Témata
Reklama

Díky šťastné shodě náhod jsem měl jedinečnou možnost stát se účastníkem studijní cesty, jejímž cílem v listopadu loňského roku byla japonská firma Kyocera. Tato korporace je firmou, která má nejenom velké produktové portfolio, ale také je některým známa svým originálním, světově proslulým a velice úspěšným způsobem řízení a motivace pracovních týmů a každého člověka ve firmě pomocí tzv. améb. Firma totiž pracovníky k práci nenutí, ale motivuje a zapojuje v rámci týmu s cílem osobní snahy k úspěchu. Seznámíme vás s ní.

Tento článek je součástí seriálu:
Na zkušenou u lídrů
Díly
Prof. Jiří Marek

Je profesorem na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. Zastával manažerské pozice ve výrobních společnostech Toshulin, KŠ Kuřim a TOS Kuřim. V praktické a pedagogické činnosti je zaměřen především na konstrukci obráběcích strojů a obráběcích center pro rotační i nerotační obrobky, teorii konstrukčního procesu a životního cyklu produktu a v neposlední řadě na systémovou metodologii. Jeho dlouholetou snahou je spojovat teorii s praxí do vzájemně se respektujícího celku. Je členem řady odborných organizací, členem redakční rady MM Průmyslového spektra a spoluzakladatelem MM Science Journal. Je autorem celé řady monografií, mj. i legendární knižní edice Konstrukce CNC obráběcích strojů (MM publishing).

Kyocera byla založena jako malá příměstská firma v dubnu 1959 v Kjótu se základním kapitálem 3 miliony jenů a s 28 zaměstnanci. Firma nesla obchodní jméno Kyoto Ceramic Co. Společnost se specializuje na jemnou keramiku. Zakladatelem firmy je Kazuo Inamori, který se narodil v Kagošimě (Japonsko) v roce 1932. Působil jako prezident a předseda společnosti až do roku 1997, kdy následně převzal titul zakladatele a emeritního předsedy. Nyní má firma nespočet poboček a výzkumných center po celém světě. Principem řízení firmy je myšlenka podporování příležitostí pro materiální a intelektuální růst všech zaměstnanců prostřednictvím společného úsilí, které přispívá k pokroku společnosti a lidstva. Filozofie řízení se vztahuje úzce k lidskému životu. Jeho ústředním principem je: „Dělat to, co je správné pro lidské bytosti“, a tento koncept je zařazen do všech oblastí firemního rozhodování.

Malá firma s 28 zaměstnanci se pak rozrostla v koncern, který zaměstnává více než 69 tisíc lidí po celém světě. Obrat v minulém fiskálním období dosáhl 13 miliard dolarů.

V logu firmy představuje počáteční písmeno K tiskárny Kyocera a písmeno C znamená keramiku. Logo bylo představeno v říjnu 1982, kdy byl název společnosti změněn z „Kyoto Ceramic“ na „Kyocera“. Kyocera se zavázala vytvářet hodnotu, která přesahuje očekávání zákazníků a která je jimi vyhledávána. Tak byla k logu firmy doplněna věta „Nové hranice hodnot“ (The new value frontier).

Reklama
Reklama
Reklama
Pohled do vstupního prostoru v sídle managementu firmy (Kyoto)

Oblastmi působení firmy jsou:

 • moderní řezné nástroje pro obrábění (z karbidu kovu, cermetu, CBN, PKD a řezné keramiky);
 • jemná keramika s aplikací v průmyslových strojích, vakuu a LCD;
 • polovodičové prvky (LED, automobilové řídící jednotky);
 • užitná keramika (řezné nástroje pro průmysl i domácnost, solární energie, zdravotnické aplikace);
 • elektronické součásti;
 • telekomunikační a informační zařízení

Amoeba Management

Jedinečná metoda řízení, kterou Dr. Kazuo Inamori vytvořil a používal při řízení firmy Kyocera, je Amoeba Management. Rozděluje velkou organizaci do malých jednotek nazvaných améby. Každý vůdce améby je zodpovědný za vypracování plánů a cílů pro jednotku. Améby dosahují svých cílů prostřednictvím spolupráce a tvrdého úsilí všech jejich členů. V tomto systému každý zaměstnanec hraje významnou roli a dobrovolně se účastní řízení jednotky, aby se dosáhlo toho, co je známé jako „Řízení všemi“. Amoeba Management systém byl úspěšně implementován v přibližně šesti stech společnostech, včetně Kyocery, KDDI a Japan Airlines (JAL) apod.

Prvním principem Amoeba Managementu je vytvořit tržně orientovaný oddělený účetní systém. Základním pravidlem tohoto obchodního vedení je maximalizovat příjmy a minimalizovat náklady. Celá organizace je rozdělena na malé jednotky neboli améby a každá améba spravuje svou vlastní ziskovost, což umožňuje rychle reagovat na změny na trhu. Proto jsou nezbytné následující mechanismy:

 1. Každá améba sleduje zisk tím, že cvičí princip „maximalizovat příjmy a minimalizovat výdaje“.
 2. Každá améba je nezávislá účetní jednotka, která může nakupovat a prodávat s jinými amébami.
 3. Každá améba dělá měsíční plány a záznamy výsledků za použití hodinového reportu hospodaření.

Druhým principem Amoeba Managementu je vedení vývoje – to Kyocera nazývá „vývoj vůdců s manažerským povědomím“. Celkové řízení améby je pak svěřeno tomuto vůdci, který dohlíží na obchodní plánování, řízení, práce a nákup. Tento systém vede zaměstnance k rozvoji manažerského povědomí.

Interwiev s ředitelem oddělení řezných nástrojů pro Evropu a Ameriku Takashim Umemotem na zadním sedadle autobusu během jízdy z hotelu do výrobního závodu v Kagošimě . Vše, jak je v Japonsku zvykem, musí být rozpočítáno na minuty. On sám je jedním s vůdců améb.

Třetí princip Amoeba Managementu umožňuje všem zaměstnancům účast na řízení společnosti tím, že mají aktivní roli ve fungování jejich vlastní améby. Zaměstnanci se účastní řízení a tak upevňují svoje dovednosti a směřování svého úsilí směrem ke společnému cíli. To vytváří smysl a úspěch na pracovišti.

Za tímto účelem musí každá améba:

 1. komunikovat svůj plán, cíl a vize, které mohou být sdíleny se všemi členy;
 2. vytvořit fiskální roční plán, známý jako „Hlavní plán“, na základě strategie a cílů celé firmy;
 3. vytvořit měsíční plány, které jsou založeny na hlavním plánu a dosáhnout plánu bez selhání.

Dále je definováno dvanáct principů řízení, šest druhů snažení a sedm klíčů k motivaci zaměstnanců, které směřují pouze k jednomu, k pochopení toho, co mám jako člověk správně udělat, aby mé rozhodnutí bylo úspěšné. Jsou to jistá základní rozhodovací kritéria, která povedou mimo jiné k charakterovému růstu vůdce a tím i celé firmy. Čtenář je nalezne na webových stránkách Kyocery. Nechápejte je prosím jako univerzální návod. Vždy a jenom vždy bude záležet na osobnostních vlastnostech lídra a jeho mentalitě.

Město Kagošima, v jehož blízkosit leží výrobní závody Kyocery, má nádherné okolí.

Řezné nástroje a keramika Kyocera

Kyocera má oddělení, které se zabývá vývojem řezných nástrojů a keramiky. Snahou tohoto oddělení je zvyšovat produktivitu zákazníka dodávkou kvalitního zboží a tím pro něj získat konkurenční výhodu. V roce 1971 Dr. Inomura uvedl na trh pro německého zákazníka řeznou keramiku pro ultravysoké řezné rychlosti, čímž byl pro Kyoceru odstartován byznys v této oblasti. V roce 1973 začal prodej v Japonsku, 1977 v USA a v roce 1980 v Evropě. V současné době existuje 11 výzkumných zařízení v šesti zemích světa, která řeší náročné zákaznické úkoly v oblasti řezných materiálů. Požadavky zákazníka na dodávky pak realizuje 21 výrobních závodů v osmi zemích světa. Zákazníci jsou školeni v 16 školicích centrech, která jsou rozmístěna v devíti zemích. Obchod realizuje 129 prodejních míst v 28 zemích.

To, co znamená veletrh EMO pro Evropu a IMTS pro Ameriku, to je JIMTOF pro Asii.
Nástroje firmy Kyocera lze nalézt ve všech typech třískového obrábění. Novinky jsou pečlivě zkoušeny a testovány v laboratořích a posléze prezentovány zákazníkům. V Česku zastupuje divizi řezných nástrojů Kyocery firma Grumant.

Závěrem

Kyocera má neuvěřitelný záběr, který jsem si uvědomil až na místě samém. Tam mi teprve došlo, že Kyocera nejsou jenom řezné nástroje, ale umění a schopnost zpracování strategické suroviny – křemíku. Je s podivem, v kolika pro nás již běžných předmětech, které užíváme, se křemík nachází (kopírky, ložiska, elektronika, …).
V Japonsku jsem nebyl v průmyslových závodech poprvé. Pokaždé mne však překvapí a udivuje ta neuvěřitelná pracovitost, hrdost na značku a ochota jít za hranice svých možností, aby byl splněn daný úkol a bylo vyhověno zákazníkovi. Jedno je jisté – ne vše, co bychom chtěli přenést do života českých firem, lze z této japonské inspirace napodobit. Brání tomu naše ego a mentalita, která je od té japonské odlišná. Nehledě na to však jde o univerzální principy úspěchu, a protože trh je globální, je zásadní sledovat a učit se od světových hráčů, mezi něž firma Kyocera bezesporu patří. Právě proto nelze ignorovat léty ověřené recepty, ale naopak je třeba mít snahu adaptovat je na místní podmínky.

Prof. dr. Ing. Jiří Marek, Tokio, Kjóto, Japonsko

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Související články
TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Roztažená křídla čínského draka

Opět po dvou letech se v Pekingu konal jeden z největších světových veletrhů obráběcích a tvářecích strojů a technologií CIMT (China International Machine Tool), který lze velikostně přirovnat k hannoverskému EMO a který rozlohou a počtem návštěvníků zdaleka předčí jeho milánské zastavení, tokijský Jimtof či chicagský IMTS. Celá světová liga (i ti, kteří třeba na EMO nevystavují) se zde prezentuje po boku domácích producentů oboru obráběcí stroje, nástroje a příslušenství. Letos se termín konání kryl s velikonočním týdnem a křesťanský svět musel tento fakt přijmout.

Ozvěny Veletrhu Věda Výzkum Inovace

Přední výzkumné organizace, vysoké školy, inovativní firmy, poskytovatelé dotací, investoři i státní správa zaplnily ve dnech 28. února až 2. března pavilon B brněnského výstaviště. Druhý ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace byl jedinečnou příležitostí podpořit znalostní transfer od výzkumníků do praxe.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Cíle a píle jsou tím, co mě žene stále kupředu

Martin Šula, majitel společnosti MSR Engines, založené roku 2004, vyrábí motorizovaná surfovací prkna JetSurf. Zajímavé na tomto projektu je, že úplně všechno vzniká v Brně – Střelice, kam se firma nastěhovala před dvěma lety. Tak se podařilo zvýšit plánovanou kapacitu na 1 500 výrobků ročně. Ale hned první rok zde vyrobili 1 200 surfovacích prken. Firma už ale přistavěla další objekty a hodlá se rozšiřovat i nadále.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit