Témata
Reklama

Firma Haas Automation patří k těm světovým producentům obráběcích strojů, jenž rok od roku získává větší podíl segmentu trhu v oblasti středních a menších strojů. Veškerou svoji výrobu stále soustřeďuje na jednom místě, v kalifornském městě Oxnard, kde před necelými třiceti lety Gene Haas tuto firmu založil, zpočátku jako výrobce děliček a otočných stolů, později pak CNC obráběcích strojů s vlastními systémy řízení. Naše redakce měla opět po letech možnost výrobu navštívit a setkat se s vedením firmy, včetně jejího zakladatele. Tato reportáž je vzorkem postřehů, které jsem si z Kalifornie odvezl.

Tento článek je součástí seriálu:
Na zkušenou u lídrů
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Za předchozích šest let jsme ve světové ekonomice prožili hektické období plné převrtaných a zásadních změn. Od postupného růstu výroby v průmyslové komoditě, která vrcholila na přelomu let 2007/2008, až po okamžitý zvrat způsobený hospodářskou krizí, kterému nedokázaly porozumět ani ty největší světové ekonomické autority a jen  těžko mohly vznášet prognózy. Tato doba se významnou měrou podepsala v průmyslovém sektoru, speciálně pak u výrobců sériových obráběcích strojů. Rostoucí poptávka jim umožňovala zvyšovat výrobní produkci, pro niž však museli vybudovávat další zázemí. To se neobešlo bez velkých investic, často krytých z úvěrů. O to bolestivější pak byl strmý pád poptávek ke konci roku 2008. Americký a evropský trh přestal odebírat téměř ze dne na den. Patří sem i teritoria, kam především dodává své stroje firma Haas Automation. Tohoto největšího amerického výrobce CNC obráběcích strojů jsme navštívili v roce 2005 a pozvání naše redakce přijala i nyní, po šesti letech. Pojďme nahlédnout, kam se tým pod vedením zakladatele Gena Haase, generálního ředitele Boba Murraye a ředitele Haas Automation Europe Petera Zierhuta posunul.

The Haas has...

Touto anglickou slovní hříčkou si opět při vstupu do moderního výrobního provozu uvědomuji nesporné výhody, kterými firma Haas disponuje v porovnání s konkurenčními výrobci. Nacházíme se v nadčasovém subjektu postaveném v roce 1983 na zelené louce Genem Haasem, jenž je nepřetržitě u kormidla firmy. Převážnou měrou se stále spolupodílí na její filozofii, což lze, pokud vycházím z vlastního postřehu jeho otevřenosti a naslouchání spolupracovníkům, považovat za velké pozitivum. Není zatížený dlouhou historií firmy s konzervativním myšlením, jako jsou evropské a ruské společnosti, od samého prvopočátku buduje velmi moderní firmu po stránce technického vybavení, vysoce erudovaného a loajálního personálu v ekonomicky vyspělé zemi. Na rozdíl od asijských výrobců, vytváří image výrobce strojů s dobrým renomé za relativně nízké prodejní ceny, jejichž cenovou úroveň dosahuje vysokou automatizovanou výrobou, atd. Ve výčtu výhod bychom mohli pokračovat.

Reklama
Reklama
Společnost Haas Automation v současnosti vyrábí čtyři hlavní řady produktů: vertikální obráběcí centra, horizontální obráběcí centra, soustruhy s CNC řízením a otočné stoly. Společnost zaměstnává přes 1 000 lidí a stále expanduje. Jediný výrobní závod společnosti se nachází v Oxnardu ve státě Kalifornie se stávající rozlohou přes 100 tisíc m2 a je největším a nejmodernějším provozem na výrobu obráběcích strojů ve Spojených státech. Podle MetalWorking Inseders´Report se firma Haas Automation nachází na 18. příčce, co se finančního objemu týče v sektoru výrobců obráběcích strojů. Pokud vezmeme v potaz roční jednotkovou produkci strojů, dostávají se na neuvěřitelnou druhou(!) pozici. Podle tohoto reportu obrat v roce 2008 činil 900 mil. USD, v roce 2009 poklesl na 372 mil. USD a v loňském roce narostl na 560 mil. USD. Letos se očekávají další nárůsty, o čemž svědčí data za období leden až květen: zvýšení obchodní bilance o 88 % oproti stejnému období roku 2010.
Do dnešního dne prodala po celém světě společnost Haas více než 53 000 obráběcích center a 72 000 strojů s řízením CNC. Průměrná denní produkce činí 55 strojů. Každý měsíc společnost tak dodává více strojů s CNC řízením než kterýkoli americký výrobce. Během posledních 12 až 18 měsíců strojírenský tým Haas Automation Inc. usilovně pracoval na několika projektech zaměřených na vývoj nových a lepších CNC obráběcích strojů. Výsledkem je skutečnost, že od podzimu 2010 je více než 66 % nabízených produktů zcela nových nebo podstatně konstrukčně modernizovaných. Na 10 % prodeje je realizováno z produktů představených v posledních 12 měsících.

In the beginning...

Jak již bylo řečeno, historie se datuje k roku 1983, kdy nadšený technik Gene Haas zkonstruoval a následně vyrobil první zcela programovatelnou kleštinovou děličku s označením HBI-5C. Tímto krokem před necelými třiceti lety vyplnil mezeru na trhu mezi nepraktickými ručními děličkami a nákladnými čtyřosými obráběcími centry a etabloval tak značku Haas jako symbol automatizovaného 4osého polohování obrobků. První otočný stůl spatřil světlo světa pak v roce 1985. Stále modernizující sortiment otočných stolů a děliček vyrábí dodnes. O tři roky později, v roce 1988, pak tým pod jeho vedením zkonstruoval první obráběcí centrum VF-1. Do současnosti více než 130 tisíc center rozsáhlé typové palety našlo své zákazníky po celém světě.

Co je stejné?

Je toho mnoho, co z filozofie, kterou jsme měli možnost před šesti lety z úst zakladatele firmy Gena Haase vyslechnout, stále přetrvává (reportáž MM Průmyslové spektrum č. 10/2005, viz www.mmspektrum.com/051091). Bezesporu je to důkazem toho, že dobře aplikoval strategii, kterou v roce 1983 při startu podnikání nastavil a která je poplatná jak změnám potřeb zákazníků, tak stále se měnící globální ekonomice.

Nadále zde přetrvává jeden základní aspekt. Zatímco všichni světoví výrobci přesouvají velký podíl své výroby do Číny či Indie a dalších nákladově lukrativních destinací, Gene Haas je v tomto patriotem. Jeho společnost má stále jeden výrobní závod pro celý světový trh, a to v průmyslové zóně kalifornského města Oxnard na pobřeží Pacifiku, vzdáleného 65 mil severně od L.A. Tomu by tak údajně mělo být i nadále. Firma zkoušela vyrábět v Číně, ale rychle od toho upustila. Důvodů byla celá řada - především špatná kvalita odlitků, zásadní prodražení výroby při jejich dopravě z jiných světových kontinentů, ale i nekázeň a nízká technická úroveň tamních pracovníků.

Na druhou stranu je Kalifornie jednou ze zemí, kde se platí nejvyšší daně. Přesto kořeny k této oblasti jsou tak silné, že Gene ještě dlouho tento region neopustí.

Navíc to, že vše vyrábí a distribuuje z jednoho místa, musel podřídit naprosto precizní logistice. Není divu, den co den se zde vyrobí v průměru úctyhodných 55 strojů, což měsíčně představuje neuvěřitelnou produktivitu přes 1 000 strojů opouštějících brány jednoho výrobního závodu. Využívají zde příhodné pacifické podnebí, a tak jak odlitky, surové železo a dodávané komponenty, tak i následně zabalené stroje připravené k expedici ukládají ve venkovním otevřeném traktu mezi halami. Zásoby odlitků především z USA a Kanady mají na 30 dnů práce. Zabalené stroje čekají na dvoře maximálně tři až čtyři dny podle dostupnosti kontejneru do jednotlivých světových kontinentů.

A co se změnilo?

Především firma Haas expandovala ve svých výrobních a částečně i montážních kapacitách o dalších 24 tisíc metrů čtverečních (2 nové haly) na stávajících 100 tisíc. Celkem ve výrobních provozech mají nyní na 300 CNC obráběcích strojů, z toho 200 vlastní produkce. Především modernizovali a rozšířili těžké obrábění velkých odlitků, k čemuž v roce 2008 pořídili nákladné technologie firem MoriSeiki (např. NH 6300) či Okuma (MCR BI).

Probíhá zde automatizovaný třísměnný provoz. Vidíme vytvořená hnízda vždy po třech soustružnických centrech Haas řady SL, jež jsou pro zakládání a vkládání dílu obsluhovány roboty Motoman. Převážně jsou palety s díly zaváženy k jednotlivým pracovištím vysokozdvižnými vozíky. Plně automatizovaný provoz je však otázkou času. Již nyní mají několik PVS pracovišť skládajících se z vedle sebe poskládaných obráběcích center (v průměru po deseti), podél nichž se po kolejích pohybuje robotický zakladač dílů do obrovského svislého několikapatrového zásobníku polotovarů a hotových dílů. Ten dokonce vydává jinou melodii při zakládání polotovaru a odlišnou při vyjímaní obrobeného dílu z pracovního prostoru stroje.

Firma bez zásadních problémů přečkala období hospodářské recese. Očekávaný propad produkce začali např. okamžitě nahrazovat repasemi a modernizacemi nejen svých strojů, které stahovali z amerického kontinentu. I v době nejhorší recese postižení zákazníci vždy finance na repasovaný stroj našli. Tímto krokem předběhli konkurenci a ještě než ta začala o této možnosti uvažovat, firma Haas již ve vyhrazené hale modernizovala první stroje.

Význam veletrhu EMO

Haas Automation vstoupil do roku 2011 s novou marketingovou strategií, která reaguje na celosvětový vzestup investic do výroby a uvedení několika nových a inovativních produktů navržených za poslední dva roky. Díky tomu je podle slov ředitelky marketingu Katji Mader rok 2011 jedním z marketingově nejrušnějších období v historii společnosti. Uspořádali mimořádně úspěšný den otevřených dveří HaasTec ve výrobním závodě, soubor celoevropských předváděcích akcí soustružnických center řady DS-30 Y a otevření celé řady evropských firemních prodejen Haas (HFO) a technických vzdělávacích středisek Haas (HTEC). Expozice Haas Automation na veletrhu EMO 2011 nabídne několik strojů Haas nové generace, včetně CNC soustružnického centra DS-30Y se dvěma vřeteny. Soustružnická centra Haas řady DS-30 s osou Y kombinují soustružení pomocí dvou vřeten s osou Y, osou C a poháněnými nástroji. Protilehlá vřetena podporují plně synchronizované soustružení a umožňují odebírání obrobků za chodu, což zkracuje doby cyklů. Dále se na EMO představí dva soustruhy Haas, které ještě nebyly prezentovány v Evropě: ST-10 a ST-40. Bude zde k vidění i centrum na vrtání/závitování DT-1 a několik ukázek řezání s vertikálními obráběcími centry nejnovější generace.

Stroje ST-10 a ST-40 jsou nejnovějšími přírůstky řady zcela přepracovaných soustruhů Haas a svou evropskou premiéru si odbudou právě na veletrhu EMO 2011.

Nejnovější vysokorychlostní modely Haas VF-SS obsahují několik inovací zvyšujících produktivitu, mezi které patří zdokonalené řízení pohybu, lepší odvod třísek a vylepšená nádoba chladicí kapaliny. Nová vertikální obráběcí centra dostala také odvážný a moderní vzhled, lepší možnosti přizpůsobení a ergonomii, takže jejich obsluha je snadnější a efektivnější.

Podpora prodeje

Firma Haas v současné době disponuje firemními prodejnami Haas Factory Outleet, což jsou předváděcí, prodejní a servisní střediska centralizovaná do důležitých oblastí celého světa. V současné době je jich na 170 a ročně přibývají desítky dalších. Všechny firemní prodejny Haas mají plně vybavená pohotovostní servisní vozidla a obsáhlý sklad náhradních dílů. Snahou je zákazníkovi dodat příslušný díl druhý den od přijetí požadavku. Pokud stroj vyžaduje servisní zásah, umístění většiny firemních prodejen Haas umožňuje dopravu techniků na místo do dvou hodin.

Vedle těchto podpůrných a servisních aktivit vkládá Haas mnoho úsilí do budování podpory prodeje pomocí moderních informačních prostředků. Obdobou, kterou známe např. při konfiguraci nového automobilu na webu prodejců, je i aplikace Haas Automation Build-A-Quote, která v příslušné jazykové mutaci (9 včetně češtiny(!)), je na centrálním webu firmy Haas. Lze si vybírat ze sériově dodávaných strojů ve čtyřech různých typech - vertikální OC, horizontální OC, 5osá obráběcí centra a CNC soustruhy. Je možné si však doslova zahrát na konstruktéra, nakonfigurovat si vlastní stroj do těch nejpodrobnějších komponent s definovanými parametry podle zákazníkových potřeb. Systém pak v závěrečném kroku uživateli nabídne jak detailní rozpis výsledných komponent celého stroje, tak i jeho konečnou cenu. Samozřejmě bez zahrnutí dopravních nákladů a místních daní.

Prognóza pro další období

Podle předního amerického ekonoma a prezidenta organizace Foundation on Economic Trends pana Jeremyho Rifkina se nacházíme na prahu třetí průmyslové revoluce, jejímž hnacím motorem bude energetický průmysl. Podle něho bude výroba energie pocházející z ropy a uhlí na vrcholu v následujících dvaceti letech, nicméně poté budeme svědky rychle se snižujících zásob. Tato nevyhnutelná skutečnost se stane příčinou klíčového přechodu od spoléhání se na neobnovitelné zdroje na soběstačnou a trvale udržitelnou energetickou budoucnost.

To je bezesporu dobrá zpráva pro ty, jež pracují ve výrobním průmyslu, neboť si je třeba uvědomit, že tato změna s sebou přinese požadavky na nové a odlišné produkty; staneme se svědky revoluce v technologiích. To bude na druhou stranu znamenat, že obráběcí nástroje budou nezbytné jako nikdy předtím.

V období od současnosti do roku 2030 se předpokládá obrovský příliv peněžních investic do světa výroby, aby se podpořila výroba nové technologie potřebné k zavedení důležitých změn světového energetického sektoru. Odhaduje se, že během tohoto období se bude muset každoročně celosvětově investovat trilion eur, aby se uspokojila poptávka, kterou odborníci očekávají. Velká část těchto investic bude přirozeně směřovat do výroby a do přesného strojírenství.

Podle Gena Haase si již nyní můžeme vzít příklad dopadu této revoluce na výrobu automobilů, kde vidíme, jak postup vpřed směrem k trvale udržitelné energii v budoucnu ovlivní průmyslová odvětví. Automobilová technologie se v současné době zaměřuje na neobnovitelné energetické zdroje, které pohánějí spalovací motory. Podle Haase výrobci automobilů však musejí přijmout trvale udržitelná řešení a hledat výrobní a obráběcí stroje, které budou podporovat nové výrobní požadavky tohoto odvětví.

Haas již dodává obráběcí stroje úspěšným a rozvíjejícím se podnikům a přináší investice, jejichž cílem je zajistit, aby tato situace pokračovala i v nedaleké budoucnosti až do příchodu této nové éry. Stejně jako u průmyslových změn, ke kterým došlo v minulosti, je si Gene Haas vědom, že technologové budou těmi nezbytnými a že to budou výrobci, obráběcí stroje a zejména jejich provozovatelé, kdo zrealizuje tyto inovace. A dále si je vědom skutečnosti, že mít tým velmi dovedných pracovníků bude klíčem k úspěšné přípravě na vše, co tato průmyslová revoluce nabídne výrobnímu průmyslu.

Disponují celosvětovou sítí obchodních partnerů ve více než 100 zemích a od rozvinutých až po rozvojové ekonomiky všude slyší stejný nářek: je nedostatek odborníků, kteří umějí programovat, nastavovat a obsluhovat obráběcí stroje. Budováním technických vzdělávacích středisek Haas (HTEC) v Americe a v Evropě se snaží zaujmout mladé lidi, aby se vydali za zajímavou kariérou ve výrobním průmyslu. 10 000 studentů se každý rok učí používat stroje Haas v amerických střediscích HTEC. Do roku 2015 mají v plánu vybudovat síť minimálně 200 evropských středisek HTEC.

Gene Haas, zakladatel a majitel firmy Haas Automation „Rychle se vzdalujeme od světa zaměřeného na neobnovitelné energetické zdroje. Technologie minulosti využívající ropu a uhlí budou nahrazeny trvale udržitelnými energiemi budoucností a s tímto přechodem dojde k nezbytné změně zaměření výroby. To představuje velkou naději pro výrobce. Nadcházející éra přinese práci těm, kteří umějí programovat a řídit obráběcí stroje a technologie CNC poskytující efektivní výrobní řešení. Z této změny budou profitovat technologové a jejich myšlenky, nicméně za každou podstatnou realizací budou stát výrobci."

Produkty Haas se za dobu své existence vyprofilovaly do pozice relativně levných strojů s vyspělejší technickou úrovní, které zákazník volí na tři čtyři roky provozu. Tak nalézají zásadním způsobem místo na trhu - kompromis mezi vysoce sofistikovanými stroji za horentní částky a levnými, často nespolehlivými stroji asijské produkce.

Od svého založení se Haas Automation snaží produkovat vždy ty nejlepší výrobky za přijatelnou cenu. Spoléhá na objemový prodej s nižší marží a ne na výnos z jednotlivých prodejů, což jim umožňuje ve srovnání s ostatními výrobci strojů s CNC řízením dodávat více standardních funkcí, technických inovací a skutečně spolehlivou techniku - a to vše za nižší ceny. Centralizace celosvětové výroby do jednoho místa bezesporu má pozitivní vliv jak na celkovou kvalitu, tak i na dodavatelské ceny a v neposlední řadě i na loajalitu v pověstném americkém patriotismu.To jsou hlavní trumfy, které Gene při zakládání své firmy před necelými třiceti lety nastavil. A jak vidno, zvolil správně.

Roman Dvořák

Oxnard, Kalifornie

roman.dvorak@mmspektrum.com

Jako housky na krámě...

Firma Haas Automation je jedna z mála světových, které jsme navštívili a která novinářům umožní „prolézt" si výrobu a montáž doslova od sklepa po půdu. Nic netají, o všem vám sdělí nejpodrobnější detaily, focení je libovolné bez restrikcí. A proto vám můžeme nabídnout i tuto unikátní koláž.

Výroba strojů s označením Haas začíná v amerických a kanadských slévárnách, kde se podle „haasovské" receptury odlévají a připravují litinové komponenty, které jsou pak dopravovány do výrobního závodu v Oxnardu a skladovány pod otevřeným nebem. Před dalším zpracováním jsou seřazeny a rozděleny.
Následně jsou přesunuty do obráběcích provozů, kde jsou obráběny na těch nejmodernějších pětiosých CNC řízených strojích. Všechny odlitky jsou obráběny, vrtány, závitovány a zkontrolovány v jednom jediném seřízení, což vede k větší přesnosti a plynulejší výrobě. Každý měsíc zpracovává firma Haas více než 3 500 tun litiny.
Po skončení obráběcích procesů se na odlitky montují díly zajišťující kinematiku stroje. Stroje Haas jsou vyráběny speciálními montážními týmy odborníků podle náročných specifikací. V průběhu tohoto procesu je prováděna řada kontrol, jejichž účelem je neponechat nic náhodě.
Ve stejné době se vyrábí tisíce dalších dílů, ať již dodavateli nebo přímo v závodě. Tyto díly jsou pak sestaveny do jednotlivých montážních podskupin. Do těchto komponentů jsou zahrnuty převodovky vyrobené firmou Haas, zásobníky nástrojů, vložky vřeten a řízení CNC.
Odlitky, součásti elektronického řízení a podskupiny pak podle pečlivě sladěného harmonogramu směřují ke konečné montáži stroje. Celý proces je uskutečněn díky dokonalému plánování a týmové spolupráci. A nemůže být ani divu. Průměrná denní produkce 50 až 60 strojů si tuto disciplínu bezesporu vyžaduje.
Ještě před tím, než je stroj opatřen značkou Haas, začíná skutečná práce: testy k potvrzení toho, že konečný produkt splňuje všechna kritéria, díky nimž ponese značku Haas. Běžný stroj prochází k zajištění kvality více než 300 testy, které zahrnují 168 hodin (24x 7) skutečného provozu při montáži. To znamená, že pokud se zrovna na stroji nepracuje, stroj provádí předem naprogramované úkony, které prověřují provozní tolerance a výkonnostní parametry.
Na závěr je pak stroj, v případě expedice celé sestavy, dopraven do expedičního oddělení, kde je zabalen do několika ochranných fólií a následně přepraven na venkovní trakt, kde čeká na svůj kontejner.

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete zakoupit v digitální trafice PUBLERO.COM 

Reklama
Související články
Inteligentní výroba obráběcích strojů

Německo-japonská společnost DMG Mori pokračuje v postupném rozvoji svých výrobních závodů po celém světě. Vlastní výroba strojů je též příležitostí, jak prakticky ověřit vlastní řešení pro zajištění potřebné produktivity a přesnosti pomocí inteligentní výroby.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Rakouské multifunkční stroje

Ač to bude pro mnoho Čechů překvapením, Rakousko se v objemu produkce obráběcích a tvářecích strojů řadí o dost příček nad nás. V loňském roce zde byly v této komoditě vyrobeny stroje za 1,1 miliardy USD, zatímco naše produkce byla téměř poloviční – 626 mil. USD. Bezesporu velký podíl na této skutečnosti u našich jižních sousedů má firma WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG, která se řadí mezi největší rakouské výrobce a celosvětově patří mezi špičku v multifunkčních obráběcích centrech větších velikostí.

Češi v říši středu

Čínský trh patřil historicky společně s ruským a indickým mezi ty, kam českoslovenští výrobci obráběcích a tvářecích strojů směřovali nejvíce své produkce. Značky jako Škoda, TOS či ČKD dodnes představují pečeť kvality a spolehlivosti, na kterou se snaží současní pokračovatelé těchto českých symbolů navazovat. Někde se jim to celkem daří, někde zasahuje vyšší moc v podobě restrikcí a někde se teprve investiční boom zavádění nových technologií očekává. Čína patří do té první skupiny a firmy se mohou právem těšit z úspěchů, které zde sklízejí.

Made in Asia

Třináctý ročník výstavy China International Machine Tool Show se opět nesl v duchu změn, které v Číně delší dobu probíhají. Čeští škarohlídi se ve zprávách „radují“, že růst Číny v minulém kvartále zpomalil. A hned udávají čísla ze 7,4 na 7 procent. Zajisté katastrofální – sarkasmus. V tomto textu se dostaneme k některým aspektům i konkrétním objektům vystavované výrobní techniky, kterých si letos stálo za to všimnout.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Perspektivy asijských trhů

Čína se v roce 2009 stala největším výrobcem obráběcích a tvářecích strojů na světě a o dva roky později dosáhla své dosavadní největší produkce v historii v hodnotě 29,5 mld. dolarů. Od té doby tři roky po sobě dochází k postupnému poklesu až na loňský objem 23,8 miliardy dolarů v poměru 6:4 ve prospěch obráběcích strojů. Vzhledem k povaze čínského trhu obráběcích strojů a ochazování jeho hospodářství lze očekávat další pokles v produkci a spotřebě i v letošním roce 2015.

Z Aše do celého světa

Podkrušnohorský výběžek má nejen své kouzlo turisticko-lázeňského charakteru, ale i z historického hlediska, kdy se zde nacházela celá řada výrobních firem, odkud do světa putovalo zboží rozmanitého charakteru. Bohužel odsunem sudetských němců se tradice textilní, porcelánové a sklářské výroby zásadně přerušila a následný komunistický režim krizi nadále prohluboval. Nyní se zde však nachází několik zdravých prosperujících firem, které vám čas od času na stránkách MM Průmyslového spektra představujeme. Nyní jsme se vydali až na nejzápadnější cíp naší země, do ašské společnosti ASTOS Machinery.

Bratrský přístup

Často se v podnikatelském životě stává, že produkt, který je zkonstruovaný a následně ve své výrobě používaný jako podpůrný k výrobě hlavního produktu, se následně stane nosným portfoliem a ten původní z různých důvodů následně zaniká. Vzpomeňme například japonské výrobce obráběcích strojů. Mori Seiki a jejich textilní stroje, tkalcovské stavy firmy Mazak či potravinářské stroje od Okumy - ty všechny neměly dlouhého trvání v jejich sortimentu. Až na jeden případ - firmu Brother. Ta své šicí stroje a kancelářské přístroje vyrábí dodnes. Vedle nich pak i špičkové obráběcí centra, jenž prý patří k jedněm z nejrychlejších na světě. A kde se takové stroje rodí? Naše redakce MM Průmyslového spektra měla možnost navštívit výrobní závod Brother Industries nacházející se v městečku Mizuho-ku asi půldruhé hodiny cesty z Nagoji.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit