Témata
Reklama

Italské výstaviště Fieramilano se první říjnový týden stalo středem pozornosti strojařů především evropské provenience. Po šesti letech, kdy vrcholila hospodářská krize, se prestižní veletrh EMO vrátil do italského průmyslového regionu s „budovatelským“ mottem: Let’s build the future. Na ploše 120 000 m2 ve dvanácti výstavních halách se prezentovalo přes 1 600 vystavovatelů, z toho na 500 tuzemských. Podle závěrečné zprávy navštívilo akci přes 155 tisíc návštěvníků (145 tis. EMO Hannover 2013), polovina ze zahraničí. (Pozn. V neděli před zahájením EMO navštívilo vedlejší Expo přes 260 tisíc návštěvníků. Z České republiky do Milána vycestovalo 2 160 strojařů (2 300 na EMO Hannover 2013). Každý z návštěvníků si domů patrně odvezl svůj osobní rekord v nachozených kilometrech po výstavišti.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Doc. Petr Kolář

Inženýrský i doktorský titul v oboru Výrobní stroje a zařízení získal na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Zde se i následně habilitoval. Od roku 2001 pracuje ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT), které je od roku 2012 organizační součástí Ústavu výrobních strojů a zařízení FS ČVUT. V letech 2015-2019 pracoviště vedl. Působí též na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze a na Fraunhofer IWU Dresden. Odborně se zabývá výzkumu a spolupráci s průmyslovými firmami v tématech dynamického chování výrobních strojů, chytrými výrobními stroji a Průmyslem 4.0.

Jan Smolík

Je klíčovou osobou na Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze. Společně s prof. Houšou zde spoluzakládal Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT). Následně zde vedl Centrum kompetence a nyní Národní centrum kompetence, jehož je ústav spoluřešitelem. Jeho specializací jsou obráběcí stroje, se zaměřením na nové konstrukce a byznys modely.

Matěj Sulitka

Zástupce vedoucího pro rozvoj spolupráce Ústavu výrobních strojů a zařízení a Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT) na ČVUT v Praze, fakultě strojní. Vedoucí skupiny Modelování a simulace a odborný garant výzkumného tématu Digitální dvojčata strojů a procesů. Od svého nástupu do RCMT v roce 2005 se zaměřuje zejména na výpočetní modelování a optimalizaci stavby obráběcích strojů, dynamické chování strojů, simulace CNC obrábění a interakci stroj – proces. Je úspěšným řešitelem mnoha projektů spolupráce s průmyslem. Je také vyhledávaným designérem tuzemských výrobců obráběcích strojů

Pro ty, kterým účast na EMO letos do Milána nevyšla, je určena tato stručná reflexe očima našich externích spolupracovníků a redakce. Připravili jsme výběr toho nejzajímavějšího (zhlédnuto naší optikou) z pohledu profese, odbornosti a osobního zájmu. Je samozřejmé, že každého z 2 160 Čechů, kteří do Milána přijeli, zaujalo něco jiného. Přesto věříme, že obrázek o výstavě si čtenář z tohoto kaleidoskopu udělá.

Reklama
Reklama
Reklama
První linie. Prezentaci FFG v Miláně lze charakterizovat jako: opravdu velká plocha, málo strojů a technické novinky…

Dostat se do první line je pro pěšáky noční můra. Na technickém kolbišti – veletrhu obráběcích strojů – je to prestižní záležitost (i pro zmíněné pěšáky). Na veletrhu EMO, jako vždy, byly hned na začátku hal a co nejblíže vchodu největší a nejrenomovanější firmy. DMG Mori (hala 4), Mazak (hala 7), Fanuc (hala 3) a další. Hned v první hale se prezentovaly firmy Goodway Group a FFG. Tchajwanská Goodway Group aktuálně obsahuje tři značky a skupina FFG se prezentovala jako kolos mající pod svými řídly 32 firem a 51 výrobních závodů. Součástí FFG je řada renomovaných italských, amerických a japonských firem i věhlasných německých značek, jako je MAG, Hessap, Hűller Hille. Škoda jen, že expozice tomu neodpovídala. Návštěvníci – pamětníci a popř. i čtenáři MM Průmyslového spektra – si možná vzpomenou, jak na veletrhu EMO v Hannoveru MAG představoval doslova řady strojů (pro linky) a mezi technickými novinkami bylo například kryogenní chlazení.

Lubomír W. Novotný (Toshulin)

Téma Industry 4.0 nyní v oblasti Machine Tools svádí pozornost k využívání senzoriky a k monitorování stavu strojů a diagnostice, zdůrazňován je význam systémů pro řízení sériové a hromadné výroby. Další technické nebo obchodní akcenty konceptu Industry 4.0 zatím příliš nevystupují do popředí zájmu a prezentací. Nejaktivnější jsou velké německé firmy na stroje i komponenty a tchajwanské firmy na komponenty.

Softwarová podpora obsluhy strojů

Komponenty strojů zůstávají principiálně stejné, ale zvyšují se se jejich detailní vlastnosti, spolehlivost a životnost. Čínské firmy nabízejí obdivuhodně shodné rozměrové kopie zavedených komponentů firem jako je Igus, LOC-LINE, Siemens a dalších, aby byla případná náhrada co nejsnadnější. Z expozic bylo patrné, že firmy usilují o zvládnutí lepší softwarové podpory uživatelů, více se uplatňují tzv. inteligentní systémy, nadstavby řídicích systémů a rozšiřují se jejich funkce pro lepší využití a monitoring strojů

Jan Smolík (RCMT)

Vyrobit co nejproduktivněji dílec v požadované přesnosti a jakosti – to je stále neměný hlavní cíl každého výrobce strojů. Trendem je multifunkcionalita strojů, které integrují nejen různé technologie třískového, ale i netřískového a elektrochemického obrábění nebo naopak přidávání materiálu (additive manufacturing). Za slabé místo výrobního řetězce je považován člověk; tomu mají pomoci nové funkce CAM systémů, prostředky pro virtuální simulaci procesu a také bohatší informování obsluhy stroje. Industry 4.0 se ukázalo jako čistě německý koncept, který velké německé firmy podporují bez výhrad. Mimo Německo se k tomu přidávají výrobci komponent, pro něž je Německo významným trhem (např. Hiwin), a výrobci strojů spolupracující s německými univerzitami (např. Doosan).

Petr Kolář (RCMT)

Hybrid Multitasking výstižně demonstruje trend, kdy se pro výrobu dílce integruje do stroje více technologií, a to jak pro úběr, tak i přidávání materiálu.

Hlavní mé dojmy z letošního ročníku se soustředí zejména do oblastí CNC řízení, simulační podpory optimalizace obrábění a designu. Nová generace řady CNC řídicích systémů Mazatrol Smooth přináší nejen řadu funkcí v oblasti Intelligent machine, ale také prvotřídní design. Mezi nadstavbovými SW nástroji pro optimalizace NC programů vynikly svojí originalitou nové funkce v SW ICAM. Posilování role designu je již po několik posledních ročníků bezesporu jedním z hlavních viditelných znaků výstav EMO. K výrazným novinkám patřil design Willemin Macodel, obecně reprezentující vysokou úroveň designu švýcarských výrobců v posledních letech.

Matěj Sulitka (RCMT)

Willemin Macodel představil vysoce přesné obráběcí centrum 508MT2 v inovativním designu

Do čtrnácté haly mě zavedla expozice společnosti United Grinding Group. Již název napovídá, že jde o sloučení několika firem, konkrétně osmi. Také rozloha stánku odpovídala velkému počtu vystavujících společností. Precizní výrobní stroje, ačkoliv od různých výrobců, se vyznačují stejným barevným motivem, kompaktním designem a vysokou kvalitou.

Se strojem Laser Line Precision lze pomocí pulzního laseru o vlnové délce 532 nm brousit tvrdé materiály jako CBN, PCD nebo CVD.

Mezi přesnými brousicími centry od firmy Studer byly nejvíce vyzdvihovány nové brusky S 121 a S 141 pro broušení vnitřních válcových ploch. Zatímco S 121 je určená spíše pro menší obrobky, na S 141 lze obrábět obrobky až do délky 1 300 mm. K vidění byla též nová řada Laser Line Precision od společnosti EWAG, speciálně vyvinutá pro obrábění ultratvrdých materiálů. Tato řada byla navržena především pro nováčky v laserovém obrábění. Poslední předváděnou novinkou bylo pětiosé centrum pro broušení symetrických nástrojů pro zpracování kovu či dřeva Helitronic Vision 400 L, které bylo na EMO vystaveno s nakladačem a robotickou buňkou. Vyrobeno bylo pro hromadnou produkci rotačněsymetrických nástrojů.

Eva Buzková (MM Průmyslové spektrum)

Výrobci malých a středních strojů rozdělují produkci na levnější, solidně vybavené stroje, ale téměř bez možnosti změny konfigurace, a na řady strojů plně customizovatelných, které se přitom neliší svojí velikostí, nosnou strukturou, komponenty ani pohony. Nejlevnější zákaznicky modifikovatelný stroj v základním provedení bývá o 20 % dražší než základní nekonfigurovatelná řada, ale může dosáhnout v nejvyšší výbavě až dvojnásobku ceny základní řady.

Nabídka stolu pro frézování i soustružení se super high speed prstencovým motorem a s maximalními pracovními otáčkami 2 500 za minutu.

Stále více se uplatňuje robot jako „pomocník“ u stroje pro různé úkoly a nahrazuje stále častěji neuniverzálně specificky konstruované systémy automatické výměny nástrojů a obrobků. V některých případech šestiosé roboty zajišťují manipulaci, kterou by zvládl dvouosý manipulátor. Robot se však nemusí konstruovat, jen se koupí.
Nadále pokračuje trend v rozšiřování multifunkčnosti strojů. Zároveň firmy usilují o možnost postavit z jedné „stavebnice“ téměř cokoliv – od soustruhu přes frézku až po multifunkční stroj.

Jan Smolík (RCMT)

Je zřejmě přirozeným vývojem, že se ve strojírenské praxi čím dál častěji setkáváme s roboty a vysokou mírou automatizace výrobních provozů. Roboty jsou spolehlivé, nestěžují si a za přesčas se jim nemusejí vyplácet extra odměny. Nejen z těchto důvodů bylo na EMO k vidění mnoho takových strojů. Hned na pondělí v poledne byla svolána tisková konference na stánku italské společnosti Comau, která představila vedle již známých průmyslových robotů v novém, šedočeném „obleku“, také robota zvaného Amico. Robot s lidskou tváří jako by říkal, že doba kooperace lidí s roboty je už za dveřmi. Paže robota jsou vyrobeny v konceptu robota Racer3 a je určen k různým průmyslovým aplikacím, jako např. pick and place na malém prostoru.

Futuristický vzhled nového designu robotických buněk pro automobilový průmysl

Opravdovou novinkou byl však úplně nový design robotických buněk. Roboty Comau se často využívají v automobilovém průmyslu, a jelikož si italská společnost Comau potrpí na hezký design, přišli s myšlenkou, že krásná auta by se měla vyrábět také krásnými stroji. Ve spolupráci s firmou CNH Industrial a jejím designérským týmem vyrobili dva prototypy robotických buněk s velmi futuristickým vzhledem. Kvůli průhlednosti pracovní buňky bylo zvoleno sklo a plexisklo a moderní LED osvětlení.

Eva Buzková (MM Průmyslové spektrum)

Náš Kovosvit MAS svoji prezentaci zaměřil na multifunkční technologie obrábění, ve kterých vidí nejen na trzích západní Evropy velký potenciál a konkurenceschopnost. Kovosvitští vystavovali multifunkční 5osé centrum MCU 700 typu horní gantry s ukázkou technologie obrábění lopatek oběžného kola. Stroj je určen pro kontinuální 5osé obrábění tvarově složitých forem a komplexní obrábění dílců z pěti stran a soustružení. Vysoká tuhost stroje vycházející z portálové koncepce je důležitá pro silové obrábění dílců. Dalším vystaveným strojem bylo mezi zákazníky velmi oblíbené multifunční centrum Multicut 630. Tato multifunkční soustružnicko-frézovací centra tvoří přechod mezi soustružnickými a frézovacími stroji.

Roman Dvořák (MM Průmyslové spektrum)

Stroj MCU 700 má vysokou dynamiku jak v oblasti pohybu nástroje, tak i v oblasti pohybu obrobku, což je zajištěno aplikací přímých pohonů v rotačních osách otočně-sklopného stolu a rozdělením pohybů jednotlivých os.

Zajímavou novinkou prezentovanou na EMO Milano byla tříosá frézovací hlava Zimmermann M3ABC. Hlava je určena především pro velkoobjemové obrábění slitin Al, kompozitních a modelářských materiálů, ale i pro HSC obrábění oceli a litiny. Výhodou oproti standardním frézovacím hlavám je především značná úspora času díky absenci přestavování hlavy, například při frézování kapes se zkosenými stěnami. Třetí rotační osa umožňuje podle výrobce dosáhnout lepší drsnosti povrchu a rovněž softwarově kompenzovat úhlové chyby ve všech rovinách.

Martin Morávek (RCMT)

Tříosá frézovací hlava Zimmermann M3ABC. (Foto: www.f-zimmermann.com)

Na milánské výstavě EMO se prezentovala česká společnost Blue Ray, specializující se na vývoj a výrobu víceosých CNC obráběcích center renomované značky Sahos. Na jejich stánku byl k vidění nový stroj BRAM, kompaktní 5osé CNC obráběcí centrum určené pro produktivní obrábění hliníku, kompozitů a plastů. Stroj modulární konstrukce lze vybavit chlazením středem nástroje a dopravníkem třísek. Všechny pojezdy jsou zakryty měchy, je možné kompletně zakrytovat celý stroj včetně pohyblivého stropu.

Roman Dvořák (MM Průmyslové spektrum)

BlueRay: Pětiosé CNC obráběcí centrum BRAM české výroby pro obrábění hliníku, kompozitů a plastů.

Expozice DMG Mori patřila na EMO společně s Mazakem k největším. Toto německo-japonské uskupení zde prezentovalo na 40 strojů, z toho deset ve světové premiéře. Společnost údajně uzavřela na veletrhu objednávky za 107 milionů eur.

DMG: Machine Tool 4.0 jako milník na cestě k digitální transformaci. Na 60 senzorů na obráběcím centru DMC 80 FD duoBlock ještě lépe diagnostikuje provoz stroje, než tomu bylo dříve.

DMG Mori je velkým propagátorem iniciativy Industry 4.0 a konkrétními aplikacemi ji uvádí do praxe. Na EMO představil inovační projekt Machine Tool 4.0, vzniklý ve spolupráci s firmou Schaeffler Technologies. Projekt byl prezentován na multifunkčním obráběcím centru DMC 80 FD duoBlock, které bylo osazeno více než šedesáti senzory na základních komponentech stroje jako platforma pro sofistikovanější orientaci na servis a údržbu stroje. Spolu s dalšími informacemi o stavu provozu stroje jsou všechny údaje diagnostikovány v reálném čase a analyzovány pomocí speciálně vyvinutých algoritmů. V důsledku vyhodnocení dat je poskytován kvalifikovaný pohled na pravděpodobný výskyt různých procesních a výrobních chyb. To umožní uživatelům, aby přijali cílená opatření dříve, než dojde k neplánované odstávce stroje, a mohli tak začít řešit následky z toho plynoucí v předstihu.

Roman Dvořák (MM Průmyslové spektrum)

Milánské EMO ukázalo, že téma energetické efektivity a ekodesignu se stalo standardní součástí vývoje strojů u význačných hráčů na trhu. Těžiště vývoje se u těchto strojů postupně přesouvá z oblasti zvládnuté instalace úsporných spotřebičů do sféry vývoje monitorovacích a analytických softwarů. Tyto nástroje byly představeny jako plně integrované do řídicích systémů strojů a jsou připraveny na zapojení do konceptu Průmysl 4.0. Nastupujícím trendem je pak využívání odpadního tepla a rekuperace.

Jiří Vyroubal (RCMT)

Plná integrace monitorovacího SW do řídicího systémů stroje

Problematika energetické spotřeby se u menších strojů vyšší třídy stává samozřejmostí, ale u větších strojů se stále příliš neřeší. Kvalitní průmyslový design a kvalitní řemeslné zpracování kapotáží a vnějšího rozhraní se již u většiny výrobců strojů také stalo samozřejmostí, a to ve všech velikostech strojů. Co vypadá dobře a řemeslně kvalitně zvenku, evokuje i kvalitu uvnitř, kam většinou zákazník nemůže nahlédnout.

Firma Schneeberger nabízí nejen odlitky z polymerbetonu, ale dodávky celých smontovaných skeletů s hotovou geometrií.

Aditivní technologie rostou na významu, téma bylo i v podtitulu EMO a věnovala se mu také ústřední konference. Stroje na aditivní technologie jsou zařazeny do segmentu Machine Tools a rozšířily skupinu obráběcích a tvářecích strojů. Stroje většinou k nanášení kovů v prášku využívají laser (navařování nebo plošné sintrování), představena byla řada integrací technologie AM do obráběcích strojů, výkony bývají při hrubování 350–1 000 g.h-1, při dokončovacím přesném navařování 30–150 g.h-1. Základní ceny strojů se pohybují od 0,8 do 1,2 mil. eur.

Pokud firmy dokážou prokazatelně nabídnout něco v oblasti zvyšování přesnosti práce strojů, výkonu obrábění, spolehlivosti a případně nižší ceny, pak to přitahuje pozornost zákazníků. Jedná se stále o zásadní užitné vlastnosti obráběcích strojů.

Jan Smolík (RCMT)

Expozice Mazaku byla z příchozí strany hlavního koridoru spojujícího všechny pavilony kompletně uzavřena a nutila tak zvědavé návštěvníky nenahlížet z dálky, ale vstoupit dovnitř. Tam je čekalo celkem 22 vystavených strojů, z nich 18 ve světové premiéře. Mazak si pro letošní EMO zvolil téma „It’s all about you“ a forma prezentace tomu plně odpovídala – zákazník na prvním místě. Vše je připravováno a navrhováno s ohledem na jeho potřeby. Centrem celé expozice byla 3D projekce zaměřená na prezentaci informačního systému Smooth.

Aditivní technologie v japonském pojetí

Návštěvnickým magnetem byla evropská premiéra nového obráběcího stroje s integrací technologie spékání práškových kovů. Jedná se již o sériově vyráběný stroj (prototyp měl premiéru vloni v Tokiu na veletrhu Jimtof), kombinujicí technologie třískového obrábění a aditivní technologie. V případě Mazaku jde o integraci 1kW laserové hlavy, kterou lze upnout do 36pozicoveho zásobníku nástrojů. Multifunkční obráběcí centrum pochází z nejpopulárnější řady Integrex a nese označení i-400 AM. Zkratka AM znamená právě Additive Manufacturing. Výhody použití těchto technologií jsou technické veřejnosti zřejmé. Důležitou roli však hraje i ekonomika provozu těchto strojů s přihlédnutím k jejich pořizovací ceně, která se bude bezesporu pohybovat kolem částky milionu eur. Nepochybně však existuje početná skupina zákazníků, pro něž není cena tím rozhodujícím parametrem při nákupu stroje.

Roman Dvořák (MM Průmyslové spektrum)

V mechanické stavbě strojů a ani v oblasti komponent jsem na výstavě nezaznamenal žádný převratný vývoj. Většina novinek je z oblasti softwaru a řízení. Jde především o funkce řídicích systémů, jejich nadstaveb a témata iniciativy Industry 4.0, které se promítají i do komponent (např. DMG Mori – Schaeffler: Machine Tool 4.0). Rozhraní stroje se čím dál více podobá chytrému telefonu. Zlepšuje se integrace robotů, přichází podpora aditivních technologií u tzv. hybridních strojů (např. u stroje Mazak Integrex i-400 AM je použita technologie navařování firmy Hybrid Manufacturing Technologies). Všechny dnešní výrobky jsou „Smart & Intelligent“ – „hloupá“ řešení nikdo neprezentuje.

Lukáš Novotný (RCMT)

Soraluce Pravděpodobně první představené komerční řešení aktivního tlumení vibrací na obráběcím stroji. Firma Soraluce a její produkt Dynamic Active Stabilizer.

Společnost Danobat Group slučuje výrobce frézovacích center Soraluce a výrobce obráběcích center Danobat. Na stánku Soraluce pozornost nejvíce přitahovalo velké vertikální frézovací/vyvrtávací FWR-W centrum v novém designu, který byl navržen s velkým důrazem na ergonomii, funkčnost a hlavně bezpečnost. Společnost Danobat předváděla speciální obráběcí centra určená také k rektifikaci. Tyto stroje nejsou unifikované, neboť se podle konkrétních aplikací staví na míru. Příkladem může být soustružnické centrum LT-400, které je určeno k obrábění válcových i neválcových ploch tvrdých materiálů, nebo LG-600, které brousí i díly o průměru větším než 300 mm.

Obráběcí centrum Danobat Overback IRD-400 je určeno pro operace vnitřních, vnějších, válcových i neválcových ploch pro dílce s maximálním vnitřním průměru 200 mm a hmotností od 70 do 170 kg.

Eva Buzková (MM Průmyslové spektrum)

Itálie – země, kde v rallye vítězila Eliška Junková na italském voze z dílny majitele a konstruktéra pana Ettora Bugattiho –, je zajisté země automobilismu zaslíbená. Aktuální značky a modely italského automobilového průmyslu nechme stranou, avšak podívejme se krátce na to, na čem se auta vyrábějí. EMO 2015 bylo doslova poseto stroji pro produkční výrobu (a italští výrobci byli hodně vidět). Stroje a komplexní konstrukční řešení představily firmy Precitrame, Porta Solution, Tornos, Buffoli, Pfiffner, TBT, Spada Transfer Technology a řada dalších. Např. poslední jmenovaná vystavovala patentovaný stroj, který má produkční čas „člupků“ 0,75 vteřiny. (Pozn.: Člupek je univerzální výraz pro malou strojní součástku, obvykle válcového tvaru, jakékoli složitosti, která je ve strojním zařízení důležitá a taky obvykle někde zašantročená.) Nemalou skupinu exponátů tvořily komponenty pro stavbu jednoúčelových strojů. Vrtací vřetena a posuvové jednotky atd. vystavovala např. firma Drill Matic. Koncepty pružné výroby (zjednodušeně: obráběcí centra propojená automatizací) dílů automobilového průmyslu reprezentovaly např. firmy Grob, Doosan, Hyundai, Okuma a další.

Lubomír W. Novotný (Toshulin)

V kolébce automobilového průmyslu. Nedílnou součástí výroby italských automobilů jsou i krásné ženy.

Vedle nových geometrií nástrojů prezentovala společnost Widia na svém stánku dva roky starou aplikaci pro volbu nástrojů a přípravu vhodné technologie. Tento produkt Widia uvedla na trh jako reakci na nedostatek kvalifikovaných pracovníků v technických oborech. Zahrála jsem si na zákazníka a přímo na stánku prošla krátkým školením užívání této aplikace. Tento nástroj nejenže pomáhá zvyšovat produktivitu výrobního procesu, ale díky sdílení dat správy nástrojů, elektronického obchodu a dílenských systémů v tzv. cloudu usnadňuje také administrativní práci a zamezuje vzniku chyb. Společnost dále funkce této aplikace rozšiřuje, v některých zemích již je aplikace např. propojena i s toolboxy. Za dva roky existence ji používají již desítky tisíc uživatelů s pozitivními ohlasy.

Eva Buzková (MM Průmyslové spektrum)

Místo inženýra aplikaci. Novo – aplikace pro každou operaci vybere vhodný nástroj. A nejen to.

Speciální pozornost byla letos na veletrhu věnována také aditivním technologiím – spékání kovového prášku za účelem výroby nových dílů nebo rektifikaci stávajících dílů. Firma WFL vystavovala stroj M80 MillTurn vybavený desetikilowatovou laserovou hlavou s možností spékání kovů nebo tepelných úprav během výrobního procesu. Výhoda umístění laserové hlavy přímo do obráběcího centra je jednoznačná v možnosti obrábění komplexní součásti. Navíc lze laserovou hlavu nastavit například na vytvrzování, v případě nutnosti doplnit další čočkou, a po vyfrézování třeba ozubení je takrovnou vytvrdit laserem.

Syntetický upínací prvek pro upínání dílů jakýchkoliv tvarů

3D tiskáren, které tisknou z plastu či kovového prášku, bylo na veletrhu vidět mnoho. Spolu se stroji stála vždy i vitrínka, kde byly vystavené věci, které je možné pomocí aditivní technologie vyrobit. Praktickou konkrétní aplikaci 3D tisku jsem ale našla až na stánku společnosti Röhm, kde pomocí SLM technologií vyrábějí speciální syntetický upínací prvek, který lze individuálně upravit na konkrétní upínaný díl pomocí jeho 3D modelu.

Eva Buzková (MM Průmyslové spektrum)

V hale 9 nešlo přehlédnout rozsáhlou expozici japonské společnosti Okuma. Ta pod novým brandem New Possibilities prezentovala stroje ze svého výrobního programu. Premiéru v Miláně měla dvě nová pětiosá obráběcí centra a další generace osvědčených CNC řídicích systémů OSP. Nová generace vysoce produktivních pětiosých frézovacích center MU přinesla inovační počin do zvýšení přesnosti obrábění díky velké tuhosti konstrukce stroje a chlazenému kuličkovému šroubu. Tato řada strojů našla své místo u celé řady zákazníků, a proto ji Okuma dále rozšiřuje o nové typy – velké MU-8000V a centrum střední velikosti MU-4000 V –, které v Miláně prezentovala. Stroje jsou vhodné svojí konstrukcí a užitím jak pro výrobu forem, tak pro medicínské aplikace nebo pro komplexní díly v letectví či v automobilovém průmyslu. Samozřejmostí jsou „okumácké“ prvky, jako systém potlačování vibrací Machining Navi či teplotní korekce stroje Thermo Friendly Concept. Řídicí systém OSP s dotykovou obrazovkou je vlastním systémem firmy Okuma. Ta je též výrobcem elektromotorů, pohonů a odměřování. Vývojem všech rozhodujících komponet přebírá Okuma zodpovědnost za jejich 100% kompatibilitu a tudíž i celkovou funkci stroje. Nazývá to One Source. First Choice.

Roman Dvořák (MM Průmyslové spektrum)

Nové obráběcí centrum Okuma MU-8000V má velkou pracovní plochu, vysoké rychlosti posuvů a vysoký řezný výkon.

Veletrh v Miláně byl ovlivněn řadou faktorů. Je zajímavé, že nějaké nepříznivé vlivy geopolitického ražení na veletrhu nešlo zaznamenat. Snad pouze během osobních diskusí a na tiskové konferenci firmy DMG Mori, kde byl uveden pokles dodávek výrobní techniky do Ruska o 31,7 procenta. Další nemalý vliv měla lokace – Itálie na rozdíl od Německa přeci jen není výrobní základnou Evropy. A když jsme u toho Německa, nelze se ubránit srovnání v tom, jak bylo na veletrzích přistupováno k technické mládeži. V Hannoveru byla nemalá část haly vyhrazena vzdělávání a školám. V Miláně tyto aktivity nebyly koncentrovány ani do jednoho místa ani do nějakého časového úseku. Přitom na veletrhu se studentů pohybovalo poměrně dost (podle závěrečné zprávy na 4 tisíce). Situaci zachraňovali techničtí nadšenci z firem a firmy, pro které pracují. Firma Comau (na stánku měla stroj, který by byl skvostem i v moderně zařízeném obývacím pokoji) prezentovala svou Comau Academy, kterou podpořila knihou Managing Challenges Across Cultures. Maurizio Porta z firmy Porta Solutions, firmy vyrábějící stroje pro produkční výrobu, na veletrhu představil knihu Flessibilità produttiva. Například firmy Hestego, KSK-Kuřim, Toshulin a další se podílely na propagaci anglické knihy Design of CNC Machine Tools vydavatelství MM publishing z dílny profesora Jiřího Marka a jeho kolektivu.

Lubomír W. Novotný (Toshulin)

EMO Milano a vzdělávací aktivity

Společnost NSK na svém stánku vystavila tři základní komponenty obráběcích strojů: kuličkové šrouby, lineární pohony a ložiska. Na stánku byl přítomen i generální ředitel obchodu pro Evropu Michael Preinerstorfer. Na této pozici je jen rok, ale shodou okolností nedávno navštívil svého českého distributora společnost Corol a neváhal s chválou pevného českého trhu výrobních strojů, který společnosti NSK za loňský rok vydělal 150 milionů eur. Vedle výrobců obráběcích strojů dodává NSK své komponenty také např. do automobilového průmyslu.

Eva Buzková (MM Průmyslové spektrum)

Vysoce přesná ložiska ACBB od společnosti NSK

Před začátkem výstavy EMO to vypadalo, že pojem Industry 4.0 bude hlavním motem veletrhu. Poté co byly odhaleny všechny exponáty, všechny ty upoutávky, loga a slogany, číslice 4.0 už tak nebila do očí. V případě zavedeného „Industry 4.0“ jej mnozí začali vnímat jako klišé, a proto se tyto dvě číslice začaly objevovat v nejrůznějších podobách a slovních spojeních – ať už standardně na konci, nově na začátku či uprostřed sloganu. I tak „blbnuli“ mnozí. Informace určená pouze pro čtenáře mimo obor obráběcích strojů: I tento obor je léta zmítán módními vlnami (a to i v technice). Na tomto místě si dovolím doslova zneužít/pokřivit nápěvek mistra v kladení slov jazyka českého – Jaromíra Nohavicy:

“…
čísla jsou znamení,
významy neznáme,
nic o nich nevíme,
obsah jejich si vymyslíme,
však až se naplní,
naše úspěchy vás oslní,
v konkurenci spaseni,
kdož na 4.0 jsou připraveni
…“

Na výstavišti bylo možné vysledovat skupinu vystavovatelů, kteří se cítili tímto pojmem poškození. Říkali: „Vždyť my už to, s čím konkurence přichází v souvislosti s Industry 4.0 až teď, děláme řadu let.“ Jiní zase tvrdili, že vybavili lineární vedení elektronickými senzory, ale dušovali se, že data na cloudu shromažďovat nikdy nebudou. Další už stroje v cloudu měli a považovali to za samozřejmost. Vedle toho jsou Industry 4.0 ready i stroje vybavené nabíječkou pro mobilní telefon. A rozborem toho, co někteří „pojmotvůrci a obsahotvůrci“ vypustili, lze vyslovit závěr, že mezi šedesátými léty a rokem 2015 bylo technické diskontinuum.

Strojařské umění zvané též „technická archeologie“. Jak asi budou ztvárněny stroje z následujícího údobí Industry 5.0, viděné okem umělcovým?

Není pochyb o tom, že jsme se (nejen) v technických oborech dostali do bodu, kdy mnohé nelze popsat jedním slovem (avšak je po tom poptávka), a tak vzniklo „něco hodně krátkého“, tj. 4.0, pod co se toho vejde (naneštěstí) opravdu hodně. Není pochyb o tom, že to jde ruku v ruce s tím, jak klesá technická odbornost nastupujících generací (jsem však optimistou), a vedle toho se mnohé naopak zkomplikovalo tak, že to hlava člověka „nebere“, a tak musíme „vše“ simulovat a virtualizovat, a že množství dat, kterými jsme zahlceni, je takové, že potřebujeme další, abychom udělali (vůbec) nějaké rozhodnutí, atd. O tom všem není pochyb a také není pochyb o tom, že jsou dobou generovány činnosti a profese, které by v dobách Baťova racionálního podnikání neměly šanci na svoji existenci.

Dodatek. Tento text není až tak kritikou marketingových nástrojů, natož technického pokroku. Jen říká, že my nejsme ti, kteří mají nárok si pojmenovávat údobí, ve kterém žijí. To bylo vždy výsadou generací budoucích. Naším úkolem je pouze předat potomkům něco hodnotného (obsah a rozsah je samozřejmě relativní) a dostatek pravdivých informací o naší době. Nic víc. A stejně jako je nyní módní Industry 4.0 vyznávat, může být záhy stejně módní jej odmítat či vyznávat něco jiného. Jak to říkáme svým dětem, tak i pro český průmysl platí: buďte/buďme sví.

Lubomír W. Novotný (Toshulin)

Reklama
Seriál
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Podpora spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích ve střední Evropě - inspirace projektem NUCLEI

Ústav výrobních strojů a zařízení FS ČVUT (RCMT) je zapojen do evropského projektu NUCLEI podporujícího iniciaci mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Zaměřen je na region střední Evropy a odbornou oblast moderních výrobních technologií.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Hlavní trendy EMO Hannover 2017 očima výzkumníků

Hannoverský veletrh EMO je právem považován za výkladní skříň toho nejlepšího, co inovační týmy světových leaderů i jejich následovníků navrhli a v prototypech či již sériově nabízejí. Sektor výrobních strojů bývá na špici technického pokroku v oblasti strojírenství a udává směr dalším oborům, které jej následují. U nás má velkou tradici a není proto s podivem, že letos do Hannoveru zavítalo na 2 200 českých návštěvníků.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit