Témata

Retrospektiva veletrhu IMTS Chicago

V první polovině září proběhl ve městě Chicago veletrh IMTS, jehož hlavní náplní jsou tradičně výrobní technologie, především obráběcí stroje. Na webových stránkách časopisu MM v sekci Očima redakce jste se mohli v době konání veletrhu seznámit s aktuálním zpravodajstvím. S odstupem času je prostor pro „větší“ ohlédnutí za veletrhem.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Reklama

Veletrh IMTS zabíral široké spektrum výrobní techniky a byl zaměřen na vícero oblastí. To podstatné z výrobní techniky bylo k vidění, avšak vzhledem k rozměrům výstaviště žádná z oblastí nemohla jít příliš do hloubky a na mnohé renomované výrobce se nedostalo místo nebo se veletrh pro tentokrát nestal předmětem jejich zájmu. Na druhou stranu lze konstatovat, že všichni podstatní výrobci obráběcích strojů na IMTS byli. Nešlo si nevšimnout, že zde byly prezentovány stroje od nejjednodušších, o jejichž přesnostech obrábění musely být pochyby již před třiceti lety, natož měřeno očima současnosti, až po extrémně přesné. Dovolím si zastavit se jak u veletržního dění, tak i u některých exponátů.

Reklama
Reklama
Reklama

Veletrh

Ve Spojených státech existuje celá řada aktivit neziskových a dobrovolnických organizací, které se snaží mladým lidem přiblížit výrobní techniku, výrobu, ale i práci vlastníma rukama na vlastních projektech (AfFAB, Instructables, Make 3D, SparkTruck a další). Slovo projekt – v mnoha ohledech zprofanované nebo naopak zbožšťované – v jejich podání či chápání představuje nadneseně vyrobit si píšťalku z vrby, autíčko z odřezků dřeva či opravit plot. Pro našince žijící na vesnici může toto být nepochopitelné, však ve Státech, které jsou založeny (ekonomicky, myšlením atd.) na službách, to má velký význam. Aktivity vzdělávacích organizací jdou v reálu samozřejmě dále: sáhnout si na konvenční obráběcí stroj, ovládat jednoduchý CNC stroj anebo si něco prostorového vytisknout. Pozn.: V zemi, kde soudní budova má podobu pošty s přepážkami … je v mnoha ohledech odvaha riskovat zranění děti vytažených obrazně i doslova z ulice.


Vzdělávání praktiků – jednoduché a názorné vysvětlení, čeho ve firmě ještě můžete dosáhnout. Však o nákladech optimistické plakáty nehovoří [MMS]. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Součástí veletrhu byl Student Summit – záměr studentům ukázat výrobní techniku z  trochu jiného pohledu než jen na úrovni exponátů. Na jedné straně byla tato myšlenka propracovanější než na veletrhu EMO. Přicházející studenti byli nejdříve uvedeni do sálů, kde probíhaly informativní přednášky na témata od významu výrobní techniky pro stát až po osobní prospěch podnikatele či zaměstnance setrvávajícího v tomto oboru. Na druhou stranu vlastní prostor s exponáty cílenými na studenty (je zřejmé, že je nelze děsit složitostmi) byl více než úsporný, obdobně jako pověstné americké job shop.

O podpoře studentů se hovořilo i na „jiných“ místech než jen k tomu určené expozici. Na tiskové konferenci firmy DMG Mori zazněla skutečnost, že firma aktivně působí ve vzdělávání (školení) studentů. Vzdělávání probíhá ve „školních“ lavicích ve městě Estates (IL) a Davis (Ca) i přes web. DMG Mori má v USA vlastní učňovské středisko, ve kterém se v současnosti vzdělává 41 posluchačů a začíná nábor studentů pro příští školní rok. Tedy tato firma (vedle firem Grob, Autodesk a dalších) je příkladem, jak v zahraničí funguje vzdělávání studentů soukromými výrobními firmami, které mnohdy pokrývají činnosti veřejného školství, které toto v současném dynamickém světě není schopno zajišťovat. Nový vzdělávací program na veletrhu představila rovněž firma Fanuc.


Tisková konference firmy DMG Mori začala strohými fakty – tři největší konzumenti obráběcích strojů – Čína, USA, Německo spolu s Japonskem a Koreou spotřebovávají 66 % světové produkce obráběcích strojů [DMG Mori]. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Jen tak mimochodem, předávání nových poznatků, trendů atd. ve výrobní technice nebylo zaměřeno pouze na novice v oboru obráběcích strojů, ale bylo cíleno i na praktiky léta působící v praxi (ve firmách typu job shop a dalších), kteří jsou, hovořím z vlastní zkušenosti, hodně konzervativní. Gene Haas Foundation podporuje vzdělávání po škole (třetího věku) částkou 50 tisíc dolarů.

Na veletrhu IMTS byla velmi omezená nabídka komponent, tj. ložisek, lineárních vedení, krytování strojů a dalších pro realizaci obráběcích strojů nezbytných součástek. Tato skutečnost kopíruje obor obráběcích strojů v USA ve vztahu k světu. Spojené státy patří mezi trojicí zemí s největší spotřebou obráběcích strojů, ale nefigurují na předních příčkách v řebříčku největších výrobců. Jak vyplývá z několika míst textu, zejména velcí výrobci strojů mají místa poptávky dobře zmapována.
Na IMTS byly přítomny i firmy zabývající se prodejem a opravami použitých obráběcích strojů (na EMO v podstatě nemyslitelné). Spousta firem byla sdružena do uskupení, která se snaží zákazníkovi nabídnout co nejkomplexnější služby a vedle toho snižovat náklady při hledání příležitostí, servisu atd. Mezi českými výrobci zatím vize budoucnosti. Velkou část výstavních prostor haly zvané severní zabírali výrobci svařovací techniky, řezání vodním paprskem, čištění součástí, odjehlování atd. Opravdu velká pozornost byla věnována 3D tisku. Na přiloženém obrázku je malá ukázka toho, co lze v současnosti tisknout z materiálu Inconel.

„Plast už umí tisknout každý.“ Nyní jsou v kurzu kovové neželezné materiály [RPM].

Výrobci nástrojů, dílenského upínání nástrojů a přípravků byli shromážděni v západní hale. V protější východní hale byly zmíněné komponenty, odsávací zařízení, měřicí technika s poměrně hojnou účastí a software.

Softwarových firem se na veletrhu sešlo opravdu hodně. Je to pochopitelné z řady důvodů. Programy pro řízení výroby, skladů atd. a zejména CAM (popř. obecně CAx) jsou pro výrobu na CNC obráběcích strojích nepostradatelné. Lidé, kteří přijdou do přímého kontaktu s obráběcími stroji, je potřebují, rozumí jim… a  softwarové firmy jsou si toho dobře vědomy. Na veletrhu formátu IMTS prostě nesmí chybět. Další důvod velké účasti těchto firem je ten, že mnohé pocházejí z USA a na veletrhu nesmějí chybět tím spíš. Například firma Autodesk na veletrhu figurovala hned na dvou místech. Na vlastním stánku s produkty vznikajícími pod hlavičkou této firmy a zároveň na stánku firmy Delcam, do které letos majetkově vstoupila. Posledně jmenovaná firma představila novou softwarovou podporu pro VTMs – pojmenování firmy Delcam pro multiprofesní pětiosé stroje mající dvě rotační osy uspořádané sériově za sebou (kolíbka a otočný stůl) nebo obdobně jako u v textu zmíněného stroje Okuma.

Stroje

Většina obráběcích strojů pro třískové operace byla umístěna v největší jižní hale. Vstupnímu prostoru vévodily stánky firem Mazak, Doosan, DMG Mori, hned za nimi měla stánek například oprávněná americká chlouba – firma Haas.

Každý veletrh si žádá své premiéry (ve smyslu exponátů ukázaných na správném místě ve správný čas). Na stánku DMG Mori bylo 40 strojů a z toho 13 poprvé vystavovaných v USA. Stroje z řady NHX jsou kromě toho, že byla vyzdvihována jejich světová premiéra, nově vyráběny v USA. Tato modelová řada má být vyráběna na třech místech ve světě. V USA včetně odlitků dodávaných místními slévárnami.

Ne všechny premiérové stroje firmy DMG Mori byly vybaveny řídicím systémem Celos – jedním z hlavních lákadel expozice firmy. Ani ze vzdálenějších koutů pavilonu nešlo přehlédnout zvětšeninu futuristického dotykového ovládacího panelu, na kterém běží řídicí systém s grafickým rozhraním překonávající řízení lodi Enterprise z kultovní americké série Star Trek. Firma DMG Mori rovněž představila oblast vřeten. Z loňského EMO připomněla vřetena powerMaster a torqueMaster a pro letošní rok připravila compactMaster a speedMaster (premiéra na AMB a IMTS zároveň). Poslední světovou novinkou této nadnárodní firmy, o které se v souvislosti s IMTS zmíním, je laserem podporované nanášení kovů a následné třískové obrábění na jednom stroji (Lasertec 65). DMG Mori má přes 4 tisíce zaměstnanců po celém světě, na 900 v USA, výrobní kapacita firmy pro rok 2015 činí 20 000 strojů, v roce 2015 v ruském městě Uljanovsk otevře své další obchodní centrum.

Firma Mazak propagující svůj nový řídicí systém Mazatrol SmoothX CNC a ovládací panel neméně futuristického vzhledu, nezůstala pozadu. Nové stroje představila i firma v etablovaná v automobilovém průmyslu Hyundai WIA. Na stánku bylo sedm nových a tři inovované stroje. Firma Doosan prezentovala devět nových strojů. A takto by se dalo pokračovat u řady firem.

Firma Makino byla jednou z těch, které naplnily vize veletrhu ve více směrech. Na jedné straně se připojila k jednomu z cílů veletrhu – IMTS je veletrh automatizace. Představovala spojení robotizované manipulace obrobků ve spojení s vysoce produktivním obráběcím centem a51nx. Vedle toho ukázala schopnosti stroje iQ300, což je extrémně přesné svislé obráběcí centrum pro mikroobrábění. Výsledkem jeho práce jsou například tvarově složité součástky o rozměru cca 20 x 20 mm, obrobené s jakostí povrchu Ra = 6,72 nm při době obrábění 34 hodin.


Robotizovaný stroj Makino a51nx [Makino].


Jakost povrchu velmi přesného obrábění odhaluje lom světla [Makino].

Nový byl na veletrhu i stroj japonské firmy Tsugami, označený S206-II. Jedná se o šestiosé soustružnické centrum typu Swiss (žádná automatická výměna nástrojů, hodně nástrojů přímo v pracovním prostoru). U tohoto stroje je podstatné, že je rovněž vybaven laserem, v tomto případě se schopností řezat materiál.
Premiéru měl na veletrhu multifunkční stroj VTM-1200YB firmy Okuma. Pětiosé obráběcí centrum má pohyblivý stojan, na němž je výškově přestavitelný příčník, na kterém se pohybuje vřeteno, jež je zároveň otočné kolem osy B. Maximální průměr obrobku je 2 000 mm a i při tomto průměru je konstrukční uspořádání stroje uděláno tak, že osa frézovacího vřetena otočeného do svislé polohy dosáhne až do středu otočného stolu. Vřeteno lze zafixovat a provádět silové nenáročné soustružnické operace. Multifunkční obrábění tvarově složitých obrobků zajišťuje koncept pětiokého stroje. Pro oprávněnost tento stroj nazývat multifunkčním strojem hovoří skutečnost, že na dvou hlavních vřetenech je stejný výkon motorů. Že nemohou vyvozovat stejné krouticí momenty je nasnadě.

V americkém měřítku nedaleký Detroit je zajisté podhoubím pro subdodavatele součástek do automobilového průmyslu. Hromadná výroba byla na veletrhu reprezentována linkami a jednoúčelovými stroji. Tzv. transfer machines (postupové automaty) v klasickém pojetí už nesplňují požadavky na rychlou obměnu výroby. Proto vznikají technická řešení, která umožňují výrobní zařízení rychle nasadit na výrobu jiné, rozměrově podobné součástky. Firma Gnutti představila nový stroj s názvem Piccola, který může mít 22 horních a spodních vřeten a 12 vřeten radiálních. Celkem tedy v nejkošatějším provedení 56 vřeten sladěných do taktu součástky tak, aby byla vyrobena v rozsahu 5 až max. 20 sekund.


Za mořem došlo i na medicínskou výrobu [Cincom/Miano]


I nekonvenční kinematická struktura obráběcího stroje se vešla na IMTS.

Odkaz do budoucnosti

Evropskému návštěvníkovi, i přes zjištění, že se IMTS konalo v pouhých čtyřech a půl pavilonech, nezbývá než konstatovat, že „vážně dobrý“. Letošní obrovská účast na třicátém ročníku IMTS (poslední statistiky hovoří o 114 147 návštěvnících) znamená nárůst o 14 procent. Lze těžko říci, zda tato velká účast nějak souvisí s odhady rekordních prodejů obráběcích strojů na americkém kontinentě v příštím roce. Jisté je, že IMTS patří do pětice top veletrhů na světě, které firmy i jednotlivci mající zájem o výrobní techniku nesmí minout. Pořád platí, že do výrobních hal výrobců letadel, automobilů, samotných obráběcích strojů a dalších výrobních provozů se jen tak nedostanete.

Lubomír W. Novotný
Chicago, USA

lubomir.novotny@toshulin.cz

Reklama
Seriál
Firmy
Související články
Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Roztažená křídla čínského draka

Opět po dvou letech se v Pekingu konal jeden z největších světových veletrhů obráběcích a tvářecích strojů a technologií CIMT (China International Machine Tool), který lze velikostně přirovnat k hannoverskému EMO a který rozlohou a počtem návštěvníků zdaleka předčí jeho milánské zastavení, tokijský Jimtof či chicagský IMTS. Celá světová liga (i ti, kteří třeba na EMO nevystavují) se zde prezentuje po boku domácích producentů oboru obráběcí stroje, nástroje a příslušenství. Letos se termín konání kryl s velikonočním týdnem a křesťanský svět musel tento fakt přijmout.

Zákaznické dny v Bielefeldu

Před prázdninami se konaly tradiční zákaznické dny v montážním závodě DMG Mori v Bielefeldu. Na pozvání brněnské pobočky DMG Mori Czech se této akce se zúčastnilo též na 50 hostů z České a Slovenské republiky. Všichni účastníci společně odletěli do Paderbornu nacházejícího se nedaleko výrobního závodu.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Češi v říši středu

Čínský trh patřil historicky společně s ruským a indickým mezi ty, kam českoslovenští výrobci obráběcích a tvářecích strojů směřovali nejvíce své produkce. Značky jako Škoda, TOS či ČKD dodnes představují pečeť kvality a spolehlivosti, na kterou se snaží současní pokračovatelé těchto českých symbolů navazovat. Někde se jim to celkem daří, někde zasahuje vyšší moc v podobě restrikcí a někde se teprve investiční boom zavádění nových technologií očekává. Čína patří do té první skupiny a firmy se mohou právem těšit z úspěchů, které zde sklízejí.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit