Témata
Reklama

EMO Hannover, část 5, Řezné nástroje

Základní myšlenku mezinárodního veletrhu obráběcí techniky EMO 2011, pořádaného v Hannoveru, vyjadřovalo heslo "Machine Tools & More". A právě to "více" zahrnovalo obrovské množství zařízení, přístrojů, měřidel a pomůcek, které jsou pro hospodárnou realizaci procesů obrábění nezbytné. Významné místo mezi nimi zaujímaly řezné nástroje.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly

Tradičně rozsáhlá nabídka řezných nástrojů obsahovala široký sortiment typů a velikostí pro prakticky všechny technologické metody a aplikace. Představena byla řada exponátů doplňujících současný sortiment, které vznikly inovací stávajících typů, i zcela nová konstrukční, materiálová a technologická řešení. Následující výběr zajímavých nástrojových novinek může být technicky i aplikačně inspirativní.

Reklama
Reklama
Reklama
Obr. Čelní fréza Aerofinish pro leteckou výrobu – nový způsob upínání destiček umožní zvětšit počet břitů nástroje a zvýšit produktivitu řezání. (Safety)

Výkonné frézy pro leteckou výrobu

Frézy s dlouhými břity Aerolong a frézy pro jemné dokončování Aerofinish jsou nové vysoce výkonné frézy pro leteckou výrobu, které vyvinuli specialisté firmy Safety. Nástroje využívají inovovaný upínací systém břitových destiček, který je prostorově úsporný a mimořádně tuhý i stabilní. Ten umožní osadit frézu až dvojnásobným počtem břitových destiček v porovnání s klasickým provedením. Tím se výrazně zvětší počet břitů současně v řezu, umožní zvýšení posuvu stolu (vf) a ovlivní i posuv na zub (sz). Tělesa nástrojů jsou připravena ve dvou provedeních – nástrčná fréza nebo stopková fréza s kuželem Morse. Malá rozteč zubů frézy Aerofinish je ideální pro dokončovací obrábění. Kompaktnost a tuhost frézy Aerolong umožní obrábění s vyšším zatížením, zejména při obvodovém frézování vysokých ramen, zahlubování a tvarovém frézování. A to jak při hrubování, tak i středním frézování. Výrobce uvádí, že při frézování tvarové opěry motoru z titanové slitiny Ti6Al4V nástrčná čelní válcová fréza úspěšně udrží svůj původní tvar v porovnání s konvenční celokarbidovou frézou, a to právě díky většímu počtu zubů.

Obr. Výkonný řezný materiál Speed Core pro odvalovací frézy zajistí zvýšení rychlosti řezání až o 50 %. (LMT Tooling System)

Řezný materiál pro odvalovací frézy

Nový intermetalický řezný materiál pro odvalovací frézy nazvaný Speed Core připravila společnost LMT Tooling System. Odvalovací frézy z tohoto materiálu mají umožnit zvýšení rychlosti obrábění až o 50 % v porovnání s nástroji z rychlořezné oceli vyrobené práškovou metalurgií (PM-HSS). Výrobce zdůrazňuje přínosy, které uživatelům zajistí využití vyšší řezné rychlosti, a to výrazné zvýšení produkce obrobků na stávajícím obráběcím stroji. Základem zvýšení výkonu nástroje z nového materiálu je jeho složení zahrnující kobalt, molybden a železo s volným uhlíkem. Řezný materiál se díky složení vyznačuje tepelnou stabilitou, která je významně vyšší v porovnání s konvenčními PM-HSS. Uvedený materiál fréz opatřených vysoce výkonným vlastním povlakem Nanosphere a firmou prováděné kvalitní přeostřování otupených nástrojů – to vše vede výrobce ke garanci špičkové výkonnosti představených nástrojů po celou dobu životnosti.

Obr. Soustružnické nástroje ZVT – „Zero Vibration Tooling“ s antivibračním systémem. Tlumení chvění zajišťuje pouzdro na držáku nástroje. (Mircona)

Soustružnické nástroje s antivibračním systémem

Nástrojový systém ZVT – „Zero Vibration Tooling“, který má zabránit chvění nástrojů při všech typech soustružnických operací, vyvinula švédská společnost Mircona. Progresivní konstrukce nástrojů řeší časté problémy technologií obrábění způsobené chvěním, které vedou ke snížení produktivity výroby a zhoršení kvality obrobených povrchů. Účinné řešení těchto problémů je proto považováno za důležitou součást racionalizačních postupů procesu obrábění. Výrobce představil nový nástrojový systém připravený eliminovat nebo výrazně omezovat chvění při soustružení. Novinkou je speciální konstrukce tlumicího systému chvění, který je využíván s  konvenčními standardními soustružnickými držáky, upínanými v revolverové hlavě nebo suportu. Chvění vznikající při řezání na břitu prochází nástrojovým držákem do tlumiče, kde se energie chvění díky vlastnostem tlumicího materiálu přemění v energii tepelnou. Výsledkem je stabilní proces obrábění. Aktivní hmota tlumiče je uložena do válcového pouzdra, jež je upevněno na nástrojový držák v části, kterou je upínán do revolverové hlavy. Tlumicí pouzdro je dodáváno v provedení válcovém (např. pro hydraulické upínání nástrojů) nebo pro držáky s upínací ploškou (držáky VDI). K dosažení nejlepších podmínek tlumení je doporučováno volit maximální průměr držáku.

Obr. Výstružníky Circotec RX s vysokou výkonností, nízkými provozními náklady a jednoduchou obsluhou (Urma AG)

Z porovnání průběhu křivek závislosti amplitudy chvění na frekvenci kmitání pro konvenční nástroj a nůž se systémem ZVT je zřejmé velké snížení chvění. Předností ZVT systému je nejen zvýšení efektivnosti procesu řezání, ale především zlepšení kvality obrobených povrchů. Prakticky lze při obrábění novými nástroji dosáhnout stabilního řezání ve velkém rozsahu rychlostí, zvětšit vyložení nástrojů a podle potřeby lze zvětšit hloubku řezu i velikost posuvu při zachování drsnosti obrobeného povrchu.

Výstružníky s vysokým výkonem a ekonomickým provozem

Výstružníky Circotec RX nabízí výrobce Urma jako mimořádnou kombinaci vysoké výkonnosti a ekonomického provozu. Funkční část nástroje tvoří řezná destička o tloušťce 4,3 mm pro celý rozsah průměrů od 11,9 do 140,6 mm. Destička je s využitím čelní a kuželové plochy uložena a upnuta na nástrojovém držáku. Výrobce uvádí opakovatelnou přesnost polohy destičky 4 μm. Předností výstružníku má být tuhost nástroje, včetně vysoké stability řezné destičky, která je vyrobena ze slinutého karbidu nebo cermetu. Nástrojem lze proto vystružovat vyššími řeznými rychlostmi a posuvy. Novinka se vyznačuje jednoduchou a bezpečnou manipulací v provozu a zejména možností velmi rychlé výměny opotřebované řezné destičky. Díky přesnosti polohy uložení destičky lze kontrolovat házení jen před prvním vystružováním, což eliminuje další prostoje. Pro využití staršího strojního vybavení výrobce uživatelům nabízí nástrojový adaptér DEK. Tento se upíná do stávajícího nástrojového držáku, provede se kontrola a seřízení házení a poté se snadno vymění řezná destička jako u originálu. Přitom celý nástroj může zůstat upnutý ve vřetenu. Adaptéry jsou plně kompatibilní se všemi běžnými systémy s vyměnitelnými vystružovacími hlavami.

Efektivní tvarové vrtání

Progresivní nástrojové systémy PWP a PWP D pro ekonomickou výrobu přesných tvarů na čelech soustružených součástí uvedla na trh firma Schwanog. Německý specialista na zapichovací a zahlubovací nástroje představil novinku, která má uživatelům ušetřit až 40 % z ceny součásti. Řezným elementem nástroje je vyměnitelná břitová destička ze slinutého karbidu s přesným tvarem břitu. Výrobce nabízí vybroušení břitových destiček podle zadání zákazníka, které zajistí toleranci vrtaného tvaru nepřesahující ±0,02 mm. Systém PWP D je připraven pro vrtání tvarů až do průměru 28 mm s využitím širokých vyměnitelných destiček. Uvedené tvarové vrtáky jsou využitelné na všech soustruzích i frézovacích a vyvrtávacích centrech. Přesné a stabilní upnutí břitové destičky zajišťuje, že při její výměně není třeba nové seřízení. Ekonomiku využití nástroje lze příznivě ovlivnit aplikací břitových destiček s otěruvzdorným povlakem.

Obr. Čelní fréza AHX-S se sedmiúhelníkovými destičkami pro obrábění ocelí a žáru-pevných slitin (Mitsubishi)

Čelní frézy se sedmiúhelníkovými destičkami

Čelní nástrčné frézy Mitsubishi AHX 640 nabízí výrazné zvýšení produktivity a zlepšení ekonomické efektivnosti frézování litých a tvárných litinových součástí. Novinkou je rozšíření skupiny nástrojů o čelní frézy AHX-S připravené pro obrábění ocelí, korozivzdorných ocelí a žáropevných slitin. Předností těchto fréz jsou nově vyvinuté vyměnitelné destičky se speciální konstrukcí utvářeče třísek a povlakem PVD. Utvářeč třísek MP na řezném materiálu VP15TF s optimalizovanou geometrií břitu v kombinaci s novou geometrií sedmiúhelníkové destičky zajišťují nízký odpor při řezání. Oboustranná břitová destička nabízí k využití čtrnáct řezných stran, což snižuje jednotkovou cenu nástroje. Ke zvýšení efektivnosti řezání přispívá i těleso frézy vybavené průchozími kanálky, které zlepšují i odvod třísek, a dále mimořádně stabilní uložení čela destiček, které zajistí jejich přesnou polohu i při velmi vysokém řezném zatížení. Frézy jsou připraveny v provedení s jemnou i hrubou roztečí zubů, v rozsahu průměrů 63 až 200 mm.

Obr. Modulární závitník X-Change využívá přednosti slinutých karbidů i rychlořezných ocelí. (LMT Fette)

Modulární závitníky pro řezání litých materiálů

Závitník X-Change, který poprvé současně využívá předností slinutého karbidu a rychlořezné oceli v jednom nástroji, nově vyvinula společnost LMT Fette. Nástroj sestává z řezné hlavice ze slinutého karbidu zašroubované do nástrojového tělesa z rychlořezné oceli, což umožňuje snadnou a rychlou výměnu otupené řezné části. Konstrukce závitníku snižuje jeho cenu i náklady na skladování. Závitník je opatřen novým vícevrstvým otěruvzdorným povlakem Polaris, který má umožnit řezání až dvojnásobnou řeznou rychlostí, než dovolují běžné nástroje z rychlořezné oceli. To zajišťuje zkrácení cyklu obrábění a snížení výrobních nákladů. Modulární závitníky jsou určeny především pro obrábění materiálů vytvářejících krátkou třísku, jako je litina nebo hliníkové slitiny s vysokým obsahem křemíku. Konstrukce nástroje je připravena i pro vnitřní přívod chladicí kapaliny.

Obr. Nová koncepce vyvrtávacích nástrojů DigiTec se samostatnou ovládací jednotkou (Urma AG)

Nová koncepce digitálních vyvrtávacích nástrojů

Tradiční výrobce přesných řezných nástrojů Urma představil soubor inovovaných nástrojů DigiTec, který označil za zcela novou alternativu digitálního přesného vyvrtávání. Soubor představuje přesné vyvrtávací nástroje připravené pro obrábění otvorů v rozmezí průměrů 0,3 až 2 400 mm. Hlavní předností nástrojů je skutečnost, že všechny elektronické a provozní komponenty (baterie, ovládací prvky, displeje) jsou umístěny na samostatné ručně ovládané jednotce. Celá skupina různých typů a rozměrů nástrojů je sestavena z unifikované řady součástí, což zjednodušuje údržbu a příznivě se projevuje i v ceně vyvrtávacích nástrojů. Při mírně vyšší pořizovací investici v porovnání s konvenčním provedením je uživateli nabízen velmi přesný digitální nástroj vyznačující se snadným a rychlým ovládáním i měřením.

Obr. Speciální fréza DFC pro obrábění kompozitních materiálů (LM Tool System)

Speciální fréza pro obrábění kompozitních materiálů

Automobilový a letecký průmysl využívá stále více součástí vyráběných z kompozitních materiálů vyztužených vlákny. Obrábění relativně lehkých kompozitních materiálů je často doprovázeno delaminací materiálu a vznikem otřepů. Poškozování kompozitních materiálů záleží na jejich materiálovém složení a technice obrábění. Právě k řešení uvedených problémů společnost LM Tool System vyvinula speciální frézu DFC. Vzhledem k funkci je označována za „tlakový“ nástroj, s definovaným tlakovým bodem. Při obrábění pod tímto bodem vzniká síla působící vzhůru a nad tímto bodem síla tlačící třísku dolů. Při ideálním stavu jsou obě síly v rovnováze a na obrobek působí tlak z obou směrů. Odtud označení frézy tlaková (compressing). Při frézování nástroji DFC proto nedochází k „loupání“ materiálu, zvláště na hranách vrstev. Dalším přínosem nového nástroje je možnost využít vyšších posuvových rychlostí, což umožní dokončit obrábění součásti až třikrát rychleji v porovnání s konvenčním provedením.

Obr. Frézy Grip Lock s vyměnitelnými břitovými destičkami pro drážkování, dělení materiálu a řezání závitů (Kemmer)

Fréza s vyměnitelnými destičkami pro okružování

Frézovací program Grip Lock rozšířila firma Kemmer o nové frézy s osově uloženými vyměnitelnými břitovými destičkami Multicut 4. Novinka je osazena čtyřbřitými destičkami pro operace drážkování, dělení materiálu (upichování) a řezání závitů. Masivní destičky, spolehlivě upínané středovým šroubem, zaručují mimořádnou stabilitu břitů v řezu. Tuhost celé konstrukce přispívá k vysoké trvanlivosti nástroje a jeho funkční spolehlivosti. Případné poškození jednoho břitu nebrání nezávislému využití všech ostatních břitů. Výrobce doporučuje využití břitových destiček v novém programu frézování kruhových povrchů. Pro program jsou připraveny nástroje v rozmezí průměrů 28 a 80 mm. Předností uvedených fréz pro okružování je možnost použití celého sortimentu destiček, které výrobce připravil pro vlastní soustružnický program. Zajímavě řešené uložení a upnutí tvarových břitových destiček umožní využití jejich jedné velikosti pro provedení více druhů operací obrábění, např. frézování kruhového tvaru, výrobu přesné drážky, přesné dělení materiálu, frézovaní závitu nebo frézování kruhové drážky.

Obr. Otěruvzdorný povlak CVD Teraspeed na bázi AlTiN pro obrábění ocelí i litiny (Boehlerit, LMT Group)

Progresivní otěruvzdorný povlak CVD AlTiN

Sériově vyráběné vyměnitelné břitové destičky s novým povlakem typu AlTiN naneseným metodou CVD představila jako světovou novinku firma Boehlerit. Povlak má umožnit řezání s vyššími řeznými parametry v porovnání s obdobnými vrstvami PVD, které jsou v současné době na trhu. Hlavním přínosem uvedeného řezného materiálu má být zvýšení výkonnosti frézování litých materiálů až o 200 % a při obrábění ocelí až o 100 %. Nový povlak využila partnerská společnost LMT Group na břitových destičkách LCK10M, které prakticky vyzkoušela s vynikajícími výsledky.

Obr. 12 Frézovací nástroje řady S9002 se speciální řeznou geometrií pro obrábění slitin hliníku (Saus S.p.A.)

Zatímco povlaky AlTiN nanášené metodou PVC obsahují maximálně 70 % hliníku, nová vrstva CVD obsahuje více než 90 % a její tvrdost je 3 500 HV. Výrobce uvádí mimořádné zlepšení tepelné stability, odolnosti proti oxidaci a přilnavosti k základnímu materiálu. Výrazný přínos má přinést aplikace povlaku při obrábění za sucha, řeznými rychlostmi vyššími než 250 m.min-1. Podle zkušeností LMT Group se dosáhne optimálního výsledku využití nového povlaku při jeho aplikaci na destičky LCK10M pro obrábění litých materiálů a na destičky LCP30M při obrábění ocelí.

Čelní frézy na slitiny hliníku

Výrobce progresivních řezných nástrojů SAUS mezi jinými novinkami představil i skupinu čelních fréz určenou pro obrábění slitin hliníku a lehkých slitin. Nová řada fréz označená S9002 je připravena v provedení s upínací stopkou hladkou, závitovanou nebo nástrčnou. Výrobce nabízí uvedené nástroje v rozmezí průměrů od 16 do 42 mm. Propracovaná konstrukce frézy je dostatečně dimenzována pro vysokorychlostní obrábění. Frézy jsou osazeny nově vyvinutými vyměnitelnými břitovými destičkami typu VCKT a VDKT, velikosti 11 a 22, se speciální řeznou geometrií a utvářeči třísek pro obrábění hliníku. Upínání destiček šroubem za středový otvor zajišťuje jejich přesnou polohu a stabilitu v řezu.
Společnost SAUS nabídla i řadu dalších nových výrobků nebo inovací, např. nové břitové destičky, řezné geometrie, druhy řezného materiálu, typy utvářečů apod., ale také čelní frézy 88°, frézy 90°, frézy s oboustrannými břitovými destičkami atd.

Ing. Zdeněk Novák

novakzdene@seznam.cz

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 111204
Datum: 19. 12. 2011
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Seriál
Firmy
Související články
Blíží se druhý ročník veletrhu broušení

Od 14. do 17. května 2024 se koná druhý ročník veletrhu GrindingHub, který odborníkům z celého světa představí – poprvé v historii ve čtyřech výstavních halách – nejnovější technologická řešení v oblasti broušení. Tentokrát se ve Stuttgartu představí přes 460 vystavovatelů z 31 zemí.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Související články
TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Kyocera - kolébka Améb

Díky šťastné shodě náhod jsem měl jedinečnou možnost stát se účastníkem studijní cesty, jejímž cílem v listopadu loňského roku byla japonská firma Kyocera. Tato korporace je firmou, která má nejenom velké produktové portfolio, ale také je některým známa svým originálním, světově proslulým a velice úspěšným způsobem řízení a motivace pracovních týmů a každého člověka ve firmě pomocí tzv. améb. Firma totiž pracovníky k práci nenutí, ale motivuje a zapojuje v rámci týmu s cílem osobní snahy k úspěchu. Seznámíme vás s ní.

Zákaznické dny v Bielefeldu

Před prázdninami se konaly tradiční zákaznické dny v montážním závodě DMG Mori v Bielefeldu. Na pozvání brněnské pobočky DMG Mori Czech se této akce se zúčastnilo též na 50 hostů z České a Slovenské republiky. Všichni účastníci společně odletěli do Paderbornu nacházejícího se nedaleko výrobního závodu.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit