Témata
Reklama

Postřehy ze světa obrábění - JIMTOF 2012

Stalo se tradicí, že v sudých letech probíhá po celé Evropě množství veletržních akcí v oboru strojírenské výrobní techniky. Jak by ne, vždyť hlavní (a kolosální) akce zvaná EMO není na pořadu dne, a tak chce každý v domácím prostředí předvést, co nového může zákazníkům nabídnout.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Ondřej Svoboda

Jednatel a spolumajitel společnosti Misan. Vystudoval čtyřleté gymnázium. Z mimoškolních aktivit se věnoval prakticky denně sportu. Po ukončení doktorského studia na ČVUT a nástupu do zaměstnání si dálkovou formou doplnil vzdělání v elektrotechnice (výuční list) z důvodu získání oprávnění pracovat samostatně na zařízeních pod napětím (vyhláška 50). Jeho volba padla na Strojní fakultu ČVUT, specializaci „výrobní stroje a zařízení“. Po ukončení doktorského studia spojeného se zaměstnaneckým poměrem ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT na Fakultě strojní ČVUT v Praze pracoval po dobu jednoho roku ve výrobním závodě jednoho z japonských výrobců obráběcích strojů v Anglii. Poté přišel do rodinné firmy Misan, kterou jeho otec spoluzakládal. Věří, že směřování jeho firmy najde pozitivní odezvu v českém průmyslu, jehož budoucnost vidí právě v zaměření na složité a přesné výrobky vyráběné s nejvyšší produktivitou. 

Některé akce se honosí přízviskem „mezinárodní“, což samo o sobě není zárukou hojné mezinárodní účasti, natož pak kvality exponátů, jiné se naopak tváří lokálně, ovšem mnohdy se zde setkáváme s výrobky a řešeními špičkové úrovně a také vystavovatelé zpravidla disponují větší ochotou vést jednání nad konkrétními technickými zadáními a problémy. V oboru číslicově řízených obráběcích strojů mají hlavní světoví hráči v sudých letech se svými „světovými“ premiérami políčeno především na dvě akce – zářijový chicagský IMTS a listopadový tokijský JIMTOF. Tento příspěvek přináší několik subjektivních postřehů českého veletržního turisty.

Reklama
Reklama
Reklama
Vstupní brána JIMTOF 2012

JIMTOF 2012

JIMTOF neboli Japan International Machine Tool Fair, je akcí pořádanou s dvouletou periodou japonským svazem výrobců strojírenské výrobní techniky. Tradičním místem pořádání je tokijské výstaviště Big Sight. Japonci jsou ve výrobní sféře patrioti, což se zákonitě promítá v drtivé převaze domácích vystavovatelů. Ovšem vzhledem k počtu, síle a především velmi vysoké technické úrovni většiny japonských výrobců tento fakt veletrhu nikterak neubírá na atraktivitě, ba naopak domácí výrobci zde mají náležitý prostor představit ucelený soubor svých strojů a technických řešení v detailu. „Zámořští“ výrobci, jak jsou zde zahraniční vystavovatelé souhrnně označováni, jsou zastoupeni spíše okrajově. Najdeme expozice pouze velkých světových hráčů anebo výrobce nabízející řešení pro aktuální témata zdejšího průmyslu. To se týká především vysoce přesných strojů pro dokončovací operace. Porovnám-li účast zahraničních vystavovatelů s rokem 2006, pak lze konstatovat, že došlo k mírnému nárůstu. Svůj otisk na celkovém dojmu pochopitelně zanechává největší expozice na celém výstavišti patřící konsorciu DMG/Mori Seiki, kde se ukázkově (a oborově logicky členěně) střídají stroje od DMG a od Mori Seiki. Na výstavišti bychom obtížněji hledali výrobce strojů z Jižní Koreje, Tchán-wanu nebo Číny. Zcela jiná situace je však v oblasti řezných nástrojů, kde zřejmě globalizace postupuje poněkud rychleji. Ve zvláštní, k tomu určené hale, vystavovali prakticky všichni velcí světoví hráči na poli řezných nástrojů, nástrojových upínačů a upínacích systémů pro soustružnické a frézovací stroje. Nejmarkantněji byla snaha zámořských výrobců o zviditelnění se patrná z magnetických reklamních štítků umístěných na vystavovaných strojích. Troufám si tvrdit, že u poloviny z nich byly vyvedeny ve žluté barvě…

Statistika objednávek strojů podle JMTBA

Něco je ve vzduchu

Pohled do japonských oborových statistik obráběcích strojů jasně naznačuje současnou hlavní orientaci na export, především do asijských teritorií. Předělem byl v tomto ohledu rok 2007, kdy po krachu banky Lehman Brothers došlo k výraznému útlumu celosvětové poptávky po obráběcích strojích vyjma několika málo teritorií. Tím hlavním pro japonské výrobce byla a stále je Čína. Doslova raketový nárůst výroby v letech 2010 a 2011 lze pak i přes celosvětové oživení přičítat právě Číně. Zřejmě všichni výrobci zde našli odbytiště pro své produkty, většina z nich zřídila pobočné výrobní či alespoň montážní závody. Situace posledních měsíců však přidělává vrásky na čele snad každému Japonci, se kterým se na stánku dáte do řeči. Neústupnost nejvyšší politické reprezentace obou dotčených států ve věci sporných ostrovů v Japonském moři se začala hmatatelně a pro Japonsko zcela negativně promítat do vzájemných obchodních vztahů. Nikdo neví, co bude dál – čínští zákazníci ruší kontrakty, japonské automobily jsou sabotovány a japonští výrobci obráběcích strojů jen lomí rukama. Prý se musí napřed domluvit vlády a poté budou moci pokračovat ve své expanzi na čínský trh.

Dvouosý rotační a sklopný stůl s přímými pohony

Převratné novinky – snad až někdy příště

Kdo by čekal, že na veletrhu uvidí něco zcela nového, nekonvenčního (například novou kinematickou strukturu stroje), odešel by pravděpodobně zklamán. Většinově se výrobci v posledních letech zaměřují spíše na zdokonalování vlastností stávajících strojů či na rozšíření modelové řady o nové velikostní mutace. Škarohlíd by podotkl, že dokonce i někteří renomovaní japonští výrobci se uchylují ke hledání lacinějších řešení v marné snaze stát se konkurenceschopnými v oblasti jednodušších strojů s korejskou a jinou asijskou nabídkou. Nová generace vlastníků a ředitelů se tak snaží přinést nové myšlenky a přístupy ke kormidlování svých firem. Staří konzervativní gentlemani ztrácejí vliv…

Frézování kompresorového kola s využitím přídavného stolu s přímým pohonemNelze opomenout vývoj v oblasti komponent strojů a příslušenství. Toto téma by si zasloužilo samostatný příspěvek, a tak se zde omezím pouze na vybrané postřehy. Zřejmě nejviditelnější je rozmach přídavných rotačních stolů pro frézovací centra s přímým pohonem prstencovým motorem. Všichni místní výrobci prezentovali v této oblasti svá řešení pro jednoosé i dvouosé aplikace. Sympatické bylo představení při reálných aplikacích na vystavovaných strojích. Vzhledem k velké zdejší oblibě vysokorychlostních center s kuželem vřetena BT30 (zejména v oblasti automobilové výroby) bylo opravdu co obdivovat. Velká pozornost byla věnována nasazení „DD table“ (jak se tomuto řešení v Japonsku familiárně říká) při výrobě kompresorových kol pro turbodmychadla nové generace maloobjemových spalovacích motorů. Pro nás, Evropany, stojí za zamyšlení, zda je opravdu nutné využívat čistokrevné pětiosé stroje s trvale vestavěnou kolébkou pro tento typ výroby. Japonská cesta je inspirující zejména s ohledem na nižší investiční náročnost, nižší provozní náklady a vysokou produktivitu.
Odjehlovací stanoviště průmyslového robotu s paralelní kinematikouStranou zůstávají na JIMTOFu v Evropě poslední dobou tolik akcentovaná témata úspory energií a ekologie. Naopak oblíbeným tématem bylo letos využití tabletů ve výrobním prostředí. Četné aplikace ukazovaly zejména možnosti on-line monitorování strojů a stavu výroby v podniku jako celku. Pozadu nezůstaly ani utility údržbářského a servisního charakteru. Vývoj bude v této oblasti zcela určitě postupovat dále a kdo jiný než Japonsko by měl být průkopníkem. Poslední oblastí, kterou cítím povinnost zmínit, je automatizace, zejména využití průmyslových robotů. Každý výrobce obráběcích strojů, středně velkými firmami počínaje, prezentoval na svém stánku zpravidla jedno automatizované pracoviště. V drtivé většině se však nejednalo o pouhou manipulaci s polotovary a hotovými díly robotem, nýbrž o komplexní řešení disponující na vstupu systémem průmyslového vidění a na výstupu automatizovaným začištěním, případně doplněným o kontrolní stanoviště.
Univerzální průmyslový robot s velkou nosností

Závěrem

Nezbývá než vyslovit přesvědčení, že návštěva veletrhu JIMTOF je doporučeníhodná činnost, která Evropanům přináší nové náhledy na obor obráběcích strojů a strojírenskou výrobu jako takovou. Ostatně Japonsko je pro nás samo o sobě exotickou a inspirující zemí!

Ondřej Svoboda

Misan

o.svoboda@misan.cz
www.misan.cz

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 121245
Datum: 12. 12. 2012
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Seriál
Firmy
Související články
Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Srdce obrábění kovů bije ve Stuttgartu

Na AMB se od 18. do 22. září již po devatenácté sejdou odborníci na třískové obrábění kovů. Více než 1 500 vystavovatelů představí výsledky svého vývoje a inovace na hrubé výstavní ploše více než 120 000 m2. Vypadá to dobře, AMB 2018 bude největší veletrh AMB všech dob.

Související články
První významná evropská strojírenská akce v roce 2017

Od 7. do 10. března 2017 se mezinárodní kovozpracující a subdodavatelská branže opět sejde na výstavišti v Lipsku. Úspěšná kombinace veletrhů Intec a Z (mezinárodní veletrh strojů pro nástrojárny, obráběcích strojů a automati-zační techniky a mezinárodní veletrh subdodávek, komponentů, modulů a technologií) nabízí vystavovatelům a odborným návštěvníkům z České repub-liky prostor pro navázání či další prohloubení dlouhodobých obchodních vztahů s partnery z Německa a dalších evropských zemí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Setkání odborníků třískového obrábění kovů na AMB

Na podzim se významný evropský veletrh AMB opět po dvou letech stane platformou pro prezentaci inovací firem z oblasti kovoobrábění s čelním postavením na světovém trhu. Tak jako v letech předchozích se bude konat v prostorách stuttgartského výstaviště v datech od 13. do 17. září a prý bude zase praskat ve švech.

Blíží se druhý ročník veletrhu broušení

Od 14. do 17. května 2024 se koná druhý ročník veletrhu GrindingHub, který odborníkům z celého světa představí – poprvé v historii ve čtyřech výstavních halách – nejnovější technologická řešení v oblasti broušení. Tentokrát se ve Stuttgartu představí přes 460 vystavovatelů z 31 zemí.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

AMB lámalo rekordy

V září proběhl ve Stuttgartu letošní nejprestižnější evropský veletrh zaměřený na obrábění kovů – AMB 2018. Letos již byla otevřena nová hala číslo 10, která nese jméno Paul Horn. Výstavní plocha se tím rozšířila na více než 120 tisíc metrů čtverečních a byla také beze zbytku zaplněna. Rekordní rovněž byla nejen účast 1 553 vystavovatelů, ale i 91 016 návštěvníků, z nichž 18 % přicestovalo ze zahraničí – z celkem 83 zemí světa.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit