Témata
Zdroj: Hermle

Kde se rodí přesná obráběcí centra

Po dvouleté přestávce, vynucené koronavirovou pandemií, mohla společnost Maschinenfabrik Berthold Hermle letos na konci dubna opět uspořádat tradiční dny otevřených dveří. Na čtyři dny od 26. do 29. dubna otevřela brány svého výrobního závodu v německém Gosheimu. Během akce Hermle Open House 2022 organizátoři přivítali 1 700 návštěvníků ze 700 firem, aby jim ukázali výrobu obráběcích center a představili svoje nejnovější technologie.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Nevelké městečko Gosheim s 3 800 obyvateli leží v jihozápadním cípu Německa, ve spolkové zemi Badensko-Württembersko, která sousedí se Švýcarskem a Francií. Městečko se nachází v pěkné kopcovité krajině v nadmořské výšce 850 m, vrcholy okolních lesnatých kopců mají výšku něco málo přes 1 000 m. Zde v roce 1938 Berthold Hermle založil šroubárnu a tvarovou soustružnu. O necelých 20 let později začala jeho rodinná firma vyrábět frézovací stroje a v roce 1972, tedy před 50 lety, byla představena první univerzální nástrojová frézka značky Hermle. Firma je stále v rukou rodiny zakladatele a sídlí na stejném místě, jen dnes už má přibližně 1 200 zaměstnanců a vyrábí 900 strojů ročně.

Vše je podřízeno kvalitě

Kvalita je zde vždy na prvním místě. Naprostou většinu součástí (včetně vřeteníků a většiny vřeten) si firma vyrábí sama, aby měla jejich kvalitu co nejvíce pod kontrolou. V měřicím středisku se pečlivě kontroluje kvalita dílů, v případě kritických dílů se takto kontroluje každý kus. Většinu obráběcích prací zde provádějí centra značky Hermle, jen největší součásti velkých strojů jsou obráběny na dvou velkých centrech značky Waldrich Coburg. Vzhledem k tomu, že Gosheim leží v tektonicky poměrně aktivní oblasti, jsou tyto dva stroje umístěny každý v jiné hale a jejich speciální uložení je chrání před případnými otřesy při zemětřesení.

Sídlo firmy Maschinenfabrik Berthold Hermle AG ve švábském Gosheimu. (Zdroj: Hermle)

Rámy strojů jsou v zájmu co největší tuhosti vyráběny a obráběny vcelku. V případě menších strojů (od C 250 až po velikost C 650) jsou odlity z polymerbetonu, a to ve vlastním závodě, umístěném ve 20 km vzdáleném městečku Zimmern ob Rottweil. Rámy největších strojů (C 52 a C 62) jsou vyrobeny z jednoho odlitku šedé litiny, tyto odlitky do Hermle dodává partnerská německá firma.

Všechny díly se před dalším zpracováním ukládají do temperovaného meziskladu, aby se ustálila jejich teplota. Z téhož důvodu rám každého stroje čeká na místě dva dny, než jsou na něm zahájeny montážní práce.

K výrobě součástí strojů firma Hermle používá téměř výhradně obráběcí centra vlastní produkce. (Zdroj: Hermle)

Montáž stroje na jednom místě

Montáž každého stroje probíhá od začátku do konce na jednom místě. Veškeré prováděné operace jsou pečlivě dokumentovány a dokumentace je automaticky ukládána do databází podnikového informačního systému. V této dokumentaci pak lze kdykoli zpětně dohledat třeba to, kdy byl který šroub při montáži dotažen, a jakou hodnotu měl utahovací moment.

Samozřejmostí je to, že před expedicí k zákazníkovi je každý stroj oživen.

Reklama
Reklama

Bez automatizace by to nešlo

V posledních letech roste poptávka po strojích vybavených automatizací. Dnes už je nějakým robotem vybaveno každé druhé obráběcí centrum, které opouští brány gosheimského závodu. Vyšší míra automatizace se samozřejmě nevyhýbá ani vlastní výrobě firmy Hermle. Například v nedávné době bylo druhé vertikální obráběcí centrum připojeno k vysokoregálovému paletovému dopravnímu systému s 32 místy pro palety. V konstrukci přípravků bylo rovněž instalováno obráběcí centrum Hermle C 32 U s robotickým systémem RS 2 pro hospodárnou výrobu drobných dílů.

Automatizace v praxi: Robotický systém RS 2 připojený k 5osému obráběcímu centru C 32 instalovanému ve výrobě přípravků. (Zdroj: Hermle)

Udržitelnost je nutnost

Jedním z imperativů dnešní doby je udržitelný rozvoj. Vývojáři a konstruktéři ve firmě Hermle proto neustále pracují na snížení energetické náročnosti strojů a jejich periferií, to však není jediný způsob, jak šetřit životní prostředí. V hledáčku vývojářů je například i efektivita využívání stlačeného vzduchu a hospodaření s odpadním teplem z chladicích agregátů. Důležitým faktorem je rovněž dlouhá životnost strojů, která v případě obráběcích center Hermle nezřídka překračuje 25 let. To je umožněno nejen kvalitním provedením, ale i dlouhodobou dostupností náhradních dílů a schopností servisu udržet starší stroje v provozu, aniž by došlo ke snížení kvality nebo efektivity provozu. Z hlediska přírodních zdrojů je důležité i to, že lože strojů a některé další součásti jsou vyráběny z minerálních odlitků.

Vlastní učňovské středisko

Firma Hermle nepodceňuje ani systematickou přípravu mladých budoucích zaměstnanců. Přímo v areálu výrobního závodu má vlastní odborné učiliště se šesti obory, kde se v každém ročníku na svoji profesi připravuje přibližně stovka učňů. V systému duálního vzdělávání tak funguje úzká spolupráce s okolními školami.

Reklama

Důraz na kvalitu servisu

Firma si je vědoma toho, že o spokojenosti zákazníka rozhoduje nejen kvalita strojů, ale především kvalita servisu. To ostatně potvrzují i neformální diskuze účastníků akce, které se často točily právě kolem zkušeností se servisními službami různých výrobců. Proto v Hermle věnují mimořádnou pozornost důkladné přípravě servisních techniků. Jedna z hal je vyčleněna k tomu, aby zde každý servisní technik v rámci své několikaměsíční přípravy (samozřejmě pod vedením zkušených kolegů z výroby) kompletně smontoval celý stroj, a získal tak podrobné znalosti o jeho konstrukci.

V hale technologického a školicího střediska firmy je v provozu více než 20 obráběcích center. (Zdroj: Hermle)

Centrální sklad náhradních dílů

Kvalita servisu závisí mimo jiné i na dostupnosti náhradních dílů. Ani v této oblasti společnost Hermle nic nepodceňuje. Centrální sklad náhradních dílů čítá 28 000 položek a skladem je tu 99 % dílů, a to i pro stroje vyrobené před 20 nebo 30 lety. Místní sklad obsluhuje celý svět; firma má připraveny balíčky náhradních dílů, určené pro jednotlivé typy strojů a pro typické skupiny oprav. Na základě hlášení o poruše nebo havárii stroje se ze skladu odešle příslušný balíček, a tak když na místo dorazí servisní technik, potřebné náhradní díly už jsou tam. Firma garantuje dodání náhradních dílů do 48 hodin. Propracovaný systém významně zkracuje dobu nežádoucích prostojů a zákazníkům šetří nemalé prostředky.

Zákazníci a partneři z České republiky

České zastoupení společnosti Hermle pozvalo na tuto akci své významné zákazníky a partnery, a uspořádalo pro ně zájezd do Gosheimu z Prahy a Plzně. Pozvání přijalo více než 50 obchodních partnerů z 23 firem a možnost se zúčastnit jsme uvítali i my. Během společné cesty i při pobytu v Gosheimu měli účastníci zájezdu spoustu příležitostí k neformálním rozhovorům, při nichž si mohli vyměňovat své zkušenosti, samozřejmě nejen ty, které se týkají provozu strojů značky Hermle a jejich servisu.

Skvěle zajištěná cesta i pobyt

Jelikož nejkratší trasa po silnicích z Prahy do švábského Gosheimu měří přibližně 600 kilometrů, většina účastníků ráda využila možnost dát se na akci společně dopravit pohodlným autobusem. Museli jsme si trochu přivstat, protože vzhledem ke vzdálenosti byl odjezd z pražského Zličína naplánován na šestou hodinu ráno. Přibližně o hodinu později se během zastávky u Plzně k výpravě připojili zástupci firem ze západočeského regionu. Cesta proběhla přesně podle plánu. Řidiči z dopravní společnosti Planet Line, která na akci pronajala svůj autobus, nás do cíle dovezli za necelých osm hodin a během cesty bylo k dispozici dost jídla i pití, aby se všichni cítili pohodlně. Hermle Česká republika s firmou Planet Line spolupracuje už od roku 2013 a její autobusy využívá pro dopravu svých zákazníků na akce Open House. Důvodem je kvalita vozového parku (autobusy v průměrném stáří 3 roky), vysoká úroveň služby, spolehlivost a zkušení, milí a ochotní řidiči.

Ubytování pro účastníky z České republiky bylo zajištěno v několika hotelích v městě Balingen, vzdáleném od Gosheimu asi 25 kilometrů. V Balingenu proběhla také společná večeře, kterou zde pro své hosty uspořádalo české zastoupení firmy Hermle.

Stejně dobře proběhla i zpáteční cesta, na kterou jsme se druhý den vypravili hned po snídani.

Perfektní organizace

Po příjezdu do areálu firmy a po společném obědě se početná česká výprava rozdělila na dvě skupiny, které absolvovaly dva hlavní body odpoledního programu.

Jedním z těchto bodů byla individuální prohlídka technologického a školicího střediska firmy, kde je v provozu více než 20 obráběcích center. Všechny stroje v průběhu akce prováděly konkrétní výrobní operace a přítomní odborníci ochotně odpovídali na dotazy zájemců.

Druhý bod byl pro nás ještě zajímavější – byla jím více než hodinová komentovaná prohlídka celého závodu. Na této prohlídce nás stejně jako po celou dobu akce doprovázeli Pavel Němeček a Barbara Hermann z českého zastoupení společnosti. Pan Němeček nás svým zasvěceným výkladem seznámil se všemi důležitými úseky výroby, jimiž jsme procházeli za plného provozu. Trasa vedla tak, jak stroj postupně vzniká: od vstupního meziskladu dílů přes obrobnu dílů, měřicí středisko a montážní haly až po expedici.

Vystavené stroje v průběhu akce prováděly konkrétní výrobní operace – v tomto případě centrum C 42 U MT frézuje skříň leteckého motoru. (Zdroj: Hermle)

Čisté prostředí

Během prohlídky závodu nás zaujala všudypřítomná čistota. V obrobnách zde funguje centrální odvod špon. Tento potrubní systém je napojený přímo na dopravníky třísek u jednotlivých strojů a třísky automaticky odvádí k centrálnímu zpracování mimo výrobní halu.

Čtyři až pět strojů odjíždí každý den

Poslední halou, kterou jsme navštívili, byla expediční. Sem pohodlně najíždějí nákladní vozy – dopoledne auta odběratelů, na jejichž korby jsou nakládány připravené a zabalené stroje, odpoledne tato hala slouží pro příjem dováženého materiálu. Na tomto místě závod opouští každý den čtyři až pět prodaných strojů. Příjemným „detailem“ je připravené zázemí pro přijíždějící řidiče. Ti tu mají k dispozici několik pokojů, kde si mohou pohodlně odpočinout, a třeba se i vysprchovat.

Doprovodný program

Prohlídka závodu byla z našeho pohledu nejzajímavější, ale nikoli jedinou součástí celé akce. Po všechny čtyři dny probíhaly v technologickém a školicím středisku odborné přednášky zástupců partnerských firem, kteří zde návštěvníky seznamovali s novinkami a trendy v oboru. Prezentace se týkaly například digitalizace a automatizace, softwarových nástrojů CAD/CAM a nových technologií v oblasti měření.

Zastávka v muzeu automobilky Mercedes-Benz

Na zpáteční cestě čekalo na účastníky akce příjemné zpestření – společná návštěva muzea automobilky Mercedes-Benz ve Stuttgartu. Muzeum je umístěno v moderní budově, která nabízí přes 16 500 čtverečních metrů výstavní plochy. Mezi více než 1 500 exponátů je tu vystaveno 160 automobilů této značky, počínaje motorovou tříkolkou z roku 1885 a konče nejnovějšími modely řady SL. Vedle osobních automobilů jsou tu i autobusy, nákladní a užitkové vozy a samozřejmě také závodní speciály ze všech období historie značky. Návštěvníci si mohou zblízka prohlédnout i takové rarity, jakými jsou legendární Papamobil nebo pojízdný poštovní úřad s třemi telefonními budkami.

I za výběr této „kulturní vložky“ patří českým zástupcům společnosti Hermle velký dík, stejně jako za organizaci celého zájezdu.

Mezi více než 1 500 exponátů je ve stuttgartském muzeu automobilky Mercedes-Benz vystaveno 160 automobilů této značky, počínaje motorovou tříkolkou z roku 1885 a konče nejnovějšími modely řady SL. (Foto: Ivan Heisler)
Související články
S láskou k formařině

Nástrojárna SteelForm Technology vznikla v roce 1996. Zaměřuje se na kompletní výrobu střižných a lisovacích nástrojů, vstřikovacích forem a celé řady přípravků. Portfolio služeb dále zahrnuje konstrukci jednoúčelových strojů a linek. Nástrojárna se nachází v Jeřmanicích nedaleko Liberce, kam jsme se společně s firmou Hermle, klíčovým dodavatelem zdejších technologií obrábění, lednové páteční dopoledne vypravili.

V budoucnosti ještě komplexněji

Každý, kdo se odváží kombinovat aditivní výrobu s přesným obráběním, zjevně miluje komplexnost. Společnost Toolcraft využívá obě technologie a dokázala své zákazníky ohromit dosud nevídanými úrovněmi kvality. Důležitou roli zde také hraje promyšlená koncepce strojů Hermle.

Zakázková výroba pružně a efektivně

Automatizovat zakázkovou výrobu? Jde to, ale jen s dobrým programátorem a plánováním. S tím druhým významně pomáhá kontrolní systém HACS, vyvinutý společností Hermle, který řídí paletový výměník HS flex, ale umí toho mnohem více. Přijměte pozvání do malé firmy JHSP z Rychnova u Jablonce nad Nisou, která přestože se věnuje pouze výrobě na zakázku, si letos na jaře pořídila pětiosé obráběcí centrum Hermle C 400 s automatizací HS flex a nemůže si jej vynachválit.

Související články
Výrobou strojů krok za krokem

V prvním květnovém týdnu uspořádala společnost Hermle ve svém sídle tradiční čtyřdenní open house. Akce přilákala do malebného německého městečka Gosheim zákazníky z celého světa. Česká a slovenská kancelář Hermle zorganizovala pro více než šedesátku svých klientů návštěvu spojenou s prohlídkou výroby, praktickými ukázkami obrábění, partnerskou výstavou a následnou panelovou diskuzí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Co funguje, to neměňme

S Pavlem Němečkem, obchodním manažerem společnosti Hermle pro Českou republiku hovoříme o výzvách, které předchozí období do jejich firmy přineslo, o aktivitách na tuzemském trhu a v neposlední řadě o trendech, které jednak mění zákaznické chování, ale zároveň se propisují do konstrukčního přístupu.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Flexibilta v obrábění plastů

Rakouská společnost faigle Industrieplast se původně zabývala obchodováním s technickými polotovary, a rozvíjela si tak znalosti materiálového inženýrství. Technologii jejich opracování nikoliv. To se změnilo, když zákazníci začali požadovat zpracování a kompletní díly. Firma nyní na zakázku frézuje ozubená kola, sady těsnění, pouzdra výhybek nebo celé konstrukční celky.

Automatizace pro ziskovost

Švýcarská společnost BWB-Betschart je specialista na povrchové úpravy. K obrábění se firma dostala zhruba před 20 lety v reakci na poptávku po hliníkových komponentech pro výrobu nábytku. Avšak pokles tržeb ve zdejším nábytkářském průmyslu způsobil „revoluci“. Místo výrobců nábytku se na firmu obraceli zákazníci se zájmem o povrchovou úpravu, kterým chyběla kapacita ve vlastním třískovém obrábění. Nábytkářský průmysl dnes již nehraje v jejich portfoliu téměř žádnou roli.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Automatizace již od jednoho kusu

Tvarové frézování je jedním z posledních a nejnáročnějších procesních kroků při výrobě vstřikovacích forem a nástrojů. Výrobce forem a nástrojů Werkzeugbau Siegfried Hofmann spoléhá na výrobní buňku se čtyřmi frézovacími stroji typu C 42 U včetně čisticího a měřicího systému, připojeného pomocí robota.

Hnací síla pro hygienický řez

Bez rohů nebo skrytých hran - to jsou jen některé z požadavků na komponenty, které se používají v potravinářských strojích. Firma Der Span takové komponenty vyrábí a spoléhá se při tom na obráběcí centra od společnosti Hermle. Díky automatizaci HS flex se část těchto strojů používá nepřetržitě a vytváří perfektní povrchy i přes noc.

Manipulační systém HS flex heavy

Firma Hermle se již téměř dvacet let zabývá automatizací svých obráběcích center a jako pokračování tohoto vývoje nyní uvádí na trh výkonný, kompaktní a rovněž cenově mimořádně atraktivní automatizační nástroj - manipulační systém HS flex heavy.

Automatizační řešení navzdory překážkám

Firma Piesslinger se specializuje na povrchovou úpravu hliníku. S automatizací výroby dílů pomohla firma Hermle a prokázala, že různé tolerance a choulostivé povrchy nemusejí být důvodem, proč se vzdát myšlenky bezobslužného obrábění.

Obrábění ve znamení automatizace

Osm tisíc obráběčů především z různých zemí Evropy zavítalo ve dnech 11. až 15. února do bavorského Pfrontenu, kde společnost DMG Mori ve svém výrobním závodě uspořádala tradiční dny otevřených dveří. K jeho hlavním tématům letos patřila automatizace, digitalizace a aditivní výroba.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit