Témata

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Pavel Cesnek, generální ředitel Žďas

Nedostatek kvalifikované pracovní síly je momentálně jedním z nejkritičtějších míst v procesu realizace zakázek. V jeho důsledku musíme zvažovat, kterou zakázku přijmeme, a kterou naopak odmítneme. Ve firmě našeho typu není možná aplikace náhrady kvalifikované síly formou automatizace a robotizace, tudíž jsme odkázáni na zajištění nezbytného počtu lidí. S ohledem na trh práce je jediné krátkodobé řešení v náboru zahraničních zaměstnanců, který je bohužel administrativně náročný a trvá osm měsíců. Kromě toho intenzivně spolupracujeme se školami a věnujeme se přípravě budoucích odborníků. Jedním z příkladů je náš projekt popularizace technického vzdělávání mezi dětmi základních škol pod názvem „Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“.

Daniel Černý, jednatel a spolumajitel, Chodos Chodov

Náš specifický výrobní program je zaměřen na oblast vyfukovacích automatů a extrudérů. V posledních letech modernizujeme vlastní výrobky a zde nám chybí zkušený technický personál, zvláště vývojoví konstruktéři. Navazujeme kontakty s vysokými školami a zaměřujeme se cíleně na odborné jednotlivce z oblasti zpracování pryže a plastů. V tomto oboru karlovarského regionu je těchto odborníků nedostatek. Zatím však nepociťujeme, že pro nedostatek technického personálu musíme odmítat nové zakázky. Snažíme se vytvářet styl rodinné české stabilizované firmy, což také přispívá k zájmu o práci na pozicích techniků. Zvýšené požadavky řešíme běžnou přesčasovou prací.

Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

Nedostatek technicky zaměřených pracovníků se nestává limitujícím faktorem, ale více než dva roky je nepříjemnou realitou. Tvrdou realitou více než rok je i absolutní nedostatek pracovníků, i těch bez technického zaměření, a dokonce bez jakékoliv kvalifikace. Toto nás omezuje jak v přijímání nových zakázek, tak i ve včasném plnění zakázek stávajících. Navíc velmi negativně ovlivňuje technický rozvoj akciové společnosti, což může mít fatální následek v horizontu několika let. Intenzivně spolupracujeme s VŠ s technickým zaměřením, se SŠ, ZŠ, a dokonce i s MŠ, ale je to běh na velmi dlouhou trať.

Miloslav Kafka, výkonný ředitel PBS Group

Nedostatek technicky zaměřených pracovníků je v současné době problém každé společnosti. Nemyslím si, že by existovala společnost, která by se nepotýkala s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Je proto nutné s touto situací z dlouhodobého hlediska pracovat. V PBS Velká Bíteš se nám daří podporovat jak učňovské profese v našem Středisku praktického vyučování, tak i studenty při spolupráci s vysokými školami či univerzitami. Nedostatek technicky zaměřených pracovníků se nás tedy částečně týká, ale úspěšně se nám daří s ním doposud pracovat, tak aby neovlivnil naši schopnost dostát svých závazků vůči zákazníkům.

Ivan Slimák, šéf závodu Škoda Auto ve VrchlabíI přes nedostatek technicky zaměřených pracovníků na trhu práce dokážeme plnit neustále vzrůstající poptávku po našich produktech a získávat nové zakázky. Již před několika lety jsme se začali systematicky připravovat na budoucnost. Několik případů našich opatření: ŠKODA Akademie s vlastními učňovskými i maturitními obory a rozsáhlým odborným vzděláváním pro zaměstnance, Lean Centrum pro trénink specifických pracovních dovedností, Vysoká škola ŠKODA Auto, sponzorování lokálních technických škol, gymnázií, základních škol, školek a technických klubů, stáže pro vysokoškoláky z naší republiky i ze zahraničí. Nestačí nám jenom získat nové pracovníky, ale chceme si je i udržet, a proto těm nejlepším nabízíme vzdělávání a dlouhodobé pracovní pobyty i s rodinou v lokacích koncernu VW po celém světě.

Vojtěch Toul, generální ředitel TOS Kuřim - OS, ČKD Blansko - OS

V současné době jsme schopni své zakázky pokrýt vlastními zaměstnanci. Ve stanovených případech si kooperačně vypomáháme s mateřskou společností Toshulin. Riziko vidíme hlavně v letech následujících, kdy bude docházet k větší generační obměně. Se vstupem nového vlastníka do TOS Kuřim jsme se opět naplno pustili do spolupráce se školami na všech stupních vzdělávání. Nejvíce úsilí vkládáme do odborných praxí středoškoláků, které motivujeme stipendijním programem a motivačními příspěvky, a celoročních brigád studentů VŠ. Dále se také podílíme na rozvoji strojního vybavení místní SOŠ a SOU v Kuřimi.

Ondřej Tyc, jednatel a majitel, Tyc Kooperace


V naší společnosti prozatím nedostatek technicky zaměřených pracovníků přímo nepociťujeme. Při našem růstu a přijímání nových zakázek se nám poměrně snadno daří získávat nové spolupracovníky, kteří nás většinou oslovují sami. S dalším růstem však tento nedostatek předpokládám a bezesporu jej budeme pociťovat, a proto se již na tuto dobu připravujeme. Příkladem je spolupráce a podpora místního školství, stipendia vybraným budoucím kolegům i pořizování nových technologií, které jsou samy motivací mnoha mladých budoucích kolegů.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit