Témata

Myslíte si, že by vytvoření digitálního modelu tzv. digitálního dvojčete vašeho výrobního procesu (či vybraného technologického uzlu) a následná simulace s cílem identifikovat kritická (úzká) místa ve výrobě, by mohla vést ke zvýšení produktivity ve vaší firmě?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Pavel Cesnek, generálni ředitel, Žďas

Vytvořením modelu digitálního dvojčete a jeho integrací s řídicím systémem se otevírají nové možnosti simulace a diagnostiky strojů. Prostřednictvím digitálního dvojčete lze odladit PLC program, kolize, bezpečnost stroje a použít i k vizualizaci zařízení. Těmito kroky dojde ke zkrácení a zefektivnění oživování, a tím i uvedení zařízení ke konečnému zákazníkovi, což je naším cílem. I naše společnost se tedy samozřejmě touto cestou ubírá, momentálně spolupracujeme v této oblasti s firmou Siemens.

Radovan Karas, výrobní ředitel, Al Invest Břidličná

Je to mimořádná představa simulovat pracoviště či proces od samotného zrodu až po rutinní provoz skrze digitálního dvojníka. Díky datům, algoritmům, simulacím a modelům vidět budoucí výkonnost, odhalovat úzká místa, modelovat flexibilitu jakožto reakci na ty „příšerné a produktivitu devastující“ požadavky zákazníků. Myslím si, že je to jasný směr. Dnes se snažíme v maximální míře simulovat procesní defekty, komoditní změny, vytížení zdrojů a další parametry. Co si přát více než uvést stroj do provozu, když už máte chyby, poruchy a nepřesnosti téměř vychytány simulací na identickém digitálním modelu. Myslím si, že to bude ještě chvíli trvat, ale na naše první digitální dvojče se velmi těším.

Marek Kotrlý, výrobní ředitel, Dormer Pramet

Ano, může. Touto otázkou se již dnes velmi intenzivně zabýváme. V současnosti realizujeme aktivity, které v blízké budoucnosti povedou k vytvoření tzv. digitálního dvojčete. V první fázi se zaměřujeme na analýzu velkého objemu historických dat, tzv. Big Data. Na výsledcích této analýzy chceme strukturovat jednotlivé datové toky a nastavit parametry pro vybudování datového skladu. Pomocí automatického sběru dat a s jejich využitím, pak bude možno simulovat jednotlivé výrobní procesy a vytvářet predikce nejen úzkých míst, ale i vývoje výroby, respektive produktivity.

Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos

Digitální model našeho výrobního procesu, kterým je apretace a povrchové úpravy kovů s velkým podílem manuální práce, by jistě ukázal skrytý jak výrobní, tak i logistický potenciál. Otázkou zůstává, zda by identifikovaná úzká místa a zvýšení produktivity pokryly nejen náklady vytvoření takového modelu, ale vedly i k dalším finančním úsporám. Osobně o tom nejsem u naší výroby zcela přesvědčena. V naší firmě se v současnosti zaměřujeme na implementaci „internetu věcí“ s cílem zvýšit produktivitu především podpůrných procesů, jako je např. údržba strojů a zařízení, a snížit náklady na energie.

Petr Novák , generální ředitel, Koyo Bearings Česká republika

Ano určitě mohla. V případě důležitých změn v procesním toku, nových investic, jednání o nových projektech či zlepšování stávajícího stavu je simulace možným způsobem jak dopředu otestovat dopad změn a ošetřit případná rizika ještě před rozhodnutím, jakým směrem daný projekt pokročí. Dnes to řešíme přes různé systémy a modely, a určitě je co zlepšovat.

Monika Šimánková, statutární ředitelka, Hestego

Záleží na tom, jak přesně je otázka myšlena. Digitální dvojče výrobního procesu z hlediska definice úzkých míst je podle mého názoru částečně kryto kapacitním plánováním. Kapacitní plánování, je-li správně nastaveno a vychází-li z korektní výkresové dokumentace (včetně technologických postupů), by mělo umožnovat optimalizovat úzká místa. Napadá mě však ještě jedna možnost. Řekněme virtuální kopie konkrétní technologie, která může sloužit k testování a verifikaci nově navržených technických řešení. Na základě těchto výsledků je pak možné výrobek upravit, tak aby již při prvním vzorku fungoval správně a za optimálních nákladů. Obě zmiňované varianty považuji za velmi přínosné.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit