Témata
Zdroj: Veletrhy Brno

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama
Zahajovací částí slavnostního večera tradičně provázela Daniela Písařovicová. Ta na závěr předávaných ocenění oznámila, že Zlatá medaile roku 2021 za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy náleží prof. Štefanu Kassayovi. Ten na pódiu přijal gratulace a trofej od (zprava) Jiřího Kuliše, generálního ředitele Veletrhů Brno, Karla Havlíčka, ministra průmyslu a dopravy, Jakuba Kulhánka, ministra zahraničí, Jaroslava Hanáka, prezidenta Svazu průmyslu a ministra dopravy, Petra Štěpánka, rektora VUT v Brně, a Romana Dvořáka, šéfredaktora MM Průmyslového spektra. (Zdroj: Veletrhy Brno)
Video z předání Zlaté medaile v rámci slavnostního zahájení MSV 2021.

Strojní fakulty vysokých škol, profesní organizace, svazy a oborová sdružení pravidelně nominují osobnosti, které se v jejich okolí zásadním způsobem vepsaly do moderních dějin rozvoje československého strojírenství. Z nich pak odborná komise vybírá oceněné, jimž jsou následně během slavnostních večerů tato ocenění udílena.

Reklama
Reklama
Reklama

V letošním roce komise Zlatých medailí na základě nominace šéfredaktora MM Průmyslového spektra Romana Dvořáka rozhodla, že Zlatá medaile roku 2021 za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy náleží panu Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefanu Kassayovi, DrSc.

Prof. Kassay se svojí milovanou manželkou Marikou. (Zdroj: Veletrhy Brno)

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu. Není v našich končinách nikdo jiný jemu rovný, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impulz pro rozvoj jednotlivce a společnosti, a proto mj. již v 90. letech minulého století založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje. V letošním roce ukončil aktivní působení ve spoluvlastněné společnosti I.D.C. Holding a založil vzdělávací instituci International Center of Education.

V roce 1992, kdy Štefan Kassay zprivatizoval Pečivárne Sereď a Figaro Trnava, si stanovil dva životní cíle. Prvním bylo vybudovat stabilní podnik, který jej přežije, a druhým pak poznání, že vše, co se naučí a s úspěchem vyzkouší, bude dále publikovat pro vzdělání odborné veřejnosti. (Zdroj: archiv prof. Kassaye)

Rozhovor s profesorem Kassayem, který jsme publikovali v září 2020, byl retrospektivou celého jeho dosavadního osobního i profesního života. Hovořili jsme o jeho jednotlivých etapách – od novinářské přes vědeckou, podnikatelskou, edukační až po diplomatickou a filantropní. Nahlédněme znovu společně do milníků nabývání životních zkušeností této výjimečné osobnosti.

Otázka morálky a etiky v podnikaní je podle prof. Kassaye společenský fenomén. Vnímá to jako ideu, která má vést k nekonfliktnímu chování na principu porozumění a tolerance. Slušnost v podnikání se vyplácí a je konkurenční výhodou. (Zdroj: archiv prof. Kassaye)
Reklama

Zlaté medaile MSV 2021 pro šest inovativních exponátů

Nejlepší exponáty opět soutěžily o prestižní Zlaté medaile MSV. Odborná hodnotitelská komise udělila šest hlavních cen inovativním exponátům plus Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy. Zlatou medaili za inovaci výrobního stroje získala společnost Slovácké strojírny za multifunkční hrotovou brusku BUD 100/7000 MULTI. V kategorii inovace v automatizační technice a Industry 4.0 uspěla společnost Misan s exponátem Okuma Armroid. Ve stejné kategorii získala Zlatou medaili MSV 2021 také firma Stoba & Optisolutions s exponátem Al-Inspector.one. Firma 4dot Mechatronic Systems získala Zlatou medaili za senzor přetvoření 4dot SM, který soutěžil v kategorii inovace komponentů ve strojírenství. V kategorii inovace v transportu a logistice zvítězila firma Beckhoff Automation s exponátem XPlanar. Nejlepší inovací ve zpracovatelské technologii bylo podle poroty zařízení pro dezinfekci a úpravu kapalin CaviPlasma, které vystavilo Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního inženýrství.

Exponáty oceněné
Zlatou medailí MSV 2021


Exponát:
Multifunkční hrotová bruska BUD 100/7000 MULTI
Kategorie:
Inovace výrobního stroje
Výrobce/Vystavovatel:
Slovácké strojírny

Zdroj: Veletrhy Brno

Multifunkční hrotová bruska představuje kompaktní univerzální brousicí stroj s posuvnou brousicí jednotkou v podélném směru s možností umístění i více brousicích jednotek na podélné vedení zadního lože. Každá brousicí jednotka může být vybavena několika brousicími kotouči tak, aby byla zajištěna možnost větší tvarové nebo jakostní konfigurace brousicích kotoučů. Pohony jednotlivých posuvových os jsou postaveny na lineárních motorech. Obrobková část stroje je tvořena neposuvným stolem na předním loži, kde jsou na upínacím profilu umístěny unášecí vřeteník, koník a další příslušenství. Koncepce stroje se vyznačuje vysokou tuhostí a umožňuje broušení obrobků až do hmotnosti 12 tun v opěrkách. Stroj je vybaven systémem měření s automatickým zadáváním elektronických kompenzací geometrie stroje v oblasti průběhu lineárních posuvů. Umožňuje vybavení postprocesním i inprocesním širokorozsahovým měřidlem, které je umístěno na samostatném lineárním vedení a kompletně ovládáno z ovládacího panelu stroje.


Exponát:
Okuma Armroid
Kategorie:
Inovace v automatizační technice a Industry 4.0
Výrobce:
Okuma Corporation

Vystavovatel:
Misan

Zdroj: Veletrhy Brno

Unikátní koncepce symbiózy výrobního stroje a automatizace Okuma Armroid představuje reakci na požadavek automatizované kusové a malosériové výroby dílců s vysokou přidanou hodnotou. Rozšíření akčního rádiusu robotického ramene o podpůrné technologické aplikace (například zamezení chvění obrobku, řízené směřování chladicího a mazacího média do místa řezu) s sebou přináší novou úroveň zajištění kvality a stability výroby. Další výhodou tohoto řešení je kompletní integrace řízení robotického ramene do NC systému stroje.


Exponát:
AI-Inspector.one

Kategorie:
Inovace v automatizační technice a Industry 4.0

Výrobce:
stoba Customized Machinery

Vystavovatel:
stoba & Optisolutions

Zdroj: Veletrhy Brno

Automatický inspekční systém využívá umělou inteligenci pro flexibilní výrobu. Elektromagnetický dopravník levituje s díly všemi směry, umožňuje rotaci kolem vertikální osy. Systém disponuje vysokou variabilitou testerů (optika, mikroskopie, vířivé proudy, dotykové měření, RTG apod.) Analýza měřených dat je pomocí Deep Learningu, učení probíhá i na základě syntetických dat (digitální dvojče výrobku). Bohatá analýza procesních dat umožňuje zpětnou vazbou na řízení výrobních technologií. Tím je možné omezit nekvalitu již ve výrobě.


Exponát:
Senzor přetvoření 4dot SM

Kategorie:
Inovace komponentů ve strojírenství

Výrobce/Vystavovatel:
4dot Mechatronic Systems

Zdroj: Veletrhy Brno

Jedná se o přesný a odolný senzor přetvoření pro tváření a těžký průmysl, umožňující měření v bezprostřední blízkosti pracovní části stroje. Vedle monitorování deformací velkých upínačů umožňuje měření síly jednotlivých operací a celkové síly lisů. Odlišná konstrukce oproti tlakovým senzorům síly snižuje počet senzorů potřebných ke kompletnímu sledování namáhání nástroje. Senzor umožnuje jednoduchou výměnu a montáž, kterou zvládne po zaškolení běžně kvalifikovaný personál. Unikátní konstrukce senzoru vzniklá vlastním vývojem firmy 4dot je chráněna patentem. Senzor najde uplatnění vedle technologického monitoringu, měření sil tvářecích strojů a těžkého průmyslu také při měření sil v obrábění, těžbě a v železničním průmyslu.


Exponát:
XPlanar

Kategorie:
Inovace v transportu a logistice

Výrobce/Vystavovatel:
Beckhoff Automation

Zdroj: Veletrhy Brno

XPlanar je zcela nový typ pohonu, jež kombinuje individuální uspořádání rovinných dlaždic se schopností polohovaní segmentů levitujících nad těmito dlaždicemi ve více rovinách. Planární pohon výrazně zjednodušuje konstrukci strojů a zvyšuje jejich flexibilitu. Díky možnosti nezávislého polohování každého segmentu lze například jednoduše rozdělit tok materiálu či individuálně přizpůsobit výrobní proces. Segmenty se mohou pohybovat vodorovně, vertikálně, vzhůru nohama nebo rotovat, a to zcela bezhlučně a bez tření ve dvou směrech rychlostí až 4 m.s-1 se zrychlením 2G a opakovatelnou přesností polohování 50 μm. XPlanar může nahradit roboty či další složitá zařízení. Bezdotykový pohyb navíc eliminuje mechanické opotřebení a znečištění.


Exponát:
CaviPlasma – zařízení pro dezinfekci a úpravu kapalin využívající hydrodynamickou kavitaci a plazmový výboj

Kategorie:
Inovace ve zpracovatelské technologii

Výrobce/Vystavovatel:
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Zdroj: Veletrhy Brno

CaviPlasma vznikla pod vedením VUT ve spolupráci s MUNI a Botanickým ústavem AV ČR. Zařízení bylo vyvinuto a odzkoušeno pro dezinfekci vody od patogenních mikroorganismů a odstraňování chemických reziduí z vody (např. zbytky léčiv, antikoncepce, pesticidy atd.). Nízkoteplotní plazmový výboj je vytvořen ve vodních parách, které vznikají díky hydrodynamické kavitaci. Jedná se o unikátní patentovanou metodiku a zařízení s velkým potenciálem v oblasti čistírenství a dekontaminace vody od biologických a chemických polutantů. Vyznačuje se vysokou eliminační účinností a velkým objemem zpracovávané vody. V současnosti probíhají intenzivní jednání o prodeji licence a komercializaci.


Vydání #12
Kód článku: 211204
Datum: 15. 12. 2021
Rubrika: Redakce / Reportáž
Firmy
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Související články
CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Inteligentní výroba obráběcích strojů

Německo-japonská společnost DMG Mori pokračuje v postupném rozvoji svých výrobních závodů po celém světě. Vlastní výroba strojů je též příležitostí, jak prakticky ověřit vlastní řešení pro zajištění potřebné produktivity a přesnosti pomocí inteligentní výroby.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit