Témata

Čínský gigant na českém a slovenském trhu

Pokud se mezi technickou veřejností hovoří o společnosti Shenyang Group, nezasvěceným tento název mnoho neříká. Uvedeme-li však SMTCL (Shenyang Machine Tool Co. Ltd), strojaři z oblasti technologie obrábění již vědí, o kom je řeč. Přitom sdružení SYMG, jehož je Shenyang Group součástí, v současné době patří mezi největšího výrobce obráběcích strojů na světě a v loňském roce překonal v obratu výroby dokonce všechny společnosti koncernu DMG Mori. SMTCL je pak jedna ze značek strojů, které toto sdružení vyrábí. Blíže jsme vám aktivity SYMG, které vévodí tzv. velké čínské pětce, představili na stránkách MM Průmyslového spektra v celé řadě reportáží z minulých ročníků pekingského veletrhu CIMT.

Tento článek je součástí seriálu:
Na zkušenou u lídrů
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Skupina SMTCL neboli Shenyang Machine Tool je relativně mladou společností vzniklou až v roce 1995 konsolidací o  několik generací starších firem Shenyang No. 1 Machine Tool Works, China Czechoslovakia Friendship Works a Shenyang No. 3 Machine Tool Works. Dle slov kolegů z čínského MM je až doposud koncern stále ve vlastnictví státu a jeho aktivity jsou tudíž silně podporovány místní vládou. Na historické kořeny navázal i Jiří Ferenc, jehož firma Fermat po roce 2000 určitou dobu úzce s tímto koncernem spolupracovala na dodávkách strojů pro český a slovenský trh. Současný sortiment Shenyang Machine Tool je velmi rozsáhlý, zaměřuje se však na vertikální soustruhy, horizontální vyvrtávačky a portálové stroje. Hlavní komoditou produktů je soustružení, frézováni, vrtání a vyvrtávání. Za dobu své existence se SMTCL vypracoval k velice modernímu a světově uznávanému výrobci. Taktéž realizuje celou řadu zahraničních akvizic – zmiňme například rok 2004, kdy koupili německého výrobce těžkých obráběcích strojů Schiess, jenž se svými 150 lety historie patřil k německým klenotům. Za poslední dekádu skupina Shenyang Machine Tool učinila velký skok ve své produkci a v  roce 2014 závody v čínském Shenyangu a Kunmingu a v německém Ascherslebenu vykázaly obrat 2,5 mld. dolarů. Tím překonaly produkci DMG Mori, která za stejné období činila něco málo přes 2,4 mld. dolarů. Pro srovnání, produkce ČR v komoditě obráběcích a tvářecích strojů v roce 2014 byla 630 mil. dolarů.

Je až s podivem, že tento obr s roční produkcí až 80 tisíc strojů a  historicky silnými pouty k naší zemi zde doposud neměl své obchodní zastoupení. Na počátku totiž byla licenční výroba založená na tradičních československých výrobcích nesoucích značku TOS, erb věhlasného koníka. Výrobní závod dokonce používal jméno Závod československo-čínského přátelství. Ke konkrétním pokusům obchodního zastoupení docházelo opakovaně, naposledy v loňském roce. Nakonec se oficiálním partnerem pro Českou republiku a Slovensko stala společnost Zenitec. Přinášíme vám rozhovor s  jejím jednatelem Vadymem Kovalchukem.

Jednatel společnosti Zenitec Vadym Kovalchuk.

MM: Úvodem našeho rozhovoru prosím představte společnost SMTCL z jejího historického pohledu, současnou podobu, produktový záběr a její působnost.
V. Kovalchuk: Společnost SMTCL Shenyang Machine Tool byla založena v roce 1995 a patří do korporace SYMG, jejíž historie sahá do roku 1930. Vše začalo v malé továrně na nářadí v čínském městě Shenyang. Společnost pak stabilně rostla a postupně se stala celosvětovým obráběcím gigantem. Do celé skupiny SYMG náleží SMCTL, německá společnost Schiess GmbH Germany akvírovaná v roce 2004, Yunnan Machine Tool Co. Ltd. a Kunming Machine Tool Co. Ltd. Celosvětově zaměstnává přes 18 000 zaměstnanců, zaměřuje se na stroje pro soustružení, vyvrtávání, frézování a vrtání, a to pro zákazníky ve více než 80 zemích.

V. Kovalchuk: Samotná skupina SMTCL je relativně mladá společnost – vznikla až v roce 1995 konsolidací o několik generací starších firem Shenyang No. 1 Machine Tool Works, China Czechoslovakia Friendship Works a Shenyang No. 3 Machine Tool Works.

Současný sortiment SMTCL je velmi rozsáhlý. Zaměřuje se však především na vertikální soustruhy, horizontální vyvrtávačky a portálové stroje. Hlavní komoditou produktů je soustružení, frézováni, vrtání a vyvrtávání. Za dobu své existence se SMTCL vypracoval k velice modernímu a světově uznávanému výrobci. Taktéž realizuje celou řadu zahraničních akvizic – zmiňme například rok 2004, kdy koupili německého výrobce těžkých obráběcích strojů Schiess, jenž se svými 150 lety historie patřil k německým klenotům. Za poslední dekádu skupina SMTCL učinila velký skok ve své produkci a například v roce 2011 v závodech v čínském Shenyangu a Kunmingu a v německém Ascherslebenu vyrobili stroje v hodnotě 3 mld. dolarů.

V posledních letech společnost investuje značnou částku do designu a nových technologií nejen pro zlepšení konkurenceschopnosti svého produktového portfolia, ale také proto, aby zabrala své právoplatné místo na technologické špici odvětví. Přes strategické expanze do letectví, obrany, stavby lodí a trhů s energií zároveň se stabilním produktovým vývojem směrem ke špičkové třídě CNC obráběcích strojů dává světu na vědomí, že „největší“ může být zároveň „nejdokonalejší“. A to díky doposud nevídané kombinaci vynikajícího německého inženýrství a čínské výrobní efektivity. Společnost kromě pokračujícího výzkumu a výrobní transformace neustále podporuje prodej, marketing a poradenství. To vše pak prezentuje koncovému zákazníkovi s plnou podporou.

MM: Proč se SMTCL nakonec po předchozích neúspěšných pokusech rozhodlo mít zde přímé zastoupení?

V. Kovalchuk: Jedním ze sloganů společnosti SMTCL je být bok po boku zákazníkům. To v praxi znamená mít co nejblíže ke každému jednotlivému člověku, dílně, menší a větší firmě, samozřejmě i velkým nadnárodním společnostem – našim budoucím partnerům. Nechceme prodat stroj a tím vazbu ukončit, musíme být s našimi zákazníky v neustálém kontaktu. Řešit s nimi případné další řešení, servisní stránku spolupráce a podobně. Předpokladem pro to je samozřejmě mít v každé zemi, jako je i Česká republika, osobní a exkluzivní zastoupení. Být co nejblíže zákazníkům. Neustálý zájem o naše zákazníky a naslouchání jejich potřebám patří mezi podstatnou součást našeho byznysu. Po celém světě tato spolupráce dokonale funguje, své pobočky už máme prakticky ve všech světadílech. Evropa zůstala bohužel trochu nevyužitá. To se nyní snažíme změnit a máme v tom obrovskou podporu přímo od SMTCL. Myslím tím podporu jak know-how, tak finanční. Strojní možnosti společnosti SMTCL jsou obrovské. Od menších CNC strojů až po největší víceosá obráběcí centra. Ta splňují požadavky i těch nejnáročnějších klientů, kteří potřebují dokonale obrábět v mnoha osách ty největší a nejtěžší obrobky.

Výrobní závody společnosti Shenyang Group ročně produkují na 80 000 strojů.

MM: Představte prosím svoji osobu i společnost Zenitec. Jaké zkušenosti máte za sebou a jaká je vaše strategie pro následující období, řekněme, pěti let?

V. Kovalchuk: Osobně mám deset let zkušeností v oblasti obchodu obráběcích strojů. Po celou tu dobu se zabývám dodáváním zařízení z Číny a Tchaj-wanu na Ukrajinu. Za sebou mám několik desítek návštěv čínských a tchajwanských výrobců různých strojů, účast na mezinárodních výstavách.

Firma Zenitec byla založena na začátku roku 2015. S jakou strategií? Hlavním cílem je exkluzivní spolupráce se SMTCL. Tedy obchod a veškeré služby CNC strojů na území České republiky a Slovenska. Tento trh je pro nás velice zajímavý a známý pro zpracování kovů a SMTCL může uspokojit i ty nejnáročnější spotřebitele. Vzhledem k tomu, že stroje SMTCL se vyznačují velkou tuhostí i stabilitou a jsou dobře vybavené už ve standardní výbavě, myslím, i vzhledem k cenám, že jsou velmi konkurenceschopné. Díky zázemí společnosti SMTCL ve Frankfurtu nad Mohanem můžeme plánovat stabilní vývoj jak prodeje, tak i dalších služeb.

Nesmírně důležitou roli pro nás hraje i servis strojů. V současné době se nám zaučuje zkušený tým servisních techniků. Co se týká strojů, SMTCL chystá postupně zahrnovat evropský trh veškerým svým sortimentem. A ten, jak určitě víte i vy, je nesmírně obsáhlý. Myslím, že se máme na co těšit. Podpora ze všech zúčastněných stran je v tuto chvíli obrovská, časový plán daný, ale ten určitě nyní nebudu prozrazovat.

MM: Vytváříte svůj vlastní showroom, nebo budete využívat stávající ve Frankfurtu?

V. Kovalchuk: Samozřejmě chceme postupně vytvořit svůj ukázkový showroom i v České republice, a to přímo v Kolíně, kde k tomu máme ideální prostory. Určitě se však nebudeme rovnat s Frankfurtem, kde je stovka strojů přímo k odběru, takže všem našim partnerům nabízíme možnost navštívit náš showroom přímo tam. Je to nejlepší způsob, jak vidět stroje SMTCL v akci.

Pohled do showroomu společnosti SMTCL v německém Frankfurtu nad Mohanem, kde se nachází I evropská centrála společnosti.

MM: Pojďme se prosím nyní věnovat otázce servisu. Kdo jej bude zajišťovat, jakou máte garanci dodávek náhradních dílů?

V. Kovalchuk: Otázka servisu je pro nás klíčová. Každý den, kdy stroj nepracuje, stojí zákazníka mnoho peněz. Náš český servisní tým již nyní dostává konečnou podobu. Bude procházet pravidelným školením v Německu. Servisní středisko, jak už jsem říkal, bude v Kolíně. Tam samozřejmě budou i některé náhradní díly.
Při nějaké větší poruše je servis zastřešen Frankfurtem a je garantován do 48 hodin od nahlášení poruchy. V Německu pracují servisní technici pro SMTCL dlouhé roky. Je to samozřejmě tím, že je zde fluktuace těchto pracovníků minimální. Rozhodně to tedy není o tom, že se bude čekat na nějaký náhradní díl, než dorazí třeba z Číny. Takto to rozhodně nefunguje. Česká republika totiž není první zemí v Evropě, kde má SMTCL své zastoupení. Jak už jsem říkal, servis je pro nás společně s kvalitou strojů klíčový. To si velice dobře uvědomuji ze své přechozí dlouholeté praxe.

MM: Uveďte prosím referenčního zákazníka zde v České republice, který používá stroje SMTCL.

V. Kovalchuk: Například bych zmínil brněnskou společnost ONMI-X vyrábějící ohýbací nástroje pro tvarování trubek. Používá frézovací centrum VMC 850B ve dvousměnném provozu a někdy i sedm dní v týdnu. Od samotné instalace před půl rokem až do současnosti neproběhl žádný mechanický servisní zásah. Tato společnost využívá už několik let více než třicet strojů jiných konkurenčních výrobců. Majitel se nakonec rozhodl koupit naše frézovací centrum. Důvodem byla lepší standardní výbava a další základní parametry, jako výkon, otáčky vřetena, maximální zatížení na stole, hmotnost stroje a další, než nabídli naši konkurenti. Vlastně jsme porazili i značky, které už společnost OMNI-X několik let využívá.

Brněnská společnost ONMI-X vyrábějící ohýbací nástroje pro tvarování trubek má ve svém rozsáhlém výrobním parku mj. frézovací centrum VMC 850B. Na fotografii uprostřed je hlavní technolog Zbyněk Čermák. Po levici jednatel společnosti Zenitec Vadym Kovalchuk a po pravici obchodní manažer Zdeněk Holeček.

MM: Konkrétními stroji se budeme zabývat v následujících odborných článcích, které budou postupně vycházet. Přesto zkuste představit vlajkovou loď v tom segmentu širokého portfolia vyráběných strojů, kde očekáváte ze strany tuzemských zákazníků největší zájem.

V. Kovalchuk: Nyní se soustředíme zejména na dvě výrobní řady strojů – soustruhy VIVA TURN a vertikální frézky řady VMC. Samozřejmostí u těchto strojů je přidání další osy a ostatního příslušenství. To vše podle potřeb jednotlivého zákazníka. Obecně řečeno, jde o střední třídu strojů. Například vertikálních frézek VMC 850 se na světě doposud prodalo přes 100 tisíc kusů, což rozhodně není malé množství. Paradoxně jde o druhou nejmenší velikost z celé řady VMC. Již nyní se však v Německu pracuje na nové řadě a my doufáme, že přinese další novinky ku prospěchu ještě lepšího obrábění.

MM: Uveďte prosím technické zajímavosti strojů SMTCL. Čím se odlišují od konkurence v oblasti jejich stavby, užití, použitých materiálů, tuhosti, přesnosti atd.?

V. Kovalchuk: Základ všech strojů tvoří jeden kus litiny, žádný svařenec. Všechny další hlavní součásti strojů SMTCL jsou vyrobeny také z lité oceli a vyznačují se vysokou tuhostí, což je důležité nejen při přesném a rychlém obrábění. Například typ VMC 2100B nabízí stolní upínací plochu o rozměrech 2 200 x 800 mm, přičemž maximální nosnost stolu je 3 000 kg.

Dále je stroj vybaven převodovkou ZF jako standard. Stroje SMTCL jsou ve srovnání s konkurencí větší i těžší. Při vývoji série VMC v Německu se kladl důraz na vynikající technický výkon a cenovou dostupnost. Designové a technologické centrum je v Německu a výrobní areály v Číně s dozorem německých techniků.

Naše stroje jsou vyrobeny z komponent z Německa, Japonska, Tchaj-wanu, Koreje a Číny. Myslím, že výroba přesahující 80 000 strojů ročně poskytuje záruku zkušenosti a odbornosti, se kterou pak pomáháme zákazníkům po celém světě. SMTCL má v Evropě prodejní síť s hlavním sídlem v Německu, kde jsou erudovaní servisní pracovníci se zkušenostmi desítky let.

Co nabízíme navíc oproti konkurenci? Například plnohodnotný a kvalitní pásový dopravník třísek, sběrač oleje z hladiny chladicí kapaliny a nyní i bezdrátovou sondu Renishaw ve standardním vybavení. Cena tohoto zařízení není zanedbatelná.

Obráběcí centra SMTCL jsou schopná dokončit i obtížné obrábění s vysokým točivým momentem spolehlivě a s minimálními vibracemi díky vysoce přesnému lineárnímu vedení, litinovému vodítku pro osu Z a silnému pohonu s kuličkovým šroubem. U vybraných modelů byl motor umístěn přímo na vřeteno, aby zajistil výkonný pohonný systém, snížení start-upu a brzdné doby, jakož i zvýšení přesnosti a nabízí také kratší dobu obrábění. To je hlavní výčet konstrukčních předností našich strojů.

MM: Děkuji vám za rozhovor a přeji zdar vaší práci.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit