Témata
Foto: I. Heisler

Veletrh obrábění u výrobce strojů

V druhé polovině letošního dubna společnost Maschinenfabrik Berthold Hermle ve svém sídle opět uspořádala čtyřdenní výstavu Open House. Organizátoři ve švábském městečku Gosheim během akce přivítali 2 500 návštěvníků z 1 100 firem z více než 30 zemí. Mezi hosty bylo také 80 zástupců českých a slovenských firem. Pozvání k návštěvě výrobního závodu tohoto výrobce vertikálních obráběcích center jsme přijali i my.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Návštěvníci si během akce mohli udělat ucelený obrázek o produktech, automatizačních řešeních, digitalizaci, řešeních Průmyslu 4.0 a službách společnosti Hermle, z nichž je největší důraz tradičně kladen na kvalitní servis. Brány výstavy Hermle Open House 2023 byly v Gosheimu otevřeny od 18. do 21. dubna. Hlavním průvodcem skupiny českých návštěvníků akce byl obchodní zástupce Hermle pro Českou republiku Pavel Němeček.

Malý strojírenský veletrh: 45 partnerských firem na akci prezentovalo své produkty a softwarová řešení. (Foto: I. Heisler)
Kolem strojů v předváděcí hale technologického a školicího centra bylo opravdu živo. (Foto: I. Heisler)

Exkurze do výroby

Pravděpodobně nejatraktivnější částí programu připraveného pro všechny hosty byly komentované prohlídky celého závodu. Ty probíhaly za plného provozu firmy, jejíchž 1 200 zaměstnanců vyrábí 1 000 strojů ročně. Návštěvníci se po továrně pohybovali organizovaně, a to v nejvýše 20členných skupinách s průvodcem, který jim popisoval jednotlivé provozy a pracoviště a odpovídal na dotazy. Naším průvodcem byl obchodní zástupce firmy Hermle pro Českou republiku Pavel Němeček. Nejprve nám stručně přiblížil historii firmy, založené v roce 1938, a její výrobní program. Firma se specializuje na výrobu pětiosých vertikálních obráběcích center s otočným stolem. 

Stále roste podíl strojů dodávaných včetně automatizace. (Foto: I. Heisler)
Reklama
Vyfrézovaný model legendárního mikrobusu Volkswagen T1 „Bulli“ v měřítku 1 : 5 byl maskotem letošního ročníku akce Hermle Open House. (Zdroj: Hermle)
Obráběcí centrum C 650 vytvářelo karoserii pro maskota letošního ročníku akce – model legendárního mikrobusu Volkswagen T1 „Bulli“ v měřítku 1 : 5. (Foto: I. Heisler)

Na náš dotaz, co je v závodě nového oproti minulým letům a na jaké novinky se můžeme těšit, pan Němeček s úsměvem odpověděl: „Mnoho nového tu neuvidíte, a to proto, že jednoduchá konstrukce našich strojů se už přes 25 let nemění. Konstrukčně jsou všechny naše stroje stejné, liší se jen velikostí. Jsou výrobci, kteří každý rok představují nové prototypy strojů a chlubí se novými technologiemi. My se naopak chlubíme tím, že to, co je vymyšlené, je funkční. A co je funkční, to se měnit nemá. Vývoj probíhá, ale týká se především softwarové výbavy strojů a stále častější automatizace. Právě rostoucí podíl strojů vybavených automatizací je asi tou nejviditelnější změnou – dnes už jsou to téměř dvě třetiny všech prodaných strojů.“ Nezměnilo se ani to, že naprostou většinu dílů pro své stroje si firma vyrábí sama, aby si zajistila soběstačnost a udržela plnou kontrolu nad kvalitou. Vlastní výroba zahrnuje i výrobu plechových krytů a odlévání rámů z tzv. polymerbetonu – teplotně stálé minerální litiny, která tlumí vibrace. Od dodavatelů firma nakupuje například řídicí systémy, lineární pohony a největší vřetena. 

Obchodní zástupce Hermle pro Českou republiku Pavel Němeček (vlevo) s ředitelem strojírenské divize společnosti VÚB Josefem Láskem u kompaktního obráběcího centra C 12. (Foto: I. Heisler)

Beze změny zůstává také důraz na kvalitu servisních služeb. Během necelých dvou hodin jsme prošli obrobny malých a velkých dílů, montážní haly, centrální sklad náhradních dílů, expedici a také prostory firemního odborného učiliště. Montážních hal je tu několik – v jedné probíhá kompletace strojů, v další montáž vřeten a vřeteníků, další haly jsou vyhrazeny pro montáž největších strojů a strojů se speciální výbavou a pro montáž automatizace. Není žádným překvapením, že v obrobně pracují téměř výhradně stroje značky Hermle. Jednou z mála výjimek jsou dvě velká obráběcí centra značky Waldrich Coburg, jež obrábějí největší díly, včetně rámů pro největší stroje Hermle C 52 a C 62. Na to, že jde o obrobnu, je tu až nezvykle čisté prostředí. To má na svědomí centrální odvod třísek – automatický potrubní systém odnášející třísky od všech strojů mimo halu k dalšímu zpracování. Příjemná je také teplota prostředí, jež je ve všech výrobních prostorách udržována na stejné úrovni 22 °C. To se však neděje kvůli pohodlí návštěvníků, ale z toho důvodu, že stálá teplota během celého procesu výroby i montáže chrání díly před teplotními deformacemi, a díky tomu lze dosáhnout maximální přesnosti.

Přednáškový sál je připraven na další prezentaci. (Foto: I. Heisler)

Hala s ukázkami obrábění a automatizace

Druhý den návštěvy jsme mohli věnovat individuální prohlídce haly, kde probíhaly ukázky obrábění, a stánků partnerských firem. V hale technologického a školicího centra je umístěno 22 strojů všech velikostí, od kompaktních obráběcích center C 12 až po největší stroj značky Hermle – C 62 MT. Po dobu výstavy byly všechny tyto stroje v provozu. Více než 20 obráběcích operací, speciálně naprogramovaných a připravených pro Open House, ilustrovalo vysokou přesnost a spolehlivost produktů Hermle. Na každém pracovišti vznikalo něco jiného – např. sošky zvířat, maketa kola parní lokomotivy a lodní šroub. Několik strojů se podílelo na výrobě maskota letošního ročníku akce – modelu legendárního mikrobusu Volkswagen T1. Asi nejvíce pozornosti návštěvníků však poutaly stroje vybavené automatizací. Viděli jsme pracovat manipulační systém HS flex připojený ke stroji C 32, další stroje byly obsluhovány kompaktními robotickými systémy RS 1 a RS 05-2. Automatizace a robotizace výroby je trend, který se nedá přehlédnout.

Takto Berthold Hermle v roce 1938 začínal. Ve vstupní hale je replika původní dílny a kanceláře zakladatele firmy. (Foto: I. Heisler)

Expozice partnerských firem a program přednášek

Na akci se podílela také řada dalších firem, jež návštěvníkům ve svých stáncích (a některé také prostřednictvím přednášek v rámci doprovodného programu) prezentovaly související produkty a řešení. Partnerských stánků jsme napočítali 45. Nejhojněji byli zastoupeni výrobci nástrojů, mezi nimiž nechyběly firmy Ceratizit, Emuge-Franken, Hoffmann Group, Iscar, Paul Horn nebo Sandvik Coromant. Své nové řídicí systémy představovaly společnosti Heidenhain a Siemens, k vidění byla samozřejmě také řada softwarových řešení, například od firem MasterCam, Open Mind a SolidCam, měřicí stroje a přístroje (a také software) firem Hexagon, Renishaw a Zoller. Společnost Blaser Swisslube prezentovala své portfolio procesních kapalin. Každý den od rána do odpoledne byl v permanenci také přednáškový sál, kde probíhala série půlhodinových přednášek odborníků z pořádající společnosti a z několika partnerských firem. Zájemci se mohli podrobněji seznámit s různými aktuálními tématy, a to nejen z oblasti obrábění, řídicích systémů či automatizace, ale také například s problematikou využívání sociálních sítí při vyhledávání nových zaměstnanců a s otázkami týkajícími se bezpečnosti dat. Byl to vlastně takový kapesní strojírenský veletrh, kde si každý návštěvník mohl najít něco zajímavého.

Největším strojem v hale je pětiosé obráběcí centrum C 62 U MT. Zde probíhala ukázka obrábění makety kola pro parní lokomotivu. (Foto: I. Heisler)

Během druhého dne naší návštěvy jsme měli možnost hovořit se zástupci orlicko-ústecké společnosti VÚB Josefem Láskem a Jiřím Wolmannem, kteří se společně s dalšími zákazníky firmy Hermle z České republiky akce účastnili. Povídali jsme si mimo jiné o zkušenostech se stroji značky Hermle a s jejich servisem a o tom, jaký přínos pro ně návštěva v Gosheimu znamená.

Dnešní akciová společnost VÚB vznikla v roce 1992 z někdejšího Výzkumného ústavu bavlnářského a hedvábnického, původně založeného v roce 1949. Řada změn a transformací postupně vedla k tomu, že dnešní firmě z původního výzkumného ústavu zbyla jen ta zkratka v názvu a zaměření na progresivní technologie, jež se dnes zdaleka netýkají jen textilní výroby. Hlavními oblastmi podnikání VÚB jsou dnes strojírenská výroba jednoúčelových strojů a speciálních zařízení, textilní výroba speciálních ochranných oděvů a textilií a výzkum a vývoj v oblasti textilního strojírenství a technologií. V oblasti strojírenské výroby firma zákazníkům nabízí konstrukci a výrobu speciálních a jednoúčelových strojů a výrobních linek. Specifickou oblast tvoří kovovýroba, která zahrnuje výrobu přesných dílů na CNC strojích a řadu dalších aktivit v rámci oboru strojírenství. Právě pro přesné obrábění dílů a sestav ze speciálních materiálů na zakázku, což je výroba s vysokou přidanou hodnotou, ve VÚB využívají obráběcí centra Hermle. Dva stroje C 400 už ve firmě slouží několik let, a to k velké spokojenosti uživatelů, kteří oceňují jak jejich jednoduchou a účelnou konstrukci, tak kvalitu servisu a úroveň technické podpory poskytované výrobcem stroje.

Ředitel strojírenské divize společnosti VÚB Josef Lásko shrnul důvody návštěvy do několika vět: „Do Gosheimu jsme přijeli už poněkolikáté. Jezdíme sem velmi rádi, protože jsou tu milí a vstřícní lidé, kteří dokážou kompetentně odpovědět na naše otázky. Letos jsme hlavně chtěli naživo vidět novinky v oblasti automatizace a robotizace, protože to je další krok, který u nás chceme udělat. Je dobré vidět v praxi, jak technologie fungují. I když nejsou levné, při zohlednění kvalitní podpory a servisu dávají smysl. Uvažujeme o nákupu dalšího stroje, mělo by to být kompaktní obráběcí centrum vybavené automatizací pro manipulaci s menšími díly.“

Oba pánové kvitovali výbornou organizaci akce a péči o návštěvníky. Výhodou je rovněž možnost na jednom místě navštívit řadu stánků partnerských firem, zejména dodavatelů nástrojů a softwarových řešení, a hovořit s přítomnými odborníky o konkrétních problémech.

Související články
Zakázková výroba pružně a efektivně

Automatizovat zakázkovou výrobu? Jde to, ale jen s dobrým programátorem a plánováním. S tím druhým významně pomáhá kontrolní systém HACS, vyvinutý společností Hermle, který řídí paletový výměník HS flex, ale umí toho mnohem více. Přijměte pozvání do malé firmy JHSP z Rychnova u Jablonce nad Nisou, která přestože se věnuje pouze výrobě na zakázku, si letos na jaře pořídila pětiosé obráběcí centrum Hermle C 400 s automatizací HS flex a nemůže si jej vynachválit.

S MES systémy k vyšší efektivitě

Další konference z produkce společnosti Controller Institut, která se věnuje vzdělávání v oblasti controllingu a podnikových financí, s názvem Výroba v detailu se konala v Plzni a účastníkům vedle hodnotného programu v přednáškové sekci byl umožněn také vstup do výrobních prostor společnosti Doosan Škoda Power. Konference je primárně určena výrobním ředitelům a manažerům, technickým ředitelům či mistrům výroby, kterým představuje řešení pro efektivní řízení výroby ale také např. zaměstnanců.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Související články
Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Automatizace plug and play bez programování

Automatizace má za úkol usnadnit život lidem pracujícím u obráběcích center a samozřejmě zvýšit produktivitu, zajistit stabilní kvalitu výroby a stát se úsporným opatřením v nelehkých časech. Pokud se podíváte správným směrem, nemusí být robotizace frézky nikterak nedosažitelná, i když jste třeba společnost skromnějších poměrů.

Horké komory pro práci s radioaktivním materiálem

V Řeži u Prahy bylo vybudováno nové výzkumné centrum, jehož součástí byla také výstavba kom-plexu horkých komor. Účelem výstavby bylo vytvořit pracoviště pro bezpečnou práci s vysoce radi-oaktivním materiálem. Po pěti letech budování se na začátku roku 2017 podařilo úspěšně zahájit aktivní provoz laboratoří, které jsou schopné zpracování, mechanického testování a mikrostrukturní analýzy radioaktivních materiálů (tlakové nádoby, vnitřní vestavby reaktorů, pokrytí paliva) s aktivi-tou až 300 TBq 60Co, materiálů pro reaktory III. a IV. generace a fúzní reaktory.

Projekt snů 2

Významnost roku 2017 pro firmu Okuma – výrobce CNC obráběcích strojů – neznamená pouze oslavy 120. výročí založení společnosti, ale i uvedení do provozu v pořadí druhého nejmodernějšího automatizovaného závodu, firmou označovaného jako Projekt snů (Dream Site 2 – dále PS2) v místě japonské centrály.

Zvyšování výkonů motoru tvorbou povlaku žárovým nástřikem

Snížení hmotnosti vozidla a ztrát třením v pohonném agregátu může pomoci při zlepšování celkové účinnosti vozidla, což je jeden z důvodů, proč mnoho výrobců přešlo na bloky motoru z hliníkové slitiny namísto tradiční litiny. Primární výhodou hliníku je nižší hmotnost. Typické hliníkové slitiny nemají sice obdobné vlastnosti z hlediska opotřebení jako litina, přesto mnoho automobilek věnovalo spoustu času hledání konstrukčních řešení pro odstranění tribologických nedostatků, které se dostavily s hliníkovými bloky válců.

Stroje, které vyrábějí stroje

Letošní ročník tradiční výstavy firmy Hermle v Gosheimu se kromě vlastních strojů zaměřil i na pokroky v oblasti automatizace a upínací techniky. Výstavy se zúčastnily desítky partnerů z oblasti nástrojové technologie, hardwaru a softwaru a firma Hermle zde představila své první tři modely obráběcích center tzv. druhé generace.

Přesná výroba se nikdy neztratí

Tip na tuto reportáž jsme dostali od výrobce obráběcích center Hermle. Poměrně malá rodinná firma Kovos ST sídlí v obci Řepice v těsném sousedství jihočeských Strakonic. Výrobní program firmy je velmi pestrý, protože se věnuje především zakázkové a malosériové výrobě pro různá odvětví. My jsme sem přijeli proto, že firma si během posledních 12 let postupně pořídila čtyři obráběcí centra značky Hermle.

Kde se rodí přesná obráběcí centra

Po dvouleté přestávce, vynucené koronavirovou pandemií, mohla společnost Maschinenfabrik Berthold Hermle letos na konci dubna opět uspořádat tradiční dny otevřených dveří. Na čtyři dny od 26. do 29. dubna otevřela brány svého výrobního závodu v německém Gosheimu. Během akce Hermle Open House 2022 organizátoři přivítali 1 700 návštěvníků ze 700 firem, aby jim ukázali výrobu obráběcích center a představili svoje nejnovější technologie.

S láskou k formařině

Nástrojárna SteelForm Technology vznikla v roce 1996. Zaměřuje se na kompletní výrobu střižných a lisovacích nástrojů, vstřikovacích forem a celé řady přípravků. Portfolio služeb dále zahrnuje konstrukci jednoúčelových strojů a linek. Nástrojárna se nachází v Jeřmanicích nedaleko Liberce, kam jsme se společně s firmou Hermle, klíčovým dodavatelem zdejších technologií obrábění, lednové páteční dopoledne vypravili.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit