Témata
Reklama

Uskupení DMG/Mori Seiki těží ze synergie svých aktivit. Před čtyřmi lety ještě velcí konkurenti, nyní spojenci v zásadních rozhodnutí s jedním jasným cílem - levně, kvalitně a ekologicky vyrábět hih-tech výrobky teritoriálně co nejblíže u zákazníka. Důkazem tohoto tvrzení nechť jsou dva nové moderní výrobní závody v japonské Iga a kalifornském Davis poblíž Sacramenta, jenž jsem měl možnost na sklonku loňského roku navštívit.

Tento článek je součástí seriálu:
Na zkušenou u lídrů
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Strategie firmy se opírá o pět základních pilířů, a to především v koncentraci na zákazníka. Jednak se jedná o prodej a servis s vyšším efektem a benefitem a co nejednoduší způsob financování při pořízení stroje. Společnost chce vyvíjet úsporné komponenty a z nich sestavovat kvalitní a energeticky úsporné stroje a v neposlední řadě pak redukovat náklady na nákup komponent třetích stran.

Reklama
Reklama
Reklama
Z přiložené grafiky statistiky vývoje poptávky po obráběcích strojích z roku 2012 lze dedukovat vývoj do budoucna. Vedle asijského a ruského trhu opět nabývá na významu trh americký. Zdroj: prezentace Dr. Mori, Jimtof 2012

Obchod a servis společně

Od července 2009 se podařilo etablovat společných 99 servisních a obchodních lokací DMG/Mori Seiki. Prvními byly země jako Indonésie, Thajsko, Japonsko, Korea, USA, Indie, celá jižní Asie, v polovině roku 2011 pak Německo, od roku 2012 pak celá EU a v letošním roce by měla firma společně vystupovat na čínském a ruském trhu, čímž bude „pokryt“ již doslova celý svět. Zpátky však do Evropy. Ta v současné době čítá na 27 technologických center zaměstnávajících 820 odborníků, z nichž je např. kolem 270 servisních pracovníků, 70 aplikačních inženýrů či 170 prodejců.

Výroba

Dostavbou v čínském Tianjinu bude letos završen dvacátý výrobní závod, jimiž dohromady oba subjekty disponují. Z tohoto počtu připadá devět závodů společnosti Gildemeidter, stejný počet Mori Seiki. Zbývající dvě jednotky, v německém Wurzburgu a Vídni, představují tzv. energetická řešení. K nejnovějším výrobním provozům spuštěným v roce 2012, realizovaným pod hlavní taktovkou partnera Mori Seiki, připadají nové haly ve stávající lokaci v japonské Ize a kalifornském Davisu. Do obou dvou vás nyní zveme na návštěvu.

Iga New Plant

K  největším výrobním kapacitám Mori Seiki v současné době se 600 tisíci metry čtverečními ploch a 1 500 zaměstnanci náleží Iga Campus. Tento areál založený v roce 1970 se nachází v prefektuře Mie na ostrově Honšú v hornaté oblasti severovýchodně od Osaky, cca 2,5 hodiny cesty autem.

Layout závodu představuje haly pro tváření plechu, výrobu vřeten, výrobu kuličkových šroubů, tepelné zpracování, jako je indukční kalení, nitridace, cementování, žíhání, otryskávání, dále pak slévárnu šedé litiny – avšak pouze pro výrobu svých prototypů, a samozřejmě obrobnu a montáž, jenž je jako v ostatních jejich závodech zajišťována v buňkách. Samozřejmostí je pak sklad dílů a zázemí pro nepřetržitý servis japonským zákazníkům, se kterými je realizováno v průměru na 550 telefonátů denně.

Nová moderní dvojhala o rozloze 25 tisíc m2 otevřena v červenci 2012 má svůj provoz z převážné míry energeticky krytý ze solární a větrné energie. V době naší listopadové návštěvy byla již plně „zabydlena“. Layout haly je tvořen ze dvou samostatných hal spojených venkovním, částečně zastřešeným koridorem. Důvodem její realizace byla primárně výroba integrovaných soustružnicko-frézovacích center NTX 1000–2000 a NT 3000–4000, jejichž výroba sem byla přesunuta z nedalekého Chiba Campusu. V celém procesu je aplikována štíhlá výroba. Ve všech prostorech je stálá teplota 20 oC ±0,5. Budova je nízkoenergetického charakteru s úspornou klimatizací a osvětlením.

Jedna část je věnována třískovému obrábění, kde se nachází pět obrovských dvoustojanových pětiosých portálových obráběcích center Toshiba MPC 3180B o hmotnosti 100 tun s pojezdy v ose X 9 metrů, v ose Y 3,9 metrů a Z 0,9 metry s průchodem mezi stojany 3,1 metry a kapacitou nosnosti stolu 20 tun.

Dále jsou zde čtyři brusky portálové konstrukce Sumitomo KSL 2580 obdobných velikostních parametrů. Jsou zde obráběny lože a stojany pro velké multifunkční stroje řady NTX. Celý proces od hrubovacího obrábění až po finální broušení trvá čtyři dny. Pak jsou díly převezeny do druhé haly na montáž. Celé třískové obrábění na jedenácti strojích ve 24hodinovém provoze je v kompetenci pouhých 17 osob.

Jedna z pěti portálových frézek Toshiba a jedna ze tří portálových brusek Sumitomo z nové výrobní haly Mori Seiki na výrobu multiprocesních center řady NTX a NT. Veškeré obráběcí procesy jsou nahrávány a zpětně technology analyzovány.


Každý „průšvih“, který se ve výrobě stal, třeba zmařený díl nebo i havárie při manipulaci, je zdokumentován, analyzován a následně formou posteru umístěn ve výrobních prostorech z důvodu osvěty a prevence.

Montáž obráběcího centra řady NTX. Díky své kompaktní integrované soustružnicko-frézovací konstrukci umožňuje komplexní obrábění. Tyto stroje se dříve vyráběly v nedalekém závodě v Čibě, nyní od července jsou expedovány z nových provozů v Ize.

Most do Kalifornie

V kalifornském Davisu, hodinu cesty na východ od San Francisca, se nachází Digital Technology Laboratory, jejímž úkolem od založení mj. byla a stále je FEM analýza zaslaných modelů z japonských konstrukčních pracovišť. Využívá se posunu časového pásma mezi Japonskem a Kalifornií, jenž činí 17 hodin. Kontinuálně tak mohou japonští konstruktéři návazně druhý den pracovat na modelech ze dne předchozího, kdy mezitím v kalifornii byly FEM analyzovány. Jenom v oddělení výzkumu a vývoje zde pracuje na 80 odborníků. Tato společnost se později stala výzkumně-vývojovým, servisním, školicím a výpočtovým pracovištěm pro americké zákazníky a dala tak pevný základ pro ideu postavit zde výrobní provozy.

Digital Technology Laboratory společnosti Mori Seiki byla založena před 12 lety původně coby výpočtové pracoviště pro japonské konstrukční návrhy, mj. s výhodami plynoucími z časového posunu Japosnko/Kalifornie. Nyní představuje kompletního partnera pro americké zákazníky.

US manufacturing facility

A tomu se tak stalo. Po necelých dvou letech, kdy bylo o stavbě výrobního závodu rozhodnuto, je v listopadu loňského roku závod slavnostně uveden do ostrého provozu. Jedná se o první závod obou partnerů DMG i Mori Seiki v Severní Americe. Haly o rozloze přes dvacet tisíc metrů čtverečních společně s technologickým vybavením spolkly 50 milionů eur. Budou sloužit k výrobě a montáži horizontálních center NHX4000, NHX5000 a NHX5500 v kapacitě 80 kusů měsíčně. K nim by časem měla přijít výroba kompaktních obráběcích center MillTAP 700, prvního stroje vzniklého společným výzkumem DMG a Gildemeister. V americkém závodě by mělo pracovat na 200 zaměstnanců.

Podle prezidenta Dr. Masahika Moriho není slavnostně otevřený závod v americkém Davisu pouhým výrobním provozem, ale ve spolupráci se sousedící Digital Technology Laboratory dává obrovský potenciál, aby brány závodu opouštěly stroje s vysokým podílem inovace a automatizace a zajišťovaly americkým zákazníkům konkurenční náskok a budoucí prosperitu.

Při vstupu do haly bezobslužného třískového obrábění si návštěvník připadá doslova jako v science fiction. Má před sebou nejmodernější výrobní zařízení, které může současná technika nabídnout. Dvě pětiosá portálová obráběcí centra Toshiba MPC se zásobníky 180 nástrojů a s kapacitou zatížení stolu 20 tun slouží k obrábění rozměrných součástí – loží pro horizontální centra vyšší řady NHX. Obrobky jsou umístěny na paletách, které přenáší obrovský 6,5tunový manipulátor v pojezdech 48 x 12 x 2,2 metry s dobou uložení neuvěřitelných 1,5 minuty. Ve střední části se pak nacházejí dva tryskací roboty pro odstranění veškerých třísek po obrábění, kam jsou obrobky po obrobení manipulátorem dopraveny. Celý systém je řízen vlastním softwarem LPS III, vyvinutým v sousedící Mori Seiki Digital Technology Laboratory.

Pohled na manipulátor s nosností 6,5 tuny, který obhospodařuje obě portálová centra. Vpravo jsou pak vidět dva čisticí roboty po obráběcím procesu.

Dva vysoce automatizované pružné výrobní systémy jsou instalovány ve druhé části haly pro třískové obrábění. Slouží k obrábění dílů střední velikosti. Menší z nich představuje dvě horizontální centra Mori Seiki NH 6300 s lineárním paletovým systémem se 40 paletami. Druhý, větší systém skládající se ze tří horizontálních center Mori Seiki NH 10000 opět disponuje paletovým systémem, tentokráte s kapacitou 60 palet.

Pružný výrobní systém sestávající na jedné straně ze dvou a na druhé straně ze tří horizontálních center řady NH pro obrábění středně velkých dílů. Robot Fanuc s kapacitou 1 200 kg slouží pro zakládání dílů do pracovního prostoru stroje.

Odlitky pro centra NHX vyráběná v Kalifornii pocházejí ze stejných japonských sléváren, z jakých odebírají japonské výrobní závody Mori Seiki. Vřetena a kuličkové šrouby jsou též japonské produkce, resp. z vlastní výroby. Ostatní komponenty jsou ze 60 % dováženy z Japonska, tento podíl by se však měl v průběhu doby snižovat. Pro udržení přesně stanovené teploty ± půl stupně v továrně se obrábění děje s minimálním množstvím řezné kapaliny.

Manipulace se stroji během montáže probíhá díky vzduchovým polštářům, na kterých je rám stroje postaven. Ten následně doslova klouže po podlaze a ne žádnou velkou lidskou silou je s ním možné pohybovat podle potřeby a následně ho lze i přesunout na další montážní pracoviště.

Po závěrečném finálním testování jsou horizontální centra naložena na tracky a distribuována přímo k zákazníkovi bez zbytečných prodlení a mezizastávek. Od zadání objednávky po expedici vše trvá dva týdny.

Závěrem

V uskupení DMG/Mori Seiki se kloubí pozitivní vlastnosti německého a japonského národa – od preciznosti, rozvahy, strategie, odvahy, ekologického myšlení až po úctu a respekt. Tyto všechny aspekty ovlivňují výsledný tah, kterým společnost disponuje. Oba dva výrobní závody, jak v japonské Ize, tak i v kalifornském Davisu (i když zde samozřejmě vidíme především rukopis firmy Mori Seiki), jsou přesto výše uvedených aspektů důkazem. Energetická výroba a ohled k životnímu prostředí budiž důkazem německého vlivu. Investice do obou závodů úhrnně kolem 100 mil. eur prokazují, že obor obráběcích strojů má svoji perspektivu a volba západoamerického pobřeží pak potvrzuje i opětovný potenciál poptávek obráběcích strojů na teritoriu USA.

Roman Dvořák
Iga Japonsko, Davis Kalifornie

roman.dvorak@mmspektrum.com

Foto: autor

Reklama
Související články
S MES systémy k vyšší efektivitě

Další konference z produkce společnosti Controller Institut, která se věnuje vzdělávání v oblasti controllingu a podnikových financí, s názvem Výroba v detailu se konala v Plzni a účastníkům vedle hodnotného programu v přednáškové sekci byl umožněn také vstup do výrobních prostor společnosti Doosan Škoda Power. Konference je primárně určena výrobním ředitelům a manažerům, technickým ředitelům či mistrům výroby, kterým představuje řešení pro efektivní řízení výroby ale také např. zaměstnanců.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Související články
Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Novinky z Open House ve Pfrontenu část 1. Výrobní technologie

Po vynucené covidové pauze se v největším německém výrobním závodě DMG Mori v Pfrontenu opět sešli zástupci firmy z celého světa, v doprovodu svých zákazníků a novinářů, aby se seznámili s novinkami pro letošní rok a také s aktuálními trendy a prioritami. Akce byla velkolepá, jsme velice rádi, že jsme mohli být u toho.

Ohřevné skříně Amarc - skladujte své sudy v teple a bezpečí

Připravili jsme pro Vás přehledný web s ohřevnými prvky společnosti Amarc. www.ohrevneprvky.cz. Naleznete zde kompletní nabídku topných plášťů pro sudy a průmyslové (IBC) kontejnery i podlahové topné desky v klasickém a EX provedení pro výbušné prostředí.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Open House Pfronten

Koncem ledna 2018 se konalo pravidelné setkání uživatelů technologií DMG Mori ve výrobním středisku ve Pfrontenu. Akci již tradičně podpořila pobočka DMG Mori Czech, která svým parnerům zorganizovala možnost prohlídky sídla mateřské firmy v tomto bavorském městečku na úpatí Alp.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit