Témata
Reklama

Jak se řídí strojírenská fabrika na Sibiři

V rámci své cesty do Novosibirska jsem měl prostřednictvím pana ing. Mézla z agentury na podporu exportu CzechTrade možnost navštívit místní fabriku OOO Sibelektroprivod, která je spoluvlastněn plzeňským holdingem Škoda.

Tento článek je součástí seriálu:
Na zkušenou u lídrů
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Historie výroby elektromotorů v ruském Novosibirsku se píše od roku 1962. V době své největší slávy měla firma na 5 000 zaměstnanců s roční produkcí 5 000 elektromotorů. Nyní má OOO Sibelektroprivod obrat 700 mil. ruských rublů (cca 560 mil. Kč)a zaměstnává na 500 lidí. Firm je ve vlastnictví dvou akcionářů od prosince 2004 Škody Plzeň a moskevské firmy Dedal Investment Group která vlastní výrobce metra VagonMaš a tramvají PTMZ.Současná produkce Sibelektroprivoduse skládá z výroby elektromotorů a generátorů do čtyř hlavních komodit: říchčeljabinských buldozčeljabinského závodu ČTZTraktordůlní dunprů běloruského Belazu, příměstských vlaků a vagnů metra. Poslední dvě komodity se stávají díky velkým ruským investicím do infrastruktury čím dál zajímavější.

Reklama
Reklama
„Mám možnost velmi zřetelně srovnávat úroveň žití života v Rusku s tím tou česk. Lidé u nás si neustále na něco stěžují. Záměrně volím slovovýraz, že si žijí extrmně dobře, ale nepovažují si toho. Pro srovnáníruský důchodce pobírá rentu 2000 rublů, tedy cca asi 600 KčPokud je vojenský veterán, pak o něco více, avšak ceny za zboží, služby, náklady na bydlení atd. se pohybují ve srovnatelných relacích jako v České republice“ říká Pavel Cesnek

A jak to vše zde vypadá nyní, jsem měl na vlastní oči možnost zhlédnout na vlastní oči. Průvodci mi byli jediní dva Češi zde působící výrobní ředitel Jaromír Pešout a generální ředitel Pavel Cesnek. Oba dva pánové čiší neskutečným optimismem a zapálením pro to, co dělají. Čím déle jsem se v šerých výrobních halách pohyboval pozoroval místní zaměstnance, tím méně mi šlojsem chápal namysli, kde ten optimismus stále berou. Že by v okolí, kde panuje pravá sibiřská zima, nebo během jejich pracovní doby, která je od rána devíti hodin ráno do půlnoci, či během volných nedělí, které tráví sami vzdálenina 4 500 km od svých domovů s časovým posunem +5 hodin? Tento obdivuhodný optimismus musí být hluboko zakořeněn v každém z nich a jen tak něco jim ho nemůže vzít.

Z důvodu pracovní zaneprázdněnosti pana generálního ředitele Pavla Cesneka během mého následujícího setrvání v Novosibirsku se plánovaný rozhovor uskutečnil až o měsíc později v Praze, kdy na týden fabriku opustil z důvodu pravidelných návštěv Škody holding.Nakonec naše setkání proběhlo ve smíchovské restauraci McDonald´s, kam z důvodu rychlého přesunu po Praze přijel na kole s batohem na zádech. Tak obyčejný člověk znova jsem si uvědomil to, co se mi honilo hlavou celý měsíc od mého návratu ze Sibiře. S Pavla Česnek srší klid, pohoda, neskutečná skromnost a úcta. Ve svých pouhých 35 letech má za sebou nevídané zkušenosti na tuzemských a zahraničních manažerských postech. Myšlenky postřehy a zkušenostikteropouští jeho ústamluví jsou adekvátní poznání zkušenostem manažera po 40-tičtyřicetiletém úspěšném zastávání TOP vrcholných pozic.

MM: Pane řediteli, jaký je váš stěžejní úkol v novosibirském Sibelektroprivodu, na jakéá úskalí jeho plnění narážíte?

P. Cesnek:Mým úkolem je řivést firmu ke stabilnímu zisku, nastolit pořádek ve výrobním procesu, přtáhnoutivést odborně kvalitní pracovníky, kteří jsou schopni pružně reagovat na změny způsobené požadavky trhu. S nimi pak do roku 2010 vytvořit zdravou pružnou firmu s miliardovým obratem, která i po mém návratu do České republiky bude pokračovat ve stabilním růstu. Využívat její lokalizaci na ruském trhu se vším všudy, co je pro tento fakt přínosné.

K úskalí jeho plnění považuji především za stávajícího personálního vybavení „lámání“ fabriky socialistického typu a myšlení na firmu fungující v tržních podmínkách.Naštěstí se již i v novosibirské oblasti, i když v malé míře, začínají objevovat lidé se vzděláním získaným v západní Evropě, které s sebou přináší i základní přípravu na moderní řízení a znalost konkurenčního prostředí.

MM: Jaká byla vaše očekávání před nástupem na post krizového manažera a jaká je současná realita?

P. Cesnek: Úvodem musím konstatovat, že jsem maximální realista a jak říká moje manželka „brutální pragmatik“. Věděl js, že je firma v obrovských problémech a že mě čeká, jak říkám já, tzv. velmi hluboká orba. Co mé nečernější očekávání překvapilonaplnilo, byl neskutečný nepořádek ve výrobě a v procesech, nezájem lidí o cokoliv. Nyní se snažíme lidi opět „napravit“. Nejhorší na tom je, že oni to všechno dříve uměli – disciplna a pořádek to zde v osmdesátých letech bývalo samozřejmostí. Je pravd že zde však byla neskutečná přezaměstnanostpracovanost – na 40 základních dělníků bylo zde dalších 40 pomocných. Za dob vlády Jelcina zde následně nastal neskutečný obrovský kolaps, ekonomický propad, což se projevilo jak na fabrice samotné, tak i na jejich zaměstnancích, kterých v té době zde bylo na 5000. Následně za prezidenta Putina docházelo k pomalé nápravě, která trvá dodnes.Lidé zde všeobecně neustále hledají problémy tam kde nejsou, nebo se snaží hodit na někoho jiného. A to snažíme razantním způsobem změnitpokud nemáš zájem pracovat, můžeš odejítčasto slýchají od nás slýchají dost často. dost často.

MM: Jakéá jsou specifika manažerské práce s ruskými spolupracovníky, její rozdílnosti od evropského standardu?

P. Cesnek: Musel jsem zde vyvinout a aplikovat tzv. Total control system, tzn. kontrolovat všechny a všechno. Dříve jsem firmu řídil přes jednu velkou poradu, nyní častěji svolávám menší operativní porady do 15 minut trvání a jednou týdně pak porady s jednotlivými mými náměstky. Naštěstí Nyní již mám kolem sebe naštěstí tým lidí, kteří chápou co znamená pojem splnění úkolu, již je nemusím denně kontrolovat. Sibiř, resp. celé Rusko má hlavní specifikum, a to, že nesmíš věřit tomu co ti říkají, ale musíš se na vlastní oči o tom přesvědčit. Dříve mi něco tvrdili a realita byla jiná. Záhy velmi rychle zjistili, že tudy cesta nevede. Druhá rozdílnost je v jejich emotivních reakcích, které ovlivňují jejich manažrské rozhodování.Dle nastalé situace velmi rychle mění své názory, rozhodnutí.Zdejší lidé jsou hodně citliví, hlavně u chlapů se projevuje taková rozervaná ruská melancholická duše manželka jim doma něco řekne, v práci je šéf zkritizujea oni poté pijí, jeden den, druhý, třetí…

MM: S jakými stěžejními problémy se zde potýkáte, jakou je třeba zvolit taktiku na jejich eliminaci, na jejich řešení?

P. Cesnek: Ty Problémyjsou zejména ve spojitosti s lidmi, jak jejich lidsk kvalit, tak i profesní. Dále, jak jsem již zmínil, byla a stále je v Rusku všeobecně neskutečná přezaměstnanospracovanost – zde byli například speciální elektrikáři na výměnu žárovek a speciální na výměnu zásuveka vypínačů. Dalším tradičním problémem je alkoholismus na pracovišti, každý sebemenší problém okamžitě řeší lahví vodky.Naprosto nepochopiteln je pasivita ke kvalitě provedené práce, kdy např. soustružník obrobí hřídel a již ho nezajímá, zda dodržel požadovanou přesnost a drsnost povrchu. Nyní zavádíme důsledné nástroje zpětné kontroly. Často se objevují případy, kdy se dělníci nechají zlákat nabídkou jít pracovat na druhou druhý stranu konec města. Neuvědomují si však celou řadu negativ, kter mu to následně přinese. A ve většině se pak vrací zpět, ale již mu nenabídneme to místo, které opustil, ale o úroveň nižší. Dále zdejší zaměstnanci neustále řeší obavy o své zdraví, na jednu stranu například vyžadují instalace monstrózních odvětrávacích systémů ve svařovacích boxech, na druhou stranu však odmítají používat respirátory při lakování dílců. Nejnovější příhoda z tohoto ranku se týká instalace homologovaných kontrolních detekčních rámů, které jsem nechal umístit na vrátnici při východu z fabriky kvůli zamezení krádežím.Po první směně, která fabriku opustila jsem následně obdržel celou řadu dopisů, kde si stěžují na zdravotní problémy způsobené radioaktivním ozářením při prostupem pod touto branou. Vyvěsil jsem tedy do vrátnice výrobcův certifikát o nezávadnosti tohoto zařízení a okamžitě bylo vše v pořádkusituace se postupn zklidnila

Druhým problémem je obrovský nevyužívaný strojní park, který se snažíme postupně redukovat. Při našem příchodu zde byly dvě výrobní haly o rozměrech ??x?? metrů čtverečních obsazen na cca 800 stroji. Nyní výrobu převádíme do jedné haly s cílovým stavem okolo 550 strojů. Pro ukázku uvedu příklad, kdy vedle sebe stálo pět sloupových vrtaček, každá pevně osazena jednou velikostí vrtáků. Bylo to prý z toho důvodu, aby obsluha nemusela měnit vrtáky a příslušný otvor vyvrtala vždy na konkrétně osazené vrtačce.

Třetím, neméně však důležitým problémem je kvalita místních dodavatelů.A to jak jejich spolehlivost, kdy ze dne na den vám přestanou dodávat komponenty, tak i kvalita dodávaného zboží. Snažím se mít tři až čtyři paralelní dodavatele na klíčové komponenty, mít předzásobyedy pokud existuje reálná záměna.xistuje reálná záměna.

MM: Zmiňte prosím specifika sibiřského trhu, hlavní problémy novosibiřského regionu?

P. Cesnek: První problém je trh práce, chybí zde odborně vzdělaný personál. Například zdejší univerzitu opouští ročně pouze na 30 konstruktérů, což pro celou zdejší oblast je žalostně málo a ke všemu jen 10 až 20 % z nich má v úmyslu se konstruktérské práci věnovat.Problém vidím v samotném přístupu školy, kdy která studentům „vtlouká“ do hlavy, jak jsou dobří a oni s tímto sebevědomím z pozice absolventa požadují manažerské posty, aniž by k nim měli adekvátní zkušenostiDruhým problémem je trh dodavatelů a služeb, kdy všichni dělají všechno a vzájemně odmítají kooperovat. Například jsem zde řešil neskutečný problém outsoingu místní jídelny. Třetí oblastí je trh zákazníků, který bohužel neznám, jelikož naše produkty nedodáváme do zdejšího regionu.Všeobecné komplikace však způsobují neskutečně velké dopravní vzdálenosti, které cenu výrobku prodražují.

MM: Uveďte jsou šance pro české exportéry, v čem mají být obezřetní, důslední…?

P. Cesnek: Šance jsou jednoznačně jsou to služb pro průmyslové podniky a to formou subdodávek. Konkrétně jsem se pak setkal poptávkami po galvanizování, pokovování, obrábění a slévání. Ale s ohledem na vzdálenost naší republik je ideální řešení formou kapitálového vstupu do místní fabriky.Veškerá spolupráce je založena na vzájemné důvěře, která se však zde buduje celkem obtížněa delší dobu. Rusové kolem sebe vytváří štít neproniknutelnosti, pokud ho však časem překonáte, máte po boku kvalitního obchodního partnera.

MM: Pane řediteli, děkuji vám za rozhovor a držím palce vám a panu Pešoutovi v překonávání dalších překážek, které vás na Sibiři zajisté čekají.

Roman Dvořák

Novosibirsk, Praha

Desatero krizového managžera Pavla Cesneka

 1. Zavést pořádek a disciplínu, plánování
 2. Vést otevřené jednání
 3. Být náročný k sobě i druhým
 4. Soustředit se na podstatné
 5. Vytvořit kvalitní a motivovaný tým
 6. Nebát se zdravě riskovat
 7. Nebát se jít proti proudu
 8. Být kreativní
 9. Držet slovo
 10. Minimalizovat kompromisy

Vysněná profesní cílová meta

Řídit velký podnik o 5 000 zaměstnanců, ale to je ještě daleko, do toho prý musí „dorůst“. Stále mu vyhovují menší fabriky, kde může dojít přímo do provozu a podílet se na konkrétním řešení dané situace.

Foto Pavel Cesnek (za stolem, citelnost textu)

Ing. Pavel Cesnek je absolventem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově a Vysoké školy ekonomické v Praze, kde i doposud studuje externí formou doktorské studium.Pracovní zkušenosti především v oblasti financí a řízení projektů postupně získával na Ministerstvu obrany, následně pak ve společnostech Citibank, Deloitte & Touche, Expert Partners Engineering či Unex Uničov. Od roku 2003 pobýval tři roky v Londýně, kde ve společnosti Protiviti (člen Robert Half Int.) zastával pozici projektového manaera. Od ledna 2007 byl akcionáři dosazen na post generálního ředitele OOO Sibelectroprivod, Novosibirsk. Hovoří plyně anglicky a rusky, pasivně pak německy a španělsky, rád sportuje a zajímá se o umění. V červnu oslavil 35 let, se svoj ženou Hankou čekají v záříčervenci prvního potomka,

Novosibirsk, který s rozprostírá na obou březích řeky Ob, byl založen roku 1893 při stavbě Transsibiřské agistrály. Tři desetiletí neslo město název Novonikolajevsk na počest cara Mikuláše II., k přejmenování na Novosibirsk došlo roku 1925. Do roku 1917 byl Novonikolajevsk pouze obchodním a průmyslovým centrem. Jak je vidno ze třetího snímku, symboly režimu nedávno minulého ctí město i nadále, o čem například svědčí náměstí Lenina.

Výrobní haly novosibirského OOO Sibelektroprivodu pocházejí z roku 1962, kdy byla fabrika postavena. Renovací v současné době procházejí okenní plochy.

Ve výrobních halách člověka neznalého místních poměrů čeká velké překvapení.Jak v podobě vystavěných patrových příbytků, kde zaměstnanci mají „zázemí“ srovnatelné s bytovou jednotkou, tak i zastavěné výrobní stroje opět zastavěné do obvatelného zázemí se vším všudy, co k němu patří…

Reklama
Související články
České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Související články
Štěstí musíte jít naproti, negativní zkušenost vás nesmí zlomit

Když většina českých studentů po roce 1989 odcházela studovat do Ameriky nebo na Západ, Kateřina Haring byla v té době jediná studentka, která se rozhodla studovat v Rusku. Na znalosti ruského prostředí a mentality si postavila byznys. Dnes její společnost Dynamic Group staví expozice po celém světě. V roce 2016 byla zvolena prezidentkou nejstarší asociace podnikatelek v České republice.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
„Kdo neumí řídit sám sebe, neumí obvykle řídit ani druhé,“ říká prezident České manažerské asociace Pavel Kafka

Pavel Kafka je jedním z nejzkušenějších českých manažerů, který mimo jiné v 90. letech vybudoval skupinu Siemens v ČR. O své znalosti z oblasti řízení, kompetenci českých manažerů a připravenosti české ekonomiky měřit se s konkurencí v zahraničí, jsme si povídali v redakci MM Průmyslového spektra.

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

"Příběh, jak jsme úspěšní, je jen z části pravdivý," říká přední český manažer Libor Witassek

S Liborem Witasskem jsme si povídali nejen o hledání ekonomické rovnováhy a Průmyslu 4.0, ale i o nebezpečí českých montoven, řešení nedostatku odborníků a zaspaném technickém vzdělávání.

Očekáváme hospodářský růst i v roce 2018? Ptáme se Miroslava Singera

Světové a české ekonomice se daří. Podle Miroslava Singera se jedná o normální stav, který přichází po hospodářské krizi před deseti lety. Podle jeho slov nemusíme mít obavu ani ze skepse některých ekonomů, kteří prognózují další velkou hospodářskou krizi. Miroslav Singer je optimistou věřícím v další růst i prosperitu českých firem, kterým radí využít situace nenormálně levných peněz.

Revoluce v designu zdravotnického zařízení

Linet, český výrobce zdravotnického vybavení, slaví v letošním roce 20 let od vzniku svého průlomového vynálezu, kterým radikálně změnil pohled na design a užitné vlastnosti zdravotnického lůžka. Sloupová jednotka dokázala velmi nevzhledné a složité mechanismy zakomponovat do jediného tubusu. „Sloup je typickým příkladem toho, jak obrovskou má design hodnotu. Podařilo se nám vytvořit ergonomicky a designérsky čistý produkt, který nemá na světě obdoby. Zásadní pro tento výrobek bylo revoluční myšlení a odvaha vyzkoušet si to,“ říká o zkušenostech spolupráce s designéry generální ředitel Linetu Ing. Tomáš Kolář.

Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Dvacet let ve výrobě ocelových konstrukcí

Moravská firma Motor Lučina je předním exportérem ocelových konstrukcí ve střední Evropě. Svůj úspěch majitelé postavili na zkušenostech z krize. „Rok 2010 byl pro nás nejhorší v historii firmy. V době celosvětové krize, kdy jsme bojovali o zachování firmy, jsme zjistili, že nás okrádá náš vlastní generální ředitel. Ztráty byly ohromné. Dnes, po letech, nám to paradoxně několik desítek milionů zase přineslo, jelikož jsme se poučili. Pro firmu není nic horšího, než když se ji dvacet let daří. Dokud nepoznáte dno, tak se od něho nemůžete odrazit,“ říká jeden z majitelů společnosti Motor Lučina Tomáš Polach, který se s redakcí MM Průmyslového spektra podělil o své zkušenosti s podnikáním.

Jak budeme podnikat v roce 2017?

Bude světová, potažmo česká ekonomika navzdory turbulentním geopolitickým změnám a nejistým trhům dále růst? Obstojí český podnikatel v těžké světové konkurenci? Měl by přidat? A v čem? Jaké jsou trendy zdravého podnikání? Doplácejí ženy na genderové stereotypy? O tom všem a dalších aspektech světového a českého podnikání jsme si povídali s vedoucí partnerkou EY v České republice Magdalenou Souček.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit