Témata
Zdroj: Hermle

Letošní ročník tradiční výstavy firmy Hermle v Gosheimu se kromě vlastních strojů zaměřil i na pokroky v oblasti automatizace a upínací techniky. Výstavy se zúčastnily desítky partnerů z oblasti nástrojové technologie, hardwaru a softwaru a firma Hermle zde představila své první tři modely obráběcích center tzv. druhé generace.

Anna Jirásková

Vystudovala umělecko-průmyslovou střední školu v Turnově a následně strojírenský management na Vyšší odborné škole ve Strakonicích. Většinu svého profesního života se věnuje překladatelství z angličtiny, ve volném čase pak například literatuře, počítačům, řemeslné tvorbě či vzdělávání se v dalších jazycích. V MM Průmyslovém spektru pracuje jako redaktorka od roku 2024.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Akce Hermle Open House je unikátní příležitostí, jak nahlédnout do fungování hlavní továrny rodinné firmy Maschinenfabrik Berthold Hermle, která se specializuje na výrobu, dodávání a servis komplexních strojů na bázi pětiosého obrábění. Součástí celé akce byl nejen den otevřených dveří, kdy si návštěvníci mohli projít celou továrnu přímo za provozu, ale také bohatý program, zahrnující odborné přednášky a rozsáhlou speciální přehlídku používaných technologií, nástrojů, programů a dalších komponent, z nichž celý výrobní proces sestává.

Obráběcí stroje Hermle představují komplexní automatizované řešení pro celou škálu operací. (Zdroj: Hermle)

Významným charakteristickým znakem je fakt, že tato továrna si pokud možno vše vyrábí svépomocí. Ať už se jedná o vřetena, či o otočné stoly, veškeré součásti jsou obráběny na týchž strojích, které firma exportuje do světa. Zhruba 80 % každého hotového stroje pochází z vlastní výroby, díky čemuž je možné zajistit nejen hladký proces montáže, ale také konzistentní kvalitu a přehlednou servisní kapacitu.

Konzistentní výsledky díky soběstačnosti

Prvním zjevným příkladem vlastní invence a tovární samostatnosti je už samotný rám stroje, tedy konstrukce, do níž je rám zasazen. Jedná se o kompaktní odlitek ze speciálního černého polymerbetonu – směsi epoxidové pryskyřice s kamennou drtí ze zhruba deseti druhů kamene, z níž vznikne odlévatelný materiál. Ten se vyznačuje nejen vysokou tuhostí a pevností, ale také tím, že nevede teplo, takže si výsledný stroj snáze udrží přesnost i při změnách vnější teploty. Stroje Hermle využívají polymerbetonové rámy již déle než třicet let, přičemž zhruba před sedmi lety si firma nechala pro tento materiál postavit vlastní slévárnu.

V ukázkové hale bylo možno pozorovat při provozu více než dvacet obráběcích center. (Zdroj: Hermle)

Přesnost je jednou z hlavních vlastností, kterými se zde vyrobené obráběcí stroje mohou chlubit. Jak vyplývá ze zkušeností výrobce, stroj si u zákazníka dokáže udržet plnohodnotnou kondici i i po pětadvaceti letech provozu, k čemuž přispívá právě jeho důmyslná konstrukce, udržující vnitřní součásti stroje v konstantním prostředí.

Reklama
Reklama
Reklama

Standard napříč velikostmi

Zde je namístě zmínit základní fakt, a to ten, že veškeré stroje firmy Hermle fungují na stejném principu, stejné koncepci a konstrukci – na bázi portálového vedení a otočného stolu, který je uložen přímo v rámu. Rozdíly se samozřejmě najdou, neboť tyto stroje existují v různých velikostech a míře specializace, avšak jde pouze o takové diference, které se týkají rozměrů a varianty dostupných nástrojů. Díky tomu je mnohem efektivnější i servis takových strojů – technik se musí v prvé řadě naučit o stavbě stroje vše, musí jej znát takříkajíc do posledního šroubku, avšak jakmile se tak stane, může servisovat celou škálu strojů Hermle nehledě na konkrétní zařazení.

Přestože jsme během prohlídky minuli velké množství strojů v různé fázi výroby, nutno uznat, že jsme skutečně nenašli jiný typ stroje. Všechna zde vyráběná vertikální obráběcí centra mají společné hlavní konstrukční prvky. Jedním z nich je speciální kinematika otočného stolu, jehož kolébka je uložena v přírubách pevně zabudovaných přímo v rámu stroje. Druhým důležitým prvkem je patentované uložení portálového rámu vřeteníku. Ten má kromě dvojice postranních vedení vždy i vedení zadní (středové); výsledný nosný trojúhelník zajišťuje tuhost a stabilitu přesného polohování vřetena.

Tento stroj typu C 32 je jedním z obráběcích center tzv. druhé generace. (Zdroj: Hermle)

Nová generace s ještě větší efektivitou

Hlavní novinkou letošního ročníku bylo představení druhé generace v duchu hesla „co bylo dobré, bude nyní ještě lepší“. Základní mechanika stroje se ani tentokrát nemění a na pohled téměř není patrný rozdíl, avšak nutno zdůraznit, že stroje Gen2 představují krok směrem k budoucnosti. Řada softwarových a hardwarových komponent byla dimenzována pro kompatibilitu s nejnovějšími technologiemi, které umožní ještě vyšší automatizaci a zároveň větší výkonnost celého stroje – k těmto technologiím patří například přepracovaná architektura elektrické soustavy či převedení řady senzorů na spojení IO, tedy na mezinárodní standard. Zvýšena byla rovněž energetická účinnost, která tak prospěje nejen peněženkám zákazníků, ale i ochraně klimatu.

Stroje C 650, C 32 a C 42, které byly zvoleny jako funkční příklad nové generace, byly rovněž doplněny o nový kompaktní přídavný zásobník nástrojů, který zabírá méně místa než dosavadní přídavné zásobníky a rozšiřuje kapacitu stroje o dalších třicet nástrojů.

Reklama

NEJVĚTŠÍ STROJ Z DÍLNY HERMLE MÍŘÍ NA VYSOČINU

V předváděcí hale jsme se setkali také se zástupci velkomeziříčské společnosti Sanborn. Tato firma patří mezi přední výrobce dílů pro zařízení v energetice, těžbě ropy a zemního plynu a dopravě – dodává komponenty světovým výrobcům generátorů a turbín, energetickým společnostem, teplárnám, výrobcům dieselových motorů a firmám zabývajícím se těžbou ropy. Společnost Sanborn svůj strojový park čerstvě rozšířila o největší model obráběcího centra z nabídky firmy Hermle, o stroj C 62U MT. V této souvislosti jsme položili několik otázek inženýrovi Michalu Koudelovi, vedoucímu technického úseku ve společnosti Sanborn.

Michal Koudela, vedoucí technického úseku ve společnosti Sanborn (vlevo), a Pavel Němeček, zástupce firmy Hermle Česká republika (vpravo), v předváděcí hale před strojem C 62 U MT. (Foto: I. Heisler)

MM: Jak ze svého pohledu zákazníka hodnotíte tuto akci? V čem je podle Vás užitečné vidět na vlastní oči výrobu strojů, s nimiž ve vlastní výrobě pracujete?

M. Koudela: Hermle Open House je pro nás velice zajímavá akce, a to zejména v tuto chvíli, kdy máme objednaný stroj, plánujeme integraci stroje do naší výroby a řešíme nákup vybavení, jako je například sklíčidlo, upínače nástrojů apod. Je pro nás velice užitečné, že můžeme vidět tolik strojů při reálných ukázkách obrábění, včetně veškerého vybavení. Díky velkému množství partnerů společnosti Hermle se můžeme inspirovat, jak a čím stroj dovybavit, a případně se rovnou zeptat na technické detaily, které nás zajímají. Navíc všechno v jeden den na jednom místě.

Při finálním výběru nového obráběcího stroje téměř vždy navštěvujeme výrobní závod, kde by náš nový stroj měl vzniknout. Dle mého názoru samo prostředí vzniku stroje v mnohém vypovídá o tom, jaký vztah má výrobce k celé problematice vývoje, výroby a servisu stroje, potažmo i k zákazníkovi.

MM: Čím vás přesvědčila firma Hermle a její produkty, abyste si pořídili právě stroj této značky? Která vlastnost či funkce byly z vašeho pohledu při výběru rozhodující? Máte už ve firmě stroje Hermle? A proč jste pro současnou akvizici vybrali ten největší?

M. Koudela: Dílčích faktorů, které vedly k rozhodnutí koupit právě stroj Hermle, byla celá řada. Naše rozhodnutí tedy nebylo postaveno na jedné konkrétní vlastnosti nebo funkci stroje. Základním předpokladem bylo splnění technických požadavků, například na výkonové parametry nebo rozměry obrobku. Zajímavé pro nás je, že pro stroj není nutné vytvářet speciální základ, což snižuje náročnost investice jak po finanční, tak po technické a organizační stránce. Velice na nás zapůsobila také konstrukce stroje s ohledem na dosažení maximální tuhosti, které využijeme například při produktivním obrábění niklových superslitin, jako je Inconel. Důležitou roli v rozhodování hrál i způsob, jakým společnost Hermle zajišťuje servis strojů, aby se čas nutný k opravě stroje snížil na nezbytně nutné minimum, protože jakékoliv prostoje takového stroje jsou velice nákladnou záležitostí.

Ačkoliv máme v našem strojním parku několik pětiosých obráběcích center, od firmy Hermle bude tento stroj v naší společnosti první.

Největší stroj z nabídky Hermle jsme vybrali z jednoduchého důvodu, a to kvůli potřebě rozšířit možnosti komplexního obrábění složitějších dílů z dosavadního maximálního průměru cca 800 mm na průměr 1 200 mm. Mezi našimi zákazníky je právě o díly této velikosti a náročnosti velký zájem.

MM: Vybraný stroj je v konfiguraci „MT“, což znamená, že kromě frézování je připraven i na soustružení. Jak tuto kombinaci využijete? A zvolili jste nějakou další, nadstandardní výbavu?

M. Koudela: Díly, které vyrábíme, mají často vysoký podíl soustružnických operací, zároveň je však na nich stále více komplexních frézovaných prvků. Proto jsme hledali stroj, který dobře zkombinuje možnosti jak pětiosého frézování, tak plnohodnotného soustružení. To, že nový stroj bude moci soustružit díly až do průměru 1 200 mm, nám také do budoucna umožní nahradit stávající, starší karusel (do průměru 800 mm). Stroj je již v základní konfiguraci od výrobce vybaven vším, co je potřeba pro plnohodnotné pětiosé frézování a soustružení, takže žádná nadstandardní výbava již nebyla potřeba.

MM: Prováděli jste před nákupem u výrobce nějaké testy, zda vybraný stroj naplní vaše požadavky na obrábění konkrétního dílu?

M. Koudela: Nechali jsme si zpracovat teoretickou časovou studii výroby konkrétního dílce, který již nyní vyrábíme na stávajících strojích, a provedli jsme i reálný test obrábění přímo na poptávaném stroji. Šlo o dílec, který kombinoval soustružení, frézování a osové i mimoosé vrtání. Přestože se nejednalo o snadno obrobitelný materiál, stroj si s naším zadáním poradil naprosto přesvědčivě, což bylo také jedním z rozhodujících faktorů pro koupi.

MM: Je – nebo bude – váš nově zakoupený stroj C 62 U MT vybaven automatizací?

M. Koudela: Přestože automatizace je dnes velké téma a také v naší malosériové a kusové výrobě se nám již podařilo několik pracovišť úspěšně plně či alespoň částečně automatizovat, objednaný stroj C 62 U MT v tuto chvíli žádnou automatizací vybaven nebude. Vzhledem k tomu, že obrobky, které na tomto stroji budeme obrábět, budou využívat maximální rozměrové možnosti stroje a budou se dělat v dávkách pouze po jednom či dvou kusech s nízkou mírou opakovanosti, automatizace takové výroby by pro nás nyní byla příliš nákladná a náročná a neměla by patřičný přínos.

Související články
CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají obchodní zástupce pro ČR a SR společnosti Maximator Hochdrucktechnik GmbH Ing. Lukáš Starý a Sales Engineer společnosti Renold Gears Jaroslav Edlinger, M.A.

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají ředitel divize Manurhin Tajmac-ZPS Ing. Tomáš Dederle a manažer marketingu Kovosvit MAS Jan Hruška.

S láskou k formařině

Nástrojárna SteelForm Technology vznikla v roce 1996. Zaměřuje se na kompletní výrobu střižných a lisovacích nástrojů, vstřikovacích forem a celé řady přípravků. Portfolio služeb dále zahrnuje konstrukci jednoúčelových strojů a linek. Nástrojárna se nachází v Jeřmanicích nedaleko Liberce, kam jsme se společně s firmou Hermle, klíčovým dodavatelem zdejších technologií obrábění, lednové páteční dopoledne vypravili.

Zakázková výroba pružně a efektivně

Automatizovat zakázkovou výrobu? Jde to, ale jen s dobrým programátorem a plánováním. S tím druhým významně pomáhá kontrolní systém HACS, vyvinutý společností Hermle, který řídí paletový výměník HS flex, ale umí toho mnohem více. Přijměte pozvání do malé firmy JHSP z Rychnova u Jablonce nad Nisou, která přestože se věnuje pouze výrobě na zakázku, si letos na jaře pořídila pětiosé obráběcí centrum Hermle C 400 s automatizací HS flex a nemůže si jej vynachválit.

Co funguje, to neměňme

S Pavlem Němečkem, obchodním manažerem společnosti Hermle pro Českou republiku hovoříme o výzvách, které předchozí období do jejich firmy přineslo, o aktivitách na tuzemském trhu a v neposlední řadě o trendech, které jednak mění zákaznické chování, ale zároveň se propisují do konstrukčního přístupu.

Digitalizace je základ automatizace

Vysoká variabilita a rozdílné velikosti šarží zapotí nejednoho smluvního výrobce – to však neplatí pro firmu Microart. Tento výrobce přesných dílů provádí hospodárné třískové obrábění s flexibilní kapacitou za pomoci digitálních struktur a automatizovaných pětiosých obráběcích center Hermle.

USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit