Témata
Reklama

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Nelze se divit, že ceny jsou fyzicky umisťovány hned vedle oceněných exponátů na těch nejviditelnějších místech. Porota totiž vybírala z vysokého počtu přihlášených. Do užšího výběru se nakonec dostalo 27 exponátů a z nich bylo rozdáno deset „řádných“ a dvě zvláštní ceny. Přesto, že jsme o některých z oceněných psali v předcházejících dvou veletržních vydáních MM Průmyslového spektra, pojďme si jednotlivé oceněné produkty projít.

První dva mají jedno společné – aditivní technologie. V oblasti multifunkčních strojů získala cenu firma Okuma za multifunkční stroje řady Laser EX. Pod tímto označením se ukrývají dva typy strojů s danou koncepcí rámů ve dvou různých velikostech. První uspořádání rámu je založeno na pětiosém centru řady MU-V. Stroj má rám ve tvaru O, na něm křížové saně, na nichž se pohybuje svislý vřeteník. Zbylé tři pohyby jsou umístěny do obrobku – dvě rotace „kolíbky“ a upínací desky a translace kolíbky po loži. Druhý stroj je založen na řadě Multus U. Stroj vychází ze soustružnického obráběcího stroje s vodorovnou osou rotace obrobku. Je vybaven elektrovřetenem, kterému nosný rám uděluje dva translační a jeden rotační pohyb. Zabrzděné vřeteno umožňuje i soustružnické operace. Stroj může být vybaven revolverovou hlavou nesoucí soustružnické nástroje. Oba tyto typy oceněných strojů jsou doplněny laserovou jednotkou, která je připevněna přímo na vřeteníku, na jeho boční straně. Laserová hlava se vysouvá do pracovního prostoru a umožňuje nanášení materiálu – 3D tisk, plošné nanášení kovů (opravárenství) a kalení povrchu.

Reklama
Reklama
Reklama
Pohled do pracovního prostoru stroje pro aditivní technologie MU-6300V Laser EX firmy Okuma

Firma DMG Mori získala ocenění za aditivní stroj Lasertec 30 SLM, kde SLM znamená Selective Laser Melting. Kovový prášek je v tenkých vrstvách nanášen na celou plochu pracovního stolu pomocí speciálního „hrabla“ a po každém nanesení vrstvy je spékán laserovým paprskem, který je seřiditelný v rozsahu 400 do 1 000 W pro šířku vrstvy prášku 20 až 100 µm. Velikost pracovního stolu je 300 x 300 mm. Stroj Lasertec 30 SLM má velmi dobře vyřešenou výměnu náplní kovového prášku, pracovní prostor je kompletně uzavřen tak, aby nemohlo dojít k jakémukoli úniku kovového prášku do okolí.

Pozn.: Na tiskové konferenci firmy DMG Mori v rámci EMO 2017 bylo prezentováno, že firma bude prosazovat dva koncepty, resp. dvě paralelní cesty uplatnění aditivních technologií. Koncept hybridních strojů, nazývaný někdy jako „super-multi-task“, je v mnoha ohledech nevýhodný – myšleno spojením aditivní technologie s třískovým obráběním do jednoho celku. Vedle těchto budou vznikat specializované stroje pro 3D tisk, čehož je oceněný stroj důkazem.

Stroj Lasertec 30 SLM firmy DMG Mori

V kategorii nazvané stroze Frézování si cenu odnesla firma Hyundai WIA Corporation za stroj XF2000. Jedná se o pětiosý stroj, kdy vodorovné vřeteno vykonává tři translační pohyby a obrobek dva rotační – v letmo uložené „kolébce“. Díky malému rozměru pracovního stolu je zvoleno toto konstrukční uspořádání, zatímco u většího XF6300 má vřeteno svislou osu rotace, rám je typu horní gantry a kolébka je oboustranně podepřena. Dvě rozdílná konstrukční uspořádání rámu pro stroje stejné série – to je nezvyklý přístup k pojmenování strojů.

Pozn.: Centrum XF2000 je nazýváno frézovací, předchozí stroj typu MU-V je multifunkční (bez ohledu na aditivní technologie). Je vidět, jak obsah pojmů má „pružný obsah“. Stroj obdobné koncepce byl oceněn v roce 2011. Letošní ocenění je tedy v podstatě oceněním i tohoto konceptu.

Kompaktní stroj XF2000 Hyundai WIA


Kategorie Soustružení – ocenění v této oblasti získaly břitové destičky Sandvik Coromant CoroTurn Prime a metoda soustružení PrimeTurning. Sandvik se chlubí tím, že aplikací tohoto hardwaru a know-how dochází ke zvýšení produktivity soustružení o 50 % při plnohodnotném obrábění destičkou pohybující se všemi vedlejšími pohyby vzhledem k obrobku a prodloužení životnosti destiček. Aplikační nasazení usnadňuje nový specializovaný software pro tyto nástroje, který slouží ke generování trajektorií a další.

Břitové destičky PrimeTurning firmy Sandvik

Stavební komponenty obráběcích strojů jsou jejich důležitou součástí. Už dávno neplatí, že se výrobci strojů obejdou bez specializovaných komponent a pomoci specializovaných firem. Ocenění získala firma Carbon-Drive v kategorii Pohony. Vystavované vřeteno mělo výkon 10 kW, otáčky 35 000 min-1, stator a rotor jsou vyrobeny z uhlíkového vláknového kompozitu. Vedle lehkosti jednotlivých dílů výrobce vyzdvihuje minimální teplotní roztažnost hlavních částí vedoucí k vysoké přesnosti vřetena a jeho velké dynamice. Motor je chlazen vodou, těsnění vnitřního prostoru je realizováno tlakovým vzduchem. O mazání ložisek se výrobce nezmiňuje. Mazání vzduch–olej je nasnadě.

Pozn.: Tento výrobce nebyl jediný, kdo předvedl unikátní řešení vřetena. Z hlediska parametrů lze smeknout před vřetenem firmy TDM. Parametry 250 000 otáček za minutu a házení 0,1 µm ocení opravdu snad jen ti, kdo vyrábějí s hodinářskou přesností.

Elektrovřeteno Carbon-Drive, jehož hlavní části jsou tvořeny z uhlíkových kompozitů.Firma Jakob Antriebstechnik získala ocenění za zařízení pro měření a hlídání upínací síly FMS PAD. Jedná se o tenzometrickou autonomní jednotku, která se vkládá mezi dílec a upínací element. Obsahuje vlastní napájení, přenos signálu probíhá na frekvenci 2,4 GHz a vyhodnocování stavu upnutí může probíhat na počítači nebo na specializovaném mobilním a do ruky padnoucím panelu. Toto zařízení existuje v provedení pro lehčí a těžší provozy. Měřicí rozsah upínací síly FMS PAD je standardně 50–300 kN.

Pohled na snímač FMS PAD a jeho uplatnění

Firma Blum-Novotest obdržela cenu MM Award za laserové měřicí zařízení LC50-Digilog. Pro případné zájemce doporučuji nechat si vysvětlit všechny technologické vymoženosti této nástrojové sondy zástupcem firmy Blum. Do těchto několika řádků je nelze vměstnat. Vedle toho doporučuji zhlédnout velmi povedené video, které bylo na EMO k vidění a již je dostupné i na YouTube. O zařízení lze konstatovat, že jeho technologické možnosti, provedení, variabilitu, funkční a provozní vychytávky tvůrci LC50-Digilog promýšleli hodně do detailů.

Nástrojová sonda LC50-Digilog firmy Blum-Novotest

V kategorii Automatizace/Průmysl 4.0 se zapsala firma Renishaw a její produkt IPC. V tomto případě nebyla snaha ocenit hardware či software, porotu zaujalo řešení, které by se neobešlo bez obojího, byť IPC je hlavně o softwaru. Jedná se o jakousi systémovou nástavbu pro již dříve uvedenou měřicí stanici Equator. Na základě změřených dat je upravováno nastavení obráběcího stroje, vznášen pokyn pro výměnu nástrojů, úpravu korekcí nástroje a další. Účelem je mít pod kontrolou výrobní procesy a jakost produkce zejména v produkční výrobě.

Systém pro automatizaci měřicích činností IPC firmy RenishawVe stejném duchu – Průmysl 4.0 – se nese ocenění dalšího exponátu, byť v kategorii Nástroje. Cenu MM Award získala firma EWS za CyberCon4. Pod tímto názvem se ukrývá senzorické řešení (jak na úrovni hardwaru, tak softwaru) pro sběr dat a monitorování stavu nástrojového vybavení této firmy. Snímat lze teplotu, otáčky, zaplavení vodou a další. Data jsou sledována v čase a na základě naměřených dat lze hlídat servisní intervaly apod.

Inteligentní nástrojové vybavení firmy EWS

Posledním oceněným produktem je NCSimul Solutions 2017 v kategorii CAD/CAM software. Porota vyzdvihla nové 3D knihovny nástrojů, definice nástrojů a další parametry.

Speciální cenu si odnesl „akumulátor“ od firmy Gerotor AG. Nese označení HPS a nejedná se zařízení na chemické bázi, ale na mechanické. Setrvačník rotující rychlostí až 60 000 min-1 poskytuje výkon (nabíjení/vybíjení) 60 kW, napětí 600 až 850 V, reakční doba je méně než 10 ms. Průměr akumulátoru je 220 mm, výška 200 mm. Lze jej skládat do racku i celých energetických celků. Účelem je ve velmi krátkém reakčním čase pokrýt energetické potřeby napájeného/zálohovaného zařízení.

Setrvačníkový akumulátor firmy Gerotor

Druhou zvláštní cenu získal automatický systém pro mazání a údržbu upínacích kleštin ve vřetenech nazvaný Lubritool od firmy Röhm. Na upínací stopce je umístěna náplň s mazivem. Náplň vydrží 100 mazacích cyklů. Během upínání je provedena údržba/promazání kleštiny. Lubritool v tuto chvíli existuje pro nástrojové rozhraní HSK-A63 a HSK-A100. Jedná se o kompaktní zařízení, které sice zabírá jedno místo v zásobníku nástrojů, na druhou stranu umožňuje alespoň částečně automatizovat údržbu důležité části obráběcího stroje.

Zařízení pro údržbu HSK dutin vřeten Lubritool

Úvaha na závěr

Během let se poněkud mění skladba ocenění a vedle toho dochází k obměně kategorií oceněných exponátů. Rovněž spektrum oceněných firem, jejich původ, typ zařízení či stroje jsou dost pestré. Pohledem do nedávné historie si nelze nevšimnout, že Renishaw a Blum získaly ceny našeho německého sesterského časopisu MM i na předchozím hannoverském veletrhu v roce 2013. Firma Ott-Jakob (ze skupiny Jakob Gruppe) si cenu odnesla v roce 2011. V letošním roce jsou vyzdvihovány aditivní technologie a senzorika (popř. mechatronika) instalovaná do výrobních zařízení a jejich komponent (moderně nazýváno Průmysl 4.0). Přitom samotný pojem Průmysl 4.0 nebyl na EMO 2017 nesmyslně či přespříliš nadužíván. Předešlé (módní) trendy, jako například nedávno zviditelňovaná ekologie či minimalizace energetické náročnosti, nejsou už v kurzu. Přesto dopad oceněných technologií a techniky pro zákazníka zůstává stejný – může vyrábět dosud nevyrobitelné, lépe a rychleji, výrobní procesy bude mít více pod kontrolou a činnosti závislé na člověku může zase o něco více automatizovat.

A takto vypadá cena MM Award, kterou získala firma Okuma.

Ing. Lubomír W. Novotný, Ph.D., Hannover

Reklama
Seriál
Firmy
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Získané zkušenosti inovacemi pro zákazníky

Průmysl 4.0 je aktuální výzvou pro výrobce obráběcích strojů. Vlastní znalosti této problematiky uživatelů se na jeho implementaci do reálného provozu podílí velkou měrou a přispívají ke snadnějšímu zvládnutí cesty vedoucí k většímu propojení od výrobců strojů, přes jejich provozovatele až po odběrate dílů na strojích vyrobených. Podívejme se na zkušenosti společnosti Mazak v této oblasti.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

The Nexx generation

Když potřebujete rychle vyrobit funkční prototypy produktů, CNC obráběcí stroje jsou, navzdory rychlému rozvoji a rozšiřování technologie 3D tisku, stále tím nejlepším řešením. Portugalský výrobce přileb Nexx se na trhu poohlížel po vhodném stroji k rychlému prototypování. Dnes tak může experimentovat s více designovými nápady, vyrábět plně funkční prototypy a uvádět nové výrobky na trh rychleji než kdy dříve.

Perspektivy asijských trhů

Čína se v roce 2009 stala největším výrobcem obráběcích a tvářecích strojů na světě a o dva roky později dosáhla své dosavadní největší produkce v historii v hodnotě 29,5 mld. dolarů. Od té doby tři roky po sobě dochází k postupnému poklesu až na loňský objem 23,8 miliardy dolarů v poměru 6:4 ve prospěch obráběcích strojů. Vzhledem k povaze čínského trhu obráběcích strojů a ochazování jeho hospodářství lze očekávat další pokles v produkci a spotřebě i v letošním roce 2015.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit