hodnocení EMO „laškoval“ na téma, kdy už přestane být „in“ pojem Industry 4.0 a budeme se předhánět v tom, kdo/co bude Industry 5.0 ready. Příkladem „unikátního“ poutače a sousloví může v letošním roce být: „Platform Mares 4.0+, digital intelligence. Now digital Industry 4.0 ready for Industry 5.0.“ Tři technické revoluce trvaly desítky let, mezi čtvrtou a pátou máme čtyři roky. Při uvažování zrychlování tempa doby, mezi pátou a šestou technickou revolucí to budou už jen dva roky? Do dalšího veletrhu EMO? Že technika, technická a firemní realita uživatelů strojů je pojmoslovectví na hony vzdálené, ví každý výrobce strojů, který v poslední době dodával stroje například do Itálie. Dle tamní dotační legislativy Industry 4.0 ready stroj je ten, který je připojen do podnikové informační sítě.

Industry 4.0 už není „in“. Nástup páté průmyslové revoluce se nezadržitelně přiblížil.

Obrábění spojené s prestiží

V roce 2019 se naplno ukázal status quo: „Kdo nevyrábí pro letecký průmysl, jako by nebyl.“ Bezpočet výrobců mělo na stáncích příklady leteckých dílců, typicky trupů letadel a křídel (prezentováno převážně na fotografiích), podvozků a zejména leteckých proudových motorů. Bez ohledu na to, abych se zabýval jednotlivými stroji, přikládám sérii obrázků od firem MCM, Breton, DMG Mori, Bromford Group, Makino, na kterých si lze učinit představu, o jak rozměrné a tvarově komplikované dílce jde. O těžké obrobitelnosti materiálů ani nemluvě. O prestiži spojené s jejich obráběním rovněž. Výrobci strojů zaměřující se na automobilový průmysl, medicínu atp. samozřejmě chválili své produkty v souvislosti s těmito obory.

Italská firma MCM se dlouhá léta specializuje na letecký průmysl.

Zvyšování multifunkčnosti strojů

Technologická a technická vybavenost jsou oblasti, u kterých se dále zastavíme. Multifunkční stroje jsou zajisté fenomén. Plnohodnotná realizace všech třískových operací na jednom stroji je (vysněný) ideál uživatele a noční můra výrobců strojů. Dobře se principy multifunkcionality stroje povedlo aplikovat u strojů pro malé součástky. Stroje pro větší a velké obrobky je postupnými kroky dohánějí, ovšem dokonalé integrace různých typů strojů (operací) do jednoho jen tak nedocílí. Příkladem technického řešení, které prostřednictvím technologického vybavení co nejvíce respektuje potřeby výrobní operace, mohou být frézovací hlavy firmy Ahea. Ahea k frézovacím strojům nabízela pět typů hlav ve více než 90 technických a parametrových variantách. Firma Cytec „standardní“ frézovací hlavu s vestavným elektrovřetenem vybavila zařízením pro podpírání dlouhých nástrojů užívaných pro hluboké vrtání. Toto řešení není plnohodnotné tomu, co nabízejí specializované stroje pro hluboké vrtání (max. vrtaná hloubka 1:50D oproti 1:100D u specializovaných strojů atp.). Ale i kdyby v 50 % případů dostačovalo plošné nasazení této technologie na „univerzálních“ centrech, tato technologická variabilita výrobce specializovaných strojů pro hluboké vrtání zajisté nepotěší.

V leteckém průmyslu vedle opracování dílců vyrobených z žárupevných ocelí je stejně tak důležité opracování skořepinových, kompozitních a voštinových materiálů, které jsou jednodušeji obrobitelné (relativní pojem) a bezpochyby lehčí. Před léty firma MAG pro tyto materiály ukázala kryogenní chlazení nástrojů. Letos firma Breton v souvislosti s těmito materiály vystavovala speciální vrtací hlavici, která disponuje tříbodovým odměřováním a funkcí ustavení vrtáku do kolmé polohy. Vedle toho prezentovala řezací hlavu – ultrasonic cutting head –, která je určena pro dělení voštinových materiálů na portálovém stroji. Samozřejmostí je automatická výměna vrtacích i frézovacích nástrojů.

Úprava hlavy Cytec pro technologii vrtání hlubokých otvorůPátým příkladem z veletrhu EMO, který v tomto odstavci uvedu, je frézovací hlava od firmy Honor Seiki, která umožňuje výrobu ozubení v otvorech malého průměru na strojích karuselového typu. Jak výrobce uvádí, hlava je určena až pro modul ozubení 10.


Firma Toshulin na veletrhu EMO předvedla svislé obráběcí centrum na rotační součástky. Typicky se jedná o dvouosé a tříosé stroje. Vystavovaný stroj Powerturn byl vybaven souvisle řízenou hlavou v ose C (rotace okolo osy smykadla), ve které jsou upnuty nástroje. Spolu s rotací obrobku v režimu C osy se ze stroje stává centrum pro čtyřosé obrábění. Integrovaná elektrovřetena v této i dalších hlavách stroj předurčují pro vysokorychlostní obrábění.

Konfigurace stroje na míru

Technické řešení stroje, provedení a konfigurace stroje na přání zákazníka. Tomuto tlaku jsou vystaveni výrobci velkých obráběcích strojů i výrobci strojů pro produkční výrobu. Uživatel velkého stroje potřebuje maximalizovat užitek z investice, výrobce produkčního stroje se co nejvíce potřebuje přizpůsobit obráběné součástce.

Pro příklad přizpůsobení konfigurace velkého stroje lze uvést firmu Breton. Na stejné platformě (použijeme-li výraz automobilového průmyslu) je stroj vybavitelný několika variantami otočných stolů, dvěma portály a automatickou výměnou obrobků (paletizací). Obdobné realizace na veletrhu EMO vystavovala většina firem vyrábějících horizontální a svislá (frézovací) centra formou obrazových materiálů.

Obráběcí centrum Toshulin karuselového typu je schopno realizovat čtyřosé obrábění.Produkční stroje – stroje pro hromadnou a velkosériovou výrobu – byly na veletrhu EMO 2019 přesunuty do haly 17. Také zde se vystavovatelé vydali úspornou cestou: kdo se uměl prezentovat jinými způsoby, stroj fyzicky nedovezl. Jeden z prezentovaných exponátů, stroj Multi-X od firmy Mikron, obdržel cenu MM Award (psali jsme v minulém čísle). Konfigurovatelné stroje na míru obrobku (rozměrovému typu obrobku) předvedly rovněž firmy Preci Trame, Gnutti, Picchi, Spada (stroj Compact D získal MM Award 2017), Variomatic a další. Z technického hlediska se zastavme u konstrukčního uspořádání stroje firmy Witzig & Frank. Stroj Triflex 5X patří do kategorie Rotary transfer lines. Na středový buben, na kterém jsou zavěšeny dvouosé stoly nesoucí obrobek, tvoří hlavní část stroje. Okolo jsou umístěny tříosé pracovní jednotky, které pohybují nástroji, jež jsou upnuty v revolverových hlavách. Na rozdíl od konkurenčních strojů, nemusejí být díky dvouosým stolům pracovní jednotky umístěny paprskovitě k polohovacím jednotkám. Uživatel stroje si může stroj konfigurovat podle počtu pracovních jednotek, polohovacích jednotek (stolů) či počtu nástrojů v revolverových hlavách.

Kategorie strojů, na které se „zapomíná“

Aditivní technologie byly na EMO velmi propagovány. Naproti tomu substraktivní nekonvenční obrábění si rovněž našlo místo na výsluní. V jedné z hlavních hal firma ONA propagovala „alternativní“ přístup k výrobě těles plynových turbín (dílce u leteckých motorů typu housing). U vystavovaného dvousuportového stroje se chlubí úběrem 2 600 mm3.min-1. Na místě prezentované uhlíkové elektrody měly velikost přibližně 500 mm x 250 mm. Vedle toho výrobci tzv. drátořezek dospěli do stavu, kdy zvládají výrobu komplikovaných vícerozměrných řezů s velkou přesností. Samozřejmostí je výroba tvarově složitých zámků pro lopatky turbín. Konkurují tak výrobě zámků frézováním stromečkovými frézami. Tato kategorie strojů je ve spojení s veletrhem EMO poněkud mediálně „opomíjená“. Přitom elektroerozivních strojů na veletrhu bývá spousta.

Nekonvenční obrábění těžce obrobitelných materiálů prezentovala firma Ona.O proměnách veletrhu EMO v souvislosti se změnami ve výrobní technice není pochyb. Největší změny již řadu let vyvolává digitalizace. Digitalizace strojů, procesů i dílčích částí. Kdo před pár lety předpovídal, že samotný nástroj (Capto/HSK stopka-držák) bude mechatronické zařízení plné diagnostických funkcí? Na závěr nelze než konstatovat, že EMO je stále tím nejlepším místem pro cestu za špičkovou (výrobní) technikou. Přitom pořád platí, že do výrobních hal výrobců letadel, automobilů a dalších se jen tak nedostanete.

Automatizace toku materiálu

Na veletrhu EMO 2019, stejně jako na CIMT 2019 v Pekingu asijskými výrobci, bylo vystavováno velké množství autonomně se pohybujících se mobilních platforem pro zajištění toku materiálu a manipulace s vyráběnými dílci. Mimo uvedené obrázky, platformy vystavovaly firmy Bosch, Stäubli, Hyunday Wia.

Lubomír W. Novotný

Lubomir.Novotny@toshulin.cz

Seriál
Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit