Témata
Reklama

Myslíte si, že by vytvoření digitálního modelu tzv. digitálního dvojčete vašeho výrobního procesu (či vybraného technologického uzlu) a následná simulace s cílem identifikovat kritická (úzká) místa ve výrobě, by mohla vést ke zvýšení produktivity ve vaší firmě?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Pavel Cesnek, generálni ředitel, Žďas

Vytvořením modelu digitálního dvojčete a jeho integrací s řídicím systémem se otevírají nové možnosti simulace a diagnostiky strojů. Prostřednictvím digitálního dvojčete lze odladit PLC program, kolize, bezpečnost stroje a použít i k vizualizaci zařízení. Těmito kroky dojde ke zkrácení a zefektivnění oživování, a tím i uvedení zařízení ke konečnému zákazníkovi, což je naším cílem. I naše společnost se tedy samozřejmě touto cestou ubírá, momentálně spolupracujeme v této oblasti s firmou Siemens.

Reklama
Reklama

Radovan Karas, výrobní ředitel, Al Invest Břidličná

Je to mimořádná představa simulovat pracoviště či proces od samotného zrodu až po rutinní provoz skrze digitálního dvojníka. Díky datům, algoritmům, simulacím a modelům vidět budoucí výkonnost, odhalovat úzká místa, modelovat flexibilitu jakožto reakci na ty „příšerné a produktivitu devastující“ požadavky zákazníků. Myslím si, že je to jasný směr. Dnes se snažíme v maximální míře simulovat procesní defekty, komoditní změny, vytížení zdrojů a další parametry. Co si přát více než uvést stroj do provozu, když už máte chyby, poruchy a nepřesnosti téměř vychytány simulací na identickém digitálním modelu. Myslím si, že to bude ještě chvíli trvat, ale na naše první digitální dvojče se velmi těším.

Marek Kotrlý, výrobní ředitel, Dormer Pramet

Ano, může. Touto otázkou se již dnes velmi intenzivně zabýváme. V současnosti realizujeme aktivity, které v blízké budoucnosti povedou k vytvoření tzv. digitálního dvojčete. V první fázi se zaměřujeme na analýzu velkého objemu historických dat, tzv. Big Data. Na výsledcích této analýzy chceme strukturovat jednotlivé datové toky a nastavit parametry pro vybudování datového skladu. Pomocí automatického sběru dat a s jejich využitím, pak bude možno simulovat jednotlivé výrobní procesy a vytvářet predikce nejen úzkých míst, ale i vývoje výroby, respektive produktivity.

Olga Kupec, jednatelka a majitelka, Abydos

Digitální model našeho výrobního procesu, kterým je apretace a povrchové úpravy kovů s velkým podílem manuální práce, by jistě ukázal skrytý jak výrobní, tak i logistický potenciál. Otázkou zůstává, zda by identifikovaná úzká místa a zvýšení produktivity pokryly nejen náklady vytvoření takového modelu, ale vedly i k dalším finančním úsporám. Osobně o tom nejsem u naší výroby zcela přesvědčena. V naší firmě se v současnosti zaměřujeme na implementaci „internetu věcí“ s cílem zvýšit produktivitu především podpůrných procesů, jako je např. údržba strojů a zařízení, a snížit náklady na energie.

Petr Novák , generální ředitel, Koyo Bearings Česká republika

Ano určitě mohla. V případě důležitých změn v procesním toku, nových investic, jednání o nových projektech či zlepšování stávajícího stavu je simulace možným způsobem jak dopředu otestovat dopad změn a ošetřit případná rizika ještě před rozhodnutím, jakým směrem daný projekt pokročí. Dnes to řešíme přes různé systémy a modely, a určitě je co zlepšovat.

Monika Šimánková, statutární ředitelka, Hestego

Záleží na tom, jak přesně je otázka myšlena. Digitální dvojče výrobního procesu z hlediska definice úzkých míst je podle mého názoru částečně kryto kapacitním plánováním. Kapacitní plánování, je-li správně nastaveno a vychází-li z korektní výkresové dokumentace (včetně technologických postupů), by mělo umožnovat optimalizovat úzká místa. Napadá mě však ještě jedna možnost. Řekněme virtuální kopie konkrétní technologie, která může sloužit k testování a verifikaci nově navržených technických řešení. Na základě těchto výsledků je pak možné výrobek upravit, tak aby již při prvním vzorku fungoval správně a za optimálních nákladů. Obě zmiňované varianty považuji za velmi přínosné.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Seriál
Firmy
Související články
Pro budoucnost českého průmyslu jsou zásadní investice

Investice do digitální transformace firmám pomohou vyrovnat se s nadcházejícím zpomalením ekonomického růstu. Částečně vyřeší také potíže spojené s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák při příležitosti MSV v Brně poskytl čtenářům MM Průmyslového spektra komentář k současnému stavu tuzemského průmyslu a obchodu.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Fórum výrobních průmyslníků

Na základě jakých dat (zdroj, forma) plánujete a řídíte výrobní procesy ve vaší firmě? S jakými problémy se potýkáte nejčastěji?

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

S jakými firemními předsevzetími vstupujete do nového roku? Jaký po obchodní stránce očekáváte letošní rok ve srovnání s předchozím?

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Fórum výrobních průmyslníků

Dnešní téma anketní otázky se týká oblasti procesů neustálého zlepšování, které zvyšuje efektivitu činností a samozřejmě - finanční úspory. Jakým způsobem jsou vaši zaměstnanci do těchto procesů (např. podávání zlepšovacích návrhů) přizváni a jak na dosaženém výsledku participují?

Moderní vědecké řízení podniku, 5. díl: Desatero šesté až deváté

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme šestou až devátou tezi.

Inovační workshop v Plzni

V polovině listopadu v plzeňském kongresovém centru Primavera uspořádaly společnosti Autodesk a CAD Studio poslední z řady podzimních inovační workshopů určených pro management výrobních firem. Jednalo se o úspěšnou inovační roadshow, která odstartovala v polovině října na zámku Gbelany nedaleko Žiliny, a pokračovala v Brně, Ostravě a nakonec i v Plzni.

Moderní vědecké řízení podniku, část 4. Desatero 4 a 5

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme čtvrtou a pátou tezi.

Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 8. Digitální technologie

Iniciativa Budoucnost české výroby, jejíž zrod před dvěma lety iniciovala společnost Autodesk, má v současné době již na 800 členů, zejména z řad výrobních společností. Smyslem jejího založení bylo postupně realizovat pomocí partnerských organizací takové kroky, které napomohou zbavit ČR nálepky země levné ekonomiky, jak je bohužel ve světě stále vnímána.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Digitální podnik budoucnosti, Část 6. Leadership pro digitální podnik

Klíčovým faktorem pro úspěšnou transformaci firmy jsou lidé. Manažeři a zaměstnanci, jejich aktivní zapojení a zapojení spokojených zákazníků a dodavatelů do týmu, který bude fungovat jako dobře vyladěný orchestr.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit