Témata
Reklama

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Na „den přesně“ před deseti lety EMO Milano ovlivňovala recese, která způsobila, že veletrh přestal být o ukázce „hrubé síly“ – tedy toho, jak je firma bohatá, prosperující, jakou má výrobní základnu a rozmanitý vyrobní program a zda si může dovolit impozantní stánek se spoustou strojů. Expozice vystavovatelů byly v tomto duchu realizovány i v roce 2019 – na veletrh se už nevozí obrovské horizontky, jejichž stojany „se dotýkají hvězd“ a frézky tak velké, že v hale vytvářejí „vozové hradby“.

Reklama
Reklama
Reklama
Prezentace skupiny FFG. Každá velká firma – typicky Okuma, Mazak, DMG Mori – si pronajala velkou část haly (celou halu) a přetahovala se s ostatními o pozornost návštěvníků. Mezi expozicemi vynikala ta skupiny FFG – byla srovnatelná s velikostí stánků uvedených firem, avšak prostor mezi stroji byl impozantní a značně nezvyklý zároveň. Nebylo na výstavišti srovnatelné prezentace strojů, kde by mohly vyniknout ve své technické i optické kráse. Přirovnání k prezentaci automobilů na automobilovém veletrhu je na místě.

Industry 5.0 a vyšší

Průmysl 4.0 žije. Sice už není marketingovým tahákem, ale tento pojem se stále objevuje u řady výrobců, popř. je vysvětlován obsah toho, co pod tímto pojmem daná firma nabízí. V roce 2015 jsem v rámci hodnocení EMO „laškoval“ na téma, kdy už přestane být „in“ pojem Industry 4.0 a budeme se předhánět v tom, kdo/co bude Industry 5.0 ready. Příkladem „unikátního“ poutače a sousloví může v letošním roce být: „Platform Mares 4.0+, digital intelligence. Now digital Industry 4.0 ready for Industry 5.0.“ Tři technické revoluce trvaly desítky let, mezi čtvrtou a pátou máme čtyři roky. Při uvažování zrychlování tempa doby, mezi pátou a šestou technickou revolucí to budou už jen dva roky? Do dalšího veletrhu EMO? Že technika, technická a firemní realita uživatelů strojů je pojmoslovectví na hony vzdálené, ví každý výrobce strojů, který v poslední době dodával stroje například do Itálie. Dle tamní dotační legislativy Industry 4.0 ready stroj je ten, který je připojen do podnikové informační sítě.

Industry 4.0 už není „in“. Nástup páté průmyslové revoluce se nezadržitelně přiblížil.

Obrábění spojené s prestiží

V roce 2019 se naplno ukázal status quo: „Kdo nevyrábí pro letecký průmysl, jako by nebyl.“ Bezpočet výrobců mělo na stáncích příklady leteckých dílců, typicky trupů letadel a křídel (prezentováno převážně na fotografiích), podvozků a zejména leteckých proudových motorů. Bez ohledu na to, abych se zabýval jednotlivými stroji, přikládám sérii obrázků od firem MCM, Breton, DMG Mori, Bromford Group, Makino, na kterých si lze učinit představu, o jak rozměrné a tvarově komplikované dílce jde. O těžké obrobitelnosti materiálů ani nemluvě. O prestiži spojené s jejich obráběním rovněž. Výrobci strojů zaměřující se na automobilový průmysl, medicínu atp. samozřejmě chválili své produkty v souvislosti s těmito obory.

Italská firma MCM se dlouhá léta specializuje na letecký průmysl.

Zvyšování multifunkčnosti strojů

Technologická a technická vybavenost jsou oblasti, u kterých se dále zastavíme. Multifunkční stroje jsou zajisté fenomén. Plnohodnotná realizace všech třískových operací na jednom stroji je (vysněný) ideál uživatele a noční můra výrobců strojů. Dobře se principy multifunkcionality stroje povedlo aplikovat u strojů pro malé součástky. Stroje pro větší a velké obrobky je postupnými kroky dohánějí, ovšem dokonalé integrace různých typů strojů (operací) do jednoho jen tak nedocílí. Příkladem technického řešení, které prostřednictvím technologického vybavení co nejvíce respektuje potřeby výrobní operace, mohou být frézovací hlavy firmy Ahea. Ahea k frézovacím strojům nabízela pět typů hlav ve více než 90 technických a parametrových variantách. Firma Cytec „standardní“ frézovací hlavu s vestavným elektrovřetenem vybavila zařízením pro podpírání dlouhých nástrojů užívaných pro hluboké vrtání. Toto řešení není plnohodnotné tomu, co nabízejí specializované stroje pro hluboké vrtání (max. vrtaná hloubka 1:50D oproti 1:100D u specializovaných strojů atp.). Ale i kdyby v 50 % případů dostačovalo plošné nasazení této technologie na „univerzálních“ centrech, tato technologická variabilita výrobce specializovaných strojů pro hluboké vrtání zajisté nepotěší.

V leteckém průmyslu vedle opracování dílců vyrobených z žárupevných ocelí je stejně tak důležité opracování skořepinových, kompozitních a voštinových materiálů, které jsou jednodušeji obrobitelné (relativní pojem) a bezpochyby lehčí. Před léty firma MAG pro tyto materiály ukázala kryogenní chlazení nástrojů. Letos firma Breton v souvislosti s těmito materiály vystavovala speciální vrtací hlavici, která disponuje tříbodovým odměřováním a funkcí ustavení vrtáku do kolmé polohy. Vedle toho prezentovala řezací hlavu – ultrasonic cutting head –, která je určena pro dělení voštinových materiálů na portálovém stroji. Samozřejmostí je automatická výměna vrtacích i frézovacích nástrojů.

Úprava hlavy Cytec pro technologii vrtání hlubokých otvorůPátým příkladem z veletrhu EMO, který v tomto odstavci uvedu, je frézovací hlava od firmy Honor Seiki, která umožňuje výrobu ozubení v otvorech malého průměru na strojích karuselového typu. Jak výrobce uvádí, hlava je určena až pro modul ozubení 10.


Firma Toshulin na veletrhu EMO předvedla svislé obráběcí centrum na rotační součástky. Typicky se jedná o dvouosé a tříosé stroje. Vystavovaný stroj Powerturn byl vybaven souvisle řízenou hlavou v ose C (rotace okolo osy smykadla), ve které jsou upnuty nástroje. Spolu s rotací obrobku v režimu C osy se ze stroje stává centrum pro čtyřosé obrábění. Integrovaná elektrovřetena v této i dalších hlavách stroj předurčují pro vysokorychlostní obrábění.

Konfigurace stroje na míru

Technické řešení stroje, provedení a konfigurace stroje na přání zákazníka. Tomuto tlaku jsou vystaveni výrobci velkých obráběcích strojů i výrobci strojů pro produkční výrobu. Uživatel velkého stroje potřebuje maximalizovat užitek z investice, výrobce produkčního stroje se co nejvíce potřebuje přizpůsobit obráběné součástce.

Pro příklad přizpůsobení konfigurace velkého stroje lze uvést firmu Breton. Na stejné platformě (použijeme-li výraz automobilového průmyslu) je stroj vybavitelný několika variantami otočných stolů, dvěma portály a automatickou výměnou obrobků (paletizací). Obdobné realizace na veletrhu EMO vystavovala většina firem vyrábějících horizontální a svislá (frézovací) centra formou obrazových materiálů.

Obráběcí centrum Toshulin karuselového typu je schopno realizovat čtyřosé obrábění.Produkční stroje – stroje pro hromadnou a velkosériovou výrobu – byly na veletrhu EMO 2019 přesunuty do haly 17. Také zde se vystavovatelé vydali úspornou cestou: kdo se uměl prezentovat jinými způsoby, stroj fyzicky nedovezl. Jeden z prezentovaných exponátů, stroj Multi-X od firmy Mikron, obdržel cenu MM Award (psali jsme v minulém čísle). Konfigurovatelné stroje na míru obrobku (rozměrovému typu obrobku) předvedly rovněž firmy Preci Trame, Gnutti, Picchi, Spada (stroj Compact D získal MM Award 2017), Variomatic a další. Z technického hlediska se zastavme u konstrukčního uspořádání stroje firmy Witzig & Frank. Stroj Triflex 5X patří do kategorie Rotary transfer lines. Na středový buben, na kterém jsou zavěšeny dvouosé stoly nesoucí obrobek, tvoří hlavní část stroje. Okolo jsou umístěny tříosé pracovní jednotky, které pohybují nástroji, jež jsou upnuty v revolverových hlavách. Na rozdíl od konkurenčních strojů, nemusejí být díky dvouosým stolům pracovní jednotky umístěny paprskovitě k polohovacím jednotkám. Uživatel stroje si může stroj konfigurovat podle počtu pracovních jednotek, polohovacích jednotek (stolů) či počtu nástrojů v revolverových hlavách.

Kategorie strojů, na které se „zapomíná“

Aditivní technologie byly na EMO velmi propagovány. Naproti tomu substraktivní nekonvenční obrábění si rovněž našlo místo na výsluní. V jedné z hlavních hal firma ONA propagovala „alternativní“ přístup k výrobě těles plynových turbín (dílce u leteckých motorů typu housing). U vystavovaného dvousuportového stroje se chlubí úběrem 2 600 mm3.min-1. Na místě prezentované uhlíkové elektrody měly velikost přibližně 500 mm x 250 mm. Vedle toho výrobci tzv. drátořezek dospěli do stavu, kdy zvládají výrobu komplikovaných vícerozměrných řezů s velkou přesností. Samozřejmostí je výroba tvarově složitých zámků pro lopatky turbín. Konkurují tak výrobě zámků frézováním stromečkovými frézami. Tato kategorie strojů je ve spojení s veletrhem EMO poněkud mediálně „opomíjená“. Přitom elektroerozivních strojů na veletrhu bývá spousta.

Nekonvenční obrábění těžce obrobitelných materiálů prezentovala firma Ona.O proměnách veletrhu EMO v souvislosti se změnami ve výrobní technice není pochyb. Největší změny již řadu let vyvolává digitalizace. Digitalizace strojů, procesů i dílčích částí. Kdo před pár lety předpovídal, že samotný nástroj (Capto/HSK stopka-držák) bude mechatronické zařízení plné diagnostických funkcí? Na závěr nelze než konstatovat, že EMO je stále tím nejlepším místem pro cestu za špičkovou (výrobní) technikou. Přitom pořád platí, že do výrobních hal výrobců letadel, automobilů a dalších se jen tak nedostanete.

Automatizace toku materiálu

Na veletrhu EMO 2019, stejně jako na CIMT 2019 v Pekingu asijskými výrobci, bylo vystavováno velké množství autonomně se pohybujících se mobilních platforem pro zajištění toku materiálu a manipulace s vyráběnými dílci. Mimo uvedené obrázky, platformy vystavovaly firmy Bosch, Stäubli, Hyunday Wia.

Lubomír W. Novotný

Lubomir.Novotny@toshulin.cz

Reklama
Seriál
Firmy
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit