Témata
Reklama

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Pavel Cesnek, generální ředitel Žďas

Nedostatek kvalifikované pracovní síly je momentálně jedním z nejkritičtějších míst v procesu realizace zakázek. V jeho důsledku musíme zvažovat, kterou zakázku přijmeme, a kterou naopak odmítneme. Ve firmě našeho typu není možná aplikace náhrady kvalifikované síly formou automatizace a robotizace, tudíž jsme odkázáni na zajištění nezbytného počtu lidí. S ohledem na trh práce je jediné krátkodobé řešení v náboru zahraničních zaměstnanců, který je bohužel administrativně náročný a trvá osm měsíců. Kromě toho intenzivně spolupracujeme se školami a věnujeme se přípravě budoucích odborníků. Jedním z příkladů je náš projekt popularizace technického vzdělávání mezi dětmi základních škol pod názvem „Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“.

Reklama
Reklama
Reklama

Daniel Černý, jednatel a spolumajitel, Chodos Chodov

Náš specifický výrobní program je zaměřen na oblast vyfukovacích automatů a extrudérů. V posledních letech modernizujeme vlastní výrobky a zde nám chybí zkušený technický personál, zvláště vývojoví konstruktéři. Navazujeme kontakty s vysokými školami a zaměřujeme se cíleně na odborné jednotlivce z oblasti zpracování pryže a plastů. V tomto oboru karlovarského regionu je těchto odborníků nedostatek. Zatím však nepociťujeme, že pro nedostatek technického personálu musíme odmítat nové zakázky. Snažíme se vytvářet styl rodinné české stabilizované firmy, což také přispívá k zájmu o práci na pozicích techniků. Zvýšené požadavky řešíme běžnou přesčasovou prací.

Otto Daněk, předseda představenstva, ATAS elektromotory Náchod

Nedostatek technicky zaměřených pracovníků se nestává limitujícím faktorem, ale více než dva roky je nepříjemnou realitou. Tvrdou realitou více než rok je i absolutní nedostatek pracovníků, i těch bez technického zaměření, a dokonce bez jakékoliv kvalifikace. Toto nás omezuje jak v přijímání nových zakázek, tak i ve včasném plnění zakázek stávajících. Navíc velmi negativně ovlivňuje technický rozvoj akciové společnosti, což může mít fatální následek v horizontu několika let. Intenzivně spolupracujeme s VŠ s technickým zaměřením, se SŠ, ZŠ, a dokonce i s MŠ, ale je to běh na velmi dlouhou trať.

Miloslav Kafka, výkonný ředitel PBS Group

Nedostatek technicky zaměřených pracovníků je v současné době problém každé společnosti. Nemyslím si, že by existovala společnost, která by se nepotýkala s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Je proto nutné s touto situací z dlouhodobého hlediska pracovat. V PBS Velká Bíteš se nám daří podporovat jak učňovské profese v našem Středisku praktického vyučování, tak i studenty při spolupráci s vysokými školami či univerzitami. Nedostatek technicky zaměřených pracovníků se nás tedy částečně týká, ale úspěšně se nám daří s ním doposud pracovat, tak aby neovlivnil naši schopnost dostát svých závazků vůči zákazníkům.

Ivan Slimák, šéf závodu Škoda Auto ve VrchlabíI přes nedostatek technicky zaměřených pracovníků na trhu práce dokážeme plnit neustále vzrůstající poptávku po našich produktech a získávat nové zakázky. Již před několika lety jsme se začali systematicky připravovat na budoucnost. Několik případů našich opatření: ŠKODA Akademie s vlastními učňovskými i maturitními obory a rozsáhlým odborným vzděláváním pro zaměstnance, Lean Centrum pro trénink specifických pracovních dovedností, Vysoká škola ŠKODA Auto, sponzorování lokálních technických škol, gymnázií, základních škol, školek a technických klubů, stáže pro vysokoškoláky z naší republiky i ze zahraničí. Nestačí nám jenom získat nové pracovníky, ale chceme si je i udržet, a proto těm nejlepším nabízíme vzdělávání a dlouhodobé pracovní pobyty i s rodinou v lokacích koncernu VW po celém světě.

Vojtěch Toul, generální ředitel TOS Kuřim - OS, ČKD Blansko - OS

V současné době jsme schopni své zakázky pokrýt vlastními zaměstnanci. Ve stanovených případech si kooperačně vypomáháme s mateřskou společností Toshulin. Riziko vidíme hlavně v letech následujících, kdy bude docházet k větší generační obměně. Se vstupem nového vlastníka do TOS Kuřim jsme se opět naplno pustili do spolupráce se školami na všech stupních vzdělávání. Nejvíce úsilí vkládáme do odborných praxí středoškoláků, které motivujeme stipendijním programem a motivačními příspěvky, a celoročních brigád studentů VŠ. Dále se také podílíme na rozvoji strojního vybavení místní SOŠ a SOU v Kuřimi.

Ondřej Tyc, jednatel a majitel, Tyc Kooperace


V naší společnosti prozatím nedostatek technicky zaměřených pracovníků přímo nepociťujeme. Při našem růstu a přijímání nových zakázek se nám poměrně snadno daří získávat nové spolupracovníky, kteří nás většinou oslovují sami. S dalším růstem však tento nedostatek předpokládám a bezesporu jej budeme pociťovat, a proto se již na tuto dobu připravujeme. Příkladem je spolupráce a podpora místního školství, stipendia vybraným budoucím kolegům i pořizování nových technologií, které jsou samy motivací mnoha mladých budoucích kolegů.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 180957
Datum: 05. 09. 2018
Rubrika: Servis / Názory
Seriál
Firmy
Související články
Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Související články
EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Na cestě ke zrození stroje, část 6: Projekce

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje výrobu obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a jež po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit